Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Ieteikumi
 Tūrisma dokumenti
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Valsts aizsargājamie nekustamie kultūras pieminekļi
Rīgas rajonā

Nosaukums

Atrašanās vieta

Datējums

Černausku akmens - kulta vieta

Allažu pag., 0,8 km uz DA no Černausku mājām

 

Zviedru baznīca ar viduslaiku kapsētu

Allažu pag., Ausmās, Ezerkalnos

 

Kapurgu senkapi

Allažu pag., pie Maltām un Zvirgzdiem

 

Saknīšu un Atvasīšu senkapi

Allažu pag., pie Saknītēm un Atvasītēm

 

Allažu luterāņu baznīca

Allažu pag., Stīveros

1926.

Allažu vecās kapsētas senkapi

Allažu pag., Stīveros pie vecās kapsētas

 

Portāli (2)

Ādažu pag., Baltezerā, Ādažu luterāņu baznīcā

18.gs.70.g.

Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca

Ādažu pag., Baltezers

1778..

Baznīckalns - kulta vieta

Babītes pag., pie Ausmām, Cīrulīšiem, Klučiem un Priežkalniem

 

Piņķu Sv. Annas luterāņu baznīca

Babītes pag., pie Klīvēm

1870.

Pluģu skansts

Babītes pag., pie Pluģiem

 

Piņķu Sv. Nikolaja luterāņu baznīca

Babītes pag., Piņķi

1874.

Durvju komplekts

Baldones p. ar l.t., Mencendarbes muižas pilī

18.gs.IIp.

Caunu pilskalns

Baldones p. ar l.t., pie Druvām un bij. Caunām

 

Ziedoņu viduslaiku kapsēta (Kapeņu kalniņš, Mēra kapi)

Baldones p. ar l.t., pie Dzelzāmura, Misas labajā krastā

 

Ķipāļu viduslaiku kapsēta

Baldones p. ar l.t., pie Ķipāļiem

 

Urlu senkapi (Zaimju kapi)

Baldones p. ar l.t., pie Urlām

 

Sēravots

Baldones p. ar l.t., sanatorijas "Baldone"teritorijā

18.gs.

Baldones luterāņu baznīca

Baldones p. ar l.t., Baldone, Rīgas iela

1824.

Baltgalvju Upurkalni - kulta vieta

Carnikavas pag., pie Baltgalvjiem un Dzenīšiem

 

Kaujas vieta

Daugmales pag., Nāves salā

1915.-1917.

Sakaiņu pilskalns

Daugmales pag., pie Sakaiņiem un Avotiņiem

 

Daugmales pilskalns ar senpilsētu un senkapi

Daugmales pag., pie Tīčiem un Pukstiņiem, Daugavas kreisajā krastā

 

Sunīšu viduslaiku kapsēta

Garkalnes pag., pie Sunīšiem

 

Vangažu luterāņu baznīca

Inčukalna pag.

1780.

Zaiču senkapi

Inčukalna pag., pie Gāršām

 

Melkertu senkapi

Inčukalna pag., pie Melkertiem

 

Inčukalna Velna ala - kulta vieta

Inčukalna pag., pie Stalšēniem

 

Salu senkapi (Līvu kapi)

Inčukalna pag., Salu - Egļupes ceļa malā, 1,5 km DA no Salām

 

Katlāpu un Viesulēnu senkapi (Līvu kapi)

Inčukalna pag., starp Katlāpiem un Viesulēniem

 

Vangažu kapsētas senkapi

Inčukalna pag., Vangažos pie kapsētas

 

Jelgavkalna apmetne

Krimuldas pag., 0,5 km uz ZA no Siguldas novadpētniecības muzeja

 

Klinšu zīmējumi Virtakas iezī

Krimuldas pag., Braslas upes labajā krastā, Virtakas iezī

 

Tālēnu senkapi

Krimuldas pag., DA no Krimuldas Jaunās kapsētas

 

Krimuldas luterāņu baznīca

Krimuldas pag., Krimuldā

1205. -1207. 17. gs. 40.g. 1902. -1905.

Kaupo kalns - nostāstu vieta

Krimuldas pag., pie bij. mācītājmuižas

 

Čiekuru senkapi

Krimuldas pag., pie Čiekuriem

 

Gavēņu pilskalns

Krimuldas pag., pie Gavēņiem

 

Annaskalns - senkapi

Krimuldas pag., pie Grašiem, pie Jerkules ezera

 

Lojas pilskalns

Krimuldas pag., pie Kaupiņiem, Lojas upes kreisajā krastā

 

Klintsdzirnavu senkapi

Krimuldas pag., pie Klintsdzirnavām

 

Kubeseles pilskalns

Krimuldas pag., pie Krimuldas luterāņu baznīcas

 

Liepeņu senkapi I (Batariņi)

Krimuldas pag., pie Liepenēm

 

Liepeņu senkapi II

Krimuldas pag., pie Liepenēm, Gaujas senlejas krastā

 

Melnā ieža pilskalns

Krimuldas pag., pie Melnā ieža, Braslas upes labajā krastā

 

Priežu senkapi

Krimuldas pag., pie Priedēm

 

Pūteļu senkapi

Krimuldas pag., pie Pūteļiem

 

Karātavkalns - soda vieta

Krimuldas pag., pie Turaidas kapsētas, pie Turaidas-Eikažu šosejas

 

Viešu pilskalns

Krimuldas pag., pie Viešiem

 

Krimuldas Jaunās kapsētas senkapi

Krimuldas pag., uz A no Krimuldas Jaunās kapsētas

 

Klaņģu kalns - pilskalns

Ķekavas pag., D no Rīgas HES dambja, A no Rīgas HES - Baldones šosejas

 

Rakstnieka G.Merķeļa dzīves vieta

Ķekavas pag., Depkina muižā

1806.-1850.

Kāpnes

Ķekavas pag., Depkina muižas kungu mājā

18./19.gs.

Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca

Ķekavas pag., Ķekavā

1783.

Katlakalna luterāņu baznīca

Ķekavas pag., Katlakalnā

1794.

Altāris

Ķekavas pag., Katlakalna luterāņu baznīcā

18.gs.b. 1886.

Baznīcēnu soli

Ķekavas pag., Katlakalna luterāņu baznīcā

18.gs.90.g.

Ērģeļu luktas

Ķekavas pag., Katlakalna luterāņu baznīcā

18.gs.90.g.

Interjera dekoratīvā apdare

Ķekavas pag., Katlakalna luterāņu baznīcā

1791.-1794.

Pļavniekkalna skolas senkapi

Ķekavas pag., pie bij. Pļavniekkalna skolas

 

Sauliešu pilskalns ar apmetni

Ķekavas pag., pie Pļavnieku Skultēm

 

Mālpils luterāņu baznīca

Mālpils pag.

1766., 1850., 1924.

Mālpils pilskalns (Vīnakalns)

Mālpils pag., Mālpilī pie Klobažiem, Sudas upes kreisajā krastā

 

Mālpils muižas apbūve

Mālpils pag., Mālpils muižā

18. - 20. gs.

Kungu māja

Mālpils pag., Mālpils muižā

18. gs. 20. gs. s.

Parks

Mālpils pag., Mālpils muižā

19. gs. Ip.

Idiņu senkapi

Mālpils pag., pie Idiņiem

 

Jaunaudriņu senkapi

Mālpils pag., pie Jaunaudriņiem

 

Mālpils baznīcas viduslaiku kapsēta

Mālpils pag., pie Mālpils luterāņu baznīcas

 

Mālpils viduslaiku pils

Mālpils pag., pie Sprīdīšiem

 

Sidgundas pilskalns (Veckalns)

Mālpils pag., pie Veckalniem

 

Vecrubenīšu senkapi

Mālpils pag., pie Vecrubenīšiem

 

Olaines luterāņu baznīca

Olaines pag., Jaunolaine

1753., 1916., 1927.

Jaunmežplepju senkapi

Ropažu pag., 0,5 km uz ZA no Jaunmežplepjiem

 

Kapu senkapi

Ropažu pag., pie Kapiem

 

Naglu senkapi

Ropažu pag., pie Naglām

 

Ropažu viduslaiku pils

Ropažu pag., Ropažos, Lielās Juglas upes labajā krastā pie tilta

 

Romu - Kalniņu apmetne

Salas pag., pie Romiem

 

Sīpolciema apmetne (Sīpolu kalns)

Salas pag., Sīpolciemā, Babītes ezera Z krastā

 

Jāņa kalns - kulta vieta

Salaspils p. ar l.t., Doles salā pie Jāņkalniem

 

Suolažu skansts - viduslaiku nocietinājums

Salaspils p. ar l.t., Doles salā pie Suolažiem

 

Vecdoles viduslaiku pils

Salaspils p. ar l.t., pie Aučiem un Bēčiem

 

Jaundoles viduslaiku pils

Salaspils p. ar l.t., pie Doles vēstures muzeja

 

Mūku kalns (Spolīškalns) - pilskalns

Salaspils p. ar l.t., pie Spolīšu fermas

 

Koncentrācijas nometnes vieta

Salaspils p. ar l.t., Rīgas - Daugavpils šosejas 17. km

1941.-1944.

Doles muižas apbūve

Salaspils p. ar l.t., Doles sala, Doles muižā

18. - 19. gs.

Kungu māja

Salaspils p. ar l.t., Doles sala, Doles muižā

1898.

Parks

Salaspils p. ar l.t., Doles sala, Doles muižā

19. gs. Ip.

Pārvaldnieka māja

Salaspils p. ar l.t., Doles sala, Doles muižā Vecdolēs

18. - 19. gs.

Krāsns

Salaspils p. ar l.t., Doles sala, Doles muižas pārvaldnieka mājā, Vecdolēs

18/19.gs.

Epitāfija A.A.Pistolkorsai

Saulkrastu p. ar l.t., Ainažu iela 4 , Pēterupes luterāņu baznīcā

1854.

Kancele ar gleznojumiem durvīs (2)

Saulkrastu p. ar l.t., Ainažu iela 4 , Pēterupes luterāņu baznīcā

18.gs.Ip.

Neibādes mežsarga māja "Forstei"

Saulkrastu p. ar l.t., A.Kalniņa iela 10

19. gs. b.

Murjāņu senkapi

Sējas pag., Murjāņos pie Vīlētājiem, Plītēm, Ventām, Skraļļām, Gaujas ielā 9, 11, 13, 15

 

Stēderu senkapi

Sējas pag., pie Stēderu kapsētas

 

Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss

Sigulda Turaidas pilskalna A pakāje no Gaujas labā krasta, Turaidas muižas centra A un R robeža līdz Gaujas ielai, Gaujas iela līdz pilsētas robežai, pilsētas Z robeža R virzienā līdz pilsētas R robežai,

13.-14.gs.

Siguldas luterāņu baznīca

Sigulda

15. gs., 1891.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Ausekļa iela 7

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Šveices iela 6

20. gs. 30. g.

Dzīvojamā ēka "Villa Karmena"

Sigulda, Šveices iela 21

1900.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Šveices iela 27a

1900.

Siguldas pilsdrupas

Sigulda, Gaujas senlejas krastā

1250.

Siguldas viduslaiku pils un Krusta kalns

Sigulda, Gaujas senlejas krastā pie Inciema šosejas

 

Borhu dzimtas ģerbonis

Sigulda, Gaujas senlejas krastā, Siguldas pilsdrupās

19.gs.Ip.

Gūtmaņa ala

Sigulda, Gaujas senlejas labajā krastā

 

Rata kakts - pilskalns

Sigulda, Gaujas senlejas un Vikmestes sadurā

 

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Kalna iela 3

19. gs. b.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Kr.Valdemāra iela 1a

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka (Kropotkina vasarnīca)

Sigulda, Kr.Valdemāra iela 3

20. gs. s.

Laternas turētājs

Sigulda, Krimuldas muižas ratnīcā

19. gs. 2.p.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Laurenči

20. gs. s.

Vikmestes pilskalns

Sigulda, pie Krimuldas pagasta Gravzaķiem

 

Saksukalns - senkapi

Sigulda, pie Siguldas skolas

 

Kārļa kalns - pilskalns

Sigulda, pie Turaidas pilsdrupām

 

Satezeles pilskalns (Lībju kalns)

Sigulda, pie Vējupītes gravas

 

Turaidas muzejrezervāts

Sigulda, Turaidā

13. -19. gs.

Vildogas pilskalns (Kautraka kalns)

Sigulda, Vildogas upes krastā 1,5 km no ietekas Gaujā

 

Krimuldas viduslaiku pils

Sigulda, Mednieku iela 3

 

Pasta ēka

Sigulda, Pils iela 2

20. gs. s.

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Pils iela 4

1922.

Viesnīcas ēka

Sigulda, Pils iela 6

20. gs. s,

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Pils iela 8

20. gs. s,

Dzīvojamā ēka

Sigulda, Pils iela 13

20. gs. 30. g.

Jaunā pils

Sigulda, Pils iela 16

19./20. gs.

Intarsijas (4)

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

1937.

Interjera dekoratīvā apdare (8 telpās)

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

1936.-1938.

Kamīns

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

20.gs.30.g.

Panno "Ainava"

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

1937.

Panno "Atpūta"

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

1937.

Vitrāžas "Četri gadalaiki" (4)

Sigulda, Pils iela 16 , Jaunajā pilī

1938.

Turaidas pilskalns un viduslaiku pils

Sigulda, Turaidas iela 10

 

Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsēta

Sigulda, Turaidas iela 10 , pie Turaidas luterāņu baznīcas

 

Nurmižu muižas apbūve

Siguldas pag., Nurmižu muižā

19. gs. Ip.

Oranžērija

Siguldas pag., Nurmižu muižā

19. gs. Ip.

Staļļa drupas

Siguldas pag., Nurmižu muižā

18. gs., 19. gs.

 

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna