Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Valkas rajonā

Bilskas pagastā
Blomes pagastā
Brantu pagastā
Ērģemes pagastā
Ēveles pagastā
Grundzāles pagastā
Jērcēnu pagastā
Kārķu pagastā
Launkalnes pagastā
Palsmanes pagastā

Plāņu pagastā
Smiltenē
Smiltenes pagastā
Trikātas pagastā
Valkā
Valkas pagastā
Variņu pagastā
Vijciema pagastā
Zvārtavas pagastā
 

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Kalnaegļu Upurozols (Veldes ozols) - kulta vieta

Bilskas pag., pie bij. Kalnaegļiem

 

Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni - kulta vieta

Bilskas pag., pie Līdaciņām

 

Līdaciņu senkapi (Kapu kalniņš)

Bilskas pag., pie Līdaciņām

 

Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)

Bilskas pag., pie Pakuļiem

 

Panderu senkapi (Jāņu kalns)

Bilskas pag., pie Panderiem

 

Panderu Upurkalns un Upurakmens - kulta vieta

Bilskas pag., pie Panderiem un Mežvidiem

 

Piltiņu pilskalns (Jāņa kalns)

Bilskas pag., pie Piltiņiem

 

Piltiņu senkapi (Kapu kalniņš, Kravantas)

Bilskas pag., pie Piltiņiem

 

Dzirkaļu senkapi (Kapiņu sils)

Bilskas pag., pie Silmaļiem un Dzirkaļiem

 

Vecruiku senkapi (Kapu kakts)

Bilskas pag., pie Vecruikām

 

Kalnaegļu pilskalns (Lielais kalns)

Bilskas pag., starp Kalnaegļiem un Straumēniem

 

Lāčkalnu senkapi

Bilskas pag., starp Lāčkalniem un Prauliem

 

Krēsliņu senkapi (Zelta kalniņš)

Blomes pag., pie Krēsliņiem

 

"Riņģu" saiešanas nams

Blomes pag., Riņģos

19.gs.2.p.

Gailīšu senkapi (Krāsmatas, Velna pils)

Brantu pag., 500 m ZAA no Gailīšiem

 

Lejasstrantu senkapi (Velna kravantes, Velna pils)

Brantu pag., 600 m DR no Strantēm

 

Brantu senkapi

Brantu pag., DAA no Brantu pasta

 

Kampu pilskalns

Brantu pag., pie Kampām

 

Lejaskleperu senkapi (Krāsmata, Kravanda)

Brantu pag., pie Lejaskleperiem

 

Kalnastrantu senkapi (Zviedru kapi) un apmetne

Brantu pag., pie Līdačiem (Kalnastrantēm), Strantes ezera krastā

 

Tīrumpapānu senkapi (Plikatkalns)

Brantu pag., pie Pāpāniem un bij. Pulveriem

 

Slavēku senkapi (Baznīcas kalns, Velna kravante)

Brantu pag., pie Slavēkām

 

Ērģemes viduslaiku pils

Ērģemes pag., Ērģemes centrā

 

Ērģemes Cepuru kalniņš - pilskalns

Ērģemes pag., Kukru ezera R galā

 

Dauguļu viduslaiku kapsēta (Katrīnas kapsētas kalns) un Katrīnas baznīcas kalniņš - kulta vieta

Ērģemes pag., pie Dauguļiem

 

Bozēnu senkapi

Ērģemes pag., pie Lejasbozēniem

 

Ērģemes pilskalns (Garais kalns)

Ērģemes pag., pie Pliederiem

 

Ērģeles

Ēveles pag., Ēveles luterāņu baznīcā

1874.

Ēveles muižas klēts un parks

Ēveles pag., Ēveles muižā

1793.

Aumeistaru muižas apbūve

Grundzāles pag., Aumeistaru muižā

19. gs. 1.p. - 19. gs. b.

Krogs

Grundzāles pag., Aumeistaru muižā

19. gs. 1.p.

Manēža

Grundzāles pag., Aumeistaru muižā

19. gs. 1.p.

Pulksteņklēts

Grundzāles pag., Aumeistaru muižā

19. gs. 1.p.

Stallis

Grundzāles pag., Aumeistaru muižā

19. gs. 1.p.

Kungu māja

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

19. gs. 1.p.

Pārvaldnieka māja

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

Ap 1880.

Dzīvojamā ēka "Stīpnieka māja"

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

19. gs. 1.p.

Kučiera māja

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

19. gs. b.

Staļļi

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

19. gs.

Parks

Grundzāles pag., Aumeisteru muižā

19. gs. 1.p.

Jaunbemberu senkapi

Grundzāles pag., pie Jaunbemberiem

 

Liepiņu viduslaiku kapsēta

Grundzāles pag., starp Liepiņiem un Kalna Liepiņiem

 

Ozoliņu senkapi

Grundzāles pag., starp Ozoliņiem un Krodziniekiem

 

Liepiņu senkapi

Jērcēnu pag., Ķeižos pie Liepiņām

 

Kaņepju Svētozols - kulta vieta

Jērcēnu pag., pie Kaņepjiem

 

Smilškalnu senkapi (Zviedru kapi)

Kārķu pag., pie Smilškalniem

 

Kapusila pilskalns

Launkalnes pag., Kapusila mežā pie bij. Kapusiliem

 

Kalnaslapjumu senkapi

Launkalnes pag., pie bij. Kalnaslapjumiem

 

Kaktiņu senkapi

Launkalnes pag., pie Kaktiņiem

 

Mūsiņu viduslaiku kapsēta

Launkalnes pag., pie Mūsiņiem

 

Pīkaņu Skansts kalns - pilskalns

Launkalnes pag., pie Pīkaņiem

 

Pāvulkalna viduslaiku kapsēta

Launkalnes pag., pie Strautmaļiem

 

Palsmanes luterāņu baznīca

Palsmanes pag., Palsmanē

1814. -1817.

Ērģeles

Palsmanes pag., Palsmanes luterāņu baznīcā

1860.

Cauņu pilskalns (Augstais kalns)

Palsmanes pag., starp Gaiļupjiem un Cauņiem

 

Alksnīšu senkapi

Plāņu pag., 0,8 km A no Alksnīšiem

 

Gulbīšu Upurakmens - kulta vieta

Plāņu pag., 1 km DA no Gulbīšiem

 

Gulbīšu senkapi (Jurģa baznīca)

Plāņu pag., 2 km DA no Gulbīšiem

 

Elvanču senkapi

Plāņu pag., pie Elvančiem

 

Maskatu senkapi

Plāņu pag., starp Maskatiem un Pagastiņiem

 

Cērtenes pilskalns ar priekšpili un dambi

Smiltene, un Launkalnes pag., pie Cērtenes upītes

 

Smiltenes luterāņu baznīca

Smiltene, Baznīcas laukums 1

15. gs. 17. gs. 1857. -1859.

Altāris

Smiltene, Baznīcas laukums 1 , Smiltenes luterāņu baznīcā

1859.

Ērģeļu prospekts

Smiltene, Baznīcas laukums 1 , Smiltenes luterāņu baznīcā

1859.

Ērģeles

Smiltene, Baznīcas laukums 1 , Smiltenes luterāņu baznīcā

1889.-1890.

Kancele

Smiltene, Baznīcas laukums 1 , Smiltenes luterāņu baznīcā

1859.

Portāls un durvju komplekts

Smiltenes pag., Smiltenes mācītājmuižā

1798.

Smiltenes viduslaiku pils

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

 

Smiltenes muižas apbūve

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

18. gs.- 19. gs.

Pilsdrupas

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

14. -17. gs.

Kungu māja

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

18. gs. 2.p.

Pārvaldnieka māja

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

18. gs. 2.p.

Stallis

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

18. gs. b.

Klēts

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

18. gs. b.

Parks

Smiltenes pag., Smiltene, Smiltenes muižā

19. gs.

Atpiļu Upuru ozols - kulta vieta

Trikātas pag., pie Atpilēm

 

Ķikutu senkapi (Jāņa, Kapu kalns)

Trikātas pag., pie Ķikutiem

 

Libirtu senkapi

Trikātas pag., pie Libirtiem

 

Lūsu viduslaiku kapsēta

Trikātas pag., pie Lūsiem

 

Trikātas luterāņu baznīca

Trikātas pag., Trikātā

1607. 1694. 1703.

Trikātas mācītājmuižas dzīvojamā ēka

Trikātas pag., Trikātā

1802. -1804.

Trikātas viduslaiku pils

Trikātas pag., Trikātas centrā

 

Trikātas pilsdrupas

Trikātas pag., Trikātas centrā

13. -14. gs.

Cilnis "Kristus kristīšana"

Trikātas pag., Trikātas luterāņu baznīcā

18.gs.Ip. 20.gs.30.g.

Ērģeles

Trikātas pag., Trikātas luterāņu baznīcā

1867.

Kancele

Trikātas pag., Trikātas luterāņu baznīcā

18.gs.IIc.

Krāsns

Trikātas pag., Trikātas mācītājmuižā

18.gs.b.

Trikātas Zviedru saliņa - viduslaiku nocietinājums

Trikātas pag., Trikātas pilsdrupu tuvumā

 

Planču pilskalns

Valka, pie Plančiem

 

Lugažu luterāņu baznīca

Valka, Raiņa iela 8

1729. 1907.

Vidzemes skolotāju seminārs

Valka, Rīgas iela 64

1849.-1890.

Lugažu viduslaiku pils

Valkas pag., bij. Lugažu muižā

 

Lejasmuižnieku senkapi (Annas baznīca)

Valkas pag., pie Lejasmuižniekiem

 

Sliepju senkapi

Variņu pag., pie Sliepjiem

 

Zemnieku sēta

Vijciema pag., Ielīcās

19. gs.

Mādzīnas purva akmens - kulta vieta

Vijciema pag., Mādzīnas purvā pie Bārzdiņiem

 

Vijciema Celītkalns - pilskalns

Vijciema pag., pie Celīšiem un Pilskalniem

 

Paēžu senkapi

Vijciema pag., pie Paēžām (Pēžām)

 

Pauklīšu viduslaiku kapsēta (Miklāva, Baznīcas kalns)

Vijciema pag., pie Pauklīšiem vecā Smiltenes - Valkas lielceļa malā

 

Silbitaru senkapi

Vijciema pag., pie Silbitariem

 

Vijciema luterāņu baznīca

Vijciema pag., Vijciemā

18. gs. 1.p.

Altāris

Vijciema pag., Vijciema luterāņu baznīcā

18.gs.Ip.

Lācīšu pilskalns

Zvārtavas pag., 700 m DR no bij. Lācīšiem

 

Bedņu Svētā liepa - kulta vieta

Zvārtavas pag., pie Bedņiem

 

Eļmu senkapi

Zvārtavas pag., pie bij. Eļmiem, starp Aizupjiem un Duckiem

 

Mieniķu senkapi (Zviedru kapi)

Zvārtavas pag., pie bij. Mieniķiem, pie Zvārtavas brāļu kapiem

 

Zaķu senkapi

Zvārtavas pag., pie bij. Zaķu muižas, pie Smilgām

 

Buliņu viduslaiku kapsēta (Baznīcas vieta)

Zvārtavas pag., pie Buliņiem

 

Putru senkapi

Zvārtavas pag., pie Palmām, bij. Putras muižā

 

Tiliku Jāņa kalns - kulta vieta

Zvārtavas pag., pie Tilikām

 

Veckurpnieku pilskalns (Krautavu kalns)

Zvārtavas pag., pie Veckurpniekiem

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna