Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Talsu rajonā

Abavas pagastā
Balgales pagastā
Dundagas pagastā
Ģibuļu pagastā
Īves pagastā
Kolkas pagastā
Laidzes pagastā
Laucienes pagastā
Lībagu pagastā

Lubes pagastā
Rojas pagastā
Sabilē
Strazdes pagastā
Talsos
Valdemārpils p. ar l.t.
Valdgales pagastā
Vandzenes pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Valgales Baznīcas kalns - kulta vieta

Abavas pag., 200 m uz D no Valgales pilskalna, Valgales upītes kreisajā krastā

Veģu senkapi

Abavas pag., Abavas upes labajā krastā pie Veģu kapsētas

Tojātu apmetne un senkapi

Abavas pag., Abavas upes labajā krastā starp Ceriņiem un Drubazām

Pedvāles muižu komplekss

Abavas pag., Pedvālē

18. gs. 2. p. - 19. gs. 2. p.

Sabiles mācītājmuižas apbūve

Abavas pag., Pedvālē

18. gs. b. - 19. gs. 1. p.

Briņķu - Pedvāles muižas apbūve

Abavas pag., Pedvālē, Briņķu - Pedvāles muižā

18. gs. b.

Firksu - Pedvāles muižas apbūve

Abavas pag., Pedvālē, Firksu - Pedvāles muižā

19. gs. s.

Valgales pilskalns

Abavas pag., pie Bandeniekiem

Ģedertu senkapi

Abavas pag., pie bij. Ģedertiem

Brasliņu senkapi

Abavas pag., pie Brasliņiem

Jaunmāju viduslaiku kapsēta

Abavas pag., pie Jaunmājām

Kliņģu senkapi

Abavas pag., pie Kliņģiem

Strautiņu senkapi

Abavas pag., pie Lipstu Strautiņiem

Rumbas pilskalns

Abavas pag., pie Mazbrūveļiem

Priežleju viduslaiku kapsēta

Abavas pag., pie Priežlejām

Zunnu senkapi

Abavas pag., pie Zunnām

Ezernieku senkapi

Abavas pag., starp Ezerniekiem un Ausmām

Valgales senkapi

Abavas pag., starp Valgales upīti un Baznīckalnu

Āžu kalniņš - senkapi

Abavas pag., Virbupes kreisajā krastā, DA bij. Virbu dzirnavām

Lazdu kalniņš - senkapi

Abavas pag., Virbupes labajā krastā pie Rudzīšiem

Mazvalgales senkapi

Abavas pag., Z Valgales pilskalnam

Altāra margas

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

ap 1810.

Altāris

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

ap 1810.

Baznīcēnu soli (30)

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

ap 1810.

Ērģeļu prospekts

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

ap 1810.

Ērģeles

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

1860.

Durvju komplekts

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

19.gs.s.

Durvju komplekts

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Kancele

Balgales pag., Balgales luterāņu baznīcā

ap 1810.

Durvju komplekti (2)

Balgales pag., Galtenes muižas dzīv. ēkā

18.gs.IVc.

Kāpnes

Balgales pag., Galtenes muižas dzīv. ēkā

18.gs.IVc.

Galtenes Svētavots - kulta vieta

Balgales pag., pie Kaļķlejām

Kubeles skola

Dundagas pag., Dundagas - Talsu ceļa 5. km

1838.

Kalna dārzs - pilskalns

Dundagas pag., Dundagas ezera pussalā pie pils

 

Jauncelmu viduslaiku kapsēta

Dundagas pag., Muņos pie Jauncelmiem

 

Upesvagaru senkapi

Dundagas pag., Nevejā pie Upesvagariem

 

Pāces pilskalns

Dundagas pag., Pāces dzirnavu dīķa salā

 

Pāces Elku kalns - kulta vieta

Dundagas pag., Pāces dzirnavu dīķa Z malā

 

Iernieku senkapi

Dundagas pag., pie bij. Ierniekiem

 

Dzegužkalēju senkapi

Dundagas pag., pie Dzegužkalējiem

 

Puiša kalns - pilskalns

Dundagas pag., pie Īvniekiem, Kaļķupītes krastā

 

Kaņķumu senkapi

Dundagas pag., pie Kaņķumiem

 

Pagrabkalns - senkapi

Dundagas pag., pie Silkalējiem

 

Dāvida pils - pilskalns

Dundagas pag., pie Zeltsiliem

 

Lauku senkapi

Dundagas pag., Vīdalē pie Laukiem

 

Altāris

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6 a

1766.

Ērģeles

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6 a

1859.

Kancele

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6 a

1766.

Dundagas luterāņu baznīca

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6 a

1766.

Altārglezna "Lieldienu rīts"

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 6 a , Dundagas luterāņu baznīcā

1912.

Dundagas viduslaiku pils

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 12

 

Dundagas pils

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 12

13. -17. gs. 1766. 1897. 1909. -1914.

Parks

Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 12

18. gs., 19. gs.

Dundagas pilskalns

Dundagas pag., Dundaga, Sporta iela 8

 

Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks

Dundagas pag., Dundaga, Vīdales iela 5

18. gs. b.

Strautmaļu viduslaiku kapsēta

Ģibuļu pag., Kalešos, pie Strautmaļiem

Zemnieku sēta "Līkumi"

Ģibuļu pag., Līkumos

1821. 19. gs. v.

Dzīvojamā ēka

Ģibuļu pag., Līkumos

1821.

Saimniecības ēka

Ģibuļu pag., Līkumos

19. gs. v.

Klēts

Ģibuļu pag., Līkumos

19. gs. v.

Māras kambaru alas - kulta vieta

Ģibuļu pag., pie Dižstepjiem

Muneju senkapi (Sudrabkalniņš)

Ģibuļu pag., pie Munejām

Spāres luterāņu baznīca

Ģibuļu pag., Spārē

1747. 1926.

Spāres skola

Ģibuļu pag., Spārē

19. gs. v.

Spāres pilskalns

Ģibuļu pag., Spārē pie Brīvniekiem

Kāpņu margas

Ģibuļu pag., Spāres muižas muižn. dzīv. ēkā

1790.

Mežsarga sēta

Ģibuļu pag., Uļitās

18. gs. 19. gs. 1.p.

Pastendes muižas apbūve

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižā

18. gs. 19. gs. s.

Pils

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižā

18. gs. 19. gs. s.

Pārvaldnieka māja

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižā

19. gs. s.

Kalpu māja

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižā

19. gs.

Saimniecības ēkas (2)

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižā

19. gs. s.

Cilņu "Ģerboņu" fragmenti

Ģibuļu pag., Pastende, Pastendes muižas pilī

1741.

Īves vējdzirnavas

Īves pag., pie Dzirnavām

20. gs. s.

Kalnkalēju senkapi

Īves pag., pie Kalnkalējiem

Oškalnu senkapi (Zviedru kapi)

Īves pag., pie Oškalniem

Košraga zvejnieku ciems

Kolkas pag. Pa Tilmaču, Anduļu un to starpā esošo māju robežām, ietverot šīs mājas

18.-20.gs.

Sīkraga zvejnieku ciems

Kolkas pag. Pa Ķeļķu, Jaunklāvu, Kilasidamu, Vīnamegu, Baznīckalna un Vecvalku māju robežām, ietverot šīs mājas un to starpā esošās teritorijas

19.gs.b.-20.gs.s.

Košraga senkapi (Mēra kapi)

Kolkas pag., Košragā pie Anduļiem

Mazirbes viduslaiku kapsēta

Kolkas pag., Mazirbē pie Grabiem

Pitraga viduslaiku kapsēta

Kolkas pag., Pitragā pie bij. Nīteļiem

Saunaga viduslaiku kapsēta (Veckapu kalns)

Kolkas pag., Saunagā pie Nigliņiem

Žonaku senkapi

Kolkas pag., Vaidē pie Žonakiem

"Cērpu" dzīvojamā ēka

Laidzes pag., Cērpās

20. gs. 20./30.g.

Sviķēnkalns - senkapi

Laidzes pag., pie Dzelzīšiem (bij. Laugaļiem)

Krojvalku viduslaiku kapsēta (Elku kapi)

Laidzes pag., pie Klāviem (bij. Krojvalkiem)

Krūmešu viduslaiku kapsēta

Laidzes pag., pie Krūmešiem

Kūlu viduslaiku kapsēta

Laidzes pag., pie Vītoliem

Nurmuižas luterāņu baznīca

Laucienes pag., Laucienā

1594.

Altāra telpas sētiņa

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1687.

Altāris

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1687.

Baznīcēnu soli ar apkalumiem (22)

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

17.gs.

Baznīcēnu soli ar ģerboņu gleznojumiem (8)

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

17.gs. 19.gs.IIc.

Ērģeļu luktu gleznojumi (8)

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

17.gs.80.g.

Ērģeļu prospekts

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1840.

Ērģeles

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1840.

Durvju komplekts

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1684. 18.gs.Ip.

Kancele

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1687.

Kapa plāksne Bergiem

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1603.

Kapa plāksne G.un A.Firksiem

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

1600.

Durvju komplekts

Laucienes pag., Nurmuižas luterāņu baznīcā

18.gs.

Griestu dekoratīvā apdare

Laucienes pag., Nurmuižas pilī

20.gs.s.

Interjera dekoratīvā apdare "kolonnu zālē"

Laucienes pag., Nurmuižas pilī

19.gs.

Interjera dekoratīvā apdare "mūzikas kabinetā"

Laucienes pag., Nurmuižas pilī

19./20.gs.

Interjera dekoratīvā apdare "zilajā zālē"

Laucienes pag., Nurmuižas pilī

20.gs.s.

Krāsns - kamīns

Laucienes pag., Nurmuižas pilī

20.gs.s.

Odres Velna akmens un ozols - kulta vieta

Laucienes pag., Odrē pie Mežmaliešiem

Kauliņu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)

Laucienes pag., Pļavās pie Kauliņiem

Laukstibu viduslaiku kapsēta (Elku kapi)

Laucienes pag., pie bij. Laukstibām, Pļavupītes krastā

Mīļaju senkapi (Kapeņu kalniņš)

Laucienes pag., pie bij. Mīļajām

Ratnieku Elka kalns - kulta vieta

Laucienes pag., pie bij. Ratniekiem

Mežītes Elkukalns - kulta vieta

Laucienes pag., pie Mežītes pilskalna iepretim Tiltiņiem

Mežītes pilskalns ar apmetni

Laucienes pag., pie Muceniekiem

Milzu kalns - pilskalns

Laucienes pag., pie Sapņu ezera

Kapurkalns - senkapi

Laucienes pag., pie Tiltiņiem, DR Mežites pilskalnam

Kalnenieku senkapi

Laucienes pag., uz A no Mežītes pilskalna

Nurmuižas viduslaiku pils

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

Nurmuižas apbūve

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

16. gs. 2.p. 20. gs. s.

Pils

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

16. -19. gs. s.

Kalpu māja

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

18. gs. b.

Dārznieka māja

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

19. gs. s.

Caurbrauktuve ar torni

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

18. gs.

Klēts

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

19. gs. s.

Govju kūts

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

19. gs. s.

Zirgu stallis

Laucienes pag., Lauciena, Nurmuižā

19. gs. s.

Stendes muižas senkapi

Lībagu pag., 1 km uz DR no Stendes muižas centra

Sienu gleznojumi

Lībagu pag., Dzintaros

1929.-1930.

Lejaslāču senkapi

Lībagu pag., Lejaslāču kapsētā

Dziļleju senkapi

Lībagu pag., pie Dziļlejām

Vanagkalns (Upurkalns) - kulta vieta

Lībagu pag., pie Kampariem

Lejaslāču viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)

Lībagu pag., pie Lejaslāčiem

Kāravkalns - pilskalns

Lībagu pag., pie Ratkalniem, Talsu-Lībagu lielceļa labajā pusē

Vecčumalu senkapi

Lībagu pag., pie Vecčumalām

Zaļkalnu senkapi

Lībagu pag., pie Zaļkalniem

Zviedru senkapi

Lībagu pag., pie Zviedriem

Ķīļu senkapi

Lībagu pag., Rīgas - Ventspils šosejas kreisajā pusē iepretim Ķīļu kapiem

Andumu ozols - kulta vieta

Lībagu pag., starp Mežītes pilskalnu un Andumiem

Altāris

Lībagu pag., Stendes luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Ērģeles

Lībagu pag., Stendes luterāņu baznīcā

1898.

Kancele

Lībagu pag., Stendes luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Stendes luterāņu baznīca un kapliča

Lībagu pag., Dižstende

17. gs. b.

Stendes muižas apbūve

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

16. -19. gs.

Vecā pils

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

16. gs.

Kungu māja

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

19. gs.

Ratnīca

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

18. gs.

Staļļi (2)

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

18. gs.

Parks

Lībagu pag., Dižstende, Stendes muižā

16. gs.

Mušiņu Velna laiva - senkapi

Lubes pag., pie bij. Mušiņām

Bīlavu Velna laiva - senkapi

Lubes pag., pie Vecbīlavām

Ērģeles

Mērsraga pag., Mērsraga luterāņu baznīcā

19.gs.IIp. 1924.

Purciema apmetne

Rojas pag., DR Purciemam pie Rīgas-Kolkas šosejas

Kancele

Rojas pag., Kaltenes luterāņu baznīcā

19. gs.

Ērģeles

Rojas pag., Kaltenes luterāņu baznīcā

19.gs.v.

Baķu Baznīcas kalns - kulta vieta

Rojas pag., Melnsilā pie Baķiem

Tromeļa pils - viduslaiku nocietinājuma vieta

Rojas pag., Melnsilā pie Kraujām

Rojas senkapi

Rojas pag., Rojā pie zivju konservu kombināta

Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs

Sabile Rīgas iela no 17.nama līdz Kuldīgas ielai; Kuldīgas ielas nepāra numuru puses apbūve līdz Abavai, Abavas labais krasts līdz Abavas ielai, Abavas ielas pāra numuru puses apbūve līdz Ventspils iela

15.-19.gs.

Sabiles Krievu kapi - senkapi

Sabile, Abavas kreisajā krastā pie sporta laukuma

Sabiles viduslaiku pils vieta

Sabile, pie autoostas

Sabiles pilskalns ar senpilsētu

Sabile, pie Pilskalna un Kandavas ielām

Kortu viduslaiku kapsēta

Sabile, pretī Dārza ielai 8

Brinkenu kapliča

Sabile, Lāčplēša iela

1780.

Sabiles luterāņu baznīca

Sabile, Ventspils iela 4 / 6

1568. 17. gs. 1.p. 1682. 1876.

Ērģeles

Sabile, Ventspils iela 4 / 6 , Sabiles luterāņu baznīcā

1823. 1847. 1889.

Kancele

Sabile, Ventspils iela 4 / 6 , Sabiles luterāņu baznīcā

16gs.b. 1676.

Vecboču viduslaiku kapsēta

Strazdes pag., pie Bočām

Strazdes senkapi (Lēcu kalniņš)

Strazdes pag., pie Dzeguzēm

Ilbatu senkapi (Zelta kalniņš)

Strazdes pag., pie Ilbatām

Krūmiņu senkapi (Priežu kalniņš)

Strazdes pag., pie Krūmiņiem

Strazdes Baznīcas kalns - kulta vieta

Strazdes pag., pie Mežmaļiem

Strazdes pilskalns

Strazdes pag., pie Mežmaļiem

Strautiņu senkapi

Strazdes pag., pie Strautiņiem

Strazdes luterāņu baznīca

Strazdes pag., Strazdē

1591. -1596. 1872.

Baznīcēnu soli (2)

Strazdes pag., Strazdes luterāņu baznīcā

1612.

Talsu pilsētas vēsturiskais centrs

Talsi Lielās ielas pāra numuru puses apbūve no 8.nama, Ezera ielas pāra numuru puses apbūve līdz 2.namam, Ezera iela, Vilkmuižas ezera R, Z un A krasts 70 m platā joslā, Akas iela, Dzirnavu kalna Z un A

16.-19.gs.

Talsu senkapi

Talsi, Ezera ielā 18,20, Vilkumuižas ezera A krastā

Talsu viduslaiku pils (Dzirnavkalns)

Talsi, Kalna ielā 6, starp Vilkumuižas un Talsu ezeriem

Talsu pilskalns ar senpilsētu

Talsi, Talsu ezera R krastā un slimnīcas teritorijā

Vilkumuižas ezera senkapi

Talsi, Vilkumuižas ezerā

Dzīvojamā ēka

Talsi, Baznīcas laukums 1

18. gs.

Talsu luterāņu baznīca

Talsi, Baznīcas laukums 4

1547., 1567., 18./19. gs. 1939.

Ērģeles

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

20.gs.20.g.

Epitāfija E.Fišeram

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

1794.

Kancele

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

19.gs.b.

Ērģeļu prospekts

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

20.gs.s.

Kapa plāksne

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

19.gs.

Altāris

Talsi, Baznīcas laukums 4 , Talsu luterāņu baznīcā

19.gs.b.

Kupfera kapliča

Talsi, Zvaigžņu iela 1

1806.

Bašķiņkalns - pilskalns

Valdemārpils p. ar l.t., pie bij. Kalnmaļiem

Klāšu viduslaiku kapsēta

Valdemārpils p. ar l.t., pie bij. Klāšām

Ozolu Svētkalns - kulta vieta

Valdemārpils p. ar l.t., pie bij. Ozoliem

Birznieku Velna laiva - senkapi

Valdemārpils p. ar l.t., pie Birzniekiem

Zošukroga viduslaiku kapsēta ar krustakmeni

Valdemārpils p. ar l.t., pie Zošukrogiem

Nogales muižas apbūve

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs.80.g.

Pils

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Dārznieka māja

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Kalpu māja

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Krogs

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Alus darītava

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs.

Stallis

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Stallis

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs. b.

Parks

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižā

19. gs.

Interjera dekoratīvā apdare (10 telpās)

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižas pilī

19.gs.80.g.

Kamīns

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižas pilī

19.gs.Ip.

Krāsnis - kamīni (2)

Valdemārpils p. ar l.t., Nogale, Nogales muižas pilī

19.gs.IIp.

Valdemārpils vēsturiskais centrs

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils Talsu ielas pāra numuru puses apbūve no 10. nama, Kr.Valdemāra ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 21. namam un apbūve no 24. līdz 2. namam, Ambrokas ielas apbūve

17.gs.v. 19.gs.

Kancele

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ārlavas luterāņu baznīcā

19.gs.

Ērģeles

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ārlavas luterāņu baznīcā

1865.

Ērģeļu luktas

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ārlavas luterāņu baznīcā

19.gs.

Altāris

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ārlavas luterāņu baznīcā

19./20.gs.

Valdemārpils Elku liepa - kulta vieta

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, pie bij. vidusskolas

Dupurkalns - pilskalns

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, pie estrādes

Valdemārpils sinagogas apbūve

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ezera iela 1

18./20. gs.

Sinagoga

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ezera iela 1

18. gs.

Palīgēkas (2)

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Ezera iela 1

18./20. gs.

Altāris ar gleznām "Sv.Pēteris" un "Sv.Pāvils"

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Lielā iela 2 , Valdemārpils luterāņu baznīcā

17.gs.v.

Kancele ar gleznojumiem (6)

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Lielā iela 2 , Valdemārpils luterāņu baznīcā

17.gs.v.

Sienas panno

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Lielā iela 27

1935.

Valdemārpils luterāņu baznīca

Valdemārpils p. ar l.t., Valdemārpils, Lielā iela 2

1646.

Ošbiržu senkapi

Valdgales pag., Ģibzdē pie Ošbirzēm

Lauksargu senkapi

Valdgales pag., pie Ģibzdes, Lauksargu mežniecības 154. kv.

Valdgales muižas apbūve

Valdgales pag., Valdgales muižā

18./19. gs.

Kungu māja

Valdgales pag., Valdgales muižā

18. gs. b.

Dārznieka un kučiera māja

Valdgales pag., Valdgales muižā

19. gs. s.

Kalpu māja

Valdgales pag., Valdgales muižā

19. gs. s.

Lustūzis - klēts

Valdgales pag., Valdgales muižā

18. gs. b.

Klēts

Valdgales pag., Valdgales muižā

18. gs. b.

Siera tornis

Valdgales pag., Valdgales muižā

18. gs. b.

Vējdzirnavas

Valdgales pag., Valdgales muižā

19. gs.

Mantinieku senkapi (Druviņu kalniņš)

Vandzenes pag., D Mantiniekiem

Iģenes luterāņu baznīca

Vandzenes pag., Iģenē

1751.

Altāris

Vandzenes pag., Iģenes luterāņu baznīcā

1699. 1752.

Baznīcēnu soli

Vandzenes pag., Iģenes luterāņu baznīcā

18.gs.

Ērģeļu luktas

Vandzenes pag., Iģenes luterāņu baznīcā

18.gs.

Kancele ar gleznojumiem

Vandzenes pag., Iģenes luterāņu baznīcā

18.gs.v.

Krauju Lielais akmens - kulta vieta

Vandzenes pag., pie bij. Kraujām

Basu Vilkatu akmens - kulta vieta

Vandzenes pag., Uguņciemā pie bij. Basēm

Tīrumu viduslaiku kapsēta

Vandzenes pag., Uguņciemā pie Tīrumiem

Vandzenes muižas apbūve

Vandzenes pag., Vandzene

19. gs.

Kungu māja

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Dārznieka māja

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Kalpu māja

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Krogs

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Alus brūzis

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs.b.

Kalēja māja

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Zirgu stallis

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Ķieģeļu mūra tilts

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs. s.

Parks

Vandzenes pag., Vandzene, Vandzenes muižā

19. gs.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna