Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Alūksnes rajonā
 

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Šaursliežu dzelzceļa līnija Alūksne-Gulbene

no Alūksnes stacijas līdz rajona robežai

1903.g.

Alsviķu muižas apbūve

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Pils

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

1888. -1898.

Muižkunga māja

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Kalpu māja

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Kūts

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

1846.

Kalte

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Pagrabs

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Smēde - ratnīca

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. b.

Parks

Alsviķu pag., Alsviķu muižā

19. gs. 2.p.

Buliņa pusmuižas apbūve

Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā

19. gs. v.

Dzīvojamā ēka

Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā

19. gs. 2.p.

Klēts

Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā

19. gs. 2.p.

Kūts

Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā

19. gs. 2.p.

Pagrabs

Alsviķu pag., Buliņa pusmuižā

1848.

Pārvaldnieka māja

Alsviķu pag., Karvas muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Alsviķu pag., Karvas muižā

1850.

Magazīna

Alsviķu pag., Karvas muižā

19. gs.

Krāgaskalna muižas apbūve

Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā

19. gs. v.

Pārvaldnieka māja

Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā

19. gs. v.

Kūts ar slēgto pagalmu

Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā

19. gs. v.

Kūts - šķūnis

Alsviķu pag., Krāgaskalna muižā

1846.

Nēķenu pusmuižas apbūve

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. 1.p.

Stārasta māja

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. 1.p.

Stārasta mājas klēts

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

1855.

Kalpu māja

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

1848.

Magazīna, vēlāk smēde

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. v.

Klēts

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. v.

Labības šķūnis

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. v.

Stallis

Alsviķu pag., Nēķenu pusmuižā

19. gs. v.

Asaru senkapi

Alsviķu pag., pie Asariem, Indzera ezera Z krastā

 

Atmiņu senkapi

Alsviķu pag., pie Atmiņām

 

Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta

Alsviķu pag., pie Burtniekiem

 

Celensku pilskalns

Alsviķu pag., pie Celenskiem

 

Ķesteru senkapi

Alsviķu pag., pie Ķesteriem

 

Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš)

Alsviķu pag., pie Lielmuceniekiem un Mētrām

 

Vikutu senkapi (Kapu kalniņš)

Alsviķu pag., pie Ošiem (Vikutiem)

 

Pidiķu senkapi

Alsviķu pag., pie Pidiķiem Galdasilā

 

Sauspurvu senkapi (Zviedru kapi)

Alsviķu pag., pie Sauspurviem

 

Spīdzenieku pilskalns

Alsviķu pag., pie Senpilīm

 

Zušu senkapi

Alsviķu pag., pie Zušiem

 

Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš)

Alsviķu pag., pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā

 

Putreņu senkapi

Alsviķu pag., Putreņos  pie Ģērmaņiem

 

Rēzakas muižas apbūve

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

18. gs. b. 19. gs. s. 19. gs. b.

Pārvaldnieka māja

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

19. gs. s.

Šķūnis

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

19. gs. s.

Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

18./19. gs. 1956.

Kūts

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

19. gs. v.

Saimniecības ēka ar pagrabu

Alsviķu pag., Rēzakas muižā

19. gs. v.

Rebeņu senkapi (Kapu kalns)

Alsviķu pag., Rebeņos  pie Miškām

 

"Stāmeru" saiešanas nams

Alsviķu pag., Stāmeros

19./20.gs.

Ambrozu senkapi

Alsviķu pag., starp Ambroziem un Cerkaziem

 

Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta

Alsviķu pag., starp Atmatām un Sprūšiem

 

Medņu Jāņa kalns - kulta vieta

Alsviķu pag., starp bij. Medņiem un Mūrniekiem

 

Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns)

Alsviķu pag., starp Graudiem un Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā

 

Tūjas muižas apbūve

Alsviķu pag., Tūjas muižā

19. gs. v.

Dzīvojamā ēka

Alsviķu pag., Tūjas muižā

19. gs. v.

Kalpu māja

Alsviķu pag., Tūjas muižā Dzidrajos

19. gs. v.

Rija - šķūnis

Alsviķu pag., Tūjas muižā

19. gs. v.

Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs

Alūksne                                        Alūksnes parka robeža no vietas Alūksnes ezera krastā 90 m uz A no granīta obeliska, Rijukalna iela, Pils iela, VTU "Vidlatauto" R žogs, O. Vācieša iela, O.Vācieša ielas 8. nams, Pils ielas 70.

19.gs.

Klēts

Alūksne, Alūksnes  muižā, Pils iela  29

1793.

Stallis

Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 70

19. gs. v.

Apaļais tornis

Alūksne, Alūksnes  muižā, Pils iela 74

19. gs. v.

Jaunā pils

Alūksne, Alūksnes  muižā, Pils iela 74

1860. -1863.

Cepurītes salas apmetne

Alūksnes raj., Alūksne, Alūksnes ezera Cepurītes salā

 

Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni

Alūksne, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā

 

Alūksnes apmetne

Alūksne, Alūksnes ezera krastā, Mellumā

 

Alūksnes viduslaiku pils

Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā

 

Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums

Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā

 

Alūksnes pilsdrupas

Alūksne, Alūksnes ezera Pils salā

1342. -1702.

Parks

Alūksne, Alūksnes muižā starp Pils ielu un ezera krastu

18. gs. 2.p. -19. gs.

Brūzis, vēlāk saviesīgās biedrības nams

Alūksne, Alūksnes muižā, Brūža iela 7

19. gs. b. 1927. -1929.

Alūksnes muižas apbūve

Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela  2a,8,Brūža 7,Parka 2 Pils 29,33,70,74

18. gs. v. 18. gs. b. 19. gs.

Vecā pils

Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 2a

18. gs. v. 1793. -1794. 19. gs. s.

Pagrabs

Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 2a

19. gs. v.

Stallis, vēlāk proģimnāzija

Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 2a

18. gs. 2.p. 1910. -1929.

Pārvaldnieka māja

Alūksne, Alūksnes muižā, O. Vācieša iela 8

19. gs. v.

Kūts, vēlāk  Šlosa rūpnīca

Alūksne, Alūksnes muižā, Parka iela 2

19. gs. v. 1901.

" Palmu māja ''

Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 33

18. gs. b.

Jaunais pagrabs (leduspagrabs )

Alūksne, Alūksnes muižā, Pils iela 74

19. gs. v.

Akmens tilts

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

18. gs. b.

Aleksandra paviljons

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

18. gs. b.

Eola templis

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

18. gs. 2.p.

Kolonāde

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

19. gs. b.

Mauzolejs

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

1831.

Obelisks Fitinghofam

Alūksne, Alūksnes muižas parkā

1799.

Paviljons - rotonda

Alūksne, Alūksnes muižas parkā, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Tempļa kalnā

1805. -1807.

Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta

Alūksne, Pils un Miera ielu stūrī

 

Elevators

Alūksnes raj., Alūksne, Kr.Barona iela  1

1939.

Banka

Alūksne, Brūža iela  1

1927. -1931.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Brūža iela  4

19. gs. b. 20. gs. s.

Ģimnāzija

Alūksne, Glika iela  10

1938.

Alūksnes pareizticīgo baznīca

Alūksne, Helēnas iela  56

1895.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Jāņkalna iela  8

19. gs. b. - 20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Jāņkalna iela  25

20. gs. s.

Vecā ģimnāzija

Alūksne, Jāņkalna iela  38

1913. -1914.

Viesnīca "Banchof's Hotell", vēlāk dzīvojamā ēka

Alūksne, Jāņkalna iela  51

1910. -1912.

Annas lauksaimniecības biedrības nams "Ekonomija"

Alūksne, Lielā ezera iela  4

1912.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Lielā ezera iela  7

1934.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Lielā ezera iela  11

1910. -1911.

Alūksnes pilskrogs "Šloskrogs"

Alūksne, Ošu iela  5

19. gs. s. 1932.

Jaunalūksnes pils

Alūksne, Ozolu iela  1

19. gs. 2.p.

Alūksnes luterāņu baznīca

Alūksne, Pils iela  25

1781. -1788.

Altāris

Alūksne, Pils iela  25 , Alūksnes luterāņu baznīcā

18.gs.80.g.

Ērģeles

Alūksne, Pils iela  25 , Alūksnes luterāņu baznīcā

1885.

Durvju komplekti (4)

Alūksne, Pils iela  25 , Alūksnes luterāņu baznīcā

18.gs.80.g.

Interjera dekoratīvā apdare

Alūksne, Pils iela  25 , Alūksnes luterāņu baznīcā

18.gs.80.g.

Kancele

Alūksn

Alūksne, Pils iela  25 , Alūksnes luterāņu baznīcā

18.gs.80.g.

Veikals

Alūksnes raj.,

 

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Pils iela  27

1934.

Dzīvojamā ēka un drukātava

Alūksne, Pils iela  27 a

1931.

Balkona margas

Alūksne, Pils iela  33 , Alūksnes pils parkā, Palmu mājā

1797.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Alūksne, Pils iela  33 , Alūksnes pils parkā, Palmu mājā

18.gs.b.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Pils iela  68

1933. -1935.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Raiņa bulvāris  1

1928.

Dzīvojamā ēka

Alūksne, Rijukalna iela  9

20. gs. 1.c.

Pareizticīgo draudzes skola

Alūksne, Tirgotāju iela  14

1895.

Lupatu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kalns)

Annas pag., Lupatās

 

Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta

Alūksnes raj

 

 

Mūrnieku senkapi

Annas pag., pie Mūrniekiem

 

Salnu (Trīsenieku) senkapi (Zviedru kapi)

Annas pag., pie Salnām (Saļņiem, Trīseniekiem)

 

Bundzēnu senkapi

Annas pag., starp Bundzeniekiem (Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigaļiem

 

Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Zviedru kapi)

Annas pag., starp Bundzeniekiem un Gaigaļiem

 

Vecannas muižas apbūve

Annas pag., Vecannā

19. gs. 1.p.

Kungu mājas drupas

Annas pag., Vecannas muižā

19. gs. 1.p.

Klēts

Annas pag., Vecannas muižā

19. gs. 1.p.

Kūts

Annas pag., Vecannas muižā

19. gs. 1.p.

Stallis, vēlāk krogs

Annas pag., Vecannas muižā

1844.

Apes muižas apbūve

Apes p. ar l.t., Ape

19./20. gs.

Apes senkapi (Zviedru kapi)

Apes p. ar l.t., Ape, Apes kapos

 

Kungu māja

Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā

20. gs. s.

Kalpu māja

Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā

19. gs. b.

Klēts

Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā

19. gs. b.

Kūts

Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā

19. gs. b.

Personāla dzīvojamā ēka

Apes p. ar l.t., Ape, Apes muižā

20. gs. s.

Ķiparu senkapi (Zviedru kapi)

Apes p. ar l.t., pie Ķipariem

 

Lūša krogs

Apes p. ar l.t., pie Vidzemes šos. pagrieziena uz Alūksni

19. gs. 2.p.

Komponista J.Vītola dzīves vieta

Gaujienas pag., Anniņās

1922.-1944.

Gaujienas viduslaiku pils

Gaujienas pag., Gaujienā

 

Gaujienas pilsdrupas

Gaujienas pag., Gaujienā

1238.

Gaujienas veco kapu vārti

Gaujienas pag., Gaujienas kapos

19. gs. b.

Kapliča

Gaujienas pag., Gaujienas kapos

1872.

Gaujienas mācītājmuižas apbūve

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

18. gs. 2.p. - 19. gs. v.

Mācītāja māja

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

1761.

Klēts

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

1788.

Kūts

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

1860.

Stallis

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

19. gs. v.

Vāgūzis

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

19. gs. v.

Durvju komplekti (5)

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

18.gs.IIp.

Krāsnis (2)

Gaujienas pag., Gaujienas mācītājmuižā

18.gs.IIp.

Gaujienas muižas apbūve

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

18. gs. 2.p. - 19. gs. 1.p.

Jaunā pils

Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujienas muižā

1848. -1850.

Muižkunga māja

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. s.

Dārznieka māja, vēlāk spirta noliktava

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

18. gs. 2.p., 1838.

Staļļi un staļļmeistara māja

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. 2.p.

Kūts, vēlāk ugunsdzēsēju māja

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

1838., 1886.

Siltumnīcas

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. 2.p.

Rija

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. 2.p.

Noliktavas (vīnu mājas) drupas

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. b.

Klēts

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

1788.

Leduspagrabs

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. s.

Parks

Gaujienas pag., Gaujienas muižā

19. gs. 1.p.

"Lauvas mutes" avots

Gaujienas pag., Gaujienas muižas parkā

19. gs. b.

Sūkņa namiņš

Gaujienas pag., Gaujienas muižas parkā

20. gs. 1.p.

Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)

Gaujienas pag.,    Gaujienas muižas pilī                                                                  

Ap 1860.

Salaku senkapi

Gaujienas pag., starp Līgotņiem un Salakām

 

Gaujienas viduslaiku kapsēta

Gaujienas pag., starp pastu un bij. mežniecību

 

Zvārtavas muižas apbūve

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. 1.p., 19. gs. b.

Kungu māja

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

1881.

Dārznieka māja

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. 1.p.

Klēts

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. 1.p.

Parks

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. 1.p.

Staļļi (2 ēkas)

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. 1.p.

Zvārtavas vējdzirnavas

Gaujienas pag., Zvārtavas muižā

19. gs. v.

Ilzenes muižas apbūve

Ilzenes pag., Ilzenes muižā

18. gs. s., 20. gs. 1.p.

Kungu māja

Ilzenes pag., Ilzenes muižā

18. gs. s., 20. gs. 1.p.

Pumpja māja

Ilzenes pag., Ilzenes muižā

18. gs. s.

Mežsloku senkapi

Ilzenes pag., pie Mežslokām

 

Garjuru senkapi (Kapu kalns)

Jaunalūksnes pag., Garjuros

 

Kolberģa muižas apbūve

Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj., muižā

18./19. gs.

Šķūnis

Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā

19. gs. v.

Klēts

Jaunalūksnes pag., Kolberģa muižā

19. gs. s.

Kungu māja

Jaunalūksnes pag., Lāsberģa muižā

1821., 1860.

Nametkalns - pilskalns

Jaunalūksnes pag., pie bij. Lāsberģa muižas un Pļavmalām

 

Raudziņkalns - senkapi

Jaunalūksnes pag., starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām

 

Siseņu (Garasīmu) pilskalns

Jaunalūksnes pag., starp Siseņiem un Garasīmiem

 

Smiķu senkapi

Jaunalūksnes pag., starp Smiķiem un Lenkavu

 

Jaunannas mežmuižas medību pils

Jaunannas pag.

20. gs. s.

Jaunlaicenes muižas medību pils

Jaunlaicenes pag., Ančkās

19./20. gs.

Apekalna (Opekalna) luterāņu baznīca

Jaunlaicenes pag., Apekalnā

1774. -1779.

Apekalna draudzes māja

Jaunlaicenes pag., Apekalnā

18. gs. v.

Altāris

Jaunlaicenes pag., Apekalna luterāņu baznīcā

1774.

Ērģeles

Jaunlaicenes pag., Apekalna luterāņu baznīcā

ap 1860.

Kancele

Jaunlaicenes pag., Apekalna luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Jaunlaicenes muižas apbūve

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

18. gs. b.

Kungu mājas gala spārns

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1789.

Pārvaldnieka māja

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1789.

Saimniecības ēka

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1847.

Saimniecības ēka

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1840.

Klēts (veļas māja)

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

18. gs. b.

Stallis

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1852.

Kapliča

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

1870.

Parks

Jaunlaicenes pag., Jaunlaicenes muižā

18. gs. b.

Rūcu senkapi

Jaunlaicenes pag., pie Degumiem un Ozolnieku ezera

 

Vārņu ezera mītne

Jaunlaicenes pag., pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera ) Z galā

 

Lielbriežu senkapi (Miroņkalns)

Jaunlaicenes pag., pie Lielbriežiem

 

Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš)

Jaunlaicenes pag., starp bijušajiem Jaunvārņiem un Ķauķiem

 

Popju pilskalns

Jaunlaicenes pag., starp Popjiem un Mellikauļiem (Melnkauļiem)

 

Ates (Otes) ūdensdzirnavas

Kalncempju pag., Atē

1795.

Otes muižas klēts

Kalncempju pag., Atē

18. gs. b.

Nāzupju pilskalns

Kalncempju pag., Nāzupjos  pie Pilskalniem

 

Malacu senkapi (Upuru vieta)

Kalncempju pag., pie Malaciem

 

Melderpuļķu senkapi

Kalncempju pag., pie Melderpuļķiem

 

Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns)

Kalncempju pag., pie Okāniem

 

Pūzupu senkapi

Kalncempju pag., pie Pūzupiem

 

Uranažu senkapi

Kalncempju pag., pie Uranažiem

 

Sprīvuļu senkapi

Kalncempju pag., starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem

 

Žagatu senkapi

Kalncempju pag., Žagatās

 

Liepnas (Zendiku) kapliča

Liepnas pag.

1785. - 1800.

Kudinavas senkapi

Liepnas pag., Kudinavā pie  Podniekiem

 

Liepnas muižas brūzis

Liepnas pag., Liepnā

19./20. gs.

Liepnas luterāņu baznīca

Liepnas pag., Liepnā

1935. -1937.

Liepnas pareizticīgo baznīca

Alūksnes raj

19. gs. 2.p.

Altāris

Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā

20.gs.30.g.

Kancele

Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā

20.gs.30.g.

Soli

Liepnas pag., Liepnas luterāņu baznīcā

20.gs.30.g.

Franciskopoles senkapi (Vecie kapi)

Liepnas pag., pie Franciskopoles

 

Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi)

Liepnas pag., Purnavā pie Asariem

 

Ērmaņu muižas kungu māja

Malienas pag., Ērmaņos

19. gs. 2.c.

Luņķu senkapi

Malienas pag., Luņķos pie Balodīšiem

 

Malienas pagastskola

Malienas pag., Malienā

19. gs. v.

Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš)

Malienas pag., pie Kopmaņiem un Žīguriem

 

Naglu senkapi

Malienas pag., pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem

 

Beterevas senkapi

Mālupes pag., Beterevā

 

Saiešanas nams

Mālupes pag., Brencos

1900.

Mālupes muižas apbūve

Mālupes pag., Mālupes muižā

19./20. gs.

Kungu māja

Mālupes pag., Mālupes muižā

20. gs. s.

Klēts

Mālupes pag., Mālupes muižā

19. gs. 2.c.

Mālupes muižas ūdensdzirnavas

Mālupes pag., Mālupes muižā

19. gs. 1.c., 1939.

Tarvu senkapi

Mālupes pag., pie Tarvām

 

Upeskrastu senkapi

Mālupes pag., pie Upeskrastiem

 

Sofijkalna pusmuižas klēts

Mālupes pag., Sofijkalnā

19. gs. 2.c.

Mellīšu senkapi (Zviedru kapi)

Mārkalnes pag., Mellīšu ezera Z krastā

 

Ignašu senkapi

Mārkalnes pag., Vaidavas upes labajā krastā pie bij. Ignašu kroga

 

Vuķu senkapi

Mārkalnes pag., Vuķos

 

Fiku senkapi

Pededzes pag., Fikos

 

Jaseņicu senkapi

Pededzes pag., Jaseņicā

 

Klementīnes senkapi

Pededzes pag., Klementīnē

 

Stuborovas senkapi (Krāsmata)

Pededzes pag., Lielajā Stuborovā

 

Pededzes pareizticīgo baznīca

Pededzes pag., Pededzē

1930. -1935.

Bormaņmuižas (Trapenes) apbūve

Trapenes pag., Bormaņmuižā

18. gs. b., 19. gs. 1.p., 20. gs. s.

Kungu māja

Trapenes pag., Bormaņmuižā

18. gs. b., 19. gs. b., 20. gs. s.

Stallis

Trapenes pag., Bormaņmuižā

19. gs. b.

Parks

Trapenes pag., Bormaņmuižā

19. gs.

Līzespasta krogs

Trapenes pag., Līzespastā

19. gs. 1.p.

Līzespasta zirgu pasta stacija

Trapenes pag., Līzespastā

19. gs. 1.p.

Dzīvojamās ēkas (2)

Trapenes pag., Mikužos

19. gs. b.

" Mikužu " saiešanas nams

Trapenes pag., Mikužos

19. gs.2.p.

Naugrubu senkapi

Trapenes pag., pie Naugrubiem

 

Naugrubu Tinābele - kulta vieta

Trapenes pag., pie Naugrubiem

 

Repju senkapi

Trapenes pag., pie Repjiem

 

Drusku (Kornetu) pilskalns

Veclaicenes pag., Druskās, Pilsezera Z krastā

 

Maskaļu senkapi (Kapu kalns)

Veclaicenes pag., pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem)

 

Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta

Veclaicenes pag., pie Dimantiem (Mauliņiem)

 

Mauliņu senkapi (Zviedru kapi)

Veclaicenes pag., pie Dimantiem (Mauliņiem)

 

Ķempju senkapi (Zviedru kapi)

Veclaicenes pag., pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā

 

Jāņkalnu viduslaiku kapsēta

Veclaicenes pag., pie Jāņkalniem

 

Kūriņkalnu senkapi

Veclaicenes pag., pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā

 

Radziņu senkapi (Kapenes)

Veclaicenes pag., pie Pūpoliem un Radziņiem

 

Tilmanu senkapi (Zviedru kapi)

Veclaicenes pag., pie Tilmaniem (Johansoniem)

 

Zeņģu senkapi (Zviedru kapi)

Veclaicenes pag., pie Zeņģiem

 

Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta

Veclaicenes pag., starp Vosviem un Šķepastiem

 

Veclaicenes pareizticīgo baznīca

Veclaicenes pag., Veclaicenē

1892.

Zemnieku sētu grupa - Līvu ciems

Virešu pag., Līvēs

19./20. gs.

Šķiņķu senkapi (Zviedru kapi)

Virešu pag., pie Šķiņķiem

 

Vidagas senkapi

Virešu pag., pie Rūgiem

 

Staldu pilskalns

Virešu pag., pie Staldām

 

Vīksnu senkapi

Zeltiņu pag., pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna

 

Medņu pilskalns

Zeltiņu pag., pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)

 

Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns)

Zeltiņu pag., Zeltiņos

 

Zeltiņu luterāņu baznīca

Zeltiņu pag., Zeltiņos

1823.

Zeltiņu kapu kapliča

Zeltiņu pag., Zeltiņu kapos

1869.

Zvana krēsls

Zeltiņu pag., Zeltiņu kapu kapličā

1869.

Zeltiņu muižas apbūve

Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā

18. gs. b., 19. gs. s.

Pārvaldnieka māja

Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā

19. gs. s.

Stallis - kučiera māja

Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā

18. gs. b.

Zeltiņu muižas krogs

Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā

19. gs. v.

Klēts

Zeltiņu pag., Zeltiņu muižā

1788. -1789.

Baltkauļu senkapi

Ziemeru pag., pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem

 

Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns)

Ziemeru pag., pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm

 

Semeiku senkapi (Zviedru kapi)

Ziemeru pag., pie Semeikām

 

Zamanu senkapi

Ziemeru pag., pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta

 

Spieķu senkapi

Ziemeru pag., starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera

 

Ziemera muižas apbūve

Ziemeru pag., Ziemera muižā

18. b. -19. gs. 1.p.

Kungu māja

Ziemeru pag., Ziemera muižā

18. gs. b.

Mežkunga un mežsarga dzīvojamās mājas (2)

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. b.

Pārvaldnieka māja

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 2.p.

Kalpotāju māja

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Kalpu mājas (3)

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Kambaris

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 2.p.

Klēts

pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Kūtis (2)

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. b., 20. gs. 2.c.

Lielā kūts ar uzbrauktuvi

Ziemeru pag., Ziemera muižā

1823., 19. gs. 2.p.

Magazīna

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Rija

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Ūdenstornis

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. 1.p.

Pagrabs

Ziemeru pag., Ziemera muižā

19. gs. b.

Parks

Ziemeru pag., Ziemera muižā

18. gs. b.- 19. gs. v.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna