Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

 

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš)

Amatas pag., pie Bērzkalniem, Melderupītes labajā krastā

 

Doļu pilskalns

Amatas pag., pie Doļiem, Amatas kreisajā krastā

 

Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš)

Amatas pag., pie Jaunkauļiem

 

Kaikūņu senkapi

Amatas pag., pie Kaikūņiem

 

Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta (Svētais kalns)

Amatas pag., pie Kalnasīļiem

 

Rēveļu senkapi un kulta vieta

Amatas pag., pie Kalnasīļiem

 

Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš)

Amatas pag., pie Kurmjiem

 

Olnieku viduslaiku kapsēta

Amatas pag., pie Olniekiem

 

Palmēnu viduslaiku kapsēta

Amatas pag., pie Palmēniem

 

Rencēnu muižas viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš)

Amatas pag., Rencēnu muižas parkā

 

Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs

Cēsis                                         Vaļņu ielas nepāra numuru puses apbūve, Gaujas iela, Gaujas ielas 6. nams, Palasta ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 25. namam, Palasta iela, Lenču iela, Lenču ielas 6. nams, Maija parka Z, A un

13.-19.gs.

Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi

Cēsis, pie dzelzceļa stacijas

 

Siļķu viduslaiku apmetne

Cēsis, pie Siļķēm

 

Cēsu viduslaiku pils

Cēsis, Pils parkā

 

Riekstu kalns - pilskalns

Cēsis, Pils parkā

 

Cēsu viduslaiku pils drupas ar 3 priekšpiļu nocietinājumu mūriem

Cēsis, Pils parkā

1207., 13. -15. gs.

Cēsu senpilsēta

Cēsis, pilsētas vēsturiskajā centrā

 

Pilsētas nocietinājumu mūru fragmenti

Cēsis, Vaļņu iela  12a,16,18,20,22, Palasta iela

14. gs.

Bērzaines ģimnāzija

Cēsis, Bērzaines iela  60

1825.-1915.

Dzīvojamā ēka

Cēsis, Gaujas iela  6

18. gs. IIp.

Durvju komplekts

Cēsis, Lielā Līvu iela  9

18.gs.IIp.

Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta

Cēsis, Palasta iela  22

 

Ruckas muižas apbūve

Cēsis, Piebalgas iela  19 , Ruckas muižā

18. gs. - 20. gs. 60. g.

Dzīvojamā ēka

Cēsis, Piebalgas iela  19 , Ruckas muižā

18. gs. - 20. gs. s.

Parks ar parka arhitektūru

Cēsis, Piebalgas iela  19 , Ruckas muižā

18. gs. -20. gs. s.

Pārvaldnieka māja

Cēsis, Piebalgas iela  19 , Ruckas muižā

18. - 19. gs.

Cēsu vecās un jaunās pils apbūves ansamblis ar parku

Cēsis, Pils iela  9

1207., 13. - 15. gs.

Ratnīca - stallis

Cēsis, Pils iela  9

18. gs.

Cēsu pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka

Cēsis, Pils iela  9

13. -18. gs.

Klēts

Cēsis, Pils iela  9

18. gs.

Panno

Cēsis, Priežu iela  5 / 7

1936.

Krāsns

Cēsis, Raunas iela  11

19.gs.b.

Krāsns

Cēsis, Raunas iela  11

19.gs.b.

Krāsns

Cēsis, Raunas iela  11

19.gs.b.

Konventa laukuma viduslaiku kapsēta

Cēsis, Raunas iela  14

 

Rātsnams ar piebūvi un sarga mājiņu

Cēsis, Rīgas iela  7

1767.

Durvju komplekts

Cēsis, Rīgas iela  15

18.gs.b.

Fasādes dekoratīvā apdare

Cēsis, Rīgas iela  15

18.gs.b.

Dzīvojamā ēka

Cēsis, Rīgas iela  15

ap 1800.

Fasādes dekoratīvā apdare

Cēsis, Rīgas iela  16

18./19.gs.

Tirgotāja nams

Cēsis, Rīgas iela  16

1788.

Sienas gleznojums

Cēsis, Rīgas iela  19 c

20.gs.Itr.

Komponista A.Kalniņa dzimtās mājas

Cēsis, Rīgas iela  24

1879.

Kultūras biedrības "Harmonija" ēka

Cēsis, Rīgas iela  24

18. gs.

Durvju komplekts

Cēsis, Rīgas iela  47

18.gs.b.

"Princešu nams", dzīvojamā ēka

Cēsis, Rīgas iela  47

18. gs.

Cēsu apriņķa skola

Cēsis, Skolas iela  6

19.gs.s.-1915.

Cēsu apriņķa skola

Cēsis, Skolas iela  6

1805.

Sv.Jāņa luterāņu baznīca

Cēsis, Skolas iela  8

1281. -1284., 1853.

Altāris

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1858.

Ērģeļu prospekts un luktas

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1907.

Ērģeles

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1907.

Kancele

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1754.

Kapa piemineklis J.Nideckim

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1587.

Kapa plāksne (Nr.19)

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1470.

Kapa plāksne (Nr.20)

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1482.

Kapa plāksne (Nr.25)

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1415.

Kapa plāksne A.Pjenacekai

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1591.

Kapa plāksne D.Lodem

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1518.

Kapa plāksne H.Brigenejam Hāzenkampam

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1549.

Kapa plāksne J.Freitāgam Loringhofenam

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1494.

Kapa plāksne M.Zēgebādenai

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1441.

Kapa plāksne O.Šenkingam

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

ap 1593.

Kapa plāksnes fragments V.Pletenbergam

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1535.

Kapenes fasāde

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

18.gs.Ip.

Piemineklis V.Pletenbergam

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1855.

Portāls ar pūķu figūrām (2)

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

15.gs.

Vitrāža

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

19.gs.b. ap 1884.

Vitrāža

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

1938.

Vitrāža

Cēsis, Skolas iela  8 , Sv. Jāņa luterāņu baznīcā

19.gs.b. ap 1884.

Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta

Cēsis, Torņa iela  2 a

 

Āraišu ezerpils

Drabešu pag.,  Āraišu ezera saliņā

 

Krustkalnu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)

Drabešu pag., 300 m ZA Krustkalniem

 

Lejaspeļu senkapi

Drabešu pag., 400 m no Lejaspeļiem

 

Āraišu muzejparka vēsturiskā apbūve

Drabešu pag., Āraišos

13. -20. gs.

Āraišu viduslaiku pils un apmetne

Drabešu pag., Āraišu ezera krastā

 

Dzirnavnieka māja

Drabešu pag., Drabešu muižā, Vējdzirnavās

19. gs. v.

Vējdzirnavas

Drabešu pag., Drabešu muižā, Vējdzirnavās

19. gs. v.

Krāsnis (2)

Drabešu pag., Drabešu muižas pilī

18.gs.IIp.

Krāsns - kamīns

Drabešu pag., Drabešu muižas pilī

18.gs.IIp.

 " Melturu " dzīvojamā rija

Drabešu pag., Melturos

19. gs.

Ainavu senkapi

Drabešu pag., pie Ainavām

 

Uplantu apmetne

Drabešu pag., pie bij. Uplantiem

 

Uplantu krustakmens

Drabešu pag., pie bij. Uplantiem

 

Uplantu viduslaiku kapsēta

Drabešu pag., pie bij. Uplantiem

 

Kalnaastīšu apmetne

Drabešu pag., pie Kalnaastītēm

 

Kalnamežiņu senkapi

Drabešu pag., pie Kalnamežiņiem

 

Liepiņu senkapi

Drabešu pag., pie Liepiņiem

 

Mazruku viduslaiku kapsēta

Drabešu pag., pie Mazrukiem

 

Rakstu senkapi

Drabešu pag., pie Rakstiem

 

Rakstu krustakmeņi

Drabešu pag., pie Rakstupītes un pie Rakstiem

 

Simtēnu senkapi

Drabešu pag., pie Simtēniem

 

Vāļu senkapi

Drabešu pag., pie Vāļiem

 

Veclauču viduslaiku kapsēta

Drabešu pag., pie Veclaučiem

 

Virgabaļu apmetne

Drabešu pag., pie Virgabaļiem

 

Āraišu luterāņu baznīca

Drabešu pag., Āraišos

13. -18. gs.

Ērģeles

Drabešu pag., Āraišos, Āraišu luterāņu baznīcā

1904.

Vitrāžas (2)

Drabešu pag., Āraišos, Āraišu luterāņu baznīcā

1939.

Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta

Drabešu pag., Āraišos, Āraišu luterāņu baznīcas teritorijā

 

Vāveres kroga apbūve

Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā

19. gs. 1.p.

Kalēja mājiņa

Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā

19. gs.

Kroga ēka

Drabešu pag., Āraišos, Vāveres krogā

19. gs. 1.p.

Krāsns

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

18.gs.IIIc.

Krāsns

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

18.gs.IIIc.

Āraišu mācītājmuižas apbūve ar parku

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

18. -19. gs.

Mācītāja māja

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

1783. -1786.

Mācību māja

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

19. gs.

Klēts

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

19. gs.

Ledus pagrabs

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

18. gs.

Stallis un vāgūzis

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

18. gs.

Lopu kūts ar gubeni

Drabešu pag., Drabeši, Āraišu mācītājmuižā

19. gs.

Brušu pusmuižas apbūve

Drabešu pag., Drabeši, Brušos

19. gs. 1.p. -20. gs. s.

Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns)

Drustu pag., 1,5 km no Mīlakšiem, Briņģu-Mīlakšu ceļa kreisajā pusē

 

Ješķu senkapi

Drustu pag., 300 m A Ješķiem

 

Auļukalna ezera mītne

Drustu pag., Auļukalna ezera A daļā uz D no pussalas

 

Altāris

Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā

19.gs.30.g.

Ērģeļu prospekts un luktas

Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā

19.gs.30.g.

Kancele

Drustu pag., Drustu luterāņu baznīcā

19.gs.30.g.

Dūķu ezera mītne

Drustu pag., Dūķu ezera A daļā, sēklī pie krasta

 

Gatartas muižas apbūve

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs.

Pils

Drustu pag., Gatartas muižā

1823. -1824.

Dārznieka māja

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs.1.p.

Klēts

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs. s.

Magazīna

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs. s.

Leduspagrabs

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs.v.

Kundziņkrogs

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs. 1.p.

Putnu māja

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs.1.p.

Parks

Drustu pag., Gatartas muižā

19. gs.

Jauntēvenēnu senkapi

Drustu pag., pie bij. Jauntēvenēniem un Rideļiem

 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta

Drustu pag., pie bij. Valstskalniem

 

Drustu viduslaiku kapsēta

Drustu pag., pie Drustu aptiekas

 

Ķeveru senkapi

Drustu pag., pie Ķeveriem

 

Ješku senkapi (Kapu kalniņš)

Drustu pag., pie Ješkām

 

Kalnastādiņu senkapi I,II

Drustu pag., pie Kalnastādiņiem

 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) un II (Bedru kalniņš)

Drustu pag., pie Mindaugiem

 

Oškalnu viduslaiku kapsēta

Drustu pag., pie Oškalniem

 

Skripstu senkapi

Drustu pag., pie Skripstiem

 

Žvīguru viduslaiku kapsēta

Drustu pag., pie Žvīguriem

 

Dzērbenes luterāņu baznīca

Dzērbenes pag., Dzērbenē

1839. -1842.

Augstais kalns - pilskalns

Dzērbenes pag., Dzērbenes centrā

 

Altāris

Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā

19.gs.40.g.

Ērģeļu prospekts un luktas

Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā

19.gs.40.g.

Kancele

Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcā

19.gs.40.g.

Dzērbenes viduslaiku kapsēta

Dzērbenes pag., Dzērbenes luterāņu baznīcas teritorijā

 

Krāsns

Dzērbenes pag., Dzērbenes mācītājmuižā

18.gs.

Dzērbenes viduslaiku pils

Dzērbenes pag., Dzērbenes muižā

 

Elku kalna senkapi

Dzērbenes pag., pie Elkiem

 

Ķētu pilskalns

Dzērbenes pag., pie Ķētiem

 

Jaunvepru viduslaiku kapsēta

Dzērbenes pag., pie Jaunvepriem

 

Krustiņu senkapi (Mantas kalniņš)

Dzērbenes pag., pie Krustiņiem

 

Pavēņu pilskalns (Lielais Elka kalns)

Dzērbenes pag., pie Pavēņiem

 

Žvirguļu viduslaiku kapsēta

Dzērbenes pag., pie Žvirguļiem

 

Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi)

Inešu pag., Inešu ezera krastā pie Inesiešiem

 

Akmentiņu viduslaiku kapsēta un nostāstu vieta (Asins ieleja)

Inešu pag., pie Akmentiņiem

 

Baldiešēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Inešu pag., pie Baldiešēniem

 

Ezēnu apmetne

Inešu pag., pie Ezēniem

 

Ļavēnu viduslaiku kapsēta

Inešu pag., pie Ļavēniem

 

Ķemeru viduslaiku kapsēta

Inešu pag., pie Ķemeriem

 

Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi)

Inešu pag., pie Jāņkalniem

 

Jauncelmu viduslaiku kapsēta

Inešu pag., pie Jauncelmiem

 

Pīļupītes apmetne

Inešu pag., pie Jēkuļiem, pie Pīļupītes ietekas Ineša ezerā

 

Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Inešu pag., pie Lejas Kaibēniem

 

Lejasbeķeru viduslaiku kapsēta

Inešu pag., pie Lejasbeķeriem

 

Lejasburkānu pilskalns

Inešu pag., pie Lejasburkāniem

 

Lodēnu senkapi

Inešu pag., pie Lodēniem

 

Orizoru senkapi

Inešu pag., pie Orizoriem

 

Paulēnu senkapi

Inešu pag., pie Paulēniem

 

Spietēnu viduslaiku kapsēta I,II

Inešu pag., pie Spietēniem

 

Tožiņu viduslaiku kapsēta (Baudzīte)

Inešu pag., pie Tožiņiem

 

Vaišļu viduslaiku kapsēta

Inešu pag., pie Vaišļiem

 

Vecdauguņu senkapi (Smēdes kalniņš)

Inešu pag., pie Vecdauguņiem

 

Vecdauguņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Inešu pag., pie Vecdauguņiem

 

Vecpiebalgas mācītājmuižas senkapi

Inešu pag., Rudumu (bij. mācītājmuižas) dārzā

 

Gaigaļu apmetne I,II

Inešu pag., starp Gaigaļiem un Pūpoliem

 

Vecpiebalgas muižas apbūve

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

19. gs.

Pils

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

19. gs. 1.c.

Klēts

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

19.gs.

Magazīna

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

1810.g.

Parks

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

18. -19. gs.

Leduspagrabs

Inešu pag., Vecpiebalgas muižā

19. gs.

Bricu ezera mītne

Jaunpiebalgas pag., Bricu ezera DA daļā, saliņā

 

Bricu apmetne

Jaunpiebalgas pag., Bricu ezera DA krastā iepretī Bricu ezera mītnei

 

Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas,Jaunpiebalgas pagastskola

Jaunpiebalgas pag., Jāņskolā

1875.

Jaunpiebalgas viduslaiku kapsēta ar bij.Zvanu priedi Cieres kalnā

Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgā starp mūzikas skolu, ēdnīcu un Cieres kalnu

 

Altāris

Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā

19.gs.b.

Ērģeles

Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā

1914.

Kancele

Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā

19.gs.b.

Ezerbricu senkapi (Kara kapi)

Jaunpiebalgas pag., pie Ezerbriciem

 

Jānēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Jaunpiebalgas pag., pie Jānēniem

 

Jaunģeistu viduslaiku kapsēta (Butkas kalniņš)

Jaunpiebalgas pag., pie Jaunģeistiem

 

Jaunpiebalgas senkapi (Zviedru kapi)

Jaunpiebalgas pag., pie Jaunpiebalgas kapsētas

 

Lielmežu dobumakmens - kulta vieta

Jaunpiebalgas pag., pie Kalnalielmežiem

 

Mazķūģu senkapi (Naudas kalniņš, Lazdu kalniņš)

Jaunpiebalgas pag., pie Mazķūģiem

 

Tīrumviekšeļu pilskalns (Dobu kalns, Krāsns augša)

Jaunpiebalgas pag., pie Tīrumviekšeļiem

 

Tīrumviekšeļu viduslaiku kapsēta

Jaunpiebalgas pag., pie Tīrumviekšeļiem

 

Tirznieku senkapi

Jaunpiebalgas pag., pie Tirzniekiem

 

Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) ar zvanu priedi

Jaunpiebalgas pag., pie Vecviekšeļiem

 

Tūlijas pilskalns

Jaunpiebalgas pag., Tūlijas upītes kreisajā krastā pie Vecjānēniem

 

Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas

Jaunpiebalgas pag., Vecviņķos

1887.

Bumbu senkapi

Kaives pag., pie Bumbām

 

Šinku senkapi (Akmens kapi)

Kaives pag., pie Šinkām

 

Ķizēnu svētavots, svētbirzs - kulta vieta

Kaives pag., pie Ķizēniem

 

Kaļķēnu viduslaiku kapsēta (Raga kalns)

Kaives pag., pie Kaļķēniem

 

Urbju senkapi

Kaives pag., pie Urbjiem

 

Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta

Liepas pag., Kalāčos

1867.-1892.

Liepas viduslaiku kapsēta

Liepas pag., Liepas muižā

 

Brasliņu senkapi

Liepas pag., pie Braslām

 

Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu - kulta vieta

Liepas pag., pie Liepas pagastnama ēkas

 

Rakstnieka P.Rozīša dzīves vieta

Liepas pag., Vecauduļos

1888.-1937.

Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs

Līgatne                                         Dārza iela, ceļš no Līgatnes stacijas uz Gaujasleju, Gaujas ielas nepāra numuru puses apbūve, taka A virzienā līdz Līgatnes upei pie papīrfabrikas Z vārtiem, Līgatnes upes labais krasts virzienā p

19.gs.

Līgatnes pilskalns

Līgatne, 400 m no Cēsu ielas

 

Interjera dekoratīvā apdare

Līgatne, Centra kapu kapličā

1905.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Līgatne, Kultūras namā

20.gs.50.g.

Zanderu senkapi

Līgatnes pag., 400 m uz ZR no Zanderu kapsētas kapličas

 

Ratnieku senkapi

Līgatnes pag., pie Briņķiem

 

Kalnamuižnieku viduslaiku kapsēta

Līgatnes pag., pie Kalnamuižniekiem

 

Kalnatītmaņu pilskalns

Līgatnes pag., pie Kalnatītmaņiem

 

Incēnu viduslaiku kapsēta un kapelas vieta (Kapu kalniņš)

Līgatnes pag., pie Lielincēniem

 

Vecsprinkšļu senkapi

Līgatnes pag., pie Sprinkšļu dzirnavām, Līgatnes upītes kreisajā krastā

 

Upesmuižnieku viduslaiku kapsēta

Līgatnes pag., pie Upesmuižniekiem

 

Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta

Mārsnēnu pag., pie Austriņiem

 

Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi)

Mārsnēnu pag., pie Dambjiem

 

Plēpju senkapi

Mārsnēnu pag., pie Plēpjiem

 

Salu senkapi (Velna klēpis)

Mārsnēnu pag., pie Salām

 

Nītaures pilskalns (Vaļņa kalns)

Nītaures pag., 1 km no Nītaures, Ieriķu ceļa malā, Mergupes labajā krastā

 

Annasmuižas senkapi (Vasu kalns)

Nītaures pag., Nītaures - Līgatnes ceļa 8. km pie Akmeņkalniem

 

Nītaures viduslaiku pils

Nītaures pag., Nītaures centrā

 

Asaru senkapi

Nītaures pag., pie Asaru ezera

 

Mergupju viduslaiku kapsēta (Kapu kalns, Zviedru kalns)

Nītaures pag., pie Mergupjiem

 

Vecsārtēnu senkapi I,II (Sārta kalns)

Nītaures pag., pie Vecsārtēniem

 

Ķēču pilskalns

Nītaures pag., pie Vieļavu fermas

 

Durvju komplekts

Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās)

Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Mansarda logu apdare

Priekuļu pag., Jāņmuižas dzīv. ēkā

18.gs.b.

Durvju komplekts

Priekuļu pag., Jaunraunas muižas pārvaldn. mājā

18.gs.IIp.

Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps

Priekuļu pag., Leukādijās

1866.-1950.

Rubeņu viduslaiku kapsēta

Priekuļu pag., pie Rubeņiem

 

Kampu - Ģūģeru  senkapi, apmetne un kulta akmens

Priekuļu pag., starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem

 

Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka

Priekuļu pag., Priekuļi, Jāņmuižā

18. gs. b.,19.gs.b.

Auciema viduslaiku kapsēta

Raiskuma pag., Auciema centrā, Cēsu - Limbažu šosejas kreisajā pusē

 

Avotiņu senkapi

Raiskuma pag., pie Avotiņiem

 

Baķu viduslaiku kapsēta

Raiskuma pag., pie Baķiem

 

Zeltiņu senkapi (Vējakroga senkapi)

Raiskuma pag., pie bij. Zeltiņiem, tag. Kalnsētām

 

Cēsnieku senkapi (Kuplais kalniņš)

Raiskuma pag., pie Cēsniekiem

 

Dimdu viduslaiku kapsēta (Vecais kapsētas tīrums)

Raiskuma pag., pie Dimdām

 

Dumpju senkapi

Raiskuma pag., pie Dumpjiem

 

Emerķu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) ar krustakmeņiem

Raiskuma pag., pie Emerķiem

 

Gailoņu viduslaiku kapsēta (Ozolkalniņš)

Raiskuma pag., pie Gailonēm

 

Gribžu senkapi

Raiskuma pag., pie Gribžām

 

Jaunmežciema viduslaiku kapsēta

Raiskuma pag., pie Jaunmežciema grantsbedrēm

 

Rūju viduslaiku kapsēta (Lielais kalns)

Raiskuma pag., pie Jaunrūjām

 

Teņņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi)

Raiskuma pag., pie Jaunteņņiem

 

Kvēpenes pilskalns

Raiskuma pag., pie Kvēpeniem

 

Laiviņu senkapi

Raiskuma pag., pie Laiviņiem

 

Rideļu senkapi I (Miroņu kalniņš),II

Raiskuma pag., pie Rideļiem

 

Ureles pilskalns (Baznīcas kalns)

Raiskuma pag., pie Rozēm

 

Strīķupītes senkapi

Raiskuma pag., pie Strīķupītes ietekas Gaujā

 

Zaļkalnu senkapi

Raiskuma pag., pie Zaļkalniem

 

Raiskuma pagastnama, pagastskolas, saimniecības ēku apbūve ar parku

Raiskuma pag., Raiskumā

19. gs. 2.p.

Bundes senkapi (Krievu, Zviedru kapi)

Raiskuma pag., starp Bundēm un Mežciemiem

 

Sveķu Sila senkapi

Raiskuma pag., Sveķu silā

 

Ungurmuižas apbūve ar parku

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs. 1.p.

Muižnieka dzīvojamā ēka

Raiskuma pag., Ungurmuižā

1732., 18. gs.50.g.

Dzīvojamā ēka

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Tējas namiņš

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Stallis - vāgūzis

Raiskuma pag., Ungurmuižā

19. gs.

Pagrabs

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Klēts

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Kūts

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Krogs

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs. b.

Alus brūzis

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Dzirnavu māja

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Kapliča

Raiskuma pag., Ungurmuižā

1760.

Parks

Raiskuma pag., Ungurmuižā

18. gs.

Durvju vērtnes - vārti

Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā

1769.

Kapa piemineklis H.J.Kampenhauzenai

Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā

18.gs.70.g.

Kapa piemineklis S.Kampenhauzenai

Raiskuma pag., Ungurmuižas kapličā

18.gs.90.g.

Durvju komplekts

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.

Durvju vērtnes

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.

Interjera dekoratīvā apdare, griestu veidojums

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.II un IIIc. 19.gs.b.

Kāpnes

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.

Krāsns

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Krāsns

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Sienu un griestu gleznojumi

Raiskuma pag., Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā

18.gs.50.g.

Jaundānielu senkapi (Velna kapenes)

Raunas pag., pie Alksnīšiem (Jaundānieliem)

 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta

Raunas pag., pie Baložkalniem

 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni

Raunas pag., pie Jaunlaiviņām

 

Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi)

Raunas pag., pie Krieviņiem (bij. Krieviņkroga)

 

Lielķipju viduslaiku kapsēta

Raunas pag., pie Lielķipjiem

 

Mūru senkapi

Raunas pag., pie Mūriem

 

Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni)

Raunas pag., pie Pakuļiem

 

Rimšu senkapi

Raunas pag., pie Rimšām

 

Strīķeļu viduslaiku kapsēta

Raunas pag., pie Strīķeļu kroga

 

Stuķu skansts - viduslaiku nocietinājums

Raunas pag., pie Stuķiem

 

Upmaļu senkapi

Raunas pag., pie Upmaļiem

 

Vilciņu senkapi (Kapu noriņa)

Raunas pag., pie Vilciņiem

 

Raunas luterāņu baznīca ar žogu

Raunas pag., Raunā

13. gs. b., 1691. -1692., 1736., 1803. -1804., 1936. -1937.

Raunas baznīcas viduslaiku kapsēta

Raunas pag., Raunā pie luterāņu baznīcas

 

Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni

Raunas pag., Raunā, bij. mācītājmuižas dārzā

 

Raunas viduslaiku pils ar pilsētu

Raunas pag., Raunas centrā

 

Tanīskalns - pilskalns

Raunas pag., Raunas centrā

 

Kancele

Raunas pag., Raunas luterāņu  baznīcā

18.gs.IIp.

Altāris

Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Cilnis "Ādams un Ieva"

Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā

16.gs.

Cilnis "Golgāta"

Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā

13./14.gs.

Ērģeles

Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā

1908.

Kapa plāksne G.Grāvem

Raunas pag., Raunas luterāņu baznīcā

1654.

Drapmaņu Baznīcas kalns - kulta vieta

Skujenes pag., pie Drapmaņiem

 

Ģībēnu senkapi

Skujenes pag., pie Ģībēniem

 

Ķiberes senkapi (Ķiberes kalniņš)

Skujenes pag., pie Ķiberēm

 

Māļu viduslaiku kapsēta

Skujenes pag., pie Māļiem

 

Sišu senkapi

Skujenes pag., pie Sišiem

 

Skujenes baznīcas viduslaiku kapsēta

Skujenes pag., pie Skujenes luterāņu baznīcas

 

Taurupju senkapi

Skujenes pag., pie Vidustaurupēm

 

Skujenes viduslaiku pils

Skujenes pag., Skujenes centrā pie luterāņu baznīcas

 

Ērģeles

Skujenes pag., Skujenes luterāņu baznīcā

1903.

Drapmaņu senkapi

Skujenes pag., starp Drapmaņiem un Drapmaņu ezeru

 

Pulles senkapi

Stalbes pag., Mazā Unguru ezera R krastā

 

Cīruļu viduslaiku kapsēta

Stalbes pag., pie Cīruļiem

 

Īvantu viduslaiku kapsēta

Stalbes pag., pie Īvantiem

 

Jaunsīmanēnu viduslaiku kapsēta

Stalbes pag., pie Jaunsīmanēniem

 

Lapaiņu senkapi

Stalbes pag., pie Lapaiņiem

 

Līņu viduslaiku kapsēta

Stalbes pag., pie Līņiem

 

Muskaru - Žagaru viduslaiku kapsēta

Stalbes pag., pie Muskariem un Žagariem

 

Rozbeķu viduslaiku pils

Stalbes pag., Rozulā pie Vecmuižniekiem

 

Īvantu senkapi

Stalbes pag., Rozulā, Elles purva malā pie Īvantiem

 

Salu senkapi

Stalbes pag., starp bij. Vecsalām un Jaunsalām

 

Dimdu viduslaiku kapsēta (Beikas kalniņš)

Stalbes pag., starp Dimdām un Zaķiem pie tilta Braslas upes krastā

 

Batarejas kalns - pilskalns

Straupes pag., Braslas upes kreisajā krastā pie Pilskalniem

 

Panūtes kalns - pilskalns (Krančkalns)

Straupes pag., Braslas upes labajā krastā pie Panūtēm

 

Ērģeļu luktu gleznojumi (14)

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

17.gs.b.

Ērģeles

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1911.

Kancele ar gleznojumiem (7)

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1739.

Kapa plāksne G.Rozenam

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1590.

Kapa plāksne K.G.Lēvenvoldem

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1735.

Siju apgleznojums

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

18.gs.s.

Vitrāža "Golgāta"

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1944.

Vitrāža "Kristus dzimšana"

Straupes pag., Lielstraupes luterāņu baznīcā

1944.

Durvju komplekts

Straupes pag., Lielstraupes mācītājmuižā

18.gs.IIp.

Lielstraupes baznīcas viduslaiku kapsēta ar krustakmeni

Straupes pag., Lielstraupes pils parkā

 

Mazstraupes pils ar parku

Straupes pag., Mazstraupes muižā

15. gs., 18. gs., 20. gs.

Baukalna senkapi (Zviedru kapi)

Straupes pag., pie Batarejas kalna - pilskalna

 

Eiķēnu viduslaiku kapsēta

Straupes pag., pie Eiķēnu ezera

 

Lielgaujmaļu senkapi (Zviedru kapi)

Straupes pag., pie Gaujmaļiem

 

Imaku viduslaiku kapsēta (Kapsētas kalniņš)

Straupes pag., pie Imakām

 

Jāņkalnu viduslaiku kapsēta (Jāņa kalniņš)

Straupes pag., pie Jāņkalniem

 

Jātnieku senkapi (Kapu kalniņš, Krievu kalns)

Straupes pag., pie Jātniekiem

 

Lapaiņu viduslaiku kapsēta

Straupes pag., pie Lapaiņiem

 

Pūricu senkapi I (Kapu kalns, Lībiešu kapi), II (Turku kapi)

Straupes pag., pie Pūricām

 

Vējiņu pilskalns

Straupes pag., pie Vējiņiem

 

Zvejnieku senkapi

Straupes pag., pie Zvejniekiem

 

Ērgļu kalni - pilskalns

Straupes pag., starp Riebiņu un Eiķenu ezeriem

 

Baukalna viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta

Straupes pag., Valmieras - Rīgas šosejas labajā pusē pie Baukalniem

 

Lielstraupes zirgu pasta stacija

Straupes pag., Vecpastā

18. gs.

Mazstraupes viduslaiku pils

Straupes pag., Straupe

 

Lielstraupes viduslaiku pils

Straupes pag., Straupe, Lielstraupē

 

Lielstraupes pils un baznīcas apbūve

Straupes pag., Straupe, Lielstraupē

14. gs., 1723., pēc1906.

Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas

Straupes pag., Straupe, Lielstraupē

14. gs.

Lielstraupes luterāņu baznīca

Straupes pag., Straupe, Lielstraupē

13. gs.g., 1723.

Krāsns

Straupes pag., Straupe, Lielstraupes pilī

20.gs.s.

Zvanu tornis

Straupes pag., Straupe, pie Lielstraupes pils

18. gs.

Durvju komplekts

Taurenes pag., Apšu luterāņu baznīcā

18.gs.

Bānūžu pilskalns

Taurenes pag., Bānūžu ezera ZR krastā pie Ceļupītes iztekas no ezera

 

Nēķina senkapi

Taurenes pag., Cēsu - Vecpiebalgas un Taurenes - Dzērbenes ceļu krustojumā

 

Apšu (Lodes) luterāņu baznīca

Taurenes pag., Lodē

1780.

Durvju komplekts

Taurenes pag., Lodes muižas dzīv. ēkā

19.gs.Ip.

Bānūžu Svētavots - kulta vieta

Taurenes pag., pļavā starp Bānūžu ezeru un Skujenes - Dzērbenes lielceļu

 

Andrupu viduslaiku kapsēta

Taurenes pag., pie Andrupiem

 

Bērcēnu viduslaiku kapsēta

Taurenes pag., pie Bērcēniem

 

Lejstupu pilskalns

Taurenes pag., pie Brēdiķiem un Lejstupiem

 

Gambu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Taurenes pag., pie Gambām

 

Dunkupes viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Taurenes pag., pie grantsbedrēm

 

Lejas Lībiešu senkapi (Akmeņkalns)

Taurenes pag., pie Lejas Lībiešiem

 

Lībiešu apmetne

Taurenes pag., pie Lībiešiem

 

Silenieku pilskalns

Taurenes pag., pie Sileniekiem

 

Jaunruntu viduslaiku kapsēta (Kauliņkalns)

Taurenes pag., pie Veclejruntēm

 

Zaļkalnu senkapi (Kapu kalns)

Taurenes pag., pie Zaļkalniem

 

Šķesteru senkapi (Miroņu kalniņš)

Vaives pag., pie Šķesteriem

 

Jaunītes viduslaiku kapsēta

Vaives pag., pie Jaunītēm

 

Kalauzu viduslaiku kapsēta (Priežu kalniņš, Miroņu kalniņš)

Vaives pag., pie Kalauzām

 

Kalauzu senkapi

Vaives pag., pie Kalnakalauzām

 

Kalnamieriņu viduslaiku kapsēta (Kungu kapi)

Vaives pag., pie Kalnamieriņiem

 

Pūtēju senkapi (Rijas kalns)

Vaives pag., pie Pūtējiem

 

Sārumkalns - pilskalns

Vaives pag., pie Sārumiem, Vaives upes labajā krastā

 

Veclejas Daudziešu viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš)

Vaives pag., pie Veclejas Daudziešiem

 

Veitu senkapi I, II, III

Vaives pag., pie Veitiem

 

Veismaņu muižas apbūve

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs.

Muižnieka dzīvojamā ēka

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 2.p.

Muižkunga māja

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Modernieku māja

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Saimniecības ēka

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Klēts

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Klēts, veļas žāvētava, pagrabs

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Magazīna

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Brūzis

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Ratnīca

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Rija

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Aitu kūts, vēlāk kalpu māja

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Kūtis

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Parks

Vaives pag., Veismaņu muižā

19. gs. 1.p.

Zemnieku-amatnieku sētu grupa- Vēveru ciems

Vecpiebalgas pag. Vēveros

19., 20. gs.

"Jauncelmu" dzīvojamā māja

Vecpiebalgas pag., Jauncelmos

19. gs.1.p.

Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas

Vecpiebalgas pag., Kaikašos

1884.

Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu dzīves un darba vieta

Vecpiebalgas pag., Kalna Kaibēnos

19.gs.b.- 20.gs.20.g.

Zemnieku sēta "Kalna Mūrnieki"

Vecpiebalgas pag., Kalna Mūrniekos

19. gs.

Zemnieku - amatnieku sēta "Kalnvēveri"

Vecpiebalgas pag., Kalnavēveros

19. gs.

Raskumu viduslaiku kapsēta

 Vecpiebalgas pag., pie Bērziņiem (bij. Raskumiem)

 

Cepļu apmetne I,II

Vecpiebalgas pag., pie bij. Cepļiem, Alauksta ezera krastā

 

Ļūdiņu senkapi

Vecpiebalgas pag., pie Jaunļūdiņiem

 

Jaunmietiņu viduslaiku kapsēta (Kauliņu kalns)

Vecpiebalgas pag., pie Jaunmietiņiem

 

Jaunvīļumu senkapi (Velna klēpis)

Vecpiebalgas pag., pie Jaunvīļumiem

 

Jaunvīļumu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Jaunvīļumiem

 

Viduskaibēnu apmetne

Vecpiebalgas pag., pie Kalna Kaibēniem

 

Kalnaraskumu apmetne

Vecpiebalgas pag., pie Kalnaraskumiem

 

Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Lejas Kaibēniem

 

Lejasģibuļu senkapi (Runas kalns)

Vecpiebalgas pag., pie Lejasģibuļiem

 

Veckaupēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Lejaskaupēniem

 

Raskumu senkapi (Pulksteņa kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Lejasraskumiem

 

Mietiņu viduslaiku kapsēta

Vecpiebalgas pag., pie Mietiņiem

 

Purgaiļu viduslaiku kapsēta

Vecpiebalgas pag., pie Purgaiļiem

 

Tauna apmetne

Vecpiebalgas pag., pie Purgaiļiem

 

Ragaiņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Ragaiņiem

 

Saulgožu senkapi (Velna kreklājs)

Vecpiebalgas pag., pie Saulgožiem

 

Tašķēnu senkapi

Vecpiebalgas pag., pie Tašķēniem

 

Zēniņu viduslaiku kapsēta (Vergu kapi)

Vecpiebalgas pag., pie Tašķēniem

 

Zēniņu senkapi (Augstīšu kalns)

Vecpiebalgas pag., pie Zēniņiem

 

Žvirbuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Vecpiebalgas pag., pie Žvirbuļiem

 

Vecpiebalgas pilskalns (Griškas kalns)

Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā

 

Vecpiebalgas viduslaiku pils

Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā

 

Vecpiebalgas baznīcas viduslaiku kapsēta

Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas centrā ap baznīcu

 

Zemnieku - amatnieku sēta "Jaunvēveri"

Vecpiebalgas pag., Jaunvēveros

19. gs.2.p.

Zemnieku - amatnieku sēta "Lejasvēveri"

Vecpiebalgas pag., Lejasvēveros

19. gs.2.p., 20.gs.s.

Zemnieku - amatnieku sēta "Lielvēveri"

Vecpiebalgas pag., Lielvēveros

19. gs.v.

Zemnieku- amatnieku sēta "Mazvēveri"

Vecpiebalgas pag., Mazvēveros

20. gs.s.

Zemnieku - amatnieku sēta "Streinvēveri"

Vecpiebalgas pag., Streinvēveros

19. gs.2.p.

Zemnieku - amatnieku sēta "Vecvēveri"

Vecpiebalgas pag., Vecvēveros

19. gs.2.p.

Zemnieku - amatnieku sēta "Virolvēveri"

Vecpiebalgas pag., Virolvēveros

19. gs., 20. gs. s.

Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš)

Veselavas pag., pie Lielpintuļiem (Lielkājām)

 

Silabulu Velnakmens - kulta vieta

Veselavas pag., pie Silabulēm

 

Vengāru viduslaiku kapsēta

Veselavas pag., pie Vengārēm

 

Veselavas viduslaiku kapsēta

Veselavas pag., pie Veselavas kapsētas

 

Ļūkānu ezera mītne

Zaubes pag., Ļūkānu ezera ZA daļā

 

Annas muižas senkapi (Baznīcas kalns)

Zaubes pag., Ķūžu ezera krastā pie Rubeņiem

 

Ozolkalna senkapi

Zaubes pag., Ozolkalnā pie Ļūkānu ezera pie Lejasļūkāniem

 

Bērzmuižas viduslaiku kapsēta

Zaubes pag., pie Jaundzintariem

 

Roķēnu viduslaiku kapsēta (Čūsku kalniņš)

Zaubes pag., pie Roķēniem

 

Zaubes viduslaiku pils

Zaubes pag., Zaubes centrā

 

Kāpurkalna senkapi (Velna klēpis)

Zosēnu pag., Kāpurkalna ezera krastā pie Oļiem

 

Kāpurkalna Māras akmens - kulta vieta

Zosēnu pag., Kāpurkalna ezera ZA krastā

 

Muciņu viduslaiku kapsēta

Zosēnu pag., pie Muciņām

 

Kāpurkalna senkapi (Ievu kalniņš)

Zosēnu pag., pie Oļiem

 

Ormaņu viduslaiku kapsēta

Zosēnu pag., pie Ormaņiem

 

Stepeļu viduslaiku kapsēta

Zosēnu pag., pie Stepeļiem

 

Migļu viduslaiku kapsēta (Skaneles, Skanules kalns) un baznīcas vieta

Zosēnu pag., pie Vecmigļiem

 

Vieķu pilskalns

Zosēnu pag., pie Vieķiem

 

Zeikaru viduslaiku kapsēta

Zosēnu pag., pie Zeikariem

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna