Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Bauskas rajonā

Bauskā
Bārbeles pagastā
Brunavas pagastā
Ceraukstes pagastā
Codes pagastā
Dāviņu pagastā
Gailīšu pagastā
Iecavas pagastā
Īslīces pagastā

Mežotnes pagastā
Rundāles pagastā
Skaistkalnes pagastā
Stelpes pagastā
Svitenes pagastā
Vecsaules pagastā
Vecumnieku pagastā 
Viesturu pagastā

Nosaukums

 Atrašanās vieta

Datējums

 

Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs

Bauska, Mēmeles upe, Rīgas ielas pāra numuru puses apbūve no kājinieku tiltiņa pāri Mēmelas upei līdz Salātu ielai, Salātu iela līdz V.Plūdoņa ielai, V. Plūdoņa iela līdz Slimnīcas ielai, Slimnīcas iela  

15.-19.gs.

Bauskas viduslaiku pils

Bauska, Mēmeles un Mūsas satekā

Bauskas pilsdrupas ar parku

Bauska, Mēmeles un Mūsas satekā

15. gs. v., 1590. - 1599.

Sv.Gara luterāņu baznīca ar kapliču un žogu.

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a

1591. - 1594.,  1623.

Altāris ar kokgriezumiem

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1699. 1861.

Baznīcēnu soli

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

18.gs.

Baznīcēnu solu gali (2)

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1640.

Ērģeļu prospekts

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1766.

Ērģeles

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1891.

Kancele

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1762.

Kapa plāksne D.Grothusam

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1599.

Kapa plāksne E.Šrēderei

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

16.gs.IIIc.

Kapa plāksne G.Šmola dzimtai

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

17.gs.IIc.

Kapa plāksne G.Tīzenhauzenam

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

17.gs.s.

Kapa plāksne J.Šulcam

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1593.

Kapa plāksne N.Klotam

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1598.

Kapa plāksne O.un F.Grothusiem

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

1597.

Torņa smailes noslēgums

Bauska, V.Plūdoņa iela  13 a , Sv. Gara luterāņu baznīcā

17.gs.

Dreņģeru iebraucamā sēta

Bauska, V.Plūdoņa iela  26 / 1

19. gs. IIp.

Rātsnams

Bauska, Rātslaukums  1

17. - 20. gs.

Altāris

Bārbeles pag., Bārbeles luterāņu baznīcā

19.gs.IIp.

"Evertu" zemnieku sēta

Bārbeles pag., Evertos

19. gs. 1.p.

Pilveru pilskalns

Bārbeles pag., pie bij. Pilveriem un bij. Kapūnēm

 

Jaunzemju viduslaiku kapsēta

Bārbeles pag., pie Garbariem

 

Altāri (3)

Brunavas pag., Brunavas katoļu baznīcā

18.gs.IIIc.

Žluktenes senkapi

Brunavas pag., pie Birzniekiem un Ievlejām

 

Dzirnavu senkapi

Brunavas pag., pie Dzirnavām

 

Sviļu kalns - viduslaiku nocietinājums

Brunavas pag., pie Sviļiem un Būkām

 

Upenieku senkapi

Brunavas pag., pie Upeniekiem

 

Dzejnieka V.Plūdoņa dzimtās mājas

Ceraukstes pag., Lejeniekos

1874.

Aužeļu pilskalns ar apmetni

Ceraukstes pag., pie Aužeļiem

 

Mucenieku dobumakmens

Ceraukstes pag., pie Muceniekiem

 

Vēju senkapi

Ceraukstes pag., pie Vējiem

 

Ķīķerkalns - viduslaiku kapsēta

Ceraukstes pag., pie Žigļu kapsētas

 

Ķivuļu apmetne

Ceraukstes pag., starp Ķivuļiem un Vējiem

 

Codes luterāņu baznīca

Codes pag., Codē

1680.

Altāris

Codes pag., Codes luterāņu baznīcā

17.gs., 20.gs.20.g.

Kancele

Codes pag., Codes luterāņu baznīcā

17.gs.IIIc.

Čunkānu - Dreņģeru senkapi

Codes pag., pie Dreņģeriem

 

Ragaucku apmetne

Codes pag., pie Ragauckiem

 

Velna kalns

Codes pag., pie Žagarkalnu kapsētas

 

Durvju komplekts

Codes pag., Code, Codes muižā

18.gs.

Interjera dekoratīvā apdare

Codes pag., Code, Codes muižā

18.gs.

Codes muižas dzīvojamā ēka

Codes pag., Code, Codes muižā

18. gs. 2p., 1870.

Altāris

Dāviņu pag., Janču katoļu baznīcā

17.gs.IIIc.

Bruknas pilskalns

Dāviņu pag., pie Bruknām, bij. Bruknu muižas

 

Lielbruknas dzirnavu senkapi (Mucenieku dzirnavu kalns)

Dāviņu pag., pie Bruknām, bij. Bruknu muižas

 

Lielauziņu viduslaiku kapsēta

Dāviņu pag., pie Lielauziņiem

 

Kamardes pilskalns

Gailīšu pag., Mūsas kreisajā krastā uz Z no Paliepām un Alejniekiem

 

Kapenieku senkapi

Gailīšu pag., pie Kapenieku kapsētas

 

Podiņu senkapi

Gailīšu pag., pie Podiņu kapsētas

 

Iecavas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem

Iecavas pag., Iecavā

1641. - 1659., 1874., 1881.

Kļavu viduslaiku kapsēta

., Iecavas pag., pie Kļavām

 

Klibju viduslaiku kapsēta

Iecavas pag., pie Klibjiem

 

Mazlēksnu viduslaiku kapsēta

Iecavas pag., pie Mazlēksnām

 

Rājumnieku senkapi

Iecavas pag., pie Rājumniekiem

 

Rutenieku apmetne

Iecavas pag., pie Ruteniekiem

 

Sniķeru viduslaiku kapsēta

Iecavas pag., pie Sniķeriem

 

Strēļu senkapi

Iecavas pag., starp Strēļiem un Lāčiem

 

Iecavas viduslaiku kapsēta

Iecavas pag., Iecava, Pārupes iela  3 - 4

 

Bajāru - Jaunzemju senkapi

Īslīces pag., pie Bajāriem

 

Ružu viduslaiku kapsēta

Īslīces pag., pie Ružiem

 

Spradžu apmetne un senkapi

Īslīces pag., starp Spradžiem un Pluktiem

 

Plūdoņu apmetne

Mežotnes pag., Jumpravmuižas kapsētas teritorijā

 

Jumpravas apmetne

Mežotnes pag., Jumpravmuižas parkā

 

Mežotnes centra senkapi

Mežotnes pag., Mežotnes centrā

 

Mežotnes muižas apbūve

Mežotnes pag., Mežotnes muižā

18./19. gs.

Pils

Mežotnes pag., Mežotnes muižā

1798. - 1802.

Saimniecības ēkas (2)

Mežotnes pag., Mežotnes muižā

1797. - 19. gs.

Parks

Mežotnes pag., Mežotnes muižā

1797. - 19. gs.

Interjera apdare  (4 telpās)

Mežotnes pag., Mežotnes muižas pilī

19.gs.s., 20.gs.70.g.

Biezo senkapi un apmetne

Mežotnes pag., pie Bieziem

 

Diduļu viduslaiku kapsēta

Mežotnes pag., pie Diduļiem

 

Ļūdēnu apmetne

Mežotnes pag., pie Ļūdēniem

 

Krauču apmetne

Mežotnes pag., pie Kraučiem

 

Kugrēnu apmetne un senkapi

Mežotnes pag., pie Kugrēniem

 

Svēderu viduslaiku kapsēta

Mežotnes pag., pie Upīšiem

 

Siepeļņu viduslaiku kapsēta

Rundāles pag., bij. Siepeļņos

 

Ziedoņu apmetne un senkapi

Rundāles pag., Bornsmindes (Ziedoņu) parkā

 

Durvju vērtnes

Rundāles pag., Kaucmindes muižas dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Cepļu viduslaiku kapsēta

Rundāles pag., pie Aizupjiem

 

Līgotņu apmetne

Rundāles pag., pie Līgotņiem

 

Mežotnes pilskalns ar senpilsētu

Rundāles pag., pie Mežotnes baznīcas

 

Mežotnes senkapi

Rundāles pag., pie Mežotnes pārceltuves

 

Vīna kalns - pilskalns

Rundāles pag., pie Mežotnes pilskalna

 

Kapa plāksne D. un K.Šepingiem

Rundāles pag., Priedīšu kapos

1592.

Griestu gleznojumi (7 telpās)

Rundāles pag., Rundāles pilī

1765.-1769.

Griestu un sienu mākslinieciskā apdare   (29 telpās)

Rundāles pag., Rundāles pilī

1738.-1740. 1765.-1769.

Kāpnes (2)

Rundāles pag., Rundāles pilī

1738.-1740. 1765.-1769.

Krāsnis (3)

Rundāles pag., Rundāles pilī

1765.-1769.

Parkets (2 telpās)

Rundāles pag., Rundāles pilī

1765.-1769.

Smēdes viduslaiku kapsēta

Rundāles pag., starp Krūmiņu un Smēdes fermām

 

Rundāles pils apbūves ansamblis

Rundāles pag., Pilsrundāle

1736. - 1740., 1764. - 1767.

Parks

Rundāles pag., Pilsrundāle, Kaucmindes muižā

19. gs.

Kaucmindes muižas muižnieka dzīvojamā ēka

Rundāles pag., Pilsrundāle, Kaucmindes muižā (Saulainē)

ap 1800.

Pils

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

1736. -1740. 1763. -1767.

Dārznieka mājiņa

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

18. gs.

Krogs un kalpu māja

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

ap 1800.

Ledus pagrabs

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

19. gs.

Parks

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

18. gs.

Staļļi ar saimniecības piebūvēm

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

18. gs.

Vārti un žogs

Rundāles pag., Pilsrundāle, Rundāles pils ansamblī

18. gs.

Skaistkalnes katoļu baznīca

Skaistkalnes pag.,

1692.

Altāris

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

17.gs.b.

Baznīcēnu soli (20)

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

17.gs.b.

Ērģeļu prospekts

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

17./18.gs.

Ērģeles

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

18.gs.

Kancele

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

17.gs.b.

Portāls

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

1692.

Sānu altāris

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

19.gs.Ic.

Sānu altāris ar skulptūrām (2)

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

18.gs.v.

Sienu un velvju apdare

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcā

17.gs.b.

Klosteris

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes katoļu baznīcas teritorijā

18./19. gs.

Kamīns

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā

19.gs.b.

Plafonu gleznojumi (2 telpās)

Skaistkalnes pag., Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā

19.gs.b.

Berķu senkapi (Kapu sala)

Stelpes pag., pie Berķiem

 

Ķuņķu Svētozols - kulta vieta

Stelpes pag., pie Ķuņķiem

 

Ķuņķu viduslaiku kapsēta

Stelpes pag., pie Ķuņķiem

 

Stengu senkapi (Kara kalniņš)

Stelpes pag., Pliekšānos

 

Bērsteles luterāņu baznīca

Svitenes pag., Bērstelē

1653.,1861.

Kancele

Svitenes pag., Bērsteles luterāņu baznīcā

1653.

Liksmaņu senkapi

Svitenes pag., pie Gubeņiem un Liksmaņiem

 

Kalves senkapi

Svitenes pag., pie Kalvēm

 

Melnzemes kalns - apmetne

Svitenes pag., pie Lediņiem un Ingsteļiem, Virsītes upes labajā krastā

 

Putniņu viduslaiku kapsēta

Svitenes pag., pie Putniņiem

 

Svitenes muižas apbūve

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs. s.

Kalpu dzīvojamā un saimniecības ēka

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs.

Kapliča

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs. b.

Klēts

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs. s.

Parks

Svitenes pag., Svitenes muižā

19. gs.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Svitenes pag., Svitenes muižas dzīv. ēkā

19.gs.s.

Krāsns

Svitenes pag., Svitenes muižas dzīv. ēkā

19.gs.s.

Svitenes parka senkapi

Svitenes pag., Svitenes parkā

 

Čapānu senkapi

Vecsaules pag., pie Čapāniem, Mēmeles labajā krastā

 

Grigaļu senkapi

Vecsaules pag., pie Grigaļiem un Bāriem

 

Likvertenes apmetne

Vecsaules pag., pie Jaunspārniņiem un Pārupēm pie Likvertenes strauta

 

Kandratēnu Mēra kalns - viduslaiku kapsēta

Vecsaules pag., pie Kandratēniem un Briežiem

 

Siliņu senkapi

Vecsaules pag., pie Siliņu sulu ceha

 

Vecsaules viduslaiku kapsēta (Baznīckalns)

Vecsaules pag., pie Teikām

 

Stanišķenu viduslaiku kapsēta

Vecsaules pag., starp Stanišķeniem un Krivackiem

 

Brūzeņu viduslaiku kapsēta

Vecumnieku pag., pie Brūzeņiem

 

Depreju senkapi (Zaimu kapi)

Vecumnieku pag., pie Deprejām

 

Čigānu kalns - pilskalns

Vecumnieku pag., Vecumniekos

 

Interjera dekoratīvā apdare

Vecumnieku pag., Vecumnieku luterāņu baznīcā

19.gs.v.

Vecumnieku viduslaiku kapsēta

Vecumnieku pag., Vecumnieki, Lakstīgalu iela  2

 

Galzemju senkapi

Viesturu pag., pie Galzemjiem

 

Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta

Viesturu pag., pie Mazzeltiņiem

 

 

 

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna