Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 8. decembris Gunārs, Vladimirs, Gunis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

BALVI (BOLWA)

           Balvu pilsēta atrodas Austrumlatvijas zemienes ziemeļu daļā Balvu un Pērkonu ezeru krastos (220 km no Rīgas). Balvi šodien vairs nav tā vienstāva koka namiņu un dārzu pilsēta, kādi tie bija 20 gs. sākumā, tomēr Balvu senajos kvartālos vēl joprojām jūtama reģiona savdabīgās kultūrvēsturiskās pagātnes elpa.
          Vēsture un apskates vietas. Senlatvijā tagadējā Balvu teritorija ietilpa Atzeles novadā. Pēc 1224. gada zemju dalīšanas (līdz pat 1561. gadam) tā piederēja Rīgas arhibīskapijai, bet pēc tam nonāca Polijas pakļautībā. 1772. gadā Balvu novadu pievienoja Krievijai. Sākumā tas ietilpa Pleskavas, bet no 1802. gada - Vitebskas guberņā.
          Tagadējie Balvi par apdzīvotu vietu sāka veidoties 18. gs. otrajā pusē, kad Viļakas stārasta sieva Konstancija Hilzena pie Balvu ezera nodibināja pusmuižu. Balvu attīstību sekmēja to atrašanās pie dzīvā Ostrovas - Rīgas tirdzniecības ceļa. 1865. gadā Balviem jau bija tiesības noturēt četrus gadatirgus. 1917. gadā te atvēra pirmo privāto tirdzniecības skolu Latgalē, kas 1921. gadā tika pārvērsta par valsts komercskolu (vēlāk to gan pārcēla uz Rēzekni). Pilsētas tiesības Balvi ieguva 1928. gadā. Iedzīvotāju galvenā nodarbošanās bija amatniecība, sīkrūpniecība un tirdzniecība.
          Otrajā pasaules karā pilsētu stipri nopostīja. Tomēr arī pēckara gados atjaunotajos un paplašinātajos Balvos samanāmi 19. gs. - 20. gs. sākuma Latgales mazpilsētas tipa tirdzniecības centra pilsētbūvnieciskie vaibsti. Tiem, kuri vēlas iejusties Balvu pagātnes atmosfērā, ieteicams apskatīt arī trīs pilsētas dievnamus: Sv. Trīsvienības katoļu (1804), pareizticīgo (1871) un luterāņu (1915) baznīcu. No arhitektoniskā viedokļa īpatnējākā ir pirmā no tām, kurā savienots centriskais un garenvirziena plānojums.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna