Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Jēkabpils rajonā

Aknīstes p. ar l.t.
Asares pagastā
Atašienes pagastā
Ābeļu pagastā
Dignājas pagastā 
Dunavas pagastā
Elkšņu pagastā
Gārsenes pagastā
Jēkabpilī
Kalnu pagastā
Krustpils pagastā
Kūku pagastā

Leimaņu pagastā
Mežāres pagastā
Rites pagastā
Rubenes pagastā
Salas pagastā
Saukas pagastā
Sēlpils pagastā
Variešu pagastā
Viesītes p. ar l.t.
Vīpes pagastā
Zasas pagastā

 Nosaukums

 Atrašanās vieta

 Datējums

Rācenāju senkapi

Aknīstes p. ar l.t., pie bij. Rācenājiem

 

Kaparnieku senkapi

Aknīstes p. ar l.t., pie Kaparniekiem

 

Saltupju Svētavots - kulta vieta

Aknīstes p. ar l.t., pie Mīkļiem, Susejas upes kreisajā krastā

 

Stūraģeidānu senkapi

Aknīstes p. ar l.t., pie Stūraģeidāniem

 

Susējas (Aknīstes) pilskalns

Aknīstes p. ar l.t., pie Susējas upes un Saltupes satekas

 

Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas

Aknīstes p. ar l.t., Skardupītēs

1901.

Ulasu Airīšu senkapi ar krustakmeni

Aknīstes p. ar l.t., Ulasos pie Airītēm

 

Altāra barjera

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

18.gs.Ic.

Durvju komplekts

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

19.gs.20.g.

Interjera dekoratīvā apdare

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

19.gs.20.g.

Kancele

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

18.gs.Ic.

Vitrāža "Kristus debesbraukšana"

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

1909.

Vitrāža "Kristus dzimšana"

Asares pag., Asares luterāņu baznīcā

1909.

Krastiņu Karātavu kalns - soda vieta, vidusl.kapsēta un vidusl.nocietinājums

Asares pag., pie Krastiņiem

 

Skola, tag. "Baltkalnu" dzīvojamā ēka

Asares pag., Baltkalnos

19.gs.2.p.

Marinzejas muižas apbūve ar parku

Atašienes pag., Marinzejā

1845. -1847.

Parks

Atašienes pag., Marinzejas muižā

19. gs.

Pils

Atašienes pag., Marinzejas muižā

1845. -1847.

Stalīdznieku senkapi

Atašienes pag., pie Stalīdzāniem

 

Barankroga senkapi

Ābeļu pag., Ābeļu mežniecībā, Lašos

 

Delvenieku senkapi

Ābeļu pag., pie Delveniekiem

 

Kauprenieku senkapi

Ābeļu pag., pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā

 

Kaupres pilskalns

Ābeļu pag., pie Kaupreniekiem, Daugavas Ābeļu salā

 

Reiņu senkapi un apmetne

Ābeļu pag., pie Reiņiem

 

Smilktiņu senkapi

Ābeļu pag., pie Smilktiņiem

 

Kapa plāksne  A.Velinkam

Dignājas pag., Dignājas luterāņu baznīcā

1575.

Dignājas baznīcas apmetne un senkapi

Dignājas pag., pie Dignājas luterāņu baznīcas

 

Avotiņu apmetne

Dunavas pag., pie Avotiņiem

 

Dobkalnu viduslaiku kapsēta

Dunavas pag., pie Dobkalniem

 

Drancānu apmetne

Dunavas pag., pie Drancāniem

 

Galenieku apmetne

Dunavas pag., pie Galeniekiem

 

Dignājas pilskalns un apmetne

Dunavas pag., pie Kusiņiem un Bāliņiem

 

Ružu senkapi

Dunavas pag., pie Ružiem

 

Strautmaļu senkapi

Dunavas pag., Sudrabkalnā pie kapsētas

 

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta

Dunavas pag., Tadenavā

1865.-1869.

Dukurānu senkapi

Elkšņu pag., Klaucē pie Dukurāniem

 

Kļaužu apmetne

Elkšņu pag., pie bij. Kļaužiem un Grantiņiem

 

Upenieku senkapi

Elkšņu pag., pie Plūdoņiem (Upeniekiem)

 

Plūmju viduslaiku kapsēta

Elkšņu pag., pie Plūmēm

 

Sīļu senkapi

Elkšņu pag., pie Sīļiem

 

Sīpolu viduslaiku kapsēta

Elkšņu pag., pie Sīpoliem

 

Saukas pilskalns

Elkšņu pag., Saukas ezera krastā pie Griptāniem

 

Ērģeles

Gārsenes pag., Gārsenes luterāņu baznīcā

1906.

Vitrāžas (2)

Gārsenes pag., Gārsenes luterāņu baznīcā

1904.

Krāsns

Gārsenes pag., Gārsenes muižā

19.gs.

Kurmišku pilskalns

Gārsenes pag., pie bij. Kurmiškiem, Lāčupītes krastā

 

Rancānu senkapi

Gārsenes pag., pie bij. Rancāniem

 

Krastu apmetne

Gārsenes pag., pie Krastiem

 

Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs

Jēkabpils 1)_BIJUŠĀS KRUSTPILS PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA. Daugavas labais krasts, Dzirnupīte (Donaviņa), Dzirnavu dīķis, vecie aizsarggrāvji uz Z un A no pils līdz Daugavai, Daugavas labais krasts, Krustpils parka DA robeža, Rīgas ielas pāra

14.gs.,16.-19.gs.,

Dzīvojamo ēku komplekss

Jēkabpils, Pasta iela  81, 83, 85, 87

19. gs. 2.p.

Krustpils pils un luterāņu baznīcas apbūve

Jēkabpils, Rīgas iela 211a, 214

13. -19. gs.

Mākslinieku O. un U. Skulmju dzīves vieta

Jēkabpils, Brīvības iela  26

19.gs.b.- 20.gs.s.

Uniātu baznīca

Jēkabpils, Brīvības iela  167

1783.

Nikolaja klostera baznīca ar žogu

Jēkabpils, Brīvības iela  200

1774., 19. gs. v.

Apriņķa skola

Jēkabpils, Pasta iela  1

1820.

Altāris

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Cilnis "Ģerbonis" un piemiņas plāksne

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Durvju komplekts

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

1818.

Fasādes dekoratīvā apdare

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Interjera dekoratīvā apdare

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

19.gs.Ic.

Piemiņas plāksne ar Korfu ģerboni

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

1686.

Portāls ar cilni un durvju komplekts

Jēkabpils, Rīgas iela  211 a , Krustpils luterāņu baznīcā

ap 1818.

Krustpils viduslaiku pils

Jēkabpils, Rīgas iela  214 , Krustpilī

 

Minsteru senkapi

Kalna pag., pie bij. Minsteriem

 

Ķiocu senkapi

Kalna pag., pie Ķiociem

 

Biržu pilskalns

Kalna pag., pie Pilskalniem

 

Staģu senkapi

Krustpils pag., pie bij. Staģiem

 

Spunģēnu senkapi

Krustpils pag., pie Spunģēniem

 

Dzirkaļu pilskalns ar apmetni un Baznīckalnu

Kūku pag., Dzirkaļos pie Pilskalniem

 

Asotes pilskalns ar apmetni

Kūku pag., pie Gravāniem

 

Daugavas Oglenieku senkapi

Kūku pag., pie Ogleniekiem

 

Ribāku senkapi

Kūku pag., pie Ribākiem

 

Kūkupasiles senkapi

Kūku pag., starp Kūkupasilēm un Podniekiem

 

Stradu senkapi

Leimaņu pag., Strados

 

Spilvu senkapi

Mežāres pag., pie Spilvām

 

Bērzkalnu senkapi

Mežāres pag., starp Ķīvēm un bij. Bērzkalniem

 

Krīgānu ezersalas apmetne un senkapi

Rites pag., Krīgānu ezera salā

 

Stupeļu kalns - pilskalns ar apmetni un kulta akmeni

Rites pag., pie bij. Kalnastupeļiem

 

Dievalu senkapi

Rites pag., pie Dīvuļiem

 

Ķebēnu senkapi

Rites pag., pie Ķebēniem

 

Kņāvukalns - pilskalns ar apmetni

Rites pag., pie Kņāviem un Drīzumiem

 

Svilbānu apmetne

Rites pag., pie Svilbāniem

 

Stūreļu senkapi

Rites pag., pie Ucēniem

 

Margaskalns - pilskalns ar apmetni

Rites pag., pie Ziemeļiem

 

Dronku apmetne

Rubenes pag., Dronku ezera A krastā pie Dronkām

 

Slates senkapi

Rubenes pag., Mežgales mežniec. Lapsu iec. Slates silā

 

Zesercelmu senkapi

Rubenes pag., pie bij. Zesercelmiem

 

Ģevrānu Velna akmens - kulta vieta

Rubenes pag., pie Ģevrāniem un Atpūtām

 

Lubiņu viduslaiku kapsēta

Rubenes pag., pie Lubiņām

 

Rubiķu sila senkapi

Rubenes pag., pie Rubiķiem

 

Kaldabruņas pilskalns ar apmetni

Rubenes pag., pie Sēļu kapsētas

 

Priednieku senkapi

Salas pag., pie Priedniekiem

 

Stuburu apmetne

Salas pag., pie Stuburiem

 

Bincānu viduslaiku kapsēta

Saukas pag., pie Bincāniem

 

Bungātāju viduslaiku kapsēta

Saukas pag., pie Bungātājiem

 

Klūgu upurakmens - kulta un cepļa vieta

Saukas pag., pie Klūgām

 

Ratulānu senkapi

Saukas pag., pie Ratulāniem

 

Skosu pilskalns ar apmetni

Saukas pag., pie Skosām

 

Sēlpils pilskalns un viduslaiku pils

Sēlpils pag., Daugavas salā pret Sēlpils luterāņu baznīcu

 

Avenu senkapi

Sēlpils pag., pie Aveniem

 

Babrānu pilskalns

Sēlpils pag., pie Babrāniem

 

Jozupu senkapi

Sēlpils pag., pie Baltezeriem

 

Baltiņu apmetne I un Velna akmens - kulta vieta

Sēlpils pag., pie Baltiņiem

 

Baltiņu apmetne II

Sēlpils pag., pie Baltiņiem

 

Baltiņu svētavots

Sēlpils pag., pie Baltiņiem

 

Kukaiņu senvieta

Sēlpils pag., pie bij. Kukaiņiem

 

Dārziņu viduslaiku kapsēta

Sēlpils pag., pie Dārziņiem

 

Čakstēnu senkapi

Sēlpils pag., pie Čakstēniem

 

Ezernieku Velna akmens - kulta vieta

Sēlpils pag., pie Ezerniekiem

 

Gretu senkapi

Sēlpils pag., pie Gretēm

 

Priekšānu senkapi

Sēlpils pag., pie Grīvniekiem (Priekšāniem)

 

Ķilānu senkapi

Sēlpils pag., pie Ķilāniem

 

Īlenānu senkapi

Sēlpils pag., pie Īlenāniem

 

Krustlīču senkapi

Sēlpils pag., pie Krustlīčiem

 

Lejasplāteru senkapi

Sēlpils pag., pie Lejasplāteriem

 

Magoņu senkapi

Sēlpils pag., pie Magonēm

 

Sudrabkalns - pilskalns

Sēlpils pag., pie Pormaļiem

 

Vizbuļu senkapi

Sēlpils pag., pie Sēlpils luterāņu baznīcas

 

Sidrabiņu senkapi

Sēlpils pag., pie Sidrabiņiem (Jērcēniem)

 

Speldžu apmetne

Sēlpils pag., pie Speldžiem

 

Medīlu senkapi

Variešu pag., Medīlās

 

Spilvu viduslaiku kapsēta

Variešu pag., pie Spilvām

 

Silabebru senkapi

Variešu pag., Silabebros

 

Trākšu senkapi

Variešu pag., Trākšos

 

Vārenbrokas muižas dzīvojamā ēka

Viesītes p. ar l.t., Vārnava, Vārnava

19. gs.

Maizīšu pilskalns

Viesītes p. ar l.t., pie bij. Maizītēm

 

Čupļu senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Čupļiem

 

Galvānu senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Galvāniem

 

Lejasmucenieku senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Jaunluksēm

 

Kalnadegļu senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Kalnadegļiem

 

Kūliņu pilskalns

Viesītes p. ar l.t., pie Pilskalniem

 

Plūdu apmetne un senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Plūdiem

 

Sērpiņu pilskalns

Viesītes p. ar l.t., pie Rasām un bij. Sērpiņiem

 

Vilciņu apmetne

Viesītes p. ar l.t., pie Vilciņiem

 

Zīlīšu senkapi

Viesītes p. ar l.t., pie Zīlīšiem

 

Diemantu senkapi

Viesītes p. ar l.t., starp Zīlīšiem un bij. Diemantiem

 

Trepes senkapi

Vīpes pag., 1,3 km uz DR no Trepes dzelzceļa stacijas

 

Ezerķiķauku senkapi

Vīpes pag., Ezerķiķauku kapsētā

 

Landzānu viduslaiku kapsēta

Vīpes pag., pie Landzānu kapsētas

 

Žagaru viduslaiku kapsēta

Vīpes pag., pie Žagariem

 

Antūžu apmetne

Zasas pag., pie Antūžiem

 

Zasas luterāņu baznīca

Zasas pag., Zasā

1750.

 

 

 

 

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna