Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Limbažu rajonā

Ainažu p. ar l.t.
Alojas p. ar l.t.
Braslavas pagastā
Brīvzemnieku pagastā
Katvaru pagastā
Lēdurgas pagastā
Liepupes pagastā
Limbažos

Limbažu pagastā
Pāles pagastā
Salacgrīvas p ar l.t.
Skultes pagastā
Staiceles p. ar l.t.
Umurgas pagastā
Vidrižu pagastā
Viļķenes pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Mērnieku viduslaiku kapsēta

Ainažu p. ar l.t., pie Mērniekiem

 

Ainažu jūrskola

Ainažu p. ar l.t., Ainaži, Kr.Valdemāra iela 21 b

1864.-1914.

Jaungarandžu Baznīcas kalns - kulta vieta

Alojas p. ar l.t., pie Jaungarandžām

 

Lauru pilskalns

Alojas p. ar l.t., pie Veclauriem, Iģes upes labajā krastā

 

Ungurpils (Perkeles) viduslaiku pils

Alojas p. ar l.t., Ungurpilī pie Joglas upes dzirnavu dīķa

 

Ungurpils senkapi (Čūsku kalniņš)

Alojas p. ar l.t., Ungurpils parkā

 

Ezerkalnu senkapi (Velna klēpis)

Alojas p. ar l.t., Aloja, pie Ezerkalniem

 

Altāris

Alojas p. ar l.t., Aloja, Baznīcas iela , Alojas luterāņu baznīcā

1774.

Ērģeles

Alojas p. ar l.t., Aloja, Baznīcas iela , Alojas luterāņu baznīcā

1856. 1905.

Kancele

Alojas p. ar l.t., Aloja, Baznīcas iela , Alojas luterāņu baznīcā

1774.

Senkapu uzkalniņš

Alojas p. ar l.t., Aloja, Jūras iela 48

 

Durvju komplekts

Braslavas pag., Vilzēnu muižas dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Durvju komplekti (8)

Braslavas pag., Vilzēnu muižas pārvaldnieka dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Ozolmuižas pils

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižā

18. gs. b.

Parks

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižā

19. gs.

Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižas pilī

1890.

Interjera dekoratīvā apdare zālē

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižas pilī

1792.

Krāsnis (2)

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižas pilī

19.gs.80.g.

Krāsnis (2)

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižas pilī

19.gs.80.g.

Krāsns

Brīvzemnieku pag., Ozolmuižas pilī

1792.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Katvaru pag., Katvaru muižas dzīvojamā ēkā

18.gs.v.

Kamīns

Katvaru pag., Katvaru muižas dzīvojamā ēkā

18.gs.v.

Brūveļu senkapi (Miroņu kalniņš), baznīcas vieta

Katvaru pag., pie Brūveļiem

 

Jenavu senkapi

Katvaru pag., pie Jenavām

 

Dzejnieka F.Bārdas dzimtās mājas

Katvaru pag., Rumbiņās

1880.

Aišēnu senkapi

Katvaru pag., starp Aišēniem un Ķeizariem

 

Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem

Lēdurgas pag., Lēdurgā

1767. -1772.

Altāris

Lēdurgas pag., Lēdurgas luterāņu baznīcā

ap 1770.

Kancele

Lēdurgas pag., Lēdurgas luterāņu baznīcā

ap 1770.

Kanceles durvju komplekts

Lēdurgas pag., Lēdurgas luterāņu baznīcā

18.gs.

Portāli (2)

Lēdurgas pag., Lēdurgas luterāņu baznīcā

1770.

Vasiļa kalns - nostāstu vieta

Lēdurgas pag., pie Braslām un Juglām

 

Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš)

Lēdurgas pag., pie Kūriņiem

 

Ķipukalnu senkapi

Lēdurgas pag., starp Ķipukalniem un Bērzainēm

 

Dzīvojamā rija

Liepupes pag., Ķurmos

19. gs.

Liepupes pilskalns

Liepupes pag., Liepupes kreisajā krastā pie Liepupes kapsētas

 

Liepupes muižas apbūve

Liepupes pag., Liepupes muižā

18./19. gs.

Dzīvojamā ēka

Liepupes pag., Liepupes muižā

1751.

Lielā kalpu māja

Liepupes pag., Liepupes muižā

19. gs. v.

Vāgūzis

Liepupes pag., Liepupes muižā

19./20. gs.

Parks

Liepupes pag., Liepupes muižā

18./19. gs.

Durvju komplekts

Liepupes pag., Liepupes muižas dzīv. ēkā

18.gs.

Fasādes dekoratīvā apdare

Liepupes pag., Liepupes muižas dzīv. ēkā

1751.

Interjera dekoratīvā apdare (8 telpās)

Liepupes pag., Liepupes muižas dzīv. ēkā

1751. 19.gs.

Rūju svētliepa - kulta vieta

Liepupes pag., pie Rūjām

 

Tiniņkalna senkapi

Liepupes pag., pie Tūjām un Bērzkalniem

 

"Prinku" dzīvojamā rija

Liepupes pag., Prinkās

19. gs.

Liepupes luterāņu baznīca ar kapelu

Liepupes pag., Liepupē

1783. 1991.

Limbažu pilsētas vēsturiskais centrs

Limbaži Burtnieku iela no bijušā dzirnavu dambja līdz A.Simsona pieminekli, pieminekļa teritorijas Z un A robeža, Kr. Barona iela, taka D-DR virzienā pa Mazezera krasta nogāzi, tālāk pāri gravai līdz r

13.-19.gs.

Ķezberkalns - pilskalns

Limbaži, Dzirnezera krastā pie slimnīcas

 

Limbažu senpilsēta

Limbaži, vēsturiskajā centrā

 

Vecais pilsētas rātsnams

Limbaži, Baumaņu Kārļa laukums 1

1825.

Portāls un durvju komplekts

Limbaži, Burtnieku iela 3

19.gs.Ip.

Sienas gleznojumi (3 telpās)

Limbaži, Burtnieku iela 4

18.gs.IVc.

Limbažu viduslaiku pils

Limbaži, Burtnieku iela 7

 

Zviedru garnizona baznīca

Limbaži, Dzirnavu iela 1

17. gs., 1778.

Portāls un durvju komplekts

Limbaži, Ģildes iela 4

18.gs.IIp.

Cara vārti

Limbaži, Klostera iela 8 , Limbažu pareizticīgo baznīcā

18.gs.IIp.

Limbažu luterāņu baznīca ar mūra žogu

Limbaži, Lībiešu iela 2

1680.

Altāris

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

1785.

Altārtelpas margas

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

1780.

Baznīcēnu solu komplekti (5)

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Ērģeles

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

1852. 1898.

Durvju komplekti (6)

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

1780.

Griestu dekoratīvā apdare

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Sienas skapis ar durvju komplektiem (2)

Limbaži, Lībiešu iela 2 , Limbažu luterāņu baznīcā

1780.

Nabes viduslaiku pils

Limbažu pag., Ausmās, Nabes muižā

 

Nabes pils tornis "kapela"

Limbažu pag., Ausmās, Nabes muižā

14. gs.

Auru senkapi (Liepkalns)

Limbažu pag., pie Auriem

 

Buļļumuižas senkapi

Limbažu pag., pie bij. Buļļumuižas

 

Griguļu senkapi

Limbažu pag., pie Griguļiem

 

Ikšķiļu Svētā liepa - kulta vieta

Limbažu pag., pie Ikšķilēm

 

Stūru senkapi (Liepkalniņš)

Limbažu pag., pie Stūriem

 

Durvju komplekts

Pāles pag., Drieliņu muižā

19.gs.Ip..

Jaunkadagu viduslaiku kapsēta (Miroņkalniņš, Bikšu stilbs)

Pāles pag., pie Jaunkadagiem

 

Kalnazaķu senkapi

Pāles pag., pie Kalnazaķiem

 

Priecumu senkapi

Salacgrīvas p. ar l.t., pie bij. Priecumiem

 

Kilzumu senkapi (Zviedru kapi)

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Kilzumiem, Svētupes kreisajā krastā

 

Krogkalnu senkapi (Baznīckalns)

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Krogkalniem

 

Zviedru ceļš

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Kuļļām

 

Kuiķuļu svētozolu birzs vieta - kulta vieta

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Kuiķuļiem

 

Lībiešu Upuralas - kulta vieta

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Kuiķuļiem

 

Cepļa vieta

Salacgrīvas p. ar l.t., pie Zvaigznēm

 

Salacgrīvas viduslaiku pils

Salacgrīvas p. ar l.t., Salacgrīva, Baznīcas ielā, Salacas labajā krastā

 

Altāris

Salacgrīvas p. ar l.t., Salacgrīva, Baznīcas iela 4 , Lielsalacas luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Interjera dekoratīvā apdare (4 ciļņi)

Salacgrīvas p. ar l.t., Salacgrīva, Baznīcas iela 4 , Lielsalacas luterāņu baznīcā

1927.

Kancele

Salacgrīvas p. ar l.t., Salacgrīva, Baznīcas iela 4 , Lielsalacas luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Stienes vējdzirnavas

Skultes pag., Dzirnavās

1900.

Stārastu pilskalns

Skultes pag., pie Stārastiem

 

Skultes luterāņu baznīca

Skultes pag., Skultē

1754. -1757.

Altāris

Skultes pag., Skultes luterāņu baznīcā

18.gs.v.

Durvju komplekts

Skultes pag., Skultes luterāņu baznīcā

18.gs.

Kancele ar gleznojumiem (8)

Skultes pag., Skultes luterāņu baznīcā

18.gs.v.

Portāls

Skultes pag., Skultes luterāņu baznīcā

18.gs.

Karogu Baznīckalniņš (Karogkalniņš) un Upurakmens - kulta vieta

Staiceles p. ar l.t., pie Karogu mežniecības, Karogupītes krastā

 

Lījciema viduslaiku kapsēta

Staiceles p. ar l.t., pie Lījciemiem, Iģes upes kreisajā krastā

 

Staiceles viduslaiku kapsēta

Staiceles p. ar l.t., pie Staiceles skolas

 

Ķenču pilskalns

Staiceles p. ar l.t., Salacas upes kreisajā krastā pie Ķenčiem

 

Vainižu pilskalns

Umurgas pag., bij. Vainižu muižā

 

Zviedru cepure - viduslaiku nocietinājums

Umurgas pag., pie Bērtuļiem

 

Ezerleju senkapi (Tēvu kalns)

Umurgas pag., pie Ezerlejām

 

Liepleju Elku ozoli (Upuru ozoli) - kulta vieta

Umurgas pag., pie Lieplejām

 

Piltiņkalns - pilskalns

Umurgas pag., pie Mežciemiem

 

Tūtaļu senkapi

Umurgas pag., pie Mūrniekiem un bij. Tūtaļiem

 

Ozolnieku senkapi

Umurgas pag., pie Ozolniekiem

 

Valnis - sens ceļa uzbērums

Umurgas pag., pie Ozolniekiem

 

Augstrozes viduslaiku pils

Umurgas pag., pie Pilskalniem

 

Zviedrukalnu senkapi

Umurgas pag., pie Zviedrukalniem

 

Umurgas luterāņu baznīca ar žogu

Umurgas pag., Umurgā

1596. 1859.

Altāris

Umurgas pag., Umurgas luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Kancele

Umurgas pag., Umurgas luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Vainižu viduslaiku pils

Umurgas pag., Vainižos pie Pilskalniem

 

Unkšu senkapi

Vidrižu pag., 0,8 km uz D no Unkšām

 

Bīriņu muižas apbūve

Vidrižu pag., Bīriņu muižā

18. -19. gs.

Muižnieka dzīvojamā ēka

Vidrižu pag., Bīriņu muižā

1857. -1860.

Parks

Vidrižu pag., Bīriņu muižā

19. gs.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Vidrižu pag., Bīriņu muižas dzīv. ēkā

19.gs.IIp.

Kapa piemineklis Mellīniem

Vidrižu pag., Bīriņu muižas kapličā

ap 1835.

Elku kalniņš (Jāņa kalniņš, Upuru kalniņš)

Vidrižu pag., Igates krejotavas teritorijā

 

Komponista E.Melngaiļa dzimtās mājas

Vidrižu pag., Melngaiļos

1874.

Kaķu dobumakmens - kulta vieta

Vidrižu pag., pie Kaķiem

 

Laļļu senkapi (Miroņu kalniņš)

Vidrižu pag., pie Laļļiem

 

Rijnieku Zviedru kapi

Vidrižu pag., pie Rijniekiem, Raganas - Limbažu šosejas kreisajā pusē

 

Upesleju senkapi

Vidrižu pag., pie Upeslejām

 

Kaniņu kalns - pilskalns

Vidrižu pag., pie Vītoliņiem

 

Vidrižu muižas kapliča ar vārtiem

Vidrižu pag., Vidrižu muižā

18. gs. b.

Fasādes dekoratīvā apdare - cilnis "Ģerbonis"

Vidrižu pag., Vidrižu muižas dzīv. ēkā

19.gs.

Ciļņi "Ģerboņi" (2)

Vidrižu pag., Vidrižu muižas kapličā

18.gs.IIp.

Durvju komplekts

Viļķenes pag., Šķirstiņu muižas dzīv. ēkā

19.gs.Itr.

Kāpnes

Viļķenes pag., Šķirstiņu muižas dzīv. ēkā

19.gs.s.

Ivašu senkapi (Akmens kraulis)

Viļķenes pag., pie bij. Ivašiem

 

Ungurkalns (Ozoliņu kalns) - pilskalns

Viļķenes pag., pie Grantskalniem, Svētupes labajā krastā

 

Viļķenes Baznīcas kalns - viduslaiku kapsēta

Viļķenes pag., pie Pabērziem

 

Ērģeles

Viļķenes pag., Viļķenes Katrīnas luterāņu baznīcā

1868.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna