Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 22. maijs Emīlija
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

STRAUPE / LIELSTRAUPE (GROSS - ROOP)

           Straupe (Sākotnēji Ropa), kas atrodas 24 km no Cēsīm pie Rīgas - Valmieras šosejas, Braslas upes kreisajā krastā, senatnē ietilpa Idumejas novadā. Tolaik Straupes novadu apdzīvojuši lībieši un latgaļi. 1206. gadā izplatīt kristīgo ticību te ieradās mūks Daniels, un jau 13. gs. pirmajā ceturksnī Idumejas novads kļuva par Rīgas bīskapijas īpašumu.
          13. gs. beigās tika uzcelta Lielstraupes pils (viens no pirmajiem tās saimniekiem bija Rīgas arhibīskapa vasalis Fabiāns fon Rozens), pie kuras drīz vien izveidojās arī Straupes pilsēta, vēlākā Hanzas savienības locekle. Domājams, ka to tālo laiku liecinieks ir celtnes vertikālā dominante - masīvais pils tornis. Gadsimtu gaitā tas apaudzis ar dažādām piebūvēm - dienvidu un austrumu korpusiem, t.s. "palasu u.c. Pils stipri cietusi gan daudzajos karos (sevišķi poļu un zviedru cīņu laikā un Ziemeļu karā), gan ugunsnelaimēs (vissmagāk 1905. gadā), tomēr allaž atkal atjaunota un līdz mūsu dienām nonākusi samērā labā stāvoklī. Pamatīgākie pils restaurācijas darbi veikti pēc lielā ugunsgrēka 20. gs. sākumā arhitekta Vilhelma Bokslafa (1858 - 1945) vadībā.
          Līdzās pilij paceļas monumentālais Lielstraupes baznīcas (14. gs.) būvķermenis. Sākotnēji tā bijusi trīsjomu halles tipa celtne, bet 1726. - 1730. gada remontdarbu laikā pīlāri tikuši nojaukti un tā pārveidota par zāles tipa baznīcu. Dievnama interjera iekārtu kuplina vairāki izcili manierisma un baroka mākslas darbi: Georga fon Rozena (miris 1590. gadā) un Karela Gustava fon Lēvenvoldes (miris 1735. gadā) kapakmeņi, ērģeļu luktas ar divpadsmit apustuļu "portretiem" pildiņos (1739), apgleznota kancele (1739), kā arī krāšņas vitrāžas, kas darinātas 1914. gadā pēc mākslinieka Sigismunda Vidberga (1890 - 1970) metiem.
        Straupi apmeklējot, ieteicams apskatīt arī tuvējo Mazstraupes pili (celta 14. gs., bet vēlāk stipri pārbūvēta) un Lielstraupes zirgu pasta ēku ansambli (18. gs. beigas).

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna