Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 4. jūlijs Uldis, Ulvis, Sandis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie pieminekļi
Rēzeknē un Rēzeknes rajonā

Rēzeknē
Audriņu pagastā
Bērzgales pagastā
Čornajas pagastā
Dekšāru pagastā
Dricānu pagastā
Feimaņu pagastā
Gaigalavas pagastā
Griškānu pagastā
Ilzeskalna pagastā
Kantinieku pagastā
Kaunatas pagastā
Lendžu pagastā

Lūznavas pagastā
Maltas pagastā
Mākoņkalna pagastā
Nagļu pagastā
Ozolaines pagastā
Ozolmuižas pagastā
Pušas pagastā
Rikavas pagastā
Sakstagala pagastā
Silmalas pagastā
Stoļerovas pagastā
Verēmu pagastā
Viļāni

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Dzīvojamo ēku apbūve

Rēzekne, Latgales ielā 65a, Liepājas ielā 16

20. gs. s.

Rēzeknes senkapi

Rēzekne, Rēzeknes upes kreisajā krastā pie V. Purvīša un Grāvju ielām

 

Rēzeknes viduslaiku kapsēta

Rēzekne, Rēzeknes upes kreisajā krastā, tirgus laukumā

 

Rēzeknes viduslaiku pils

Rēzekne, Rēzeknes upes labajā krastā

 

Rēzeknes pilsdrupas

Rēzekne, Rēzeknes upes labajā krastā

1285. 1324. 1366. 18. gs. s.

Dzelzceļa stacijas personāla dzīvojamās ēkas (2)

Rēzekne, Torņa iela 13, 15

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, 18.Novembra iela 26

19. gs. 2.p. 1923.

1.Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas apbūve

Rēzekne, 18.Novembra iela 41

1928. -1932.

Lipīgo slimību nodaļas ēka

Rēzekne, 18.Novembra iela 41

1934.

Slimnīca

Rēzekne, 18.Novembra iela 41

20. gs. 2.c.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 64

1905.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76

20. gs. s.

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīca

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 89

1936.

Tipogrāfija

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 92

1911.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94

1902.

Kapliča

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98

1908.

Rēzeknes pareizticīgo baznīca

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98

1842. -1846. 1906.

Skolotāju institūts

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115

1925. -1927.

Administratīvā ēka

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 126

1930. -1933.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Kr.Barona iela 12

1910.

Banka

Rēzekne, Baznīcas iela 22

1880. 1929.

Tautas nams

Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 3

20. gs. s. 1928. -1929. 20. gs.50.g.

Viesnīca

Rēzekne, Brīvības iela 2

1939. -20. gs.40.g.

Dzīvojamā ēka, vēlāk telegrāfs

Rēzekne, Brīvības iela 40

19. gs. b.

Ģimnāzija, vēlāk Tautas tiesa

Rēzekne, Dārzu iela 24

20. gs. s.

Sinagoga

Rēzekne, Krāslavas iela 5

19. gs. b.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 22 / 24

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 26

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Rēzekne, Latgales iela 27

19. gs. b.

Dzīvojamā ēka ar veikaliem

Rēzekne, Latgales iela 28

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Rēzekne, Latgales iela 36

1902.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 38

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 40

20. gs. s.

Aptieka

Rēzekne, Latgales iela 41

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 42

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka ar veikaliem

Rēzekne, Latgales iela 52 / 54

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Latgales iela 65 a

1907.

Rēzeknes Jēzus sirds katoļu baznīca

Rēzekne, Latgales iela 88

1893.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, Liepājas iela 16

1911.

Rēzeknes luterāņu baznīca

Rēzekne, Raiņa iela 4

1933. -1936.

Dzīvojamā ēka

Rēzekne, V.Seiles iela 38

19. gs. b.

Rēzeknes vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Rēzekne, I.Siņicina iela 4

1906.

Audriņu ciema iedzīvotāju piemiņas vieta

Audriņu pag., Audriņos

1942.

Kuciņu senkapi (Kara kapi, Zviedru kapi)

Audriņu pag., Kuciņos pie kapsētas

 

Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Audriņu pag., Puderovā

18. gs. 2.p.

Bērzgales katoļu baznīca

Bērzgales pag., Bērzgalē

1770. 19. gs. 2.p.

Bērzgales muižas kungu māja, vēlāk skola

Bērzgales pag., Bērzgalē

1878. 1927.

Meirānu viduslaiku kapsēta

Bērzgales pag., Meirānos

 

Micānu Kirkas kalns - pilskalns

Bērzgales pag., Micānos

 

Uļjanovas senkapi

Bērzgales pag., Uļjanovā starp Strodiem unn Pekšiem

 

Balteņu pilskalns

Čornajas pag., Balteņos

 

Balteņu senkapi (Kara kapi)

Čornajas pag., Balteņos

 

Melnā Dukstigala katoļu baznīca

Čornajas pag., Dukstigalā

1776. 1947.

Puncuļu senkapi (Kara kapi)

Čornajas pag., Puncuļos

 

Rečinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Čornajas pag., Rečinā

19. gs. b.

Ladušu pilskalns (Gorodok)

Čornajas pag., starp Ladušiem un Lociem

 

Vagaļu senkapi

Čornajas pag., Vagaļos

 

Cakulu senkapi (Kara kapi)

Dekšāru pag., Cakulos, Malmutas upes kreisajā krastā

 

Garanču apmetne

Dekšāru pag., Garančos

 

Zviedru skansts (Jumpravas kalns, Kuces kalns) - viduslaiku nocietinājums

Dekšāru pag., Staros

 

Dricēnu katoļu baznīca

Dricānu pag., Dricānos

1859. -1860.

Kakarviešu pilskalns

Dricānu pag., Kakarviešos

 

Kakarviešu senkapi (Kara kapi)

Dricānu pag., Kakarviešos

 

Kūzmu senkapi

Dricānu pag., Kūzmās

 

Pilcenes katoļu baznīca

Dricānu pag., Pilcenē

1670. 1772. 19. gs. 1.p.

Raibu senkapi (Kara kapi)

Dricānu pag., Raibos

 

Zuiču senkapi (Kara kapi)

Dricānu pag., Zuičos

 

Jāņsalu senkapi (Ivanov ostrov)

Feimaņu pag., Černostē, Černostes ezera R krastā

 

Ezergailīšu Velna akmens - kulta vieta

Feimaņu pag., Ezergailīšos

 

Ezergailīšu senkapi (Priedes kalns)

Feimaņu pag., Ezergailīšos, Feimaņu ezera Z krastā

 

Feimaņu katoļu baznīca

Feimaņu pag., Feimaņos

1756. -1760.

Feimaņu muižas parks

Feimaņu pag., Feimaņos

19. gs. v.

Feimaņu katoļu baznīcas zvanu tornis

Feimaņu pag., Feimaņos

19. gs. s.

Ērģeļu prospekts

Feimaņu pag., Feimaņu katoļu baznīcā

18.gs.IIp.

Sānu altāri (2)

Feimaņu pag., Feimaņu katoļu baznīcā

19.gs.s.

Altāris ar gleznām (2)

Feimaņu pag., Freimaņu katoļu baznīcā

18. gs. v.

Kavališķu senkapi (Krievu kapi)

Feimaņu pag., Kavališķos

 

Vinmines pilskalns

Feimaņu pag., Kavališķos

 

Krupenišķu senkapi (Kara kapi)

Feimaņu pag., Krupenišķos, Zalvu ezera A krastā

 

Leiņukalna senkapi

Feimaņu pag., Leiņukalnā, Feimankas upītes labajā krastā

 

Feimaņu viduslaiku kapsēta

Feimaņu pag., pie Feimaņu skolas

 

Bikavas katoļu baznīca

Gaigalavas pag., Bikavā

1850. 1904.

Bikavas muižas apbūve

Gaigalavas pag., Bikavas muižā

19. gs. 1.p. 20. gs.30.g.

Pārvaldnieka māja

Gaigalavas pag., Bikavas muižā

19. gs. b.

Parks

Gaigalavas pag., Bikavas muižā

19. gs. 2.p.

Dervanienas senkapi

Gaigalavas pag., Dervanienā

 

Dziļāru viduslaiku kapsēta

Gaigalavas pag., Dziļārēs

 

Karitonu senkapi

Gaigalavas pag., Karitonos

 

Kuderu senkapi

Gaigalavas pag., Kuderos, Ičas upes kreisajā krastā

 

Kvāpānu senkapi I

Gaigalavas pag., Kvāpānos, Rēzeknes upes labajā krastā

 

Kvāpānu senkapi II

Gaigalavas pag., Kvāpānos, uz ZA no Kvāpānu senkapiem I

 

Stružānu luterāņu baznīca

Gaigalavas pag., Vecstružānos

1873.

Stružānu muižas parks

Gaigalavas pag., Vecstružānos

19. gs. b.

Žagatu senkapi

Gaigalavas pag., Žagatās, Rēzeknes upes labajā krastā

 

Janopoles senkapi

Griškānu pag., Janopolē

 

Janopoles Upuru vīksna - kulta vieta

Griškānu pag., Janopolē

 

Danču senkapi

Ilzeskalna pag., Dančos

 

Čudarānu senkapi

Ilzeskalna pag., Čudarānos, uz Z no Čudarānu ezera

 

Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīca - kapliča

Ilzeskalna pag., Ilzeskalnā

1832. 1863.

Ikonostass

Ilzeskalna pag., Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīcā - kapličā

19.gs.Ip.

Ivānu senkapi (Zviedru kapi, Kara kalns)

Ilzeskalna pag., Ivānos

 

Žagatu senkapi II

Ilzeskalna pag., Žagatās pie kapsētas

 

Žagatu senkapi I

Ilzeskalna pag., Žagatās, Gailumu ezera A krastā

 

Leimanišķu krucifikss

Kantinieku pag. Leimaņos (Leimanišķos)

19.gs.1.p.

Kantinieku pilskalns

Kantinieku pag., Kantiniekos

 

Kantinieku senkapi (Kara kapi)

Kantinieku pag., Kantiniekos

 

Pauru viduslaiku kapsēta

Kantinieku pag., Pauros

 

Asticu viduslaiku kapsēta

Kaunatas pag., Asticos

 

Batņu senkapi

Kaunatas pag., Batņos

 

Dzirkaļu (Gorku) pilskalns

Kaunatas pag., Gorkos

 

Kaunatas katoļu baznīca

Kaunatas pag., Kaunatā

1852.

Kaunatas senkapi

Kaunatas pag., Kaunatā pie slimnīcas

 

Kušneru senkapi (Kapu kalns)

Kaunatas pag., Kušneros

 

Antropovas senkapi (Zaļais kalns)

Kaunatas pag., starp Antropovu un Gališevku

 

Vecslobodas pilskalns un senkapi (Kara kapi)

Kaunatas pag., Vecslobodā

 

Barku senkapi

Kaunatas pag., Vecslobodā pie Barku kapsētas

 

Veresovkas senkapi

Kaunatas pag., Veresovkā

 

Križanu senkapi (Moku saliņa)

Lendžu pag., Križanos

 

Sarkaņu katoļu baznīca

Lendžu pag., Sarkaņos

1830.

Zvanu tornis - kapliča

Lendžu pag., Sarkaņos

19. gs. b.

Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Lūznavas pag., Ismeros

1812. 20. gs. s.

Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve

Lūznavas pag., Lūznavas muižā

19. gs. b. 1905. -1911.

Kungu māja (Jaunā pils)

Lūznavas pag., Lūznavas muižā

1905. -1911.

Saimniecības ēka

Lūznavas pag., Lūznavas muižā

19. gs. b.

Klēts

Lūznavas pag., Lūznavas muižā

19. gs. b.

Parks

Lūznavas pag., Lūznavas muižā

19./20. gs.

Sanatorija "Rāzna"

Lūznavas pag., Veczosnā

1909. 1939. -1942.

Višķeru senkapi

Lūznavas pag., Višķeros, Rāznas ezera R krastā

 

Zosnas katoļu baznīca

Lūznavas pag., Zosnā

1800.(?) 1825.

Zvanu tornis un vārti

Lūznavas pag., Zosnā

19. gs. 1. p.

Zosnas muižas apbūve

Lūznavas pag., Zosnā, Zosnas muižā

19. gs. s. 1870. 20. gs. s.

Kungu māja

Lūznavas pag., Zosnā, Zosnas muižā

1870. 20. gs. s.

Pārvaldnieka māja

Lūznavas pag., Zosnā, Zosnas muižā

1880.

Parks

Lūznavas pag., Zosnā, Zosnas muižā

19. gs. 2.p.

Leimanišķu pilskalns (Barsu alas)

Maltas pag., Leimanišķos

 

Leimanišķu apmetne

Maltas pag., Leimanišķos

 

Leimanišķu Baterijas kalns - pilskalns

Maltas pag., Leimanišķos

 

Lopatišķu Karņecka kalns - pilskalns

Maltas pag., Lopatišķos

 

Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Maltas pag., Maltā

20. gs. s.

Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca

Maltas pag., Maltā

1928.

Rozentovas senkapi (Kara kapi)

Maltas pag., Rozentovā

 

Maltas zirgu pasta stacija

Maltas pag., Malta, 1. Maija iela 44

19. gs. v.

Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca

Maltas pag., Malta, Rozentovas iela 4

1780. -1782. 1842. 1906.

Zvanu tornis

Maltas pag., Malta, Rozentovas iela 4

19. gs. 2.p.

Bondaru pilskalns ar apmetni

Mākoņkalna pag., Bondaros

 

Smaganu pilskalns

Mākoņkalna pag., Bondaros (Martušovkā)

 

Dvarču senkapi (Dvarču kalns)

Mākoņkalna pag., Dvarčos, Rāznas ezera D krastā

 

Škrabu senkapi I,II

Mākoņkalna pag., Škrabos

 

Giņēviču senkapi

Mākoņkalna pag., Giņēvičos

 

Jaunstašuļu senkapi (Kapu kalns)

Mākoņkalna pag., Jaunstašuļos

 

Jaunstašuļu Velna pēdas akmens - kulta vieta

Mākoņkalna pag., Jaunstašuļos

 

Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Mākoņkalna pag., Lipuškās

1895.

Malūkstu senkapi

Mākoņkalna pag., Malūkstē, Rāznas ezera D krastā

 

Milkas pilskalns

Mākoņkalna pag., Milkā starp Viraudas un Salāju ezeriem

 

Balbīte - pilskalns

Mākoņkalna pag., Rāznas ezera salā

 

Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils

Mākoņkalna pag., starp Ļipuškiem un Vēveriem

 

Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupas

Mākoņkalna pag., starp Ļipuškiem un Vēveriem

1250. -1252.

Zundu senkapi

Mākoņkalna pag., starp Zundiem un Kazulišķiem

 

Stikutu senkapi (Zviedru, Kara kapi)

Mākoņkalna pag., Stikutos pie kapsētas

 

Ubagovas Velna akmens - kulta vieta

Mākoņkalna pag., Ubagovā pie kapsētas

 

Vecstašuļu senkapi

Mākoņkalna pag., Vecstašuļos, Rāznas ezera DR krastā

 

Zeļenopoles Karātavu kalns (Viseļņica) - pilskalns

Mākoņkalna pag., Zeļenopolē, Rāznas ezera D krastā

 

Zeļonku senkapi (Kapu kalns)

Mākoņkalna pag., Zeļonkos, Viraudas ezera A krastā

 

Ašu sila apmetne

Nagļu pag., Ideņos

 

Ideņu pilskalns un senkapi (Kara kapi)

Nagļu pag., Ideņos

 

Kapu vārti

Nagļu pag., Nagļos

20. gs. s.

Nagļu katoļu baznica

Nagļu pag., Nagļos

1863. 1919.

Lazdavnieku senkapi (Kundziņkalns)

Nagļu pag., Nagļos (Lazdavniekos)

 

Sūļagala apmetne

Nagļu pag., Sūļagalā, Suļkas upītes krastā

 

Zvejsalu apmetne

Nagļu pag., Zvejsalās

 

Gaiduļu viduslaiku kapsēta

Ozolaines pag., Gaiduļos, Gaiduļu ezera Z krastā

 

Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Ozolaines pag., Kampišķos

19. gs. b.

Ozolmuižas kapliča

Ozolmuižas pag., Ozolmuižā

19. gs. 2.p.

Ozolmuižas katoļu baznīca

Ozolmuižas pag., Ozolmuižā

1820.

Zvanu tornis un vārti

Ozolmuižas pag., Ozolmuižā

19. gs. 1.p.

Pilskalnes Spriņģu pilskalns (Golberova gora)

Ozolmuižas pag., Pilskalnē

 

Voronovas senkapi

Ozolmuižas pag., Voronovā

 

Babru senkapi (Kara kapi)

Pušas pag., Babros, Pušas ezera R krastā

 

Livku senkapi (Moskaļu kapi)

Pušas pag., Livkos

 

Patmaļnieku senkapi

Pušas pag., Patmaļniekos pie kapsētas

 

Pīrāgu viduslaiku kapsēta

Pušas pag., Pīrāgos

 

Pušas pilskalns I

Pušas pag., Pušā

 

Pušas pilskalns II

Pušas pag., Pušā

 

Baldas ūdensdzirnavas

Pušas pag., Pušā

19. gs. 1.p. 20. gs. s.

Pušas muižas kapella

Pušas pag., Pušā

18. gs. b.

Pušas muižas parks

Pušas pag., Pušā

19. gs. v.

Pušas katoļu baznīca

Pušas pag., Pušā

1743.

Altāris ar gleznu

Pušas pag., Pušas katoļu baznīcā

18.gs.v. 19.gs.

Ērģeles

Pušas pag., Pušas katoļu baznīcā

20.gs.Ic.

Sānu altāri (2)

Pušas pag., Pušas katoļu baznīcā

18.gs.v.

Zvanu tornis

Pušas pag., Pušas katoļu baznīcas terit.

19. gs. 1.p.

Silgaļu senkapi (Kara kapi)

Pušas pag., Silgaļos pie kapsētas

 

Ošuru senkapi

Pušas pag., ZR no Ošuru ezera

 

Žerkļu viduslaiku kapsēta (Vecie kapi)

Pušas pag., Žerkļos

 

Kaļvu viduslaiku kapsēta

Rikavas pag., Kaļvās

 

Pleskavas pilskalns

Rikavas pag., starp Pilskalni un Pleskavu (Pļuskavu)

 

Rikavas muižas apbūve

Rikavas pag., Vecrikavā

19. gs. s. 19. gs.70.g.

Kungu māja, vēlāk skola

Rikavas pag., Vecrikavā

19. gs.70.g. 1926. -1927.

Pārvaldnieka māja

Rikavas pag., Vecrikavā

19. gs. 1.p.

Parks

Rikavas pag., Vecrikavā

19. gs. 2.p.

Rikavas katoļu baznīca

Rikavas pag., Vecrikavā

1822. 1829.

Ciskādu (Vītolu) skola

Sakstagala pag., Ciskādos

1930.

Ciskādu katoļu baznīca

Sakstagala pag., Ciskādos

1900.

Ērģeles

Sakstagala pag., Ciskādu katoļu baznīcā

1908.

Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"

Sakstagala pag., Sakstagalā

1864.

Subinaites senkapi (Kara kapi)

Sakstagala pag., Subinaitē

 

Uļjanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Sakstagala pag., Uļjanovā

1860.

Borisovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Silmalas pag., Borisovkā

1812.

Lošu pilskalns

Silmalas pag., Lošos

 

Prezmas katoļu baznīca

Silmalas pag., Prezmā

1856. -1859.

Parks

Silmalas pag., Prezmas muižā

19. gs. 2.p.

Ūdensdzirnavas

Silmalas pag., Prezmas muižā

19. gs. s.

Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Silmalas pag., Tiskādos

18. gs. 1.p.

Gerardovas senkapi

Stoļerovas pag., Gerardovā (bij. Rozenmuižā)

 

Rudzātu viduslaiku kapsēta (Vecie kapi)

Stoļerovas pag., Rudzātos

 

Rikopoles senkapi (Kara kapi)

Stoļerovas pag., starp Rikopoli un Zatišji

 

Stoļerovas katoļu kapela

Stoļerovas pag., Stoļerovā

18. gs. b.

Žogs ar vārtiem

Stoļerovas pag., Stoļerovā

19. gs. 1.p.

Adamovas muižas apbūve

Verēmu pag., Adamovas muižā

19. gs. 1.p. 19. gs. 2.p.

Dzīvojamā ēka

Verēmu pag., Adamovas muižā

19. gs. 2.p.

Kalpu māja

Verēmu pag., Adamovas muižā

18. gs.

Parks

Verēmu pag., Adamovas muižā

18. gs.

Gribuļu pilskalns

Verēmu pag., Gribuļos

 

Krieviņu senkapi (Kara kapi)

Verēmu pag., Krieviņos

 

Lobvoržu senkapi (Kara kapi)

Verēmu pag., Labvāržos (Lobvoržos)

 

Lobvoržu (Loboržu) muižas apbūve

Verēmu pag., Labvāržos (Lobvoržos), Loboržu muižā

19. gs.

Kungu māja

Verēmu pag., Labvāržos (Lobvoržos), Loboržu muižā

19. gs. 2.p.

Parks

Verēmu pag., Labvāržos (Lobvoržos), Loboržu muižā

19. gs.

Greivuļu senkapi (Kapu sils)

Verēmu pag., Makarovkā (Greivuļos)

 

Plikpurmaļu senkapi (Kara kapi)

Verēmu pag., Plikpurmaļos, Adamovas ezera Z krastā

 

Rūdžu senkapi (Kara kapi)

Verēmu pag., Rūdžos

 

Sondaru viduslaiku kapsēta

Verēmu pag., Sondaros, Šķeņevu ezera Z krastā

 

Viļānu dzelzceļa stacija

Viļāni

20. gs.30.g.

Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūve

Viļāni, Kultūras laukums 6 a

18. gs. v. 1924.

Klosteris

Viļāni, Kultūras laukums 6 a

1750. 1924.

Viļānu katoļu baznīca

Viļāni, Kultūras laukums 6 a

1772. -1777.

Žogs un vārti

Viļāni, Kultūras laukums 6 a

18. gs. b. 1924.

Piziču pilskalna apmetne (Pilsētas vieta)

Viļānu pag., Pizičos

 

Trūpu Velna akmens - kulta vieta

Viļānu pag., Trūpos

 

Trūpu viduslaiku kapsēta

Viļānu pag., Trūpos

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna