Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Gulbenes rajonā

Beļavas pagastā
Daukstu pagastā
Druvienas pagastā
Galgauskas pagastā
Gulbenē
Jaungulbenes pagastā
Lejasciema pagastā

Litenes pagastā
Līgo pagastā
Lizuma pagastā
Rankas pagastā
Stāmerienas pagastā
Stradu pagastā 
Tirzas pagastā


Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs

no Gulbenes stacijas līdz rajona robežai

1903.g.

Dzīvojamā ēka

Beļavas pag., Puķeskalnos

20. gs. 20.g.

Augulienas muižas apbūve

Beļavas pag., Augulienā

18. gs. - 20. gs. s

Kungu māja

Beļavas pag., Augulienas muižā

20. gs. s.

Kalpu mājas (2)

Beļavas pag., Augulienas muižā

19. gs. IVc.

Klēts

Beļavas pag., Augulienas muižā

18 . gs. 2.p.

Saimniecības ēka

Beļavas pag., Augulienas muižā

18. gs. 2.p.

Parks

Beļavas pag., Augulienas muižā

19./20. gs.

Beļavas muižas apbūve

Beļavas pag., Beļavas muižā

18. -19. gs.

Pils

Beļavas pag., Beļavas muižā

ap 1750. 1912. 1925.

Siernīca

Beļavas pag., Beļavas muižā

19. gs. b.

Parks

Beļavas pag., Beļavas muižā

18./19. gs.

Durvju komplekti (8)

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.

Flīzītes (28)

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.

Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18./19.gs.

Krāsns

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.IIp.

Krāsns

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.IIIc.

Krāsns - kamīns

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.

Sienas skapis

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.

Kāpnes

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18./19.gs.

Durvju komplekts

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.IIp.

Durvju komplekts

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

19.gs.s.

Durvju komplekti (4)

Beļavas pag., Beļavas muižas pilī

18.gs.

Lisas ezera mītne

Beļavas pag., Lisas ezera Z galā

 

Blomes muižas apbūve

Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā

19. gs.

Kungu māja

Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā

19. gs. IIIc.

Klēts

Beļavas pag., Ozolkalnā, Blomes muižā

19. gs. 1.p.

Andzēnu senkapi (Kara kapi)

Beļavas pag., pie Andzēniem

 

Atvašu svētliepas - kulta vieta

Beļavas pag., pie Atvasēm

 

Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)

Beļavas pag., pie bij. Beļavas pamatskolas

 

Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)

Beļavas pag., pie Ceriņiem

 

Beļavas pilskalns

Beļavas pag., pie Ilgupjiem

 

Juru upurozoli - kulta vieta

Beļavas pag., pie Juriem

 

Krimu senkapi

Beļavas pag., pie Krimiem

 

Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)

Beļavas pag., pie Kubulniekiem

 

Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)

Beļavas pag., pie Lazdukalniem

 

Upurkalniņš - kulta vieta

Beļavas pag., pie Līgotņiem

 

Pērļu kalns - senkapi

Beļavas pag., pie Pērļukalniem

 

Putniņu senkapi

Beļavas pag., pie Putniņiem

 

Bērzu kalniņš - senkapi

Beļavas pag., pie Veccīruļiem

 

Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta

Beļavas pag., pie Veccīruļiem

 

Vecmeišu viduslaiku kapsēta

Beļavas pag., pie Vecmeišiem

 

Dumpurnieku senkapi

Beļavas pag., starp Dumpuriekiem un Dumpjiem

 

Jaunletu senkapi (Zviedru kapi)

Beļavas pag., starp Jaunletēm un Velmaņiem

 

Rutkastes kalns - pilskalns

Beļavas pag., starp Līkanšiem, Rutkastēm un Vārpām

 

"Burtnieku" dzīvojamā rija

Beļavas pag., Burtniekos

19.gs.2.p.

Viculaiku pilskalns

Beļavas pag., pie Upeskalniem un Viculaikām

 

Naglenes (Naglienas) muižas apbūve

Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā

19. gs. 1.p.

Kungu māja

Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā

19. gs. 1.p.

Klēts

Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā

19. gs. 1.p.

Krogs

Beļavas pag., Naglenē, Naglenes muižā

1881.

Krapas muižas apbūve

Daukstu pag., Krapas muižā

19. gs. 2.p.

Pārvaldnieka māja

Daukstu pag., Krapas muižā

19. gs. IVc.

Klēts

Daukstu pag., Krapas muižā

19. gs. 2.p.

Kūts

Daukstu pag., Krapas muižā

19. gs. b.

Kanderu senkapi (Kapu kalns)

Daukstu pag., pie Kanderiem

 

Priedkalnu senkapi

Daukstu pag., pie Priedkalniem

 

Rāviju senkapi (Zviedru kapi)

Daukstu pag., pie Rāvijām un Priedniekiem

 

Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta

Daukstu pag., pie Rožkalniem

 

Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)

Daukstu pag., pie Zaļumiem

 

Krapas pilskalns

Daukstu pag., starp Liepiņām un Purmaļiem

 

Druvienas muižas apbūve

Druvienas pag., Druvienas muižā

19./20. gs.

Kungu māja

Druvienas pag., Druvienas muižā

19. gs. 2.p. 20. gs. 20.g.

Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu

Druvienas pag., Druvienas muižā

19. gs. 2.p.

Druvienas pagastskola

Druvienas pag., Mazvasaraudžos

19.gs.b.- 20.gs.s.

Silmaču viduslaiku kapsēta

Druvienas pag., pie Silmačiem

 

Ziemeļu senkapi

Druvienas pag., pie Ziemeļiem

 

Pērļa ūdensdzirnavas

Druvienas pag., Pērlē

19. gs. 2.p.

Galgauskas pamatskola

Galgauskas pag. Galgauskā

1937.g.

Narātu senkapi (Kara kapi)

Galgauskas pag., pie bij. Narātiem

 

Bļodas kalns - pilskalns

Galgauskas pag., pie Kaijām

 

Ausenes pilskalns

Galgauskas pag., pie Lazdukalniem

 

Tīcānu senkapi (Kara kapi)

Galgauskas pag., pie Tīcāniem

 

Galgauskas dziedāšanas biedrības nams

Galgauskas pag., Galgauskā

1924.

Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

Galgauskas pag., Galgauskā, Galgauskas muižā

ap 1850. -1860.

Galgauskas muižas apbūve

Galgauskas pag., Galgauskā, Galgauskas muižā

19. gs. s. - 19. gs. b.

Meldera māja

Galgauskas pag., Galgauskā, Galgauskas muižā

ap 1900.

Saimniecības ēka

Galgauskas pag., Galgauskā, Galgauskas muižā

19. gs. 1.c.

Gulbenes viduslaiku pils

Gulbene, Krustalīces upes krastā

 

Piemineklis kritušajiem karavīriem

Gulbene, Spārītes parkā, Brāļu kapos

1967.

Vecgulbenes muižas apbūve

Gulbene, Vecgulbenes muižā Brīvības iela 2,5,9,12,13,16,18,20,22, Parka 10,31, Pils 2, 3, 5

19. gs.

Parks

Gulbene, Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6)

Gulbene, Viestura ielā 20,22,24,29,29a,35

1920. -1921.

Klēts

Gulbene, Brīvības iela 9 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Baltā pils

Gulbene, Brīvības iela 12 , Vecgulbenes muižā

1763. 19. gs. v. -70.g.

Fasādes dekoratīvā apdare

Gulbene, Brīvības iela 12 , Vecgulbenes muižas Baltajā pilī

19.gs.IIp.

Mūra tilts

Gulbene, Brīvības iela 13 , pie luterāņu baznīcas, pār Krustalīces upi

19. gs. v.

Durvju komplekti (3)

Gulbene, Brīvības iela 13 , Vecgulbenes luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Altāris

Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 13 , Vecgulbenes luterāņu baznīcā

19.gs.IIp.

Kancele

Gulbene, Brīvības iela 13 , Vecgulbenes luterāņu baznīcā

18./19.gs.

Vecgulbenes luterāņu baznīca

Gulbene, Brīvības iela 13 , Vecgulbenes muižā

1838. -1843.

Kalpu māja

Gulbene, Brīvības iela 16 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Manēža

Gulbene, Brīvības iela 18 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Siernīca

Gulbene, Brīvības iela 20 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Kūts

Gulbene, Brīvības iela 22 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Lopu virtuve

Gulbene, Brīvības iela 22 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Gulbenes dzelzceļa stacija

Gulbene, Dzelzceļa iela 8

1925. -1926.

Gulbenes pilsētas pamatskola

Gulbene, Līkajā iela 21

1934.

Gulbenes draudzes kapu kapliča

Gulbene, Miera iela 12

1922.

Mežsarga māja

Gulbene, Ozolu iela 4 , Vecgulbenes muižā

19. gs. b.

Sarkanā pils

Gulbene, Parka iela 10 , Vecgulbenes muižā

19. gs. 2.p.

Vešūzis

Gulbene, Parka iela 31 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja

Gulbene, Pils iela 2 , Vecgulbenes muižā

19. gs.70.g.

Dārznieka māja

Gulbene, Pils iela 3 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Oranžērija

Gulbene, Pils iela 5 , Vecgulbenes muižā

19. gs. v.

Lauksaimniecibas krājaizdevumu sabiedrības nams, vēlāk Latvijas bankas nodaļa

Gulbene, Rīgas iela 69

1927.

Gulbenes valsts komerc- un arodskola

Gulbene, Skolas iela 10

1927.

Gulbenes dzelzceļa Tējas nams

Gulbene, Viestura iela 21

20. gs. s.

Saimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi

Jaungulbenes pag., Jaungulbenes muižā

19. gs. b.

Cilnis "Ģerbonis" fasādē

Jaungulbenes pag., Jaungulbenes muižas pilī

ap 1878.

Krāsns

Jaungulbenes pag., Jaungulbenes muižas pilī

19./20.gs.

Interjera dekoratīvā apdare vestibilā

Jaungulbenes pag., Jaungulbenes muižas pilī

ap 1878.

Aizupju senkapi

Jaungulbenes pag., pie Aizupjiem

 

Liedes kalni - pilskalns, apmetne un kulta vieta

Jaungulbenes pag., pie Kalnakalviešiem

 

Struņķu senkapi (Akmens krasti)

Jaungulbenes pag., pie Struņķiem

 

Sēliešu senkapi

Jaungulbenes pag., starp Aizupjiem un Sēliešiem

 

Liednieku senkapi

Jaungulbenes pag., starp Liedniekiem un Sauleskalniem

 

Jaungulbenes muižas apbūve

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. -20. gs.

Pils

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs.30.g. 1900. -1903.

"Bišu māja", vēlāk "Leļļu māja"

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. b. 1886.?

"Velna vārti" un mākslīgās pilsdrupas

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1889.

Ceļa rādītājs

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. b.

Dārznieka māja ar dārza inventāra noliktavu un kūts

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1886.

Dzīvojamās ēkas (2)

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19./20. gs.

Kapela, tagad Jaungulbenes luterāņu baznīca

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1904.g.

Kalēja māja ar smēdi

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1887.

Kapliča

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1879.

Vešas māja

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. 2.p.

Kūts

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. 2.p.

Obelisks

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1879.

Parādes pagalma vārti

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

20. gs. s.

Parka žogs

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

20. gs. s.

Parks ar parka arhitektūru

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs.

Pārvaldnieka māja

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. 1.p.

Pagrabs un saimniecības ēka

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

19. gs. 2.p.

Sarga mājiņa

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

20. gs. s. 1907.?

Staļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja

Jaungulbenes pag., Jaungulbene, Jaungulbenes muižā

1894.

Lejas (Jānūžu) ūdensdzirnavas

Lejasciema pag., Jānūžos

20. gs. s.

Mālmuižas apbūve

Lejasciema pag., Mālmuižā

19. gs. 1.p. 19. gs. b.

Kungu māja

Lejasciema pag., Mālmuižā

19. gs. b.

Klēts

Lejasciema pag., Mālmuižā

19. gs. 1.p.

Aļļu senkapi (Kapu kalns)

Lejasciema pag., pie Aļļiem

 

Ceļmalnieku senkapi

Lejasciema pag., pie Ceļmalniekiem

 

Ģindu senkapi

Lejasciema pag., pie Ģindiem

 

Krāču pilskalns

Lejasciema pag., pie Lejaskrācēm

 

Lināju senkapi

Lejasciema pag., pie Linājiem

 

Zviedru ceļš

Lejasciema pag., pie Linājiem

 

Melderu senkapi

Lejasciema pag., pie Melderiem

 

Senkapi

Lejasciema pag., pie pienotavas

 

Poļu viduslaiku kapsēta

Lejasciema pag., pie Puidzuļiem

 

Vigubu senkapi

Lejasciema pag., pie Vigubiem

 

Sinoles muižas apbūve

Lejasciema pag., Sinolē

19. gs. b.

Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Lejasciema pag., starp Krampāniem un Bozeniekiem

 

Podnieka Mazkalniņa dzīvojamā ēka - darbnīca

Lejasciema pag., Lejasciems, Kalēju iela 6

19.gs.b.

Dzīvojamā ēka

Lejasciema pag., Lejasciems, Rīgas iela 3

19. gs. b.

Lejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka

Lejasciema pag., Lejasciems, Rīgas iela 20

19. gs. 1.p.

Klēts

Lejasciema pag., Sinole, Sinoles muižā

19. gs. b.

Ūdensdzirnavas

Lejasciema pag., Sinole, Sinoles muižā

1872.

Litenes kapu kapliča

Litenes pag., Litenes kapos

20. gs.30.g.

Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)

Litenes pag., pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē

 

Grīvu senkapi (Zviedru kapi)

Litenes pag., pie Grīvām

 

Podnieku senkapi (Kapu kalniņš)

Litenes pag., pie Siliņiem

 

Lešķu senkapi (Kapu tīrums)

Litenes pag., starp Lešķiem un Jaunlešķiem

 

Litenes muižas apbūve

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. s. 19. gs. b.

Kungu māja

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 1.p. 1961.

Kalpu māja

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 2.c.

Aptieka

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 2.p.

Šķūnis

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 2.p.

Klēts

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19./20. gs.

Magazīnas klēts

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 1.p.

Parks

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. 2.p.

Stallis

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

1821.

Vešūzis

Litenes pag., Litene, Litenes muižā

19. gs. s.

Kalpu māja

Litenes pag., Litene, Litenes muižā Jaunlitenē 3

19. gs. v.

Ušuru senkapi (Kara kapi)

Līgo pag., pie Ezeriešiem

 

Ušuru ezera mītne

Līgo pag., Ušuru ezera Līņsalā

 

Lizuma muižas apbūve

Lizuma pag., Lizumā

19. gs. 2.c.

Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Lizuma pag., pie Briciem

 

Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)

Lizuma pag., pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem

 

Uriekstes pilskalns

Lizuma pag., pie Lāčukaktiem un Zemgaļiem

 

Pietiņu senkapi

Lizuma pag., pie Pietiņiem

 

Velēnas luterāņu baznīca

Lizuma pag., Velēnā

1898.

Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas

Lizuma pag., Velēnā

19. gs.

Ērģeles

Lizuma pag., Velēnas luterāņu baznīcā

1898.

Ērģeļu prospekts

Lizuma pag., Velēnas luterāņu baznīcā

19.gs.

Kancele

Lizuma pag., Velēnas luterāņu baznīcā

19.gs

Altāris

Lizuma pag., Velēnas luterāņu baznīcā

19.gs.

Pils

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

19. gs.60.g.

Dārznieka māja

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

19. gs. 2.c.

Kalpu mājas (2)

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

19. gs. 2.p.

Klēts

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

19. gs. v.

Stallis

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

1876.

Parks

Lizuma pag., Lizums, Lizuma muižā

19. gs.

Lācītes ūdensdzirnavas

Rankas pag., Lācītē

19. gs. 2.p.

Stadula

Rankas pag., Lācītes ūdensdzirnavās

19. gs. 2.p.

Rankas viduslaiku baznīcas vieta

Rankas pag., pie Bierņiem

 

Brantu senkapi

Rankas pag., pie Dārziņiem (Brantiem)

 

Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)

Rankas pag., pie Kalnakaudzēm

 

Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Rankas pag., pie Pāpāniem

 

Sejatu senkapi (Krakaliņš)

Rankas pag., pie Rudeņiem

 

Silaješku pilskalns (Velna kalns)

Rankas pag., pie Sileniekiem

 

Veczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Rankas pag., pie Veczīladžiem

 

Rankas pagasta Lutera skola, tagad Rankas pamatskola

Rankas pag., Rankā

1887.

Rankas kapu kapliča

Rankas pag., Rankas kapos

20. gs. s.

Rankas pagasta Elizabetes skola, tagad Rēveļu pamatskola

Rankas pag., Rēveļos

1880.

Kaudžu pilskalns

Rankas pag., starp Pilskalniem un Tīrumsiliešiem

 

Rankas muižas apbūve

Rankas pag., Ranka, Rankas muižā

18. -19. gs.

Pils

Rankas pag., Ranka, Rankas muižā

18. gs. b.

Kalpu mājas (2)

Rankas pag., Ranka, Rankas muižā

19. gs. 1.p.

Laidars

Rankas pag., Ranka, Rankas muižā

19. gs. 2.p.

Pārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja

Rankas pag., Ranka, Rankas muižā

19. gs. 1.p.

Skolu senkapi

Stāmerienas pag., pie Skolām

 

Smoņu senkapi (Zviedru kapi)

Stāmerienas pag., pie Smiltniekiem (bij. Smoņiem)

 

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Stāmerienas pag., Stāmerienas muižas pilī

20.gs.s.

Fasādes dekoratīvā apdare

Stāmerienas pag., Stāmerienas muižas pilī

19.gs.IIp.

Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)

Stāmerienas pag., Stāmerienas muižas pilī

20.gs.s.

Krāsns

Stāmerienas pag., Stāmerienas muižas pilī

20.gs.s.

Kalnamuižas apbūve

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

18. -19. gs.

Pils

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

ap 1765. 20. gs. s.

Dārznieka māja

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

19. gs. b.

Parks

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

19. gs.

Stallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

19. gs. v.

Vešūzis

Stāmerienas pag., Kalnienā, Kalnamuižā

19. gs. b.

Stāmerienas pamatskola

Stāmerienas pag., Stāmeriena

1923.

Stāmerienas pareizticīgo baznīca

Stāmerienas pag., Stāmeriena

ap 1904.

Stāmerienas muižas apbūve

Stāmerienas pag., Stāmeriena, Stāmerienas muižā

19./20. gs.

Pils

Stāmerienas pag., Stāmeriena, Stāmerienas muižā

19. gs. 1908.

Dārznieka māja

Stāmerienas pag., Stāmeriena, Stāmerienas muižā

19. gs. b.

Klēts

Stāmerienas pag., Stāmeriena, Stāmerienas muižā

19. gs. v.

Parks

Stāmerienas pag., Stāmeriena, Stāmerienas muižā

19. gs.

Stāmerienas pagasta valdes ēka

Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 29

19./20. gs.

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 32

20. gs. 20.g.

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Stāmerienas pag., Stāmerienā, Brīvības iela 36

20. gs. 20.g.

Antanu senkapi (Zviedru kapi)

Stradu pag., pie Antaniem

 

Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)

Stradu pag., starp Jaunpommeriem, Aizpuriem un Kapeniešiem

 

Mākslinieka J.Madernieka dzimtās mājas

Stradu pag., Vecmaderniekos

19.gs.b.

Zemnieku sēta "Dziesnieki"

Stradu pag., Vecdziesniekos

19.gs.2.p., 20.gs.s.

Zemnieku sēta "Madernieki"

Stradu pag., Vecmaderniekos

19. gs.b.

Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas

Tirzas pag., Krācēs

1862.

Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta

Tirzas pag., pie Jāņukalniem

 

Lejasvīndedžu viduslaiku kapsēta

Tirzas pag., pie Lejasvīndedžiem

 

Tirzas svētavots - kulta vieta

Tirzas pag., pie Zvanulejām

 

Zvanuleju senkapi

Tirzas pag., pie Zvanulejām

 

Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)

Tirzas pag., starp Niedrēm un Pumpuriem

 

Cilnis "Ceimernu dzimtas ģerbonis"

Tirzas pag., Tirzas kapu kapličā

1781.

Altāris

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcā

1826.

Ērģeļu prospekts

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcā

19.gs.30.g.

Kancele

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcā

1826.

Durvju komplekts

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcā

19.gs.Ip.

Ērģeles

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcā

19.gs.30.g.

Ceimerna dzimtas kapliča

Tirzas pag., Tirzas luterāņu baznīcas teritorijā

1781.

Tirzas viduslaiku pils

Tirzas pag., Tirzas muižā

 

Dūnīša krogs

Tirzas pag., Vecadulienā

1870.

Vecadulienas muižas kapliča

Tirzas pag., Vecadulienā

20. gs. s.

Tirzas - Velēnas lauksaimniecības biedrības nams

Tirzas pag., Tirza

1911.

Tirzas Lejas krogs

Tirzas pag., Tirza

19./20. gs.

Tirzas luterāņu baznīca

Tirzas pag., Tirza

1826.

Tirzas muižas apbūve

Tirzas pag., Tirza, Tirzas muižā

19. gs. b.

Stallis ar dzīvokli

Tirzas pag., Tirza, Tirzas muižā

19. gs. v.

 

 

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna