Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Krāslavas rajonā

Andrupenes pagastā
Andzeļu pagastā
Asūnes pagastā
Aulejas pagastā
Bērziņu pagastā
Dagdā
Dagdas pagastā
Ezernieku pagastā
Grāveru pagastā
Indras pagastā
Izvaltas pagastā
Kalniešu pagastā
Kaplavas pagastā 

Kastuļinas pagastā
Kombuļu pagastā
Konstantinovas pagastā
Krāslavā
Krāslavas pagstā
Ķepovas pagastā
Piedrujas pagastā
Robežnieku pagastā
Skaistas pagastā
Svariņu pagastā
Šķaunes pagastā
Šķeltovas pagastā
Ūdrīšu pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Andeņu senkapi

Andrupenes pag., Andeņos, starp Ņemčinas un Kazimirovas ezeriem

 

Brīveru Garadkas kalns - pilskalns

Andrupenes pag., Brīveros

 

Zārki (4) ar apbedījuma inventāru

Andrupenes pag., Okras katoļu baznīcā

19. gs. 2.c. - 3.c.

Stalidzānu senkapi

Andrupenes pag., Stalidzānos

 

Stalidzānu Svilušais kalns (Kara kapi) - pilskalns

Andrupenes pag., Stalidzānos

 

Dauguļu Kapču kalns (Gorodok) - pilskalns

Andzeļu pag., Dauguļos

 

Jukumu Grumuškas kalns - pilskalns I

Andzeļu pag., Jukumos

 

Jukumu Grumuškas kalns - pilskalns II

Andzeļu pag., Jukumos

 

Karaļu senkapi (Krievu kapi)

Andzeļu pag., Karaļos

 

Kulakovas senkapi un apmetne

Andzeļu pag., Kulakovā

 

Rokoļu senkapi (Kapču kalns)

Andzeļu pag., Rokoļos

 

Rokoļu viduslaiku kapsēta (Mēra kapi)

Andzeļu pag., Rokoļos

 

Tālo Klismetu viduslaiku kapsēta

Andzeļu pag., Tālajos Klismetos

 

Aizpuru apmetne

Asūnes pag., Aizpuros

 

Aprobaucu apmetne un viduslaiku kapsēta

Asūnes pag., Aprobaucos

 

Asūnes viduslaiku kapsēta (Baznīcas kalniņš)

Asūnes pag., Asūnē

 

Klabauču pilskalns (Čornaja gora)

Asūnes pag. Klabaučos

 

Klabauču senkapi (Turku kapi)

Asūnes pag., Klabaučos

 

Reiņu pilskalns (Perečkas kalns)

Asūnes pag., Reiņos

 

Reiņu pilskalns

Asūnes pag., Reiņos

 

Aulejas katoļu baznīca

Aulejas pag., Aulejā

1709., 19. gs. b.

Altāris

Aulejas pag., Aulejas katoļu baznīcā

18.gs.Ip.

Bleideļu senkapi (Kapu kalns)

Aulejas pag., Bleideļos

 

Braslavas pilskalns

Aulejas pag., Braslavā

 

Braslavas senkapi (Pagraba kalniņš)

Aulejas pag., Braslavā

 

Krugeru senkapi

Aulejas pag., Krugeros

 

Kuharu senkapi (Mēra kapi, Kopmale)

Aulejas pag., Kuharos

 

Mateju senkapi (Senču kapi, Kara kapi)

Aulejas pag., Matejos

 

Aulejas apmetne

Aulejas pag., pie Aulejas skolas

 

Rubanu senkapi

Aulejas pag., Rubanos

 

Žaunerānu pilskalns ar apmetni un senkapi

Aulejas pag., Žaunerānos

 

Fridrihovas pilskalns (Gorodok)

Bērziņu pag., Fridrihovā

 

Kozlaukas viduslaiku kapsēta (Franču kapi)

Bērziņu pag., Kozlaukā

 

Andžānu pilskalns

Bērziņu pag., Lielajos Andžānos

 

Andžānu senkapi (Vecie kapi)

Bērziņu pag., Lielajos Andžānos

 

Lubānes kalns - pilskalns

Dagda, Lubānes ezera Z krastā

 

Dagdas katoļu baznīca ar žogu

Dagda, Alejas iela  2

18. gs. 3.c.

Altāris

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Ērģeles

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

1928.

Kancele

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

18.gs.v.

Kapa piemineklis J.A.Hilzenam

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

1767.

Sānu altāri (2)

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

18.gs.IIIc.

Skulptūru grupa "Kristus kristīšana"

Dagda, Alejas iela  2 , Dagdas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Alžinovas apmetne

Dagdas pag., Alžinovā

 

Niperu senkapi

Dagdas pag., pie Guščinas upes tilta

 

Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara kapi)

Dagdas pag., pie Obiteļu upes iztekas no Ežezera

 

Dagdas pilskalns (Zamok) ar apmetni

Dagdas pag., Purpļos

 

Pustoškas Baterijas kalns - pilskalns

Ezernieku pag., bij. Pustoškā

 

Bukmuižas katoļu baznīca ar žogu

Ezernieku pag., Bukmuižā

1829.,19. gs. Ip.

Altāris

Ezernieku pag., Bukmuižas katoļu baznīcā

19.gs.Ip.

Fasādes dekoratīvā apdare

Ezernieku pag., Jaundomas muižas dzīv. ēkā

19.gs.Ip.

Jurkovas senkapi (Turku kalns)

Ezernieku pag., Jurkovā

 

Lieltirševas senkapi (Šauskalns)

Ezernieku pag., Lieltirševā

 

Lieltirševas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Ezernieku pag., Lieltirševā

 

Piļoru senkapi I,II

Ezernieku pag., Piļoros pie Iļjina un Andžāna mājām

 

Pontagu senkapi (Katoļu kapi)

Ezernieku pag., Pontagos

 

Ūdrāju pilskalns (Dubovka, Ozolkalns) ar apmetni

Ezernieku pag., Ūdrājos

 

Akmeņicas senkapi (Franču kapi)

Grāveru pag., Akmeņicā

 

Belogrudovas - Egļu pilskalns

Grāveru pag., Belogrudovā

 

Belogrudovas - Egļu senkapi

Grāveru pag., Belogrudovā

 

Grabauščinas viduslaiku kapsēta (Franču kapi)

Grāveru pag., Grabauščinā

 

Grāveru senkapi I (Kazakov ostrov)

Grāveru pag., Grāveros pie mežsarga mājām

 

Grāveru senkapi II (Dolgaja luka)

Grāveru pag., Grāveros pie mežsarga mājām

 

Rageļu pilskalns

Grāveru pag., Rageļu kapsētā

 

Slobodas Piļikovaja gora - pilskalns

Grāveru pag., Slobodā

 

Slobodas Starij Zamok - pilskalns

Grāveru pag., Slobodā

 

Gorodiščes pilskalns ar apmetni

Indras pag., Gorodiščē

 

Gorodiščes senkapi

Indras pag., Gorodiščē

 

Ostrovnas pilskalns

Indras pag., Ostrovnā

 

Udinavas pilskalns (Ostrov, Zamščina)

Indras pag., Udinavā

 

Izvaltas (Berezaukas) pilskalns ar apmetni

Izvaltas pag., Berzinē

 

Kalna Bāliņu senkapi

Izvaltas pag., Kalna Bāliņos

 

Lielo Truļu senkapi I

Izvaltas pag., Lielajos Truļos

 

Lielo Truļu senkapi II

Izvaltas pag., Lielajos Truļos

 

Ondzuļu senkapi (Kara kapi)

Izvaltas pag., Mazajos Ondzuļos

 

Murānu pilskalns

Izvaltas pag., Mazmurānos

 

Undrukānu senkapi

Izvaltas pag., Undrukānos

 

Andžānu apmetne

Kalniešu pag., Andžānos

 

Dauguļu apmetne un viduslaiku kapsēta (Franču kapi)

Kalniešu pag., Dauguļos

 

Dubrovkas senkapi (Upura kalniņš, Mogiļņiks)

Kalniešu pag., Dubrovkā

 

Indricas katoļu baznīca ar žogu un zvanu torni

Kalniešu pag., Indricā

1655. -1658., 1698.,19gs.v.

Altāris

Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā

18.gs.s.

Kancele

Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā

17.gs.IIp.

Kreisais sānu altāris

Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā

18.gs.s. 18.gs.v.

Labējais sānu altāris

Kalniešu pag., Indricas katoļu baznīcā

18.gs.v.

Lejas Vikaņu senkapi

Kalniešu pag., Lejas Vikaņos

 

Indricas nocietinātās muižas vieta

Kalniešu pag., Lielindricā

 

Livčānu viduslaiku kapsēta (Senču kapi)

Kalniešu pag., Livčānos

 

Peļņiku Stāvais kalns (Krutaja gora) - pilskalns

Kalniešu pag., Peļņikos

 

Podgurjes senkapi (Franču kapi)

Kalniešu pag., Podgurjē

 

Stirnu senkapi

Kalniešu pag., Ringu kapsētā, Stirnu ezera R krastā

 

Skradaļu senkapi

Kalniešu pag., Skradaļos

 

Slobodas apmetne

Kalniešu pag., Slobodā

 

Zvejnieku- zemnieku sētu grupa Kaplavas ciemā: Soskovskas Marijas, Jefimova Ignatija, Višņevska Valentīna, Rukmanes Annas sētas

Kaplavas pag. Kaplavas ciemā

19.gs.

Aizvējiņu pilskalns

Kaplavas pag., pie Aizvējiņiem

 

Novaseļcu apmetne

Kaplavas pag., pie Novaseļciem

 

Podvinku Baznīcas kalns - viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta

Kaplavas pag., pie Podvinkām

 

Podvinku senkapi

Kaplavas pag., pie Podvinkām

 

Priedaines viduslaiku kapsēta (Franču kapi)

Kaplavas pag., pie Priedaines mežniecības

 

Kaplavas (Vecbornes) pilskalns (Zamkovaja gora,Paņenkova gora)

Kaplavas pag., pie Salienas pag. Pilskalniem un bij. Zamkiem

 

Varnaviču senkapi

Kaplavas pag., starp Kapariem, Dukišiem un Lāčplēšiem

 

Daugaviešu senkapi

Kaplavas pag., starp Podvinkām un Daugaviešiem

 

Interjera dekoratīvā apdare zālē

Kaplavas pag., Vecbornes muižas dzīv. ēkā

19.gs.b.

Blaževiču pilskalns ar apmetni

Kastuļinas pag., Blaževičos

 

Eizbahovas senkapi

Kastuļinas pag., Eizbahovā

 

Geraminovas senkapi

Kastuļinas pag., Geraminovā

 

Jaunokras (Jaunakras) senkapi

Kastuļinas pag., Jaunokrā

 

Okras pilskalns

Kastuļinas pag., Jaunokrā

 

Livanoviču senkapi

Kastuļinas pag., Livanovičos

 

Releņģu - Reļenku senkapi

Kastuļinas pag., Reļenkos

 

Stanovišķu pilskalns

Kastuļinas pag., Stanovišķos

 

Bantenišķu Gaisa kalns - pilskalns

Kombuļu pag., Bantenišķos

 

Bantenišķu viduslaiku kapsēta (Grāfu kapi)

Kombuļu pag., Bantenišķos

 

Škutānu senkapi (Turku kapi, Kara kapi)

Kombuļu pag., Škutānos

 

Jadlovcu Baterijas kalns - pilskalns

Kombuļu pag., Jadlovcos

 

Jadlovcu senkapi

Kombuļu pag., Jadlovcos

 

Kakta Plintu senkapi (Kara kalns, Kara kapi)

Kombuļu pag., Kakta Plintos

 

Kombuļu senkapi (Franču kapi)

Kombuļu pag., Kombuļos

 

Sauleskalns - kulta vieta

Kombuļu pag., Lielajos Unguros

 

Lielo Ziemaišu apmetne I

Kombuļu pag., Lielajos Ziemaišos, uz DR no kapsētas

 

Lielo Ziemaišu apmetne II

Kombuļu pag., Lielajos Ziemaišos, uz DR no kapsētas

 

Pītrānu - Vanagu senkapi (Holēras kalns)

Kombuļu pag., starp Pītrāniem un Vanagiem

 

Timošku senkapi (Kapu kalns)

Kombuļu pag., Timoškos

 

Bogdanu pilskalns

Konstantinovas pag., Bogdanos

 

Kubulnišķu senkapi II (Napoleona kapi)

Konstantinovas pag., Bogdanos

 

Kubulnišķu senkapi I

Konstantinovas pag., Kubulnišķos pie Utāna mājām

 

Slobodas senkapi (Franču kapi)

Konstantinovas pag., pie Dagdas pag. Slobodas

 

Saldu Piliņgore - pilskalns un senkapi

Konstantinovas pag., Saldos

 

Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs

Krāslava                                         Krāslavas upīte no Rīgas ielas līdz ietekai Daugavā, Daugavas labais krasts līdz Ratušas ielai, Ratušas iela, Rīgas iela no Ratušas ielas līdz Lāčplēša ielai, Lāčplēša ielas pāra numuru puse

18.gs.

Krāslavas pilskalns (Šokolādes kalns)

Krāslava, Jāņupes kreisajā krastā pie vecā Sauleskalna ceļa

 

Krāslavas katoļu baznīca ar žogu, vārtiem, zvanu torni un klostera ēkām

Krāslava, Baznīcas iela  2

1755. -1767.

Altāris ar gleznojumiem

Krāslava, Baznīcas iela  2 , Krāslavas katoļu baznīcā

18.gs.IIIc.

Krāsns

Krāslava, Baznīcas iela  2 , Krāslavas katoļu baznīcā

18.gs.IVc.

Aptieka un saimniecības ēka ar žogu un vārtiem

Krāslava, Brīvības iela  6 , 8

18. gs.,19.gs.1p.

Krāslavas pils bibliotēkas ēka

Krāslava, Grāfu Plāteru iela  13

1759.

Krāslavas pils apbūve ar parku un parka arhitektūru

Krāslava, Pils iela  6

1736.-1776.,18.gs.b., 19.gs.b.

Sienu gleznojumi

Krāslava, Pils iela  6 , Krāslavas pilī

18.gs.IIIc.-19.gs.s.

Zirgu pasta stacija

Krāslava, Rīgas iela  32

19. gs. s.

Dzīvojamās  ēkas (2)

Krāslava, Rīgas iela  59 a, 61, 61a

18. gs.2.p., 19.gs.2.p., 20.gs.s.

Dzīvojamās  ēkas (3)

Krāslava, Rīgas iela  63

18. gs.

Aišpuru (Gereņu) senkapi

Krāslavas pag., Aišpuros

 

Krīviņu senkapi (Franču kapi) un apmetne

Krāslavas pag., Krīviņos

 

Lejas Krumpānu senkapi (Naudas kalniņš, Ubagu kalniņš)

Krāslavas pag., Lejas Krumpānos

 

Pastoru senkapi (Franču kapi)

Krāslavas pag., Pastoros

 

Mīsnīku pilskalns (Zamščina)

Ķepovas pag., Mīsnīkos

 

Posovas senkapi (Kapu kalniņš)

Ķepovas pag., Posovā pie Liepājniekiem

 

Vorzovas senkapi

Ķepovas pag., Vorzovā

 

Aleksandrovas senkapi (Kara kapi)

Piedrujas pag., Aleksandrovā

 

Fiļipovas viduslaiku kapsēta

Piedrujas pag., Fiļipovā

 

Kiseļevcu senkapi I

Piedrujas pag., Kiseļevcos pie Kiseļevcu kapsētas

 

Kiseļevcu senkapi II

Piedrujas pag., Kiseļevcos, 1,3 km uz ZR no Kiseļevcu kapsētas

 

Krivaseļcu senkapi

Piedrujas pag., Krivaseļcos

 

Lupandu senkapi

Piedrujas pag., Lupandos

 

Marku senkapi un apmetne

Piedrujas pag., Markos

 

Kuļbovas senkapi (Franču kapi)

Piedrujas pag., pie Kuļbovas pansionāta

 

Piedrujas katoļu baznīca ar žogu un vārtiem

Piedrujas pag., Piedrujā

1759. - 1774.

Altāra gleznojums

Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā

18.gs.IIIc.

Kancele

Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā

19.gs.s.

Sānu altāri (2)

Piedrujas pag., Piedrujas katoļu baznīcā

18.gs.IIIc.

Gromiku senkapi

Robežnieku pag., Gromikos

 

Nikšiņu Razbojevo gora

Robežnieku pag., Nikšiņos

 

Podļeškovas senkapi (Vecie kapi)

Robežnieku pag., Podļeškovā

 

Porečjes senkapi

Robežnieku pag., Porečjē

 

Robežnieku (Pustiņas) pilskalns

Robežnieku pag., Robežniekos

 

Robežnieku viduslaiku kapsēta

Robežnieku pag., Robežniekos

 

Skuku viduslaiku kapsēta (Franču kapi)

Robežnieku pag., Skukos

 

Ikažencu viduslaiku kapsēta (Franču kapi, Gajoks)

Robežnieku pag., starp Ikaženciem un Zulovu

 

Čenčupu senkapi (Kara kalns)

Skaistas pag., Čenčupos

 

Ekšu pilskalns (Gorodok) ar apmetni

Skaistas pag., Ekšos

 

Ekšu Pilskalniņš - pilskalns

Skaistas pag., Ekšos, Stirnu ezera Z krastā

 

Grundānu pilskalns ar apmetni

Skaistas pag., Grundānos

 

Ļaksu pilskalns (Piļisovka)

Skaistas pag., Ļaksos

 

Katoļnieku viduslaiku kapsēta (Turku kapi) un apmetne

Skaistas pag., Katoļniekos, Dridza ezera Z krastā

 

Kulinišķu senkapi I

Skaistas pag., Kulinišķos

 

Kulinišķu senkapi II

Skaistas pag., Kulinišķos, Dridza ezera A krastā

 

Skaistas senkapi

Skaistas pag., pie bij. Skaistas muižas

 

Tenīsa senkapi

Skaistas pag., Tenīsa ezera Z krastā

 

Vanagišku senkapi (Franču kapi)

Skaistas pag., Vanagiškos

 

Zukulišku senkapi (Ķešiņu, Franču kapi)

Skaistas pag., Zukuliškos

 

Muranišķu apmetne un senkapi (Cīmota)

Svariņu pag., Muranišķos pie kapsētas

 

Neikšānu senkapi

Svariņu pag., Neikšānos

 

Reiņiku senkapi

Svariņu pag., Reiņikos

 

Rubenaucu pilskalns

Svariņu pag., Rubenaucos

 

Babrauščinas pilskalns

Svariņu pag., starp Babrauščinu un Špogevu

 

Borisovkas (Dobroščinas) senkapi (Kara, Franču kapi, Ostrovok)

Svariņu pag., starp Borisovku un Dobroščinu

 

Veizinišķu apmetne

Svariņu pag., Veizinišķos

 

Landskoronas katoļu baznīca ar žogu un diviem zvanu torņiem

Šķaunes pag., Šķaunē

1828.

Mazurovas viduslaiku apmetne un kapsēta

Šķaunes pag., Mazurovā

 

Greivu apmetne I,II

Šķaunes pag., pie Malabriciem

 

Poliščinas pilskalns (Gorodok)

Šķaunes pag., Poliščinā

 

Rubuļu pilskalns

Šķaunes pag., Rubuļos

 

Rudņu senkapi

Šķaunes pag., starp Rudņu un Lanskiem

 

Altāris

Šķaunes pag., Šķaune, Landskoronas katoļu baznīcā

19.gs.Ip.

Vitrāža

Šķaunes pag., Šķaune, Landskoronas katoļu baznīcā

19.gs.IIp.

Brīveru senkapi

Šķeltovas pag., Brīveros

 

Brīveru pilskalns (Gorodok) un apmetne

Šķeltovas pag., Brīveros pie Upes Kudiņu dzirnavām

 

Šķeltovas pareizticīgo baznīca

Šķeltovas pag., Šķeltovā

1836.

Peipiņu apmetne

Šķeltovas pag., Peipiņos

 

Ekstu senkapi

Šķeltovas pag., pie Ekstu kapsētas, Bor - Ekstos

 

Upes Kudiņu apmetne

Šķeltovas pag., Upes Kudiņos

 

Plostnieku- zvejnieku sētu grupa Augustinišķu ciemā: Aelitas Šķitovas, Valerijas Servutes, Vilhelma Žuravska, Viktora Vitkovska sētas

Ūdrīšu pag. Augstinišķu zvejnieku ciemā

19.gs.

Dunsku senkapi (Mēra kapi, Turku kapi)

Ūdrīšu pag., Dunskos

 

Škerskānu senkapi

Ūdrīšu pag., Škerskānos

 

Lejas Romuļu senkapi (Kapu kalns, Turku kapi)

Ūdrīšu pag., Lejas Romuļos

 

Svētais avots - kulta vieta

Ūdrīšu pag., Lielajos Muļķos

 

Misjūnu senkapi

Ūdrīšu pag., Mišūnos

 

Odigiancu senkapi (Ubogu kalns, Kapu kalns)

Ūdrīšu pag., Odigiancos

 

Rakutu viduslaiku kapsēta

Ūdrīšu pag., Rakutos

 

Vilmaņu apmetne un viduslaiku kapsēta (Kapu pļaviņa)

Ūdrīšu pag., Vilmaņos

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna