Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Madonas rajonā

Aronas pagastā
Barkavas pagastā
Bērzaunes pagastā
Cesvaines p.ar l.t.
Dzelzavas pagastā
Ērgļu pagastā
Indrānu pagastā
Jumurdas pagastā
Kalsnavas pagastā
Lazdonas pagastā
Liezēres pagastā

Lubānas pagastā
Ļaudonas pagastā
Mārcienas pagastā
Mētrienas pagastā
Ošupes pagastā
Praulienas pagastā
Sarkaņu pagastā
Sausnējas pagastā
Varakļānu pagastā
Vestienas pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Aroniešu apmetne

Aronas pag., pie Aroniešiem

 

Lazdiešu senkapi

Aronas pag., pie bij. Lazdiešiem

 

Ciskānu akmens krāvums

Aronas pag., pie Ciskāniem un Pumpuriem

 

Dietlāvu senkapi (Pendera kalniņš)

Aronas pag., pie Dietlāviem

 

Ezermuižas senkapi

Aronas pag., pie Ezermuižas

 

Krastkalnu senkapi

Aronas pag., pie Ezermuižas

 

Jaunandrānu pilskalns

Aronas pag., pie Jaunandrāniem (Avotiņiem)

 

Kalnavaitu senkapi

Aronas pag., pie Kalnavaitiem

 

Kārklu senkapi

Aronas pag., pie Kārkliem

 

Kučuru senkapi (Zviedru kapi)

Aronas pag., pie Kučuriem

 

Kusas apmetne un senkapi

Aronas pag., pie Kusas pienotavas un Kaniņām

 

Svētais kalns - kulta vieta

Aronas pag., pie Lejaspēčiem, Naglas ezera krastā

 

Ošinieku Baznīcas kalns - kulta vieta

Aronas pag., pie Ošiniekiem

 

Ošinieku senkapi (Kapu kalniņš)

Aronas pag., pie Ošiniekiem

 

Kalnavaitu Karātavu kalns - soda vieta

Aronas pag., pie Pēčiem un Kalnavaitiem

 

Lauteres pilskalns

Aronas pag., pie Pilskalniem un Lauteres ezera

 

Arnicēnu pilskalns

Aronas pag., pie Ruļiem un Arnicēniem

 

Aronas grantsbedru senkapi

Aronas pag., pie Upmalniekiem un Kaijām

 

Vālēnu apmetne

Aronas pag., pie Vālēniem

 

Zeduļu Baznīcas kalns - kulta vieta

Aronas pag., pie Zeduļiem

 

Trušļu senkapi

Aronas pag., starp Trušļiem un Zlēmetēm

 

Zeduļu senkapi

Aronas pag., starp Zeduļiem un Bērziņiem

 

Dārznīcas kalns - pilskalns

Aronas pag., Viesienā

 

Lisiņas (Aizkārkles, Bozēnu) pilskalns

Barkavas pag., Aizkārklē, Lisiņas upes krastā

 

Malmutas apmetne II

Barkavas pag., Malmutas upes grīvā

 

Aizkārkles senkapi

Barkavas pag., pie bij. Smelteriem un Šķēļiem

 

Malmutas apmetne I

Barkavas pag., pie Meirānu kanāla

 

Bērzaunes viduslaiku pils

Bērzaunes pag., Bērzaunē

 

Kapa plāksne Tīzenhauzeniem

Bērzaunes pag., Bērzaunes luterāņu baznīcā

16.gs.

Kapmuižas senkapi

Bērzaunes pag., Kapmuižā

 

Bolēnu Acu avots - kulta vieta

Bērzaunes pag., pie Bolēniem

 

Brencēnu senkapi (Kapu kalniņš)

Bērzaunes pag., pie Brencēniem

 

Gožu senkapi (Kapu kalniņš)

Bērzaunes pag., pie Gožiem

 

Bindēnu pilskalns

Bērzaunes pag., pie Lāčplēšiem un Kalna Bindēniem

 

Lejasbrencēnu senkapi

Bērzaunes pag., pie Lejasbrencēniem

 

Lipšu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni

Bērzaunes pag., pie Lipšiem

 

Aronas kalns - pilskalns

Bērzaunes pag., pie Madonas - Pļaviņu šosejas

 

Lejasgaiziņu senkapi

Bērzaunes pag., pie Pelādām un Lejasgaiziņiem

 

Skutēnu senkapi (Kapu kalniņš)

Bērzaunes pag., pie Skutēniem, Krustiņu ezera Z krastā

 

Spridzēnu senkapi (Zviedru kapi)

Bērzaunes pag., pie Spridzēniem

 

Susurēnu senkapi (Kapu kalniņš)

Bērzaunes pag., pie Susurēniem

 

Viesūnēnu senkapi (Kapu kalns)

Bērzaunes pag., pie Viesūnēniem

 

Zemnieka dzīvojamā ēka

Cesvaines p. ar l.t., Kalniešos

19. gs.

Birznieku senkapi (Zviedru kapsēta)

Cesvaines p. ar l.t., pie Birzniekiem

 

Pilsdrupas

Cesvaines p. ar l.t., pie Cesvaines pils

13. gs.

Dālderu Pulvera pagraba kalniņš

Cesvaines p. ar l.t., pie Dālderiem

 

Dālderu senkapi (Kapu kalniņš)

Cesvaines p. ar l.t., pie Dālderiem

 

Šķilteru senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Šķilteriem

 

Grantskalnu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Grantskalniem un Urdavkrastiem

 

Grūbu skansts - viduslaiku nocietinājums

Cesvaines p. ar l.t., pie Grūbām un Strautmaļiem

 

Lucu senkapi (Bērzkalniņš)

Cesvaines p. ar l.t., pie Kalnabulderēm un Lucēm

 

Kalnaspieķu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Kalnaspieķiem

 

Lāgu Baznīcas kalns - kulta vieta

Cesvaines p. ar l.t., pie Lāgiem

 

Lejasgremu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Lejasgremiem

 

Nesaules senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Nesaulēm

 

Purgaļu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Purgaļiem un Ķelmēm

 

Sauliešu senkapi (Kapu kalniņš)

Cesvaines p. ar l.t., pie Sauliešiem

 

Vaļģu Velna akmens - kulta vieta

Cesvaines p. ar l.t., pie Vaļģiem

 

Paukšu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., pie Vijupiem un Paukšiem

 

Jurguču senkapi

Cesvaines p. ar l.t., starp Jurgučiem un Lapačām

 

Lauru senkapi

Cesvaines p. ar l.t., starp Lapačām un Lauriem

 

Lejasgalšu senkapi

Cesvaines p. ar l.t., starp Lejasbriežiem un Lapačām

 

Vēršāru senkapi (Krākals)

Cesvaines p. ar l.t., starp Spridzātiem un Ķaunēniem

 

Cesvaines pilskalns

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Cesvaines muižas parkā, Sūlas upītes kreisajā krastā

 

Cesvaines viduslaiku pils

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, pie Cesvaines pils

 

Cesvaines luterāņu baznīca

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Baznīcas iela

1800. 1876. -1879.

Parks

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela , Parka ielā, Cesvaines muižā

19. gs. 2.p.

Cesvaines pils

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1

1890.-1897.

Durvju komplekts

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

1890.-1897.

Griestu gleznojumi (4)

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

1890.-1897.

Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās)

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

1890.-1897.

Kamīns

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

19.gs.90.g.

Kamīns

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

19.gs.90.g.

Kamīns

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

19.gs.90.g.

Krāsns - kamīns

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 1 , Cesvaines pilī

19.gs.90.g.

Stallis

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 2

19. gs. 2.p.

Mežkunga māja

Cesvaines p. ar l.t., Cesvaine, Pils iela 2 a

19. gs. 2.p.

Bakanu ezera mītne

Dzelzavas pag., Bakanu ezera ZA daļā

 

Dzelzavas muižas apbūve

Dzelzavas pag., Dzelzavas muižā

18. -20. gs.

Pils

Dzelzavas pag., Dzelzavas muižā

1767. 1772. 1914.

Parks

Dzelzavas pag., Dzelzavas muižā

19. gs.

Gribažu pilskalns

Dzelzavas pag., pie Gribažām

 

Obzerkalns - pilskalns

Dzelzavas pag., pie Griguļiem un Kapuplaidēm

 

Puntūža senkapi (Zviedru kapi)

Dzelzavas pag., pie Puntūža kroga

 

Strūgukalna viduslaiku kapsēta

Dzelzavas pag., pie Strūgām

 

Tujānu senkapi

Dzelzavas pag., pie Tujāniem un Birztiņām

 

Griguļu senkapi (Kapu kalns)

Dzelzavas pag., starp Griguļiem un Muceniekiem

 

Ērgļu viduslaiku kapsēta

Ērgļu pag., Ērgļu centrā

 

Ērgļu Skanstes kalniņš - pilskalns

Ērgļu pag., Ogres upes kreisajā krastā pie Ērgļu dzirnavām

 

Baltiņu senkapi (Velna klēpis)

Ērgļu pag., pie bij. Baltiņiem

 

Ērgļu viduslaiku pils

Ērgļu pag., pie Ērgļu slimnīcas

 

Danderu Upurozols - kulta vieta

Ērgļu pag., pie Danderiem

 

Indrānu senkapi

Ērgļu pag., pie Indrāniem

 

Jaunāķēnu senkapi

Ērgļu pag., pie Jaunāķēniem

 

Kaivēnu pilskalns

Ērgļu pag., pie Kaivēniem

 

Rezēnu senkapi (Kapu kalns)

Ērgļu pag., pie Lejasrezēniem

 

Ķikutu senkapi (Kapu kalniņš)

Ērgļu pag., starp Kaivēniem un Odzītēm, Kokneses - Ērgļu lielceļa malā

 

Kreklu purva senkapi

Indrānu pag., 1,5 km uz ZZR no Silalāčiem

 

Abaines apmetne I

Indrānu pag., Abaines upes kreisajā krastā pie ietekas Aiviekstes upē

 

Dzedziekstes apmetne I

Indrānu pag., Aiviekstes upes labajā krastā pretim Abaines upes ietekai

 

Meirānu senkapi (Kara kapi)

Indrānu pag., Meirānos pie Pērlēm

 

Aboras apmetne I

Indrānu pag., pie Aboras upes ietekas Abaines upē

 

Līčagala apmetne un senkapi

Indrānu pag., pie bij. Krēsliņiem

 

Nainiekstes apmetne

Indrānu pag., pie Nainieka ezera

 

Karātavu kalns - soda vieta

Indrānu pag., pie Pilskalniem

 

Baznīcas kalniņš - kulta vieta

Indrānu pag., pie Visagala kapsētas

 

Visagala (Brākaļu) pilskalns

Indrānu pag., pie Visagala kapsētas

 

Zaļmežnieku senkapi

Indrānu pag., pie Zaļmežniekiem

 

Abaines apmetne II

Indrānu pag., uz D no Abaines apmetnes I

 

Aboras apmetne II

Indrānu pag., uz D no Aboras apmetnes I

 

Dzedziekstes apmetne II

Indrānu pag., uz DR no Dzedziekstes apmetnes I

 

Rakstnieka R.Blaumaņa dzīves vieta

Jumurdas pag., Brakos

1863.-1908.

Akmens verstu stabs

Jumurdas pag., Kajēnos

18.gs.

Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas

Jumurdas pag., Meņģeļos

1851.

Aizbetņu apmetne

Jumurdas pag., pie Aizbetnēm

 

Aizbetņu senkapi (Kapu kalniņš, Mājas kalns)

Jumurdas pag., pie Aizbetnēm

 

Dreimaņu senkapi (Krievu kapi)

Jumurdas pag., pie bij. Dreimaņiem

 

Sīļu Badakmens - kulta vieta

Jumurdas pag., pie bij. Sīļiem

 

Cirstu skanste (Valvītes) - viduslaiku nocietinājums

Jumurdas pag., pie Cirstiem

 

Vējavas pilskalns

Jumurdas pag., pie Pilskalniem

 

Tjaku - Viesaku senkapi (Velna klēpji)

Jumurdas pag., starp bij. Tjakiem un Viesakām

 

Zemnieku sēta "Kajēni"

Jumurdas pag., Kajēnos

19.gs.1.p.

Matīsēnu senkapi

Kalsnavas pag., pie bij. Matīsēniem

 

Daktiņu senkapi (Kapu kalns)

Kalsnavas pag., pie Daktiņiem

 

Īvēnu senkapi (Kapu kalns)

Kalsnavas pag., pie Īvēniem

 

Jaunrūcēnu senkapi (Krievu kapi)

Kalsnavas pag., pie Jaunrūcēniem

 

Treikaiņu senkapi (Zviedru, Krievu kapi)

Kalsnavas pag., pie Treikaiņiem

 

Tutenu senkapi (Zviedru kapi)

Kalsnavas pag., pie Tuteniem

 

Kalsnavas baznīcas senkapi

Kalsnavas pag., pie Veckalsnavas luterāņu baznīcas

 

Salu ezera mītne

Lazdonas pag., Salu ezerā pie Smeniem

 

Lazdonas pilskalns

Lazdonas pag., Smeceres silā

 

Dzeņu senkapi

Liezēres pag., Dzeņos pie Avotiņiem

 

Liezēres ezera mītne

Liezēres pag., Liezēres ezera Z daļā, Stārķu saliņā

 

Lubejas pilskalns

Liezēres pag., Lubejā pie Krievlejām

 

Ozolmuižas senkapi

Liezēres pag., Ozolmuižā pie Palejām

 

Avotiņu senkapi

Liezēres pag., pie Avotiņiem un Ogriņiem, Ogressilā pie Avotiņu pilskalna

 

Lejasvieglo senkapi

Liezēres pag., pie bij. Lejasvieglajiem

 

Salnaskroga senkapi

Liezēres pag., pie bij. Salnaskroga, Liezēres un Cesvaines ceļu krustojumā

 

Zvejnieku senkapi (Zviedru kapi)

Liezēres pag., pie bij. Zvejniekiem, Ogres upes kreisajā krastā

 

Bluku senkapi

Liezēres pag., pie Blukām

 

Cērpu senkapi (Bērzu kalniņš)

Liezēres pag., pie Cērpiem

 

Cērpu viduslaiku kapsēta (Ogu kalniņš)

Liezēres pag., pie Cērpiem

 

Dārznieku senkapi

Liezēres pag., pie Dārzniekiem

 

Dzeņu senkapi (Kapukalns)

Liezēres pag., pie Dzeņiem

 

Lapēnu senkapi (Mēra kapi)

Liezēres pag., pie Lapēniem

 

Lejasstukuļu senkapi

Liezēres pag., pie Lejasstukuļiem

 

Gulbēres senkapi

Liezēres pag., pie Mauriņiem

 

Ogriņu apmetne

Liezēres pag., pie Ogriņiem

 

Avotiņu pilskalns

Liezēres pag., pie Ogriņiem un Avotiņiem, Ogressilā

 

Pelavu senkapi

Liezēres pag., pie Pelavām

 

Piekalneskurmu viduslaiku kapsēta

Liezēres pag., pie Piekalneskurmiem

 

Puļķu senkapi

Liezēres pag., pie Puļķiem

 

Puļķu Velna akmens - kulta vieta

Liezēres pag., pie Puļķiem

 

Tirguskalna senkapi

Liezēres pag., pie Tirguskalniem

 

Liezeres pilskalns

Liezēres pag., pie Vecvēķiem un Jaunvēķiem

 

Zemnieku sētas "Anckani" rija

Liezēres pag., Anckanos

18./19. gs.

Ērģeles

Lubāna, Baznīcas iela 1 , Lubānas luterāņu baznīcā

1871. 1931.

Vitrāža "Kristus ar bērniem"

Lubāna, Baznīcas iela 1 , Lubānas luterāņu baznīcā

19.gs.

Vitrāžas (2)

Lubāna, Baznīcas iela 1 , Lubānas luterāņu baznīcā

19.gs.

Ļaudonas viduslaiku pils

Ļaudonas pag., Ļaudonā

 

Ļaudonas viduslaiku kapsēta

Ļaudonas pag., pie bij. Ļaudonas luterāņu baznīcas

 

Sāvienas (Jokstu) senkapi

Ļaudonas pag., pie bij. Jokstiem

 

Vilču senkapi (Zviedru kapi)

Ļaudonas pag., pie bij. Vilcēm

 

Driķu senkapi (Zviedru kapi)

Ļaudonas pag., pie Driķiem

 

Sāvienas pilskalns

Ļaudonas pag., pie Drikšņu ezera

 

Drikšņu senkapi

Ļaudonas pag., pie Drikšņu ezera, Ļaudonas - Beļavas lielceļa labajā pusē

 

Ķepšu senkapi (Kapu kalniņš)

Ļaudonas pag., pie Ķepšiem

 

Jaunzemju dobumakmens - kulta vieta

Ļaudonas pag., pie Jaunzemjiem

 

Kapsiliņu senkapi (Bada kapi)

Ļaudonas pag., pie Kapsiliņiem

 

Midzenīcu apmetne

Ļaudonas pag., pie Midzenīcām

 

Rūcēnu senkapi (Krievu kapi)

Ļaudonas pag., pie Rūcēniem

 

Siliešu senkapi (Smiltiena)

Ļaudonas pag., pie Siliešiem, starp Aiviekstes upi un Ļaudonas - Mētrienas lielceļu

 

Mārcienas muižas apbūve

Mārcienas pag., Mārcienas muižā

19. gs.

Dārzniecības siltumnīcas

Mārcienas pag., Mārcienas muižā

19. gs. 2.p.

Parks

Mārcienas pag., Mārcienas muižā

19. gs. v.

Aronmūrnieku senkapi

Mārcienas pag., pie Aronmūrniekiem un Celmiņiem

 

Lejnieku senkapi (Kapu kalniņš)

Mārcienas pag., pie bij. Lejniekiem

 

Blieķukalna senkapi (Kapiņu sils)

Mārcienas pag., pie Blieķukalniem

 

Brāžu senkapi (Zviedru kapi)

Mārcienas pag., pie Brāžiem

 

Mārcienas pilskalns

Mārcienas pag., pie Jānēniem

 

Jaunandrānu senkapi

Mārcienas pag., pie Jaunandrāniem

 

Oliņu senkapi

Mārcienas pag., pie Oliņiem

 

Pilskalns

Mārcienas pag., pie Pilskalniem

 

Plekšēnu Zviedru skansts - viduslaiku nocietinājums

Mārcienas pag., pie Plekšēniem

 

Viļumu viduslaiku kapsēta

Mārcienas pag., pie Viļumiem

 

Sildu pilskalns

Mētrienas pag., pie Pilskalniem

 

Rijzemju Baznīckalniņš - kulta vieta

Mētrienas pag., pie Rijzemēm

 

Zviedrukalna senkapi

Mētrienas pag., pie Zviedrukalniem

 

Asnes apmetne I

Ošupes pag., Asnes upes krastā

 

Eiņu apmetne

Ošupes pag., Indrānu pag. Klānu mežniecībā pie bij. Eiņu ezera

 

Smaudžu senkapi

Ošupes pag., pie Smaudžiem

 

Stūrmeža senkapi

Ošupes pag., Stūrmežā pie A. Poča mājām

 

Asnes apmetne II

Ošupes pag., uz ZA no Asnes apmetnes I

 

Zvidzienas kroga (Zvidzes) apmetne

Ošupes pag., Zvidzienā pie Plūdmaļiem

 

Aizāru senkapi (Augstā sala)

Praulienas pag., pie Aizārēm

 

Aizpurvu senkapi (Krāsmata)

Praulienas pag., pie Aizpurviem

 

Baltiņu senkapi

Praulienas pag., pie Baltiņiem

 

Ubānu pilskalns

Praulienas pag., pie bij. Lejasubāniem

 

Praulienas skolas senkapi

Praulienas pag., pie bij. Praulienas skolas

 

Vecsaikavas (Kapukalnu) senkapi

Praulienas pag., pie bij. Vecsaikavas kroga, Vecsaikavā pie Kapukalniem

 

Ubānu Baznīckalns (Ozolkalns) - kulta vieta

Praulienas pag., pie Ilgsalām un Ozolkalniem un bij. Lejasubāniem

 

Praulienas senkapi (Krāsmata)

Praulienas pag., pie Imantām, Atmatām un Kalnakmenājiem

 

Rozu senkapi

Praulienas pag., pie Rozām un Praulienas kapsētas

 

Sīļu senkapi (Kapu kalniņš)

Praulienas pag., pie Sīļiem

 

Trakšu senkapi

Praulienas pag., pie Trakšu fermas

 

Upsta senkapi

Praulienas pag., pie Upstiem

 

Ganiņu viduslaiku kapsēta

Praulienas pag., starp Kaspariem, Vālantiem un Ganiņu ezeru

 

Biksēres senkapi (Kapu kalns)

Sarkaņu pag., Biksērē pie Rūpniekiem

 

Ižezera ezera mītne

Sarkaņu pag., Ižezera ZR daļā pie Ezerlaukiem

 

Patkules senkapi

Sarkaņu pag., Patkulē pie Graudu krejotavas

 

Doriņu senkapi

Sarkaņu pag., pie Doriņiem

 

Īvānu Velnakmens - kulta vieta

Sarkaņu pag., pie Īvāniem

 

Kalnapieterēnu senkapi

Sarkaņu pag., pie Kalnapieterēniem

 

Kapmaļu senkapi

Sarkaņu pag., pie Kapmaļiem

 

Lejaskujauguļu senkapi

Sarkaņu pag., pie Lejaskujauguļiem

 

Rēķu viduslaiku kapsēta

Sarkaņu pag., pie Rēķiem

 

Strupīšu senkapi (Kapu kalniņš)

Sarkaņu pag., pie Strupīšiem

 

Vecdilmaņu senkapi

Sarkaņu pag., pie Vecdilmaņiem

 

Jaunzemju Baznīcas kalns - kulta vieta

Sarkaņu pag., starp Kaļviem un Jaunzemjiem

 

Baltavas viduslaiku pils

Sausnējas pag., pie Jaunogriņiem

 

Liepkalnes baznīcas senkapi

Sausnējas pag., pie Liepkalnes luterāņu baznīcas

 

Jākaiņu senkapi

Sausnējas pag., pie Pagrabiņiem un bij. Jākaiņiem

 

Skudru pilskalns - kulta vieta

Sausnējas pag., pie Skudrām

 

Priekšēnu pilskalns (Pumpiņkalns)

Sausnējas pag., pie Vecpriekšēniem

 

Vecpriekšēnu senkapi

Sausnējas pag., pie Vecpriekšēniem

 

Piķa purva senkapi (Krievu sala)

Sausnējas pag., Piķa purvā pie Kaukuriem

 

Vitrāžas (2)

Varakļāni, Luterāņu kapu kapličā

1937.

Varakļānu muižas apbūve

Varakļāni, Pils iela 27, 42, 44, 46

18. gs. b. 19. gs. 1.p.

Parks ar parka arhitektūru

Varakļāni, Pils iela

18. gs. b.

Pils

Varakļāni, Pils iela 27 , Varakļānu muižā

1783. -1789.

Varakļānu katoļu baznīca

Varakļāni, Rīgas iela 2

18. gs. b. 1854.

Varakļānu muižas kapliča - kapela

Varakļāni, Rīgas iela 6

1814.

Stirnienes (Tiltagala) senkapi (Kara kapi)

Varakļānu pag., pie Stirnienas kapsētas

 

Silnieku senkapi

Varakļānu pag., Silniekos pie Varakļānu-Madonas,Varakļānu-Jēkabpils šoseju krustojumā

 

Dzīšļu senkapi

Vestienas pag., pie bij. Dzīšļiem, Kaķīša (Viešūra) ezera krastā

 

Putna kalns - pilskalns

Vestienas pag., pie Kadiķiem

 

Kaņepēnu (Savītes) pilskalns

Vestienas pag., pie Kaņepēniem pie Savītes ezera

 

Kalnaķelēnu senkapi

Vestienas pag., pie Riekstiem un bij. Ķelēniem

 

Lindēnu (Sloku) apmetne un senkapi (Kapu kalns, Kumeļa kalniņš)

Vestienas pag., pie Slokām un Lindēniem, Talejas ezera R krastā

 

Sniķerēnu senkapi (Kapu kalniņš)

Vestienas pag., pie Sniķerēniem

 

Tropeļu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kapi)

Vestienas pag., pie Tropelēm

 

Kāla kroga senkapi

Vestienas pag., pie Vēveriem un bij. Kāla kroga

 

Boķu senkapi (Kapu, Vilku kalns)

Vestienas pag., starp Bunkāniem un Talejas ezeru

 

Indrānu senkapi (Zviedru kapi)

Vestienas pag., starp Upeniekiem un Indrāniem,starp Liepkalnes -Vestienas lielceļu un Vesetas upi

 

Vestienas muižas apbūve

Vestienas pag., Vestienas muižā

18. gs. 2.p. 19. gs.

Klēts

Vestienas pag., Vestienas muižā

18. gs. 2.p.

Stallis

Vestienas pag., Vestienas muižā

18. gs. 2.p.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna