Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Aizkraukles rajonā 

Aiviekstes pagastā
Aizkraukles pagastā
Iršu pagastā
Jaunjelgavā
Klintaines pagastā
Kokneses pagastā
Mazzalves pagastā
Neretas pagastā

Pilskalnes pagasts
Pļaviņās
Seces pagastā
Sērenes pagastā
Skrīveru pagastā
Staburaga pagastā
Sunākstes pagastā
Valles pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Draudavu senkapi ar krustakmeni

Aiviekstes pag., pie Draudavām

 

Puduļu pilskalns

Aiviekstes pag., pie Puduļiem

 

Aizkraukles  luterāņu baznīca

Aizkraukles pag.

1688.,  1899.

Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta

Aizkraukles pag., pie bij. Meļķitārēm

 

Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols - kulta vieta

Aizkraukles pag., pie Kalnaziediem

 

Aizkraukles viduslaiku pils

Aizkraukles pag., pie Karikstes ietekas Daugavā

 

Lejasžagaru senkapi

Aizkraukles pag., pie Lejasžagariem

 

Dzīvojamā ēka Vecmaurēni

Aizkraukles pag., Vecmaurēnos

1920., 30.gadi

Bulandu pilskalns

Iršu pag., Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laiviņām

 

Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns)

Iršu pag., pie Nomaļiem

 

Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs

Jaunjelgava                                         Daugavas pieteka Rīgas ielas pāra numuru puses apbūves ZA pusē, strauts Rīgas ielas 28. un 17. nama DA pusē, strauts Jelgavas ielas nepāra numuru puses apbūves D pusē, strauts Jelgavas

17.-19.gs.

Avotiņkalns - pilskalns

Klintaines pag., pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem

 

Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns)

Klintaines pag., pie Kaķkalniem

 

Kalnapeļņu senkapi

Klintaines pag., pie Kalnapeļņiem

 

Vīna kalns - pilskalns un senkapi

Klintaines pag., pie Vīnakalniem

 

Robežakmens

Klintaines pag., Rīgas - Daugavpils šos. 120. km, Lejas silā

14.-15.gs.

Oliņkalns - pilskalns

Klintaines pag., sala Daugavā iepretim Stukmaņiem

 

Stukmaņu muižas apbūve

Klintaines pag., Klintaine, Stukmaņu muižā

17. gs. IIp. - 20. gs. s.

Vecā kungu māja "Sikadele"

Klintaines pag., Klintaine, Stukmaņu muižā

18. gs. 2.p.

Ratnīca un zirgu stallis ar torni

Klintaines pag., Klintaine, Stukmaņu muižā

18. gs. b.

Klētis (2)

Klintaines pag., Klintaine, Stukmaņu muižā

18. gs. b.

Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta

Kokneses pag., bij. Pastmuižā

 

Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta

Kokneses pag., Kokneses parkā

 

Kokneses pilsdrupas

Kokneses pag., Kokneses parkā

1209.

Valodnieka J.Endzelīna dzīves vieta

Kokneses pag.,  Nākos

1927.-1961.

Ērģeļu luktu gleznojumi (12)

Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā

1700.

Kancele

Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā

1700.

Kanceles gleznojumi (7)

Mazzalves pag., Ērbērģes luterāņu baznīcā

1700.

"Ķiermeļu" zemnieku sēta

Mazzalves pag., Ķiermelēs

19. gs.

Neretas luterāņu  baznīca

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2

1593. 17. gs. s.

Cilnis fasādē

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

1593.

Ērģeles

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

1893.

Kapa plāksne -  piemineklis G.Efernam

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

1596.

Kapa plāksne -  piemineklis V.Efernam

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

16.gs.b.

Vitrāža

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

1900.

Vitrāža

Neretas pag., Nereta, Rīgas iela  2 , Neretas luterāņu baznīcā

1900.

Neretas muižas apbūve

Neretas pag., Neretas muižā

16. gs. b. 18. gs. 19. gs.

Pils

Neretas pag., Neretas muižā

16. gs. b. 18. gs.

Parks

Neretas pag., Neretas muižā

18. gs. 2.p.

Muldenieku pilskalns (Upurkalns)

Neretas pag., pie Muldeniekiem

 

Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa dzīves vieta

Neretas pag., Riekstiņos

1880.-1886.

Strobuku pilskalns ar apmetni

Pilskalnes pag., pie Strobukiem

 

Gostiņu skansts - viduslaiku nocietinājums

Pļaviņas, Gostiņos pie Skanstupītes ietekas Daugavā

 

Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta

Pļaviņas, Kalna iela  11

1913.-1939. 1939.-1947.

Gostiņu luterāņu  baznīca

Pļaviņas, Lielā iela  34

1828. -1830.

Gārsenieku senkapi (Sudrabene)

Seces pag., pie Gārseniekiem

 

Kalēju senkapi (Kara kapi)

Seces pag., pie Kalējiem

 

Salasanču senkapi

Seces pag., pie Salasančiem

 

Vanagu senkapi

Seces pag., pie Virsaišiem

 

Sērenes pilskalns

Sērenes pag., pie Pilskalniem

 

Kraukļu akmens - kulta vieta

Skrīveru pag,, pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā

 

Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu

Skrīveru pag,, pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI

 

Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu

Skrīveru pag,, pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI

 

Ūdensdzirnavas ar vilnas pārstrādes iekārtu

Skrīveru pag,, Skrīveri, Rīgas iela  6

19.gs.

Bebru senkapi II (Franču kapi)

Staburaga pag., pie bij. Bebriem

 

Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) un Zīmogakmens - kulta vieta

Staburaga pag., pie bij. Bebriem, uz ZA no Dangām

 

Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš)

Staburaga pag., pie Dangām

 

Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes)

Staburaga pag., pie Dangām

 

Lejasdopeļu senkapi

Staburaga pag., pie Dopeļu kapsētas, pie Lejasdopelēm

 

Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns

Staburaga pag., pie Gauzāniem

 

Komponista P.Barisona dzimtās mājas

Staburaga pag., Skudrās

1904.

Ciršu senkapi

Sunākstes pag., pie Ciršiem

 

Mazlāču senkapi

Sunākstes pag., pie Mazlāčiem

 

Zilais kalns - pilskalns

Sunākstes pag., pie Rožkalniem

 

Režisora A.Amtmaņa - Briedīša dzimtās mājas

Valles pag., Zvanītāju - Bukās

1885.

 

 

 

 

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna