Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Dobeles rajonā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Annenieku kapliča

Annenieku pag., Anneniekos 

18. gs. 2.p. 

Annenieku luterāņu baznīca

Annenieku pag., Anneniekos

18./19. gs.

Cibēnu senkapi (Kapeņu kalniņš)

Annenieku pag., Kapeņu ezera Z krastā pie Ružām

 

Avotiņu senkapi

Annenieku pag., pie Avotiņiem

 

Ozolkalna senkapi ar upurakmeni

Annenieku pag., pie bij. Cibēniem un Ružām

 

Annas muižas apbūve

Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā

18. gs. b. 19./20. gs.

Kungu māja

Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā

18./19. gs.

Klēts

Annenieku pag., Anneniekos, Annas muižā

19./20. gs.

Auces senkapi

Auce, LLU "Vecauce" augļu dārzā

 

Vecauces luterāņu baznīca

Auce, Akadēmijas iela  5 

1865. -1866.

Parks

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

19. gs. v.

Vecauces muižas apbūve

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

19. gs.

Pils

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

1839. -1843.

Dārznieka māja

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

19. gs. v.

Klēts

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

19. gs. 2.p.

Lielā klēts

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

18./19. gs.

Kūts

Auce, Akadēmijas iela  11 , Vecauces muižā

19. gs. 2.p.

Krāsns

Auce, Jelgavas iela  1 

20.gs.

Mežmuižas apbūve

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs.

Pils

 Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. 2.p.

Pārvaldnieka māja

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. 2.p.

Kalpu māja

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. 2.p.

Klēts

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. 2.p.

Dzirnavas

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. 2.p.

Parks

Augstkalnes pag., Mežmuižā

19. gs. v.

Kapa plāksne M.un A.Šrēderēm

Augstkalnes pag., Mežmuižas luterāņu baznīcā

1710.

Mazpelvežu apmetne

Augstkalnes pag., pie bij. Mazpelvežiem

 

Kauliņu senkapi

Augstkalnes pag., pie Kauliņiem

 

Priedulāju senkapi

Augstkalnes pag., pie Priedulājiem

 

Rubeņu senkapi

Augstkalnes pag., pie Rubeņiem

 

Mežmuižas luterāņu baznīca

Augstkalnes pag., Mežmuižā

1648.

Lielbērzes kapu kapliča

Auru pag., Lielbērzē

19. gs. 1.p.

Kviešu apmetne

Auru pag., pie Kviešiem un Pavāriņiem, Sesaviņas labajā krastā

 

Oškalnu senkapi (Zviedru kapi)

Auru pag., pie Oškalniem

 

Pēkaiņu senkapi

Auru pag., pie Pēkaiņiem

 

Baukaišu senkapi

Bēnes pag., pie Baukaišiem

 

Ceriņu senkapi

Bēnes pag., pie bij. Ceriņiem, pie Vilku fermas

 

Kaijukroga senkapi

Bēnes pag., pie bij. Kaijukroga

 

Liekņu senkapi

Bēnes pag., pie bij. Liekņiem

 

Ritumu apmetne

Bēnes pag., pie Ritumiem

 

Bēnes muižas apbūve

Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā  3 

19. gs. 2.p.

Kungu māja

Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā  3 

19. gs. 2.p.

Dzirnavas

Bēnes pag., Bēne, Centrālajā laukumā  3 

19. gs. 2.p.

Bērzes luterāņu baznīca

Bērzes pag., Bērzē

18. gs. v. 19. gs. v.

Bērzes muižas apbūve

Bērzes pag., Bērzes muižā

19. gs.

Dzīvojamā māja " Saulieši "

Bērzes pag., Bērzes muižā

 20. gs.30.g.

Klēts

Bērzes pag., Bērzes muižā

1857.

Klēts

Bērzes pag., Bērzes muižā

19. gs. v.

Bērzes ūdensdzirnavu apbūve

Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās

19. gs. 2.p.

Dzirnavas

Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās

1863.

Dzīvojamā ēka

Bērzes pag., Bērzes ūdensdzirnavās

1892.

Kreijas muižas kungu  māja

Bērzes pag., Kreijās

18. gs. 2.p.

Strazdu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Bērzes pag., pie Strazdiem

 

Virkus muižas apbūve

Bērzes pag., Virkus muižā

18./19. gs.

Kungu māja

Bērzes pag., Virkus muižā

18. gs. v.

Kapliča

Bērzes pag., Virkus muižā

19. gs. 2.p.

Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka

Bērzes pag., Virkus muižā

18. gs. v. 19. gs. v.

Parks

Bērzes pag., Virkus muižā

18. gs. b.

Bērzes kapliča

Bērzes pag., Bērze, pie Bērzes luterāņu baznīcas

1935.

Bikstu ūdensdzirnavas

Bikstu pag., Bikstos, Palejās

18./19. gs.

Smiltnieku pilskalns

Bikstu pag., Bikstu mežn., Silkalnu iec. 159. kv.,1 km DA no Ezerlūķu pilskalna

 

Bikstu muižas apbūve

Bikstu pag., Bikstu muižā

19. gs.

Pils

Bikstu pag., Bikstu muižā

1865.

Dzīvojamā ēka

Bikstu pag., Bikstu muižā

18./19. gs.

Klēts

Bikstu pag., Bikstu muižā

1863.

Kūts, vēlāk kalpu māja

Bikstu pag., Bikstu muižā

19. gs. 2.p.

Parks

Bikstu pag., Bikstu muižā

19. gs. v.

Audaru senkapi

Bikstu pag., pie Audariem

 

Lejascīsku apmetne

Bikstu pag., pie Lejascīskām

 

Zvirgzdu senkapi (Zviedru kapi, Kapu birzs)

Bikstu pag., pie Ropēniem

 

Vērpju senkapi

Bikstu pag., pie Vērpjiem

 

Bikstu dzelzceļa stacija

Bikstu pag., Vecbikstos

1932.

Ezerlūķu pilskalns

Bikstu pag., Zebrus ezera A krastā pie Ezerlūķiem

 

Upesmuižas apbūve

Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā

19. gs. 1.p.

Kungu māja

Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā

19. gs. 1.p.

Kalpu māja

Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā

19. gs. 1.p.

Kūtis (2)

Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā

19. gs. 1.p.

Parks

Bikstu pag., Upeniekos, Upesmuižā

19. gs. v.

Atvašu senkapi

Bukaišu pag., pie Atvasēm

 

Bukaišu senkapi

Bukaišu pag., pie Bukaišu ambulances

 

Kvietu senkapi

Bukaišu pag., pie Kvietēm

 

Lielogļu senkapi

Bukaišu pag., pie Lielogļiem

 

Strīkaišu senkapi

Bukaišu pag., pie Strīkaišiem

 

Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs

Dobele                                         Francmaņa un Baznīcas ielas pāra numuru puses apbūve, Zaļā iela, līnija paralēli Tirgus laukuma DR robežai 25m attālumā no tās, Skolas iela, Viestura ielas nepāra numuru puses apbūve, Bērze, upē

16.-19.gs.

Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils

Dobele, Bērzes upes labajā krastā

 

Livonijas ordeņa pilsdrupas

Dobele, Bērzes upes labajā krastā

1335. -1347.

Dobeles senpilsēta

Dobele, Bērzes upes labajā krastā, uz  D un R no Dobeles pilskalna

 

Latviešu biedrības nams

Dobele, Baznīcas iela  6 

1939.

Vecā aptieka

Dobele, Baznīcas iela  12 

1806. 1929.

Dzīvojamā ēka

Dobele, Brīvības iela  2 / 1 

19. gs. v.

Dzīvojamā ēka

Dobele, Brīvības iela  2 / 2 

19. gs. v.

Pagasta nams

Dobele, Brīvības iela  3 a 

19. gs. v.

Dobeles un apkārtnes slimnīca

Dobele, Brīvības iela  11 

1919.

Vācu mācītājmuižas  apbūve

Dobele, Brīvības iela  50 

19. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Dobele, Brīvības iela  50 

19. gs. s.

Klēts

Dobele, Brīvības iela  50 

19. gs. v.

Parks

Dobele, Brīvības iela  50 

19. gs. 2.p.

Skola

Dobele, Dzirnavu iela  2 

1940.

Savrupmāja

Dobele, Miera iela  15 

1936.

Skola

Dobele, Skolas iela  2 

19./20. gs.

Ūdens tornis

Dobele, Stacijas iela 

1929.

Dobeles dzelzceļa  stacija

Dobele, Stacijas iela  7 

1929.

Dobeles luterāņu  baznīca

Dobele, Tirgus laukums  1 

1495., 1595., 1907.

Epitāfija F.Drahenfelsam

Dobele, Tirgus laukums  1 , Dobeles luterāņu baznīcā

17.gs.s.

Kapa plāksne A.Tīzenhauzenai

Dobele, Tirgus laukums  1 , Dobeles luterāņu baznīcā

1648.

Dobeles baznīcas viduslaiku kapsēta

Dobele, Tirgus laukums  1 , pie Dobeles luterāņu baznīcas

 

Dzīvojamā ēka

Dobele, Tirgus laukums  2 

19. gs. v.

Zirgu pasta stacija

Dobele, Viestura iela  12 

18. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Dobele, Zaļā iela  15 

19. gs. 2.p.

Bāļu - Šķērstaiņu senkapi un apmetne

Dobeles pag., pie Bāļām un Šķērstaiņiem

 

Zilā kalna senkapi

Dobeles pag., pie bij. Gobām

 

Ošu senkapi

Dobeles pag., pie Ošiem

 

Bērzbeķes muižas apbūve

Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā

19. gs. v.

Kūts

Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā

19. gs. v.

Kūts ar dzīvokli

Dobeles pag., Bērzbeķē, Bērzbeķes muižā

19. gs. v.

Īles luterāņu baznīca

Īles pag., Īlē

18. gs. v.

Īles meža senkapi

Īles pag., Īles mežniec. Kalnu iec. 102. kv. pie Jankām

 

Īles muižas apbūve

Īles pag., Īles muižā

19. gs. 1.p. 20. gs. 1.p.

Pils

Īles pag., Īles muižā

19. gs. v.

Sanatorijas direktora māja

Īles pag., Īles muižā

20. gs.30.g.

Sanatorijas sauļotava

Īles pag., Īles muižā

20. gs.30.g.

Parks

Īles pag., Īles muižā

19. gs. v.

Tēšaiņu senkapi

Īles pag., pie bij. Tēšaiņiem

 

Gailīšu senkapi

Īles pag., pie Rogām un bij. Gailīšiem

 

Spārnu kalns - pilskalns

Īles pag., Spārnu ezera A krastā pie Guntiņām

 

Stirnas muižas apbūve

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. 20. gs. s.

Kungu māja

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. 2.p.

Kalpu māja

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. s.

Vējdzirnavas

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. v.

Kūts

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. v.

Parks

Īles pag., Stirnas muižā

19. gs. 2.p.

Lustes muižas pils

Jaunbērzes pag., Lustes muižā

18. gs. 2.p.

 "Celmbāļu" klēts

Jaunbērzes pag., Celmbāļās 

1761.g.

Glūdas luterāņu baznīca

Krimūnu pag., Glūdā

1848.

Lielauces luterāņu baznīca

Lielauces pag.

1748.

Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās)

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Kamīns

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Kamīns

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Krāsns

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Krāsns

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Krāsns

Lielauces pag., Lielauces muižas pilī

20.gs.s.

Zviedru skanste (Garais kalns)

Lielauces pag., pie bij. Bļodniekiem

 

Sodiņu pēdakmens - kulta vieta

Lielauces pag., pie bij. Sodiņiem

 

Dīcmaņu - Pilsingu senkapi

Lielauces pag., pie Dīcmaņiem un Pilsingiem

 

Lielauces muižas apbūve

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. 1.p. 20. gs. s.

Pils

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. 1.p. 20. gs. s.

Pārvaldnieka māja

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. v.

Pagrabi (2)

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. v.

Čiekuru kalte

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. b.

Tiltiņš

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. b.

Parks

Lielauces pag., Lielauce, Lielauces muižā

19. gs. v.

Pokaiņu senkapi (Metamais kalns)

Naudītes pag., Bēnes mežniec. Naudītes iec. 9. kv. pie Caunām

 

Vecpokaiņu senkapi I, II ( Kapiņu kalns)

Naudītes pag., Īles mežniec. Zeltiņu iec. pie Vecpokaiņiem

 

Jāņogānu senkapi

Naudītes pag., pie bij. Mauriem

 

Ogānu pilskalns

Naudītes pag., pie bij. Ogāniem

 

Dēliņkalns - pilskalns

Naudītes pag., pie Lejasdēliņiem

 

Spurīšu apmetne

Naudītes pag., pie Spurīšiem

 

Soda kalniņš - nostāstu vieta

Naudītes pag., pie Susuriem

 

Vecapguldes muižas apbūve

Naudītes pag., Vecapguldes muižā

18. gs. 2.p.

Pils

Naudītes pag., Vecapguldes muižā

18. gs. 2.p.

Parks

Naudītes pag., Vecapguldes muižā

18. gs. 2.p. 20. gs. s.

Balkona margas

Naudītes pag., Vecapguldes muižas pilī

18.gs.b.

Lielapguldes muižas apbūve

Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā

19. gs. 1.p.

Kungu māja

Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā

19. gs. 1.p.

Kalpu māja

Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Naudītes pag., Apguldē, Lielapguldes muižā

19. gs. 1.p.

Penkules luterāņu baznīca

Penkules pag., Penkulē

(1691.) 1865., 1878.

Laģu apmetne

Penkules pag., pie Dzintariem, abpus Kroņauces - Auces šosejai

 

Kamradžu pilskalns (Cepļa kalns)

Penkules pag., pie Kamradžiem

 

Ķūru apmetne

Penkules pag., starp Ķūriem un Jaunzemjiem

 

Ķūru senkapi

Penkules pag., starp Ķūriem, Mazlūsveriem un Jaunzemjiem

 

Ruņģu apmetne

Penkules pag., starp Ruņģiem un Dravniekiem

 

Kamradžu senkapi

Penkules pag., Z no Kamradžiem

 

Ālaves muižas apbūve

Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā

19. gs. 2.p.

Kungu māja

Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā

19. gs. 2.p.

Stallis - kūts

Penkules pag., Ālavē, Ālaves muižā

19. gs. 2.p.

Sanatorija "Tērvete" un parks

Tērvetes pag.

1930. -1934.,  20. gs.

Kalnamuižas luterāņu baznīca

Tērvetes pag., Kalnamuiža

1640., 1814.

Tērvetes ūdensdzirnavas

Tērvetes pag., Kalnamuiža

19. gs. 1.p.

Ķesteru senkapi

Tērvetes pag., pie bij. Ķesteriem

 

Līgu senkapi un kultakmens

Tērvetes pag., pie Līgām

 

Maztišu senkapi

Tērvetes pag., pie Maztišām

 

Pļavnieku apmetne un senkapi

Tērvetes pag., pie Pļavniekiem

 

Sapņu senkapi

Tērvetes pag., pie Sapņiem

 

Stūru senkapi

Tērvetes pag., pie Stūriem, Z un A no grantsbedrēm

 

Tērvetes viduslaiku pils

Tērvetes pag., pie Tērvetes pilskalna

 

Upurakmens

Tērvetes pag., pie Tērvetes skolas

 

Ciļņi (2)

Tērvetes pag., Sanatorijā "Tērvete"

20.gs.30.g.

Tērvetes sanatorijas dārza viduslaiku kapsēta

Tērvetes pag., Sanatorijas "Tērvete" dārzā

 

Rakstnieces A.Brigaderes dzīves vieta

Tērvetes pag., Sprīdīšos

1922.-1933.

Pālenu dzimtas kapliča

Tērvetes pag., Tērvetes kapos

1906.

Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) un senpilsēta

Tērvetes pag., Tērvetes upes krastā

 

Klosterkalns - pilskalns

Tērvetes pag., Tērvetes upes kreisajā krastā

 

Zviedru kalns (Svētkalns) - viduslaiku pils

Tērvetes pag., Tērvetes upes labajā krastā

 

Vecstēgules muižas kungu māja

Tērvetes pag., Vecstēgulē

18. gs. 2.p.

Sniķeres luterāņu baznīca

Ukru pag., Sniķerē

19. gs. 1.p.

Incēnu (Dobes) pilskalns

Vītiņu pag., pie bij. Incēniem, Avīksnes upes kreisajā krastā

 

Grīnertu senkapi

Vītiņu pag., pie Grīnertiem

 

Meža kalns - pilskalns

Vītiņu pag., pie Incēnu pilskalna, Avīksnes upes labajā krastā

 

Elkukalns - kulta vieta

Zebrenes pag., Bikstu mežn. Silkalnu iec. 162. kv., Svētezera Z krastā

 

Grabu kapu senkapi

Zebrenes pag., pie Grabu kapsētas

 

Kaupju senkapi

Zebrenes pag., pie Kaupju veikala, bij. Rēderiem

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna