Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Valmieras rajonā

Bērzaines pagastā
Burtnieku pagastā
Dikļu pagastā
Ipiķu pagastā
Jeru pagastā
Kauguru pagastā
Kocēnu pagastā
Ķoņu pagastā
Lodes pagastā
Matīšu pagastā
Mazsalacas p. ar l.t.

Naukšēnu pagastā
Ramatas pagastā
Rencēnu pagastā
Rūjienā
Sēļu pagastā
Skaņkalnes pagastā
Vaidavas pagastā
Valmierā
Valmieras pagastā
Vecates pagastā
Vilpulkas pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Daviņu Noriešu kalniņš - senkapi

Bērzaines pag., 0,4 km uz ZR no Daviņiem

 

Jaunburtnieku kapsētas senkapi ar krustakmeni

Bērzaines pag., Jaunburtniekos, lielceļa malā pie kapsētas

 

Purvmaļu senkapi

Bērzaines pag., pie Purvmaļiem

 

Sauliešu senkapi

Bērzaines pag., pie Sauliešiem

 

Daviņu Lielais akmens - kulta vieta

Bērzaines pag., pie Straumes krejotavas un Daviņiem

 

Burtnieku viduslaiku pils

Burtnieku pag., Burtniekos

 

Burtnieku luterāņu baznīca

Burtnieku pag., Burtniekos

14. gs. 17. gs.

Altāra sētiņa

Burtnieku pag., Burtnieku luterāņu baznīcā

19.gs.v.

Altāris

Burtnieku pag., Burtnieku luterāņu baznīcā

1691. 18.gs.

Baznīcēnu soli (48)

Burtnieku pag., Burtnieku luterāņu baznīcā

19.gs.v.

Kancele ar gleznojumiem

Burtnieku pag., Burtnieku luterāņu baznīcā

1684. 18.gs.

Sols - ķestera pults

Burtnieku pag., Burtnieku luterāņu baznīcā

19.gs.v.

Burtnieku mācītājmuižas apbūve

Burtnieku pag., Burtnieku mācītājmuižā

18. gs. IIp. 19. gs. s.

Klēts

Burtnieku pag., Burtnieku mācītājmuižā

1810. 1993.

Mācītāja māja

Burtnieku pag., Burtnieku mācītājmuižā

1774.

Stallis

Burtnieku pag., Burtnieku mācītājmuižā

1793. 1992.

Krāsns

Burtnieku pag., Burtnieku mācītājmuižas dzīv. ēkā

18.gs.b.

Burtnieku muižas apbūve

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

14. gs. 18. gs. IIp. 19. gs. b.

Burtnieku pilsdrupas

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

14. gs.

Pārvaldnieka māja

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

18. gs. b. 19. gs. s.

Gaisa tilts

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

19. gs. IIp.

Klēts (Nr.1)

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

18. gs. b. 19. gs. IIp.

Klēts (Nr.2)

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

18. gs. IIp.

Staļļi

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

18. gs. b.,20.gs.2.p.

Žogs un vārti

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

18. gs. IIp.

Parks

Burtnieku pag., Burtnieku muižā

19. gs.2.p.

Burtnieku Veco kapu kapliča

Burtnieku pag., Burtnieku Vecajos kapos

18. gs. b.

Burtnieku Veco kapu vārti

Burtnieku pag., Burtnieku Vecajos kapos

18. gs. b.

Saiešanas nams "Miernams"

Burtnieku pag., Miernams

18.gs.

Adzelvietu senkapi

Burtnieku pag., pie Adzelvietām

 

Bībes senkapi

Burtnieku pag., pie bij. Bībēm

 

Lantu viduslaiku kapsēta

Burtnieku pag., pie Lantēm

 

Mežmaļu senkapi

Burtnieku pag., pie Mežmaļiem

 

Peivu senkapi

Burtnieku pag., pie Peivām un Vecnaužēniem

 

Rugāju pilskalniņš

Burtnieku pag., pie Rugājiem

 

Zvārtu akmens ar uzrakstiem un zīmēm

Burtnieku pag., pie Zvārtēm

 

Zemnieku sēta "Zaķīši"

Burtnieku pag., Zaķīšos

19. gs., 20. gs. s.

Krāsns

Dikļu pag., Budenbroku muižas dzīv. ēkā

20.gs.s.

Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta

Dikļu pag., Dikļos, Neikena kalniņā

1864.

Altāris

Dikļu pag., Dikļu luterāņu baznīcā

1698. 18.gs.IIc.

Kancele

Dikļu pag., Dikļu luterāņu baznīcā

1699. 18.gs.IIc.

Kapa plāksnes fragments

Dikļu pag., Dikļu luterāņu baznīcā

17.gs.s.

Rožkalnu senkapi

Dikļu pag., pie bij. Rožkalniem, Piltiņkalna pakājē

 

Grebu Bļodas kalns - pilskalns

Dikļu pag., pie Grebiem

 

Grebu pilskalns

Dikļu pag., pie Grebiem

 

Lapurgu pilskalns

Dikļu pag., pie Lapurgām

 

Lapurgu senkapi

Dikļu pag., pie Lapurgām

 

Piltiņkalns - kulta vieta

Dikļu pag., pie Rībām

 

Budenbrokas senkapi

Dikļu pag., pie Saulgožiem

 

Dikļu muižas pils

Dikļu pag., Dikļos Dikļu muižā

18.gs., 1896.

Ķirbeles viduslaiku kapsēta

Ipiķu pag., Ķirbelē pie Krogzemēm

 

Veckābuļu viduslaiku kapsēta

Ipiķu pag., pie Veckābuļiem

 

Sienu gleznojumi

Jeru pag., Oleros, Oleru muižā

18./19.gs.

Jaunmeģīšu senkapi

Jeru pag., pie bij. Jaunmeģīšiem

 

Mazšķudiņu senkapi

Jeru pag., pie bij. Mazšķudiņiem

 

Pompju senkapi

Jeru pag., pie Pompjiem

 

Ručaku senkapi

Jeru pag., pie Ručakām

 

Jāņa kalns - senkapi

Jeru pag., starp Paipustiem un bij. Ozoliņiem

 

Mūrmuižas nocietinātais tornis

Kauguru pag., Mūrmuižā

16. gs. IIp.

Avotiņu senkapi

Kauguru pag., pie Avotiņiem un Viesturiem

 

Beitu senkapi

Kauguru pag., pie Beitēm

 

Pekas kalns - pilskalns

Kauguru pag., pie Jauneniņiem

 

Draņķu senkapi

Kocēnu pag., pie Draņķiem

 

Ķikutu baznīcas kalns - viduslaiku kapsēta

Kocēnu pag., pie Ķikutiem

 

Jānēnu senkapi

Kocēnu pag., pie Jānēniem

 

Cimpēnu pilskalns

Kocēnu pag., pie Kalnacimpēniem

 

Mujānu viduslaiku pils

Kocēnu pag., pie Muižniekiem

 

Vaidavas pilskalns

Kocēnu pag., pie Pilskalniem

 

Pobreņču Svētais avots - kulta vieta

Kocēnu pag., pie Pobreņčiem

 

Ruģēnu senkapi

Kocēnu pag., pie Ruģēniem

 

Vītolēnu akmens (Velna pulkstenis) - kulta vieta

Kocēnu pag., pie Vītolēniem

 

Zilais kalns ar Upurakmeni - kulta vieta un viduslaiku kapsēta

Kocēnu pag., pie Zilākalna

 

Rubenes luterāņu baznīca

Kocēnu pag., Rubenē

14. gs. 1739. 19. gs. b.

Kancele ar gleznojumiem

Kocēnu pag., Rubenes luterāņu baznīcā

18.gs.v.

Vestibila kāpņu margas

Ķoņu pag., Eriņos, Eriņu muižas kungu mājā

18.gs.IIp.

Kalēju senkapi

Ķoņu pag., pie Kalējiem

 

Muršu senkapi

Ķoņu pag., pie Muršiem

 

Juratas pilskalns

Ķoņu pag., pie Rijaskalniem

 

Tīliku senkapi

Ķoņu pag., pie Tīlikām

 

Arakstes muižas klēts

Lodes pag., Arakstes muižā

19. gs. Ip.

Arakstes muižas staļļi

Lodes pag., Arakstes muižā

19. gs. Ip.

Kalnalammiku apmetne un Upurakmens - kulta vieta

Lodes pag., pie Kalnalammikām

 

Kokļu senkapi (Baznīcas vieta)

Lodes pag., pie Koklēm

 

Urgu Zviedru akmens ar uzrakstiem un zīmēm

Lodes pag., uz Latvijas un Igaunijas Republiku robežas pie bij. Urgām

 

Matīšu luterāņu baznīca

Matīšu pag., Matīšos

1687.

Altāris

Matīšu pag., Matīšu luterāņu baznīcā

17.gs.80.g.

Kancele

Matīšu pag., Matīšu luterāņu baznīcā

17.gs.80.g.

Droņu senkapi

Matīšu pag., pie Droņu fermas

 

Vecdauģēnu viduslaiku kapsēta

Mazsalacas p. ar l.t., pie bij. Vecdauģēniem

 

Ceipu Upurozols - kulta vieta

Mazsalacas p. ar l.t., pie Ceipiem

 

Jenku krustakmens

Mazsalacas p. ar l.t., pie Jenkām

 

Jenku senkapi

Mazsalacas p. ar l.t., pie Jenkām

 

Kukurbaļļu senkapi (Velna klēpis)

Mazsalacas p. ar l.t., pie Kukurbaļļu fermas

 

Promultu viduslaiku kapsēta (Lielais kalns)

Mazsalacas p. ar l.t., pie Promultiem

 

Mazsalacas Velna pagrabs - kulta vieta

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Salacas upes labajā krastā

 

Valtenberģu muižas apbūve

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

18. gs. b. 19. gs. 1932. - 1934.

Pils

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

1780. 1932. - 1934.

Klēts

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

19. gs. Ip.

Parka paviljons

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

19. gs. Ip.

Parks

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

18. gs. 19. gs.

Staļļi

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Valtenberģu muižā

19. gs. Ip.

Altāris

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Baznīcas iela 24 , Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīcā

17.gs.80.g.

Ērģeles

Mazsalacas p. ar l.t., Mazsalaca, Baznīcas iela 24 , Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīcā

1911.

Naukšēnu muižas apbūve

Naukšēnu pag., Naukšēnu muižā

18. gs. b. 1820. 19. gs. b.

Pils

Naukšēnu pag., Naukšēnu muižā

18. gs. b. 1820.

Pulksteņu tornis (siernīca)

Naukšēnu pag., Naukšēnu muižā

18. gs. b.

Klēts

Naukšēnu pag., Naukšēnu muižā

19. gs. s.

Parks

Naukšēnu pag., Naukšēnu muižā

19. gs. Ip.

Nurmu viduslaiku kapsēta

Naukšēnu pag., Nurmos pie fermas

 

Andrecēnu akmens (Velna gulta) - kulta vieta

Naukšēnu pag., pie Andrecēniem

 

Naukšēnu Kābele - pilskalns

Naukšēnu pag., Rūjas kreisajā krastā, ap 1 km uz R no Naukšēniem

 

Āboliņu senkapi

Ramatas pag., pie Āboliņiem

 

Lejāņu apmetne

Ramatas pag., pie Lejāņiem

 

Ramatas senkapi

Ramatas pag., Ramatas upes labajā krastā, 1 km uz D no mehāniskajām darbnīcām

 

Ārgaļu senkapi

Rencēnu pag., pie Ārgaļiem

 

Deļu viduslaiku kapsēta ar 2 krustakmeņiem

Rencēnu pag., pie Deļiem

 

Dravnieku viduslaiku kapsēta

Rencēnu pag., pie Dravniekiem

 

Duņķu senkapi

Rencēnu pag., pie Duņķiem

 

Gaidu senkapi

Rencēnu pag., pie Gaidām

 

Lapaiņu pēdakmens

Rencēnu pag., pie Lapaiņiem

 

Skābumu senkapi

Rencēnu pag., pie Skābumiem

 

Vecdambīšu senkapi

Rencēnu pag., pie Vecdambīšiem

 

Zeltu viduslaiku kapsēta

Rencēnu pag., pie Zeltiem

 

Tēlnieka E.Meldera dzimtās mājas

Rencēnu pag., Speļģos

1889.

Rūjienas viduslaiku pils

Rūjiena, pie Imantas dzirnavām

 

Gleznotāja A.Alkšņa dzīves vieta

Rūjiena, Rīgas iela 11 a

1864.-1897.

Rūjienas luterāņu baznīca ar žogu

Rūjiena, Rīgas iela 32

1263. 16. gs. b. 20.gs.b.

Pantenes apmetne

Sēļu pag., Pantenes purvā pie Braukšiem

 

Aņģīšu Velnakmens - kulta vieta

Sēļu pag., pie Dreimaņiem

 

Pujēnu senvieta

Sēļu pag., pie Pujēniem

 

Vecreļļu senkapi

Sēļu pag., pie Vecrellēm

 

Sēļu pagastskola

Sēļu pag., Sēļos

18. gs. IIp.

Sēļu vējdzirnavas

Sēļu pag., Sēļos

1814.

Vīkšēnu pilskalns

Skaņkalnes pag., Laņģupītes kreisajā krastā pie Pilskalniem

 

Jaunvīkšēnu senkapi

Skaņkalnes pag., pie Jaunvīkšēniem, pie Vīkšēnu pilskalna

 

Rūnu krustakmens

Skaņkalnes pag., pie Rūnām

 

Skaņkalnes (Kolbergas) pilskalns

Skaņkalnes pag., Salacas upes kreisajā krastā pie Lībiešiem

 

Upurala - kulta vieta

Skaņkalnes pag., Salacas upes kreisajā krastā pie Skaņkalnes dārzniecības

 

Gāršu senkapi

Vaidavas pag., pie bij. Gāršām

 

Burgu senkapi (Velna baznīca, Velna pagrabs)

Vaidavas pag., pie Burgām

 

Jaunkalnu senkapi

Vaidavas pag., pie Jaunkalniem

 

Kaulēnu senkapi

Vaidavas pag., pie Kaulēniem

 

Senkapi

Vaidavas pag., pie Lāčiem, Telmēniem un Strazdiem

 

Mazgaidēnu senkapi

Vaidavas pag., pie Mazgaidēniem

 

Telmēnu senkapi

Vaidavas pag., pie Telmēniem

 

Trēziņu senkapi

Vaidavas pag., pie Trēziņiem

 

Vindēnu senkapi (Krāsmatas)

Vaidavas pag., pie Vindēniem

 

Stoķu Svētavots - kulta vieta

Vaidavas pag., starp Stoķiem un Līgotājiem, blakus Kalēja alai

 

Vaidavas muižas apbūve

Vaidavas pag., Vaidavas muižā

19. gs. 1.p. 19./20. gs.

Kungu māja

Vaidavas pag., Vaidavas muižā

19. gs. Ip.

Klēts ar pagrabu

Vaidavas pag., Vaidavas muižā

19. gs. s.

Valmieras senpilsēta

Valmiera, pilsētas centrā

 

Elku saliņa - kulta vieta

Valmiera, Valmieras parkā

 

Valmieras viduslaiku pils

Valmiera, Bruņinieku iela 2

 

Valmieras pilsdrupas un pilsētas viduslaiku nocietinājumi

Valmiera, Bruņinieku iela 2

13. gs.

Valmieras Sv.Sīmaņa luterāņu baznīca

Valmiera, Bruņinieku iela 2

1283. - 1287. 1720. - 1739.

Ērģeļu luktas ar gleznojumiem (12)

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

1730.

Ērģeles

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

1886.

Kancele ar gleznojumiem (8)

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

1739.

Kapa plāksne P.Tīliham

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

1517.

Piemineklis J.F.Šrēderam

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

1887.

Sienas gleznojums - epitāfija

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

18.gs.Ip.

Vitrāžas (3)

Valmiera, Bruņinieku iela 2 , Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā

19.gs.b.

Kauguru nemieros kritušo zemnieku kaps

Valmiera, Cēsu iela

1802.

Valmieras skolotāju seminārs

Valmiera, Paegles iela 40

 

Komponista prof.J.Vītola dzimtās mājas

Valmiera, L.Paegles iela 45

1863.

Valsts zemes banka

Valmiera, Rīgas iela 40

1932.

Sīmanēnu Svētozols - kulta vieta

Valmieras pag., pie Sīmanēniem

 

Sienu un griestu gleznojumi (2 telpās)

Valmieras pag., Valmiermuižas dzīv. ēkā

19.gs.80.g.

Tūteres ozola vieta - kulta vieta

Vecates pag., pie bij. Vectūteriem

 

Dārziņu senkapi

Vecates pag., pie Dārziņiem

 

Vecates senkapi

Vecates pag., pie Vecates krejotavas

 

Zvejnieku apmetne I, II un senkapi

Vecates pag., pie Zvejniekiem

 

Riņņukalna apmetne un Upurakmens - kulta vieta

Vecates pag., Salacas upes kreisajā krastā pie iztekas no Burtnieku ezera

 

Kaulēnkalna apmetne

Vecates pag., Salacas upes labajā krastā pie iztekas no Burtnieku ezera

 

Bērziņu viduslaiku kapsēta

Vilpulkas pag., pie Bērziņiem

 

Lejaszasu viduslaiku kapsēta

Vilpulkas pag., pie Lejaszasām

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna