Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 22. maijs Emīlija
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

GROBIŅA (GROBIN)

           Grobiņā (pilsēta 10 km no Liepājas Ālandes upes krastā), spriežot pēc arheologu atklātajām apbedījuma vietām - uguns kapu laukiem, ap 650.-850. gadu pastāvējušas skandināvu (sveju un gotlandiešu) kolonijas. Tolaik te atradusies svarīga tirdzniecības osta Zēburga. Jādomā, ka tā bijusi atbalsta punkts skandināvu (vikingu) sirojumiem Kursā, par kuriem stāsta hronikas un ziemeļnieku sāgas.
          Jau kopš 9. gs. Grobiņā uz skābaržu kalna pacēlusies kuršu pils, kuru 1263. gadā nodedzinājis ordeņa karaspēks. Tai iepretim ordenis 13. gs. otrajā pusē uzcēla savu pili, kuru pamatīgi pārbūvēja 14. gs. vidū. Grobiņas pils bija ordeņa fogta sēdeklis (no 1392. līdz 1560. gadam šeit cits citu nomainījuši 14 fogti). Viņa rokās bija fogtejas administratīvā un militārā pārvalde. Tā kā pils atradās pie Livonijas - Prūsijas kara ceļa, tā bija veidota pēc tradicionālā pieceļa piļu plānojuma principa, proti, sastāvēja no apkārtmūra, plaša iekšējā pagalma un viena nocietināta dzīvojamā korpusa. Pils netika pamesta novārtā arī Kurzemes hercogistes laikā: 1660. gadā pēc atgriešanās no zviedru gūsta te kopā ar ģimeni uz laiku apmetās hercogs Jēkabs. 17. gs. pārveidoja un labiekārtoja pils dzīvojamās telpas, kā arī, izbūvējot bastionu sistēmu, pastiprināja tās aizsardzības spējas. Pils mūri labi saglabājušies līdz pat mūsdienām.
          No Grobiņas luterāņu baznīcas (1664) pēc ugunsgrēka 1941. gadā pāri bija palikuši tikai apsviluši mūri. Šobrīd baznīca ir jau atjaunota.
          Grobiņā, sava tēva doktorātā, uzaugusi rakstniece, esejiste, filozofijas zinātņu doktore Zenta Mauriņa (1897.­1978.g.). Te arī apskatāmas Zentas Mauriņas piemiņas istabas-muzejs.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna