Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustāmie kultūras pieminekļi
Ventspilī un Ventspils rajonā

Ventspilī
Piltenē
Ances pagastā
Jūrkalnes pagastā
Piltenes p. ar l.t.
Pope pagastā
Puze pagastā

Tārgales pagastā
Ugāles pagastā
Usmas pagastā
Užavas pagastā
Vārves pagastā
Ziru pagastā
Zlēkas pagastā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs

Ventspils PILSĒTAS CENTRĀLĀ DAĻA.Ventas upe, Plosta iela, Brīvības iela, Kuldīgas iela, Kuldīgas ielas apbūve no 9. līdz 21. namam, Kuldīgas iela, Platā iela, Sinagogas ielas pāra numuru puses apbūve, Peldu ielas pāra numuru puses apbū

13.-20.gs.

Senkapi

Ventspils, pie Kantsona kapiem

 

Ventspils senpilsēta

Ventspils, robežās: Ventas upe - Dārza iela - Pils iela - Peldu iela - Ventas upe

 

Durvju komplekts

Ventspils, Annas iela 13

18.gs.IVc.

Krāsns

Ventspils, Annas iela 13

18.gs.IIp.

Rātsnams

Ventspils, Annas iela 13

18. gs.

Durvju komplekts

Ventspils, Baznīcas iela 8

18.gs.IVc.

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Ventspils, Dārza iela 2

19.gs.IVc.

Krāsnis (3)

Ventspils, Dārza iela 2

19.gs.IVc.

Ventspils viduslaiku pils

Ventspils, Jāņa iela 17

 

Ventspils pils

Ventspils, Jāņa iela 17

13. gs. 1. p.

Noliktava

Ventspils, Jāņa iela 17

18. gs.v.

Ērģeles

Ventspils, Jūras iela 32 / 34 , Ventspils katoļu baznīcā

19.gs.b.

Dzīvojamā ēka

Ventspils, Karlīnes iela 24

19. gs. b.

Durvju komplekts

Ventspils, Katrīnas iela 5

18.gs.b.

Durvju komplekts

Ventspils, Kārļa iela 5

18.gs.b.

Krāsns

Ventspils, Kārļa iela 9

19.gs.IIc.

Durvju komplekts

Ventspils, Kuldīgas iela 2

19.gs.v.

Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)

Ventspils, Kuldīgas iela 2

19.gs.IIIc.

Krāsns

Ventspils, Kuldīgas iela 2

19.gs.IIp.

Dzīvojamā ēka

Ventspils, Kuldīgas iela 13

18. gs.

Senkapi

Ventspils, Kuldīgas iela 18 , pagalmā

 

Durvju komplekts

Ventspils, Lielā iela 9

18.gs.

Durvju vērtnes (2)

Ventspils, Lielā iela 9

18.gs.b.

Kāpnes

Ventspils, Lielā iela 9

18.gs.

Krāsns

Ventspils, Lielā iela 9

18.gs.b.

Krāsns

Ventspils, Lielā iela 9

18.gs.b.

Dzīvojamā ēka

Ventspils, Lielā iela 9

18. gs.

Durvju komplekts

Ventspils, Pils iela 11

18.gs.b.

Logu komplekti (9)

Ventspils, Pils iela 11

18.gs.IIp.

Durvju komplekts un virsgaisma

Ventspils, Pils iela 60

20.gs.s.

Durvju komplekts

Ventspils, Plosta iela 6

18.gs.b.

Durvju komplekts

Ventspils, Plosta iela 6

18.gs.b.

Durvju komplekts

Ventspils, Sinagogas iela 6

19.gs.Ip.

Durvju vērtnes

Ventspils, Sinagogas iela 6

18.gs.

Krāsns

Ventspils, Sinagogas iela 6

18.gs.b.

Logu komplekti (2)

Ventspils, Sofijas iela 8

18.gs.b.

Ventspils luterāņu baznīca

Ventspils, Tirgus iela 2

1834. -1835.

Altāris

Ventspils, Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā

1834.-1835.

Ērģeļu prospekts

Ventspils, Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā

1834.-1835.

Ērģeles

Ventspils, Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā

1834.-1835. 1865.

Interjera dekoratīvā apdare

Ventspils, Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā

1834.-1835.

Kancele

Ventspils, Tirgus iela 2 , Ventspils luterāņu baznīcā

1834.-1835.

Dzīvojamā ēka

Ventspils, Tirgus iela 7

18. gs.

Dekoratīvs cilnis

Ventspils, Tirgus laukums 1

1646. 1764.

Dzīvojamā ēka

Ventspils, Tirgus laukums 1

18./19. gs.

Piltenes luterāņu baznīca

Piltenē

1709. -1719.

Piltenes pilsdrupas

Piltenē

14. gs. s.

Durvju vērtnes (4)

Ances pag., Ances muižas dzīv. ēkā

18.gs.IIp.

Pēterlauku sila senkapi

Ances pag., Pēterlauku silā

 

Ances senkapi

Ances pag., pie Ances pasta

 

Upeslīču senkapi

Ances pag., pie bij. Upeslīčiem, Ventspils - Kolkas lielceļa labajā pusē

 

Viesturu senkapi

Ances pag., pie bij. Viesturiem

 

Angermindes (Rindas) viduslaiku pils

Ances pag., pie bij. Zigatiem, Rindas upes labajā krastā

 

Mazistabu Stieguļu kalns - kulta vieta

Ances pag., pie Mazistabām

 

Mazistabu viduslaiku kapsēta

Ances pag., pie Mazistabām

 

Altāris

Ances pag., Rindas luterāņu baznīcā

1744.

Durvju komplekts

Ances pag., Rindas luterāņu baznīcā

1744.

Kancele ar gleznojumiem (9)

Ances pag., Rindas luterāņu baznīcā

1744.

Jūrkalnes katoļu baznīca

Jūrkalnes pag., Jūrkalnē

1862.

Drēbnieku senkapi

Jūrkalnes pag., Jūrkalnes centrā, Ventspils - Liepājas šosejas kreisajā pusē

 

Durvju komplekts

Jūrkalnes pag., Jūrkalnes katoļu baznīcā

18.gs.v. 1847.

Durvju komplekts

Jūrkalnes pag., Jūrkalnes katoļu baznīcā

18.gs.b. 1847.

Darvdedžu senkapi

Jūrkalnes pag., pie Bēņiem

 

Gravu senkapi

Jūrkalnes pag., pie Gravām

 

Krītakalna viduslaiku kapsēta

Piltenes p. ar l.t., Krītakalnā

 

Landzes luterāņu baznīca

Piltenes p. ar l.t., Landzē

1701. 1776.

Altāris

Piltenes p. ar l.t., Landzes luterāņu baznīcā

1701.

Durvju komplekti (2)

Piltenes p. ar l.t., Landzes luterāņu baznīcā

18.gs. 1847.

Durvju komplekts

Piltenes p. ar l.t., Landzes luterāņu baznīcā

18.gs.v.

Kancele

Piltenes p. ar l.t., Landzes luterāņu baznīcā

1701.

Lagzdīnes pilskalns

Piltenes p. ar l.t., pie Kalniem

 

Landzes baznīcas senkapi

Piltenes p. ar l.t., pie Landzes luterāņu baznīcas

 

Čunču viduslaiku kapsēta

Piltenes p. ar l.t., pie Mazčunčiem

 

Piltenes viduslaiku pils

Piltenes p. ar l.t., Piltene

 

Sudmaļkalns - senkapi (Mēra kapi)

Piltenes p. ar l.t., Piltene

 

Altāris

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

18.gs.IVc.

Baznīcēnu soli

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

18.gs.s.

Ērģeļu prospekts

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

18.gs.20.g.

Ērģeles

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

1722.

Kancele

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

18.gs.IIc.

Kapa piemineklis H.Ostenam-Sakenam

Piltenes p. ar l.t., Piltene, Piltenes luterāņu baznīcā

19.gs.s.

Nabeļu senkapi

Popes pag., pie bij. Nabeļu kroga

 

Raibkroga viduslaiku kapsēta

Popes pag., pie bij. Raibkroga

 

Dambkalns - senkapi

Popes pag., pie Ciemgaļiem

 

Popes pilskalns

Popes pag., pie Pilskalniem

 

Altāris

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

ap 1879.

Baznīcēnu soli

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

ap 1879.

Ērģeļu luktas

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

ap 1879.

Ērģeles

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

1898.

Kancele

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

ap 1879.

Portāls un durvju vērtnes

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

1771.

Torņa pulkstenis ar gleznojumiem

Popes pag., Popes luterāņu baznīcā

18.gs.70.g.

Popes muižas apbūve

Popes pag., Pope, Popes muižā

17. -19. gs.

Muižnieka dzīvojamā ēka

Popes pag., Pope, Popes muižā

1680. -1840.

Medību pils

Popes pag., Pope, Popes muižā

1653.

Pārvaldnieka māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

18. gs.

Ārsta māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

18. gs. s.

Kalēja māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Kalpu māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Jaunā klēts

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Klēts

Popes pag., Pope, Popes muižā

18. gs.

Stallis - kalpu māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

1844.

Dzirnavas

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Stallis

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Stallis - vāgūzis

Popes pag., Pope, Popes muižā

1843.

Veļas māja

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Aleja

Popes pag., Pope, Popes muižā

18. gs.

Kūts

Popes pag., Pope, Popes muižā

 

Parks

Popes pag., Pope, Popes muižā

19. gs.

Popes luterāņu baznīca

Popes pag., Pope, Popes muižā

1771.

Kamīns

Popes pag., Pope, Popes muižas dzīvojamā ēkā

18.gs.Ip.

Durvju komplekti (4)

Popes pag., Pope, Popes muižas dzīvojamā ēkā

18.gs.

Durvju komplekts

Popes pag., Pope, Popes muižas dzīvojamā ēkā

19.gs.Ip.

Krāsns

Popes pag., Pope, Popes muižas dzīvojamā ēkā

18.gs.IIp.

Zemnieku sēta "Kalnenieki"

Popes pag., Rinda, Kalneniekos

19.gs.2.p.

Lejaskroga senkapi

Puzes pag., pie Ķesteriem

 

Jaunviecīšu senkapi

Puzes pag., pie Jaunviecīšiem

 

Kapšu senkapi (Mušīteru kapi)

Puzes pag., pie Kapšiem

 

Buču viduslaiku kapsēta

Puzes pag., pie Kraujām

 

Strīķu senkapi (Kapu kalns, Kapenes)

Puzes pag., pie Mūrniekiem

 

Purmaļu senkapi (Pingāļu kapi)

Puzes pag., pie Purmaļiem

 

Puzes luterāņu baznīca

Puzes pag., Puzē

17.gs.,19.gs.

Ciļņi "Ģerboņi" (4)

Puzes pag., Puzes luterāņu baznīcā

1692.

Puzes pilskalns

Puzes pag., starp Ķesteriem un Pilskalniem

 

Puzes mācītājmuižas apbūve

Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā

17. gs., 18. gs.

Mācītāja māja

Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā

19. gs. v.

Saimniecības ēka

Puzes pag., Puze, Puzes mācītājmuižā

19. gs.

Mazgalenieku senkapi

Tārgales pag., Lielirbē pie bij. Mazgaleniekiem

 

Lielirbes senkapi

Tārgales pag., Lielirbē pie Kalnupjiem

 

Lorumu senkapi

Tārgales pag., pie bij. Lorumiem

 

Cīruļu senkapi

Tārgales pag., pie Cīruļiem

 

Elku liepa, Kraupu liepa, osis - kulta vieta

Tārgales pag., pie Grantiņiem

 

Tārgales baznīcas vieta

Tārgales pag., pie Grantiņiem

 

Nabeļkalns - robežkalns

Tārgales pag., pie Nabeļiem

 

Ceriņu senkapi

Ugāles pag., pie bij. Ceriņiem un Apsēniem

 

Māteru apmetne

Ugāles pag., pie bij. Mātermuižas

 

Māteru Velnapēdas akmens - kulta vieta

Ugāles pag., pie bij. Mātermuižas

 

Modmuižas apmetne

Ugāles pag., pie bij. Modmuižas

 

Ugāles pilskalns

Ugāles pag., pie Gravām

 

Jaunvietu pilskalns

Ugāles pag., pie Jaunvietām

 

Košķēnu apmetne

Ugāles pag., pie Košķēniem, pie Engures upes iztekas no Usmas ezera

 

Krišiņu senkapi

Ugāles pag., pie Krišiņiem

 

Laukgaļu senkapi

Ugāles pag., pie Laukgaļiem

 

Muižkalnu viduslaiku kapsēta (Ģenerāļkalniņš)

Ugāles pag., pie Muižkalniem

 

Muliku Kapu kalns - viduslaiku kapsēta

Ugāles pag., pie Mulikiem

 

Pilsgaļu apmetne

Ugāles pag., pie Pilsgaļiem

 

Sirgumu ciema vieta

Ugāles pag., pie Sirgummuižas

 

Sirgumu senkapi

Ugāles pag., pie Sirgummuižas

 

Veckušķu Svētozols

Ugāles pag., pie Veckušķiem

 

Rāpatu senkapi (Zviedru kapi)

Ugāles pag., Rāpatos starp bij. Kliediņiem un Baložiem

 

Ugāles luterāņu baznīca

Ugāles pag., Ugālē

1693. -1697.

Altāris

Ugāles pag., Ugāles luterāņu baznīcā

1697.

Baznīcēnu soli (19)

Ugāles pag., Ugāles luterāņu baznīcā

18.gs.

Ērģeles un ērģeļu prospekts

Ugāles pag., Ugāles luterāņu baznīcā

1697.-1701.

Kancele

Ugāles pag., Ugāles luterāņu baznīcā

1697.

Krāsnis (2)

Ugāles pag., Ugāles muižas pārvaldnieka mājā

18.gs.IVc.

Usmas Elku liepa - kulta vieta

Ugāles pag., Usmā

 

Moricsalas apmetne

Ugāles pag., Usmas ezera Moricsalā, pie mežsarga mājas

 

Beģu apmetne

Usmas pag., pie Beģiem

 

Muižgalu senkapi

Usmas pag., pie Muižgaliem

 

Sāmīšu viduslaiku kapsēta

Užavas pag., Dzirtniekciemā pie Sāmīšiem

 

Birznieku senkapi

Užavas pag., pie Kļavām

 

Užavas senkapi

Užavas pag., pie mehāniskajām darbnīcām

 

Silkāju senkapi

Užavas pag., pie Silkāju kapsētas

 

Užavas Elku liepa un Elku strauts - kulta vieta

Užavas pag., pie Tuņņiem un bij. Jāniekiem

 

Sārnates apmetne

Užavas pag., Sārnates purvā

 

Užavas luterāņu baznīca

Užavas pag., Užavā

ap 1783.

Altāris

Užavas pag., Užavas luterāņu baznīcā

ap 1783.

Durvju komplekts

Užavas pag., Užavas luterāņu baznīcā

18.gs.

Bēķu viduslaiku kapsēta

Vārves pag., pie Bēķu kapsētas

 

Pasiekstes senkapi

Vārves pag., pie bij. Pasiekstes vējdzirnavām

 

Dumbrinieku senkapi

Vārves pag., pie Dumbriniekiem

 

Reiņu viduslaiku kapsēta

Vārves pag., pie Saleniekiem

 

Pasiekstes vējdzirnavas

Vārves pag., Vārve, Pasiekstē

19. gs. 2.p.

Landžarāju viduslaiku kapsēta

Ziru pag., pie bij. Landžarāju kapsētas

 

Priednieku apmetne

Ziru pag., pie Priedniekiem

 

Ratnieku senkapi

Ziru pag., Ratnieku kapsētā

 

Sises apmetne

Ziru pag., Sisē Užavas upes krastā

 

Sises senkapi

Ziru pag., Sisē Užavas upes krastā

 

Abavmuižas kulta akmens

Zlēku pag., Abavmuižas kapsētā

 

Jaunbērzu apmetne

Zlēku pag., Laidzesciemā pie Jaunbērziem un Kalējiem

 

Pasilciema senkapi

Zlēku pag., Pasilciema kapsētā

 

Ēčkalna senkapi

Zlēku pag., pie Ēčkalniem

 

Dzikļu senkapi

Zlēku pag., pie Dzikļiem

 

Gaisiņu senkapi

Zlēku pag., pie Gaisiņiem un bij. pārceltuves

 

Pabērzkalna senkapi

Zlēku pag., pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem

 

Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni

Zlēku pag., pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem

 

Lamiķu senkapi

Zlēku pag., pie Lamiķiem

 

Lāmu pilskalns

Zlēku pag., pie Lamiķiem

 

Jāņkalna viduslaiku kapsēta

Zlēku pag., pie Pankšciema Puniem

 

Paventu pilskalns

Zlēku pag., pie Paventām

 

Valleskalns - pilskalns

Zlēku pag., pie Raganas upes ietekas Ventā

 

Zlēku Karātavu kalns - pilskalns

Zlēku pag., Zlēkās Zlēkās

 

Zlēku pilskalns- kulta vieta

Zlēku pag., Zlēkās

 

Zlēku luterāņu baznīca

Zlēku pag., Zlēkās

1645.

Altāris

Zlēku luterāņu baznīcā

ap 1650.

Ērģeles

Zlēku pag., Zlēku luterāņu baznīcā

1875.

Kamīns

Zlēku pag., Zlēku luterāņu baznīcā

17.gs.v.

Kancele

Zlēku pag., Zlēku luterāņu baznīcā

ap 1650.

Sānu luktas

Zlēku pag., Zlēku luterāņu baznīcā

18.gs.IIp.

Solu gleznojumi (21)

Zlēku pag., Zlēku luterāņu baznīcā

17.gs.v.

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna