Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Preiļu rajonā

Aglonas pagastā
Aizkalnes pagastā
Galēnu pagastā
Jersikas pagastā
Pelēču pagastā
Preiļos
Preiļu pagastā
Riebiņu pagastā

Rožupes pagastā
Rušonas pagastā
Saunas pagastā
Stabulnieku pagastā
Sutru pagastā
Turku pagastā
Upmalas pagastā
Vārkavas pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Aglonas katoļu bazilikas un klostera apbūve

Aglonas pag., Aglonā

18. gs.

Aglonas Bazilika

Aglonas pag., Aglonā

1768. -1800.

Altāris

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

1799.

Ērģeļu prospekts

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

18.gs.IIp.

Ērģeles

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

18.gs.IIp. 19.gs.v.

Kancele

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

18.gs.b.

Kreisais sānu altāris ar gleznām (2)

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

1827.

Labējais sānu altāris ar gleznām (2)

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

1827.

Sānu altāri (2) ar gleznojumiem medaljonos (15)

Aglonas pag., Aglonā, Aglonas Bazilikā

19.gs.s.

Aglonas katoļu klosteris

Aglonas pag., Aglona, Aglonas Bazilikas teritorijā

18. gs. 1.p.

Biešēnu pilskalns

Aglonas pag., Biešēnos, Biešēnu ezera pussalā

 

Upursalas pilskalns (Upurkalns) ar apmetni

Aglonas pag., Cirīšu ezera Upursalā

 

Gorodokas pilskalns

Aglonas pag., Gorodokā

 

Kameņecas Lielais akmens - kulta vieta

Aglonas pag., Jaunaglonā, Kameņecas muižas parkā

 

Jokstu senkapi (Mogiļņiks, Jokstu kurgāns)

Aglonas pag., Jokstos, Višķu lielceļa labajā pusē

 

Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīcas apbūve

Aglonas pag., Kapiņos

18. gs. 2.p. 19. gs.

Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīca

Aglonas pag., Kapiņos

1750. -1751.

Kapiņu senkapi

Aglonas pag., Kapiņos, Aglonas - Kapiņu lielceļa labajā pusē

 

Leitānu senkapi

Aglonas pag., Leitānos, Aglonas - Višķu lielceļa kreisajā pusē

 

Livdanišķu senkapi

Aglonas pag., Livdanišķos, Tartakas upītes krastā

 

Madalānu pilskalns un senkapi

Aglonas pag., Madalānos

 

Gūtiņu pilskalns

Aglonas pag., pie Gūtiņiem, Pikalnes (Pakalnes) ezera ZA krastā

 

Senkapi

Aglonas pag., pie Jokstiem

 

Reuta kalns - pilskalns

Aglonas pag., pie Kameņecas, pie Ilzas ezera

 

Ruskuļu Lielais akmens - kulta vieta

Aglonas pag., Ruskuļos

 

Sekļu pilskalns

Aglonas pag., Sekļos, Mazā Dubuļka ezera D galā

 

Sekļu - Daukstu senkapi

Aglonas pag., Sekļu - Daukstos

 

Siladaukstu senkapi

Aglonas pag., Siladaukstos

 

Skuju pilskalns

Aglonas pag., Skujās

 

Skuju senkapi

Aglonas pag., Skujās

 

Valaiņu pilskalns

Aglonas pag., Valaiņos pie Sauleskalniem

 

Zvanu tornis

Aglonas pag., Kapiņi, Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīca

1848.

Altāris

Aglonas pag., Kapiņi, Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīcā

18.gs.v.

Ērģeļu prospekts

Aglonas pag., Kapiņi, Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīcā

18.gs.IIp. 20.gs.Ip.

Ērģeles

Aglonas pag., Kapiņi, Bērzgales (Biržgaļu) katoļu baznīcā

18.gs.v. 1940.

Aizkalnes senkapi

Aizkalnes pag., Aizkalnes skolas pagalmā un dārzā, Jašas upes labajā krastā

 

Feldhofas senkapi un apmetne

Aizkalnes pag., Feldhofā, Jašas upes labajā krastā

 

Gāgu senkapi

Aizkalnes pag., Gāgās, Jašas upes labajā krastā pie kapsētas

 

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta

Aizkalnes pag., Jasmuižā

1883.-1889.

Karakapu senkapi (Kara kapi)

Galēnu pag., Karakapos

 

Karakapu pilskalns

Galēnu pag., Karakapos un Zeimuļos

 

Jersikas pilskalns ar senpilsētu

Jersikas pag., Šlosbergā

 

Jersikas pareizticīgo baznīca

Jersikas pag., Jersikā

1866.

Līvānu viduslaiku kapsēta

Jersikas pag., Līvānu - Preiļu šosejas malā pie Upeniekiem

 

Jersikas senkapi un apmetne

Jersikas pag., pie Jersikas, Daugavas krastā

 

Dzenes kalns - pilskalns

Jersikas pag., Strodos pie bij. Donām

 

Āpšu kalniņš - cepļa vieta

Jersikas pag., Stūrišķos

 

Baraukas pilskalns

Pelēču pag., Baraukā, Vārdavas upes labajā krastā

 

Gornejiešu (Gornajašu) kapliča

Pelēču pag., Gornajašos

1788. 19. gs. 1.p.

Altāris

Pelēču pag., Gornejiešu kapličā

18.gs.b.

Gribustānu senkapi (Franču kapi)

Pelēču pag., Gribustānos

 

Livmanu senkapi

Pelēču pag., Livmanos

 

Maskevicišķu senkapi

Pelēču pag., Maskevicišķos

 

Altāris

Pelēču pag., Nīdermuižas katoļu baznīcā

18.gs.v.

Ērģeļu prospekts

Pelēču pag., Nīdermuižas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Ērģeles

Pelēču pag., Nīdermuižas katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Pelēču - Bramaņu senkapi

Pelēču pag., Pelēčos - Bramaņos

 

Rošmaņu senkapi (Vaidu kalns)

Pelēču pag., Rošmaņos

 

Preiļu muižas apbūve

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs.

Pils

Preiļi, Preiļu muižā

1860. -1865.

Kapela

Preiļi, Preiļu muižā

1817.

Stallis

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs. 1.c.

Vārti

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs. 2.p.

Vārti

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs. 2.p.

Vārtsarga namiņš

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs. 2.p.

Parks

Preiļi, Preiļu muižā

19. gs. 1.p. 19./20. gs.

Ērģeles

Preiļi, Tirgus laukums 11 , Preiļu katoļu baznīcā

ap 1882. 1938.

Anspoku pilskalns

Preiļu pag., pie bij. Anspoku muižas, Preiļupītes labajā krastā

 

Plivdu pilskalns

Preiļu pag., Plivdās, Preiļupītes kreisajā krastā

 

Cilnis "Svētais vakarēdiens"

Riebiņu pag., Riebiņu katoļu baznīcā

18.gs.s.

Muktupāvelu senkapi

Rožupes pag., Muktupāvelos, Dubnas upes kreisajā krastā

 

Oškalniešu senkapi

Rožupes pag., Oškalniešos

 

Šnepstu pilskalns (Lielais kalns) ar apmetni

Rušonas pag., Šnepstos

 

Kastires senkapi

Rušonas pag., Kastirē pie Jašas ezera

 

Kastires Soda kalns (Lielais kalns, Dārza kalns) - soda vieta

Rušonas pag., Kastirē pie Jašas upes iztekas no Jašas ezera

 

Kategrades pilskalns (Gorodok)

Rušonas pag., Kategradē

 

Krupenišķu pilskalns (Gorodok)

Rušonas pag., Krupenišķos, Zalvu ezera A krastā

 

Grebežu senkapi (Maskaļu kalniņš)

Rušonas pag., Lejas Grebežos

 

Ludvigovas senkapi II

Rušonas pag., Ludvigovā

 

Ludvigovas senkapi I (Bogomolkas kalns)

Rušonas pag., Ludvigovā, Stupānu ezera krastā

 

Kurtoša (Rušonas) pilskalns

Rušonas pag., Mazajos Muceniekos pie Kurtoša ezera

 

Kristapēnu senkapi un apmetne

Rušonas pag., pie Kristapēnu kapsētas

 

Pokšānu senkapi

Rušonas pag., Pokšānos

 

Rušenicas pilskalns

Rušonas pag., Rušas upes labajā krastā

 

Liepu salas apmetne

Rušonas pag., Rušonas ezera Govsaliņā (Liepu salā)

 

Upurkalns ar akmeni - kulta vieta

Rušonas pag., Rušonas ezera Lielajā salā (Upursalā)

 

Spuldziņu Melnais kalns - kulta vieta

Rušonas pag., Spuldziņos

 

Stupānu senkapi

Rušonas pag., Stupānos, Meireļa ezera tuvumā

 

Rušonu katoļu baznīcas apbūve

Rušonas pag., Vecrušonā

18. gs. b. 19. gs.

Rušonu katoļu baznīca

Rušonas pag., Vecrušonā

1766. 19. gs.

Klosteris

Rušonas pag., Vecrušonā, Rušonu katoļu baznīcas teritorijā

18. gs. b. 19. gs. s.

Žogs

Rušonas pag., Vecrušonā, Rušonu katoļu baznīcas teritorijā

19. gs. s.

Skuteļu senkapi

Saunas pag., Skuteļos

 

Pastaru vējdzirnavas

Stabulnieku pag., Dravniekos

1891.g.

Zemnieku sēta "Šultes"

Sutru pag., Šultēs

19. gs.

Ģedušu (Gavartines) pilskalns

Turku pag., Ģedušos

 

Lāču senkapi

Turku pag., pie Lāčiem

 

Steķu senkapi

Turku pag., Steķos, Steķu - Turku lielceļa abās pusēs

 

Veiguru senkapi (Vecie kapi)

Turku pag., Veiguros pie Zepiem

 

Zepu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Turku pag., Zepos

 

Zundānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

Turku pag., Zundānos

 

Brokovsku viduslaiku kapi (Vecie Brokovsku kapi)

Upmalas pag., Brokovskos, Dubnas upes labajā krastā

 

Čeirānu senkapi

Upmalas pag., Čeirānos

 

Sempeļa kalns - senkapi

Upmalas pag., Lielkazeros

 

Odzenes apmetne

Upmalas pag., pie Odzenes strauta ietekas Dubnas upē

 

Ērģeles

Upmalas pag., Vārkavas katoļu baznīcā

ap 1900.

Ančkinu senkapi II

Vārkavas pag., Ančkinos, Ančkinu - Vārkavas lielceļa kreisajā pusē

 

Ančkinu senkapi I

Vārkavas pag., Ančkinos, Feimankas upes labajā krastā

 

Dovules senkapi

Vārkavas pag., bij. Dovules muižā

 

Bučku senkapi

Vārkavas pag., Bučkos, Bleida ezera krastā

 

Gavarišķu senkapi

Vārkavas pag., Gavarišķos, pie Zaķīšiem un Šnigerovkas upītes

 

Zaķīšu senkapi

Vārkavas pag., pie bij. Zaķīšu skolas

 

Pilišķu pilskalns

Vārkavas pag., Pilišķos

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna