Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 69
Rīgā 1999.gada 23.februarī (prot. Nr. 14, 4.§)
Publicēts: Vēstnesis 57  02.03.1999

Šie noteikumi nosaka šādas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas - aizsargājamo ainavu apvidus:

Nr.

Nosaukums

Rajons

Administratīvi

Shēma, robe-

p.k.

 

 

teritoriālā vienība

žu apraksts

1

2

3

4

5

1.

Veclaicene

Alūksnes rajons

Apes lauku teritorija

1.pielikums

 

 

 

Jaunlaicenes pagasts

 

 

 

 

Ziemera pagasts

 

 

 

 

Mārkalnes pagasts

 

 

 

 

Veclaicenes pagasts

 

2.

Vecpiebalga

Cēsu rajons

Inešu pagasts

2.pielikums

 

 

 

Vecpiebalgas pagasts

 

 

 

 

Taurenes pagasts

 

3.

Augšdaugava

Daugavpils rajons

Naujenes pagasts

3.pielikums

 

 

 

Salienas pagasts

 

 

 

 

Vecsalienas pagasts

 

 

 

 

Tabores pagasts

 

 

 

 

Skrudalienas pagasts

 

 

 

Krāslavas rajons

Krāslavas pagasts

 

 

 

 

Kalniešu pagasts

 

 

 

 

Piedrujas pagasts

 

 

 

 

Kaplavas pagasts

 

 

 

 

Ūdrīšu pagasts

 

4.

Augšzeme

Daugavpils rajons

Medumu pagasts

4.pielikums

 

 

 

Sventes pagasts

 

 

 

 

Kalkūnes pagasts

 

 

 

 

Šēderes pagasts

 

5.

Ezernieki

Krāslavas rajons

Andzeļu pagasts

5.pielikums

 

 

 

Ezernieku pagasts

 

 

 

Ludzas rajons

Rundēnu pagasts

 

 

 

Rēzeknes rajons

Kaunatas pagasts

 

6.

Vestiena

Madonas rajons

Bērzaunes pagasts

6.pielikums

 

 

 

Jumurdas pagasts

 

 

 

 

Vestienas pagasts

 

 

 

 

Aronas pagasts

 

Ministru prezidents V.Krištopans
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis
1.pielikums

Nr.

Robež-

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

p.k.

posmu Nr.

robeža noteikta

 

pēc plāna

 

1

2

3

 

 

Alūksnes rajons. Alūksnes virsmežniecība

 

1.

 

Apes lauku teritorija

1.1.

1-2

No Latvijas-Igaunijas robežas krustojuma ar ceļu Andrīši-Gravas

 

 

uz ziemeļaustrumiem pa Latvijas-Igaunijas robežu
līdz Apes lauku

 

 

teritorijas un Veclaicenes pagasta robežai

2.

 

Veclaicenes pagasts

2.1.

2-3

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa Latvijas-Igaunijas robežu

 

 

līdz Ziemera un Veclaicenes pagasta robežai

3.

 

Ziemera pagasts

3.1.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa Latvijas-Igaunijas robežu
līdz Vaidavas upei

3.2.

4-5

Uz dienvidiem pa Vaidavas upi līdz krustojumam ar Mārkalnes

 

 

pagasta robežu

4.

 

Mārkalnes pagasts

4.1.

5-6

Uz dienvidiem pa Vaidavas upi līdz krustojumam ar Ziemera

 

 

pagasta robežu

5.

 

Ziemera pagasts

5.1.

6-7

Uz dienvidrietumiem pa Vaidavas upi līdz krustojumam ar ceļu

 

 

Māriņkalns-Jaunlaicene

5.2.

7-8

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Māriņkalns-Jaunlaicene
līdz Ziemera

 

 

un Jaunlaicenes pagasta robežai

6.

 

Jaunlaicenes pagasts

6.1.

8-9

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Māriņkalns-Jaunlaicene (caur Jaun-

 

 

laiceni) līdz Jaunlaicenes pagasta un Apes lauku teritorijas robežai

7.

 

Apes lauku teritorija

7.1.

9-10

Uz rietumiem pa ceļu Māriņkalns-Jaunlaicene uz sabiedrības ar

 

 

ierobežotu atbildību "Daiļrade" cehu un ceļu Rīga-Pleskava

 

 

līdz ceļam Ape-Alūksne

7.2.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Ape-Alūksne līdz ceļam

 

 

Andrīši-Gravas

7.3.

11-12

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Andrīši-Gravas līdz Andrīšiem

7.4.

12-1

Uz ziemeļiem pa ceļu Andrīši-Gravas-Igaunijas robeža

 

 

līdz sākumpunktam

 
2.pielikums

Nr.

Robež-

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

p.k.

posmu Nr.

robeža noteikta

 

pēc plāna

 

1

2

3

 

 

Cēsu rajons. Cēsu virsmežniecība

 

1.

 

Vecpiebalgas pagasts. Vecpiebalgas mežniecība

1.1.

1-2

No Taurenes un Vecpiebalgas pagasta robežas uz austrumiem un

 

 

dienvidaustrumiem pa ceļu uz Gailīšiem un Lejas Roznēniem

 

 

līdz Aīdas piena savākšanas punktam

1.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Vecpiebalgas psihiatriskā

 

 

slimnīca-Meirēni līdz Meirēniem

1.3.

3-4

Uz austrumiem pa ceļu Meirēni-Kūlas Krogs līdz Kūlas Krogam

1.4.

4-5

Uz dienvidiem pa ceļu no Kūlas Kroga līdz ceļam

 

 

Vecpiebalga-Liede

1.5.

5-6

Uz austrumiem pa ceļu Vecpiebalga-Liede līdz Vecpiebalgas un

 

 

Inešu pagasta robežai

2.

 

Inešu pagasts

2.1.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Vecpiebalga-Liede līdz ceļam uz Inešiem

2.2.

7-8

Uz dienvidrietumiem pa ceļu uz Inešiem līdz Inešu pagasta centram

2.3.

8-9

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Ineši-Ogriņi līdz Sustalas upei

2.4.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa Sustalas upi līdz Nedzītes upei

2.5.

10-11

Uz rietumiem pa Nedzītes upi līdz ceļam uz Baldiešēniem

2.6.

11-12

Uz dienvidrietumiem pa ceļu no Baldiešēniem līdz ceļam

 

 

Jumurda-Ineši

2.7.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa ceļu Jumurda-Ineši līdz Ogres upei

2.8.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa Ogres upi līdz Inešu un Kaives pagasta robežai

2.9.

14-15

Uz ziemeļrietumiem pa Inešu un Kaives pagasta robežu (Ogres upi)

 

 

līdz Inešu, Kaives un Vecpiebalgas pagasta robežu krustpunktam

2.10.

15-16

Uz dienvidrietumiem pa Ogres upi līdz Sīvenīcas ietekai Ogrē

3.

 

Vecpiebalgas pagasts

3.1.

16-17

Uz ziemeļiem pa Sīvenīcu līdz Dzērvītes upes ietekai

3.2.

17-18

Uz ziemeļrietumiem pa Dzērvītes upi līdz Vecpiebalgas un Kaives

 

 

pagasta robežai

3.3.

18-19

Uz ziemeļaustrumiem pa Vecpiebalgas un Kaives pagasta robežu

 

 

līdz ceļam uz Naģeļkrogu

3.4.

19-20

Uz austrumiem pa ceļu līdz Naģeļkrogam

3.5.

20-21

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu no Naģeļkroga līdz Spuldzēnu

 

 

krejotavai

3.6.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu no Spuldzēnu krejotavas līdz ceļam

 

 

Vecpiebalga-Cēsis

3.7.

22-23

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu Vecpiebalga-Cēsis līdz Vecpiebalgas

 

 

un Taurenes pagasta robežai

3.8.

23-24

Uz ziemeļaustrumiem pa Vecpiebalgas un Taurenes pagasta robežu

 

 

(strautu) līdz ceļam uz Gailīšiem

3.9.

24-25

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu uz Gailīšiem līdz ceļam uz Gaujēniem

3.10.

25-1

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu uz Gaujēniem un Lejas Roznēniem

 

 

līdz sākumpunktam

3.pielikums

3.1.

 

Salienas pagasts

3.1.1.

6-7

Uz dienvidrietumiem pa Latvijas-Baltkrievijas (Salienas pagasta)

 

 

robežu līdz Silenes mežniecības 165.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

3.1.2.

7-8

Uz rietumiem pa 165.kvartāla ziemeļu robežu līdz ceļam

 

 

Šlapaki-Červonka-Skrudaliena

3.1.3.

8-9

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Šlapaki-Červonka-Skrudaliena līdz

 

 

Vecsalienas pagasta robežai

3.2.

 

Vecsalienas pagasts

3.2.1.

9-10

Uz rietumiem pa ceļu Šlapaki-Červonka-Skrudaliena līdz

 

 

Skrudalienas pagasta robežai

3.3.

 

Skrudalienas pagasts

3.3.1.

10-11

Uz rietumiem pa ceļu Šlapaki-Červonka-Skrudaliena līdz ceļam

 

 

Skrudaliena-Tabore

3.3.2.

11-12

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Skrudaliena-Tabore līdz Tabores un

 

 

Skrudalienas pagasta robežai

3.3.3.

12-13

Uz ziemeļrietumiem pa Tabores un Skrudalienas pagasta robežu

 

 

(ceļu Skrudaliena-Tabore)

3.3.4.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Skrudaliena-Tabore līdz Daugavpils

 

 

pilsētas robežai

3.3.5.

14-15

Uz ziemeļrietumiem pa Daugavpils pilsētas robežu līdz Daugavas

 

 

labajam krastam

3.3.6.

15-1

Uz ziemeļaustrumiem pa Daugavas labo krastu (Naujenes un

 

 

Tabores pagasta robežu) līdz sākumpunktam

 

4.pielikums

Nr.

Robež-

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

p.k.

posmu Nr.

robeža noteikta

 

pēc plāna

 

1

2

3

 

 

Daugavpils rajons. Daugavpils virsmežniecība

 

1.

 

Sventes pagasts

1.1.

1-2

No Šēderes un Sventes pagasta robežas uz dienvidaustrumiem pa

 

 

ceļu Svente-Kalkūne līdz Sventes un Kalkūnes pagasta robežai

1.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa Sventes un Kalkūnes pagasta robežu līdz

 

 

Laucesas mežniecības 500.kvartāla austrumu robežai

2.

 

Kalkūnes pagasts

2.1.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa 500., 503. un 504.kvartāla austrumu un

 

 

dienvidu (ārējo) robežu līdz Kalkūnes un Medumu pagasta robežai

2.2.

4-5

Uz dienvidaustrumiem pa Kalkūnes un Medumu pagasta robežu

 

 

līdz Laucesas mežniecības 229.kvartāla rietumu robežai

2.3.

5-6

Uz ziemeļiem, dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa 229.

 

 

un 228.kvartāla ārējo robežu līdz Kalkūnes un Medumu pagasta robežai

3.

 

Medumu pagasts

3.1.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa Kalkūnes un Medumu pagasta robežu

 

 

līdz Laucesas pagasta robežai

3.2.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa Medumu un Laucesas pagasta robežu

 

 

un uz dienvidiem pa Medumu un Demenes pagasta robežu līdz

 

 

Latvijas-Lietuvas robežai

3.3.

8-9

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa Latvijas-Lietuvas robežu

 

 

līdz ceļam uz Grendzes kapsētu (Šēderes pagastā)

4.

 

Šēderes pagasts

4.1.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu uz Grendzes kapsētu līdz Sventes

 

 

mežniecības 126.kvartāla ziemeļrietumu stūrim

4.2.

10-11

Uz ziemeļaustrumiem pa 126. un 114.kvartāla ārējo robežu līdz

 

 

ceļam uz Grendzes kapsētu

4.3.

11-12

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu uz Grendzes kapsētu līdz Grendzes

 

 

Romas katoļu draudzes īpašuma robežai

4.4.

12-13

Uz ziemeļaustrumiem pa valsts meža 115., 116., 117. un

 

 

109.kvartāla ārējo robežu līdz Šēderes un Sventes pagasta robežai

4.5.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa Šēderes un Sventes pagasta robežu līdz

 

 

Sventes mežniecības 95.kvartāla dienvidu robežai

4.6.

14-15

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa 95., 94.

 

 

un 93.kvartāla ārējo robežu līdz Šēderes un Sventes pagasta robežai

4.7.

15-1

Uz ziemeļaustrumiem pa Šēderes un Sventes pagasta robežu līdz

 

 

sākumpunktam

 

5.pielikums

Nr.

Robež-

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

p.k.

posmu Nr.

robeža noteikta

 

pēc plāna

 

1

2

3

1.

 

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

 

1.1.

 

Andzeļu pagasts

1.1.1.

1-2

No Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunkta uz

 

 

dienvidrietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz ceļam

 

 

Obiteļs-Murāni

1.1.2.

2-3

Uz rietumiem pa ceļu Obiteļs-Murāni līdz valsts meža 111.kvartāla

 

 

ziemeļrietumu stūrim

1.1.3.

3-4

Uz dienvidiem pa valsts meža 111. un 114.kvartāla rietumu robežu

 

 

līdz Andzeļu un Dagdas pagasta robežai

1.1.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz

 

 

ceļam Artjomovka-Mamonova

1.1.5.

5-6

Uz ziemeļiem pa ceļu Artjomovka-Mamonova līdz Rēzeknes rajona

 

 

Mākoņkalna pagasta robežai

1.1.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem pa Andzeļu un Mākoņkalna pagasta robežu

 

 

līdz Rēzeknes rajona Kaunatas pagasta robežai

1.1.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa Andzeļu un Kaunatas pagasta robežu

 

 

līdz novadgrāvim

2.

 

Rēzeknes rajons. Rēzeknes virsmežniecība

 

2.1.

 

Kaunatas pagasts

2.1.1.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa novadgrāvi līdz ceļam

 

 

Baranova-Lobovka-Antropova

2.1.2.

9-10

Uz ziemeļiem pa ceļu Baranova-Lobovka-Antropova līdz ceļam

 

 

Rēzekne-Ezernieki

2.1.3.

10-11

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Rēzekne-Ezernieki līdz pagasta

 

 

meža robežai

2.1.4.

11-12

Uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa pagasta meža robežu un

 

 

valsts meža 139. un 138.kvartāla austrumu (ārējo) robežu līdz

 

 

Kaunatas strautam

2.1.5.

12-13

Uz ziemeļaustrumiem pa Kaunatas strautu un Kaunatas pagasta

 

 

zemes robežu līdz ceļam Kaļinovka-Kaunata

2.1.6.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Kaļinovka-Kaunata līdz Voldemāra

 

 

Jurēviča īpašuma robežai

2.1.7.

14-15

Uz ziemeļaustrumiem pa Voldemāra Jurēviča īpašuma robežu,

 

 

Irinas Lizunovas īpašuma robežu un Kaunatas pagasta robežu līdz

 

 

ceļam Nameti-Spruževnieki

2.1.8.

15-16

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Nameti-Spruževnieki līdz Sergeja

 

 

Kolosova īpašuma robežai

2.1.9.

16-17

Uz ziemeļaustrumiem pa Sergeja Kolosova īpašuma robežu,

 

 

Regīnas Kalnačas īpašuma robežu un Kaunatas pagasta robežu

 

 

līdz valsts meža 147.kvartāla robežai

2.1.10.

17-18

Uz dienvidaustrumiem pa valsts meža 147.kvartāla dienvidu robežu

 

 

un Kaunatas pagasta robežu līdz Ludzas rajona Pildas pagasta robežai

2.1.11.

18-19

Uz dienvidaustrumiem pa Kaunatas un Pildas pagasta robežu un

 

 

uz dienvidrietumiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz

 

 

ceļam Roceva-Rudzīši

3.

 

Ludzas rajons. Ludzas virsmežniecība

 

3.1.

 

Rundēnu pagasts

3.1.1.

19-20

Uz austrumiem pa ceļu Roceva-Rudzīši līdz ceļam Ludza-Ezernieki

3.1.2.

20-21

Uz dienvidiem pa ceļu Ludza-Ezernieki līdz Rundēnu un Ezernieku

 

 

pagasta robežai

4.

 

Krāslavas rajons. Krāslavas virsmežniecība

 

4.1.

 

Ezernieku pagasts

4.2.

21-22

Uz dienvidrietumiem pa ceļu Ludza-Ezernieki līdz ceļam

 

 

Ezernieki-Dagda

4.3.

22-23

Uz dienvidrietumiem pa ceļu Ezernieki-Dagda līdz ceļam

 

 

Novamisļi-Obiteļs

4.4.

23-24

Uz rietumiem pa ceļu Novamisļi-Obiteļs līdz Ezernieku un Dagdas

 

 

pagasta robežai

4.5.

24-1

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Ezernieku un Dagdas pagasta

 

 

robežu līdz sākumpunktam

6.pielikums

Nr.

Robež-

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

p.k.

posmu Nr.

robeža noteikta

 

pēc plāna

 

1

2

3

 

 

Madonas rajons. Kokneses virsmežniecība

 

1.

 

Jumurdas pagasts

1.1.

1-2

No Ērgļu pagasta robežas uz ziemeļaustrumiem pa ceļu

 

 

Ērgļi-Lautere-Madona (Rīga-Maskava) līdz Jumurdas,

 

 

Liezēres un Vestienas pagasta robežu krustpunktam

1.2.

2-3

Uz austrumiem pa Liezēres un Vestienas pagasta robežu līdz

 

 

Liezēres un Aronas pagasta robežai

1.3.

3-4

Uz austrumiem pa Liezēres un Aronas pagasta robežu līdz

 

 

krustpunktam ar ceļu Ērgļi-Lautere-Madona (Rīga-Maskava)

2.

 

Aronas pagasts

2.1.

4-5

Uz dienvidaustrumiem pa ceļu Ērgļi-Lautere-Madona (Rīga-

 

 

Maskava) līdz valsts meža 116.kvartāla rietumu robežai

2.2.

5-6

Uz dienvidiem pa valsts meža 116., 154., 157. un 161.kvartāla

 

 

rietumu robežu līdz 160., 161. un 162.kvartāla robežu krustpunktam

2.3.

6-7

Uz austrumiem un dienvidiem pa 162.kvartāla ziemeļu un austrumu

 

 

robežu līdz Aronas upei

2.4.

7-8

Uz dienvidiem pa Aronas upi līdz Aronas, Bērzaunes un Mārcienas

 

 

pagasta robežu krustpunktam

3.

 

Bērzaunes pagasts

3.1.

8-9

Uz dienvidrietumiem pa Aronas upi (Bērzaunes un Mārcienas

 

 

pagasta robežu) līdz ceļam Pļaviņas-Līzespasts

3.2.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa ceļu Pļaviņas-Līzespasts līdz ceļam

 

 

Bērzaune-Vestiena

3.3.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Bērzaune-Vestiena līdz Bērzaunes

 

 

un Vestienas pagasta robežai

4.

 

Vestienas pagasts

4.1.

11-12

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Bērzaune-Vestiena līdz ceļam uz

 

 

Vēveriem (Kāla ezeru)

4.2.

12-13

Uz rietumiem pa ceļu uz Vēveriem (Kāla ezeru) līdz ceļam Vēveri-

 

 

Rekslēni-Vērnieki

4.3.

13-14

Uz dienvidrietumiem pa ceļu Vēveri-Rekslēni-Vērnieki līdz ceļam

 

 

uz Kalnsētām

4.4.

14-15

Uz ziemeļiem pa ceļu uz Kalnsētām līdz ceļam Vestiena-Ērgļi

4.5.

15-16

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Vestiena-Ērgļi līdz Jumurdas un

 

 

Vestienas pagasta robežai

5.

 

Jumurdas pagasts

5.1.

16-17

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa ceļu Vestiena-Ērgļi līdz

 

 

Ērgļu pagasta robežai

5.2.

17-1

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa Ērgļu un Jumurdas

 

 

pagasta robežu līdz sākumpunktam

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna