Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 29. maijs Maksis, Raivis, Raivo
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Dabas liegumi*
 

Nr.p.k.

Nosaukums

Rajons

Administratīvi teritoriālā vienība

1.

Vesetas palienes purvs

Aizkraukles rajons

Vietalvas pagasts

Aiviekstes pagasts

2.

Aizkraukles purvs un meži

Aizkraukles rajons

Aizkraukles pagasts

3.

Šķibu purvs

Aizkraukles rajons

Bebru pagasts

4.

Gasparsona purvs

Aizkraukles rajons

Daudzeses pagasts

5.

Ellītes purvs

Aizkraukles rajons

Daudzeses pagasts

6.

Aklais purvs

Aizkraukles rajons

Daudzeses pagasts

7.

Ozolkalni

Aizkraukles rajons

Skrīveru pagasts

8.

Dūņezera purvs

Aizkraukles rajons

Valles pagasts

9.

Seržu tīrelis

Aizkraukles rajons

Valles pagasts

10.

Vāveres ezers

Aizkraukles rajons

Valles pagasts

11.

Mazzalvītes purvs

Aizkraukles rajons

Zalves pagasts

12.

Indzera ezera salas

Alūksnes rajons

Alsviķu pagasts

13.

Gaujienas priedes

Alūksnes rajons

Gaujienas pagasts

14.

Lepuru purvs

Alūksnes rajons

Gaujienas pagasts

15.

Sloku purvs

Alūksnes rajons

Gaujienas pagasts

16.

Melnsalas purvs

Alūksnes rajons

Gaujienas pagasts

17.

Korneti-Peļļi

Alūksnes rajons

Apes lauku teritorija

Veclaicenes pagasts

18.

Bejas mežs

Alūksnes rajons

Jaunalūksnes pagasts

19.

Dēliņkalns

Alūksnes rajons

Ziemera pagasts

Jaunlaicenes pagasts

20.

Kupravas liepu audze

Alūksnes rajons

Liepnas pagasts

21.

Tetersalas purvs

Alūksnes rajons

Trapenes pagast

22.

Vireši

Alūksnes rajons

Virešu pagasts

Gaujienas pagas

23.

Avotu mežs

Alūksnes rajons

Ziemera pagasts

24.

Baltais purvs

Alūksnes rajons

Mārkalnes pagasts

25.

Katlešu meži

Alūksnes rajons

Liepnas pagasts

26.

Jaunanna

Alūksnes rajons

Jaunannas pagasts

27.

Orlovas (Ērgļu) purvs

Balvu rajons

Lazdulejas pagasts

Vectilžas pagasts

28.

Pokratas ezers

Balvu rajons

Rugāju pagasts

29.

Badnovas (Vecumu) purvs

Balvu rajons

Vecumu pagasts

30.

Zodānu purvs

Balvu rajons

Žīguru pagasts

31.

Lagažas-Šnitku purvs

Balvu rajons

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

32.

Pārabaine

Balvu rajons

Bērzpils pagast

Madonas rajons

Indrānu pagasts

Ošupes pagasts

Rēzeknes rajons

Gaigalavas pagasts

33.

Bērzpils purvs

Balvu rajons

Bērzpils pagasts

Lazdukalna pagasts

34.

Pededzes lejtece

Balvu rajons

Rugāju pagasts

Gulbenes rajons

Daukstu pagasts

Stradu pagasts

Madonas rajons

Indrānu pagasts

35.

Stompaku purvi

Balvu rajons

Lazdulejas pagasts

Susāju pagasts

Bērzkalnes pagasts

Medņevas pagast

36.

Gruzdovas meži

Balvu rajons

Susāju pagasts

37.

Zaļezera purvs

Bauskas rajons

Bārbeles pagast

38.

Īslīce

Bauskas rajons

Īslīces pagasts

39.

Kalēju tīrelis

Bauskas rajons

Vecumnieku pagasts

40.

Sproģi

Cēsu rajons

Inešu pagasts

41.

Raunas Staburags

Cēsu rajons

Raunas pagasts

42.

Palšu purvs

Cēsu rajons

Kaives pagasts

Madonas rajons

Jumurdas pagast

43.

Medumu ezera salas

Daugavpils rajons

Medumu pagasts

44.

Sventes ezera salas

Daugavpils rajons

Sventes pagasts

45.

Sasaļu mežs

Daugavpils rajons

Sventes pagasts

46.

Glušonkas purvs

Daugavpils rajons

Skrudalienas pagasts

47.

Tīrās sūnas purvs

Daugavpils rajons

Maļinovas pagasts

48.

Baltmuižas purvs

Daugavpils rajons

Subates lauku teritorija

49.

Dvietes dumbrāji

Daugavpils rajons

Dvietes pagasts

50.

Pilskalnes Siguldiņa

Daugavpils rajons

Pilskalnes pagasts

51.

Ilgas

Daugavpils rajons

Skrudalienas pagasts

52.

Garākalna smilšu krupja atradne

Dobeles rajons

Bēnes pagasts

53.

Vīķu purvs

Dobeles rajons

Lielauces pagasts

54.

Zebrus un Svētes ezers

Dobeles rajons

Zebrenes pagasts

Bikstu pagasts

55.

Līvbērzes liekņa

Dobeles rajons

Jaunbērzes pagasts

Jelgavas rajons

Līvbērzes pagasts

56.

Ukru gārša

Dobeles rajons

Ukru pagasts

Bukaišu pagasts

57.

Lielais purvs

Gulbenes rajons

Rankas pagasts

58.

Pededzes ozolu audze

Gulbenes rajons

Stradu pagasts

59.

Lielais mārku purvs

Gulbenes rajons

Daukstu pagasts

60.

Ābeļi

Jēkabpils rajons

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Leimaņu pagasts

Kalna pagasts

61.

Eiduku purvs

Jēkabpils rajons

Atašienes pagasts

62.

Lielais Pelečāres purvs

Jēkabpils rajons

Atašienes pagasts

Preiļu rajons

Rudzētu pagasts

Sīļukalna pagasts

63.

Aizdumbles purvs

Jēkabpils rajons

Elkšņu pagasts

64.

Supes purvs

Jēkabpils rajons

Viesītes lauku teritorija

Elkšņu pagasts

65.

Nomavas purvs

Jēkabpils rajons

Kalna pagasts

Viesītes lauku teritorija

66.

Klaucānu un Priekulānu ezers

Jēkabpils rajons

Kalna pagasts

67.

Spuļģu purvs

Jēkabpils rajons

Kalna pagasts

68.

Kaušņu purvs

Jēkabpils rajons

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

69.

Saltais purvs

Jēkabpils rajons

Leimaņu pagasts

Kalna pagasts

70.

Tīreļu purvs

Jēkabpils rajons

Zasas pagasts

71.

Švēriņu purvs

Jēkabpils rajons

Viesītes lauku teritorija

72.

Gargrodes purvs

Jēkabpils rajons

Salas pagasts

73.

Rožu purvs

Jēkabpils rajons

Salas pagasts

74.

Melnais purvs

Jēkabpils rajons

Salas pagasts

75.

Slapjo salu purvs

Jēkabpils rajons

Salas pagasts

Viesītes lauku teritorija

76.

Lāču purvs

Jelgavas rajons

Sidrabenes pagasts

77.

Lielupes palienes pļavas

Jelgavas pilsēta

Jelgavas pilsēta

78.

Ežezers

Krāslavas rajons

Ezernieku pagasts

Andzeļu pagasts

79.

Ojatu ezers

Krāslavas rajons

Konstantinovas pagasts

80.

Čertoka ezers (Velnezers)

Krāslavas rajons

Šķeltovas pagasts

81.

Ventas ieleja

Kuldīgas rajons

Pelču pagasts

Padures pagasts

Rumbas pagasts

Kuldīgas pilsēta

82.

Ventas un Šķerveļa ieleja

Kuldīgas rajons

Nīkrāces pagasts

Skrundas lauku teritorija

Saldus rajons

Pampāļu pagasts

83.

Diļļu pļavas

Kuldīgas rajons

Alsungas pagasts

84.

Gudenieki

Kuldīgas rajons

Gudenieku pagasts

85.

Maņģenes meži

Kuldīgas rajons

Rumbas pagasts

86.

Ziemupe

Liepājas rajons

Sakas pagasts

Vērgales pagasts

87.

Gaviezes āmuļi

Liepājas rajons

Gaviezes pagasts

88.

Brienamais purvs

Liepājas rajons

Gaviezes pagasts

89.

Medze

Liepājas rajons

Medzes pagasts

90.

Tosmare

Liepājas rajons

Medzes pagasts

Liepājas pilsēta

91.

Bernāti

Liepājas rajons

Nīcas pagasts

92.

Rucavas īvju audze

Liepājas rajons

Nīcas pagasts

93.

Papes ezers

Liepājas rajons

Nīcas pagasts

Rucavas pagasts

94.

Liepājas ezers

Liepājas rajons

Otaņķu pagasts

Nīcas pagasts

Grobiņas pagasts

Liepājas pilsēta

95.

Ķirbas purvs

Liepājas rajons

Rucavas pagasts

96.

Nidas purvs

Liepājas rajons

Rucavas pagasts

97.

Dunika

Liepājas rajons

Dunikas pagasts

98.

Nīcas īvju audze

Liepājas rajons

Dunikas pagasts

99.

Ruņupes ieleja

Liepājas rajons

Priekules pagasts

Gramzdas pagasts

Vaiņodes pagasts

100.

Blažģa ezers

Liepājas rajons

Kalvenes pagasts

Embūtes pagasts

Priekules pagasts

101.

Sventājas upes ieleja

Liepājas rajons

Rucavas pagasts

102.

Purgaiļu purvs

Limbažu rajons

Limbažu pagasts

Umurgas pagasts

103.

Dūņezers

Limbažu rajons

Limbažu pagasts

Katvaru pagasts

104.

Dziļezers un Riebezers

Limbažu rajons

Limbažu pagasts

105.

Vidzemes akmeņainā jūrmala

Limbažu rajons

Salacgrīvas lauku teritorija

Liepupes pagasts

106.

Karateri

Limbažu rajons

Salacgrīvas lauku teritorija

107.

Randu pļavas

Limbažu rajons

Ainažu pilsēta

Salacgrīvas lauku teritorija

108.

Limšānu purvs

Limbažu rajons

Staiceles lauku teritorija

109.

Dzērves purvs

Limbažu rajons

Staiceles lauku teritorija

110.

Pirtsmeža purvs

Limbažu rajons

Staiceles lauku teritorija

111.

Lielpurvs

Limbažu rajons

Staiceles lauku teritorija

Salacgrīvas lauku teritorija

112.

Niedrāju-Pilkas purvs

Limbažu rajons

Salacgrīvas lauku teritorija

Pāles pagasts

113.

Maizezers

Limbažu rajons

Umurgas pagasts

114.

Lielais un Pemmes purvs

Limbažu rajons

Limbažu pagasts

Lēdurgas pagasts

115.

Laugas purvs

Limbažu rajons

Lēdurgas pagasts

Vidrižu pagasts

116.

Mērnieku dumbrāji

Limbažu rajons

Ainažu lauku teritorija

117.

Ungurpils meži

Limbažu rajons

Staiceles lauku teritorija

118.

Linezers

Limbažu rajons

Lēdurgas pagasts

119.

Istras ezers

Ludzas rajons

Istras pagasts

120.

Klešniku purvs

Ludzas rajons

Līdumnieku pagasts

121.

Gulbju un purvs

Ludzas rajons

Līdumnieku pagasts

122.

Pildas ezers

Ludzas rajons

Ņukšas pagasts

Isnaudas pagasts

123.

Grebļukalns

Ludzas rajons

Pasienes pagasts

124.

Gulbinkas purvs

Ludzas rajons

Zvirgzdenes pagasts

125.

Zvirgzdenes ezera salas

Ludzas rajons

Zvirgzdenes pagasts

126.

Kreiču purvs

Ludzas rajons

Goliševas pagasts

Blontu pagasts

127.

Kugriņu purvs un meži

Ludzas rajons

Salnavas pagasts

128.

Barkavas ozolu audze

Madonas rajons

Barkavas pagasts

Murmastienes pagasts

129.

Lielsalas purvs

Madonas rajons

Barkavas pagasts

130.

Nesaules kalns

Madonas rajons

Aronas pagasts

131.

Jumurdas ezers

Madonas rajons

Jumurdas pagasts

132.

Seldžu ozolu audze

Madonas rajons

Indrānu pagasts

133.

Ilziņa ezers

Madonas rajons

Vestienas pagasts

134.

Kāla ezera salas

Madonas

Vestienas pagasts

135.

Lubānas ieplakas

Madonas rajons

Barkavas pagasts

Ošupes pagasts

136.

Vērenes gobu un vīksnu audze

Ogres rajons

Madlienas pagasts

137.

Lielie Kangari

Ogres rajons

Suntažu pagasts

Rīgas rajons

Ropažu pagasts

138.

Vērenes purvi

Ogres rajons

Krapes pagasts

Madlienas pagast

139.

Cirīša ezera salas

Preiļu rajons

Aglonas pagasts

140.

Rušonu ezera salas

Preiļu rajons

Rušonu pagasts

141.

Ašenieku purvs

Preiļu rajons

Upmalas pagasts

142.

Pelēču ezera purvs

Preiļu rajons

Pelēču pagasts

143.

Gaiņu purvs

Preiļu rajons

Turku pagasts

144.

Lielais Liepu kalns

Rēzeknes rajons

Kaunatas pagasts

145.

Lubānas un Sūļagala purvs

Rēzeknes rajons

Nagļu pagasts

Dekšāres pagasts

146.

Gaiļu kalns

Rēzeknes rajons

Lendžu pagasts

147.

Tīrumnieku purvs

Rēzeknes

Nagļu pagasts

148.

Salas purvs

Rēzeknes rajons

Gaigalavas pagasts

149.

Īdeņas un Kvāpānu dīķi

Rēzeknes rajons

Gaigalavas pagasts

Nagļu pagasts

150.

Īdiņu purvs

Rēzeknes rajons

Nagļu pagasts

151.

Vakarbuļļi

Rīgas pilsēta

Kurzemes rajons

152.

Krēmeri

Rīgas pilsēta

Kurzemes rajons

153.

Daugavgrīva

Rīgas pilsēta

Kurzemes rajons

154.

Vecdaugava

Rīgas pilsēta

Ziemeļu rajons

155.

Jaunciems

Rīgas pilsēta

Vidzemes priekšpilsēta

Ziemeļu rajons

156.

Ragakāpa

Rīgas rajons

Jūrmala

157.

Mazie Kangari

Rīgas rajons

Allažu pagasts

158.

Mežmuižas avoti

Rīgas rajons

Allažu pagasts

159.

Lieluikas un Mazuikas ezers

Rīgas rajons

Ādažu pagasts

160.

Ummis

Rīgas rajons

Carnikavas pagasts

161.

Lielā Baltezera salas

Rīgas rajons

Ādažu pagasts

Garkalnes pagast

162.

Babītes ezers

Rīgas rajons

Babītes pagasts

Salas pagasts

163.

Darmštates priežu audze

Rīgas rajons

Jūrmalas pilsēta

164.

Cenas tīrelis

Rīgas rajons

Babītes pagasts

Mārupes pagasts

165.

Buļļezers

Rīgas rajons

Garkalnes pagasts

166.

Dzelves-Kroņa purvs

Rīgas rajons

Sējas pagasts

167.

Cieceres ezera sala

Saldus rajons

Brocēnu pagasts

168.

Dulbju acs purvs

Saldus rajons

Remtes pagasts

169.

Sātiņu dīķi

Saldus rajons

Pampāļu pagasts

Zirņu pagasts

Kursīšu pagasts

Novadnieku pagas

170.

Zvārde

Saldus rajons

Blīdenes pagasts

Jaunauces pagast

Zvārdes pagasts

171.

Kadiķu nora

Talsu rajons

Dundagas pagasts

172.

Daiķu īvju audze

Talsu rajons

Dundagas pagasts

173.

Dižkalni

Talsu rajons

Dundagas pagasts

174.

Kaļķupes ieleja

Talsu rajons

Dundagas pagasts

175.

Raķupes ieleja

Talsu rajons

Dundagas pagasts

Valdgales pagast

176.

Zemgaļu purvs

Talsu rajons

Valdemārpils pagasts

Lubes pagasts

177.

Plieņciema kāpa

Tukuma rajons

Engures pagasts

178.

Čužu purvs

Tukuma rajons

Kandavas lauku teritorija

179.

Milzukalns

Tukuma rajons

Smārdes pagasts

180.

Riesta-Džūkstenes purvs

Tukuma rajons

Lestenes pagasts

181.

Pukšu purvs

Valkas rajons

Plāņu pagasts

182.

Kārķu purvs

Valkas rajons

Kārķu pagasts

183.

Bednes purvs

Valkas rajons

Zvārtavas pagasts

184.

Vadaiņu purvs

Valkas rajons

Zvārtavas pagast

185.

Sedas purvs

Valkas rajons

Sedas pagasts

Plāņu pagasts

Ēveles pagasts

Ērģemes pagasts

186.

Mežole

Valkas rajons

Launkalnes pagasts

187.

Pirtslīča-Līkā atteka

Valkas rajons

Valkas pagasts

188.

Zemā sala

Valkas rajons

Plāņu pagasts

Vijciema pagasts

189.

Vīķvēnu purvs

Valmieras rajons

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

190.

Oleru purvs

Valmieras rajons

Jeru pagasts

191.

Ances purvi un meži

Ventspils rajons

Ances pagasts

Tārgales pagasts

192.

Klāņu purvs

Ventspils rajons

Popes pagasts

Tārgales pagasts

193.

Sārnates purvs

Ventspils rajons

Užavas pagasts

Jūrkalnes pagasts

194.

Ovīši

Ventspils rajons

Tārgales pagasts

195.

Užava

Ventspils rajons

Užavas pagasts

196.

Piešdanga

Ventspils rajons

Zlēku pagasts

197.

Pluču tīrelis

Ventspils rajons

Usmas pagasts

Ugāles pagasts

198.

Stiklu purvi

Ventspils rajons

Usmas pagasts

Puzes pagasts

Talsu rajons

Valdgales pagast

199.

Nagļu un Ansiņu purvs

Ventspils rajons

Zlēku pagasts

200.

Tīšezers

Ventspils rajons

Zlēku pagasts

201.

Puzes smilšu krupja atradne

Ventspils rajons

Puzes pagasts

*Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 212 (1999) "Par dabas liegumiem" un "MK noteikumiem Nr. 586 (2003) "Grozījumi MK noteikumos Nr. 212 "Par dabas liegumiem" " Latvijā ir 201 dabas liegums. Dabas liegumus apsaimnieko saskaņā ar to dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna