Sākums tournet@tournet.lv
Piektdiena, 22. oktobris Īrisa, Irīda
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Projektu konkursa „Sakrālā tūrisma infrastruktūras attīstība” finansējuma saņēmēju saraksts**

Nr.p.k.

Pieteicējs

 

1

63)Limbažu rajona Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze

2

89) Ugāles Sirdsskaidrā Sergeja Radoņejas pareizticīgā draudze

3

240) Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze

4

254) Sakaslejas evaņģeliski luteriskā draudze

5

48) Ventspils evaņģēliski luteriskā draudze

6

32) Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskā draudze

7

157) Subates Romas katoļu draudze

8

357) Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudze

9

273) Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze

10

326) Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskai draudze

11

34) Gaiķu evaņģēliski luteriskā draudze

12

105) Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

13

247) Balvu evaņģēliski luteriskā draudze

14

146) Rēzeknes rajona Prezmas „Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas” Romas katoļu draudze

15

201) Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

16

70) Kombuļu Sv. Jāzepa Romas katoļu draudze

17

283) Dzirciema ev.lut draudze

18

315) Kaltenes ev.lut. draudze

19

116) Nīdermuižas Kunga Jēzus Pārveidošanas Romas katoļu draudze

20

199) Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze

21

270) Dalbes evaņģēliski luteriskā draudze

22

242) Kuldīgas Sv. Annas draudze

23

215) Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze

24

280) LELB Dundagas draudze

25

295) Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev.lut. draudze

26

43) Liepājas Svētā Nikolaja Jūras katedrāle

27

88) Apriķu evaņģēliski luteriskā

28

197) Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze

29

3) Dagdas pagasta padome

30

301) Septītās dienas adventistu Jelgavas draudze

31

363) Vecpiebalgas ev.lut. draudze

32

144) Līvbērzes Romas katoļu draudze

33

25) Ikšķiles Romas katoļu draudze

34

149) Nītaures evaņģēliski luteriskā draudze

35

39) Dagdas vecticībnieku draudze

36

142) Elernes Romas katoļu draudze

37

330) Lipaiku ev.lut. draudze

38

178) Madlienas evaņģēliski luteriskā draudze

39

24) Valdemārpils evaņģēliski luteriskā draudze

40

307) Jelgavas vecticībnieku draudze

41

17) Ugāles evaņģēliski luteriskā draudze

42

41) Kostigovas vecticībnieku draudze

43

13) Kandavas evaņģēliski luteriskā draudze

44

166) Jūrkalnes Romas katoļu draudze

45

353) Lielvārdes ev.lut. draudze

46

262) Usmas evaņģēliski luteriskā draudze

47

31) Jaunpiebalgas evaņģēliski luteriskā draudze

48

77) Zilupes novada dome

49

292) Ambeļu Romas katoļu draudze

50

11) Zemītes evaņģēliski luteriskā draudze

51

257) Nurmes evaņģēliski luteriskā draudze

52

313) Smiltenes ev.lut draudze

53

35) Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze

54

61) Iģenes evaņģēliski luteriskā draudze

55

168) Salgales evaņģēliski luteriskā draudze

56

317) Aizputes ev.lut. draudze

57

359) Aulejas Romas katoļu draudze

58

104) Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze

59

173) Lubānas pilsētas dome

60

209) Gārsenes evaņģēliski luteriskā draudze

61

236) Bērzes evaņģēliski luteriskā draudze

62

158) Subates Vecticībnieku draudze

63

163) Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze

64

198) Uļjanovas vecticībnieku draudze

65

267) Salacgrīvas Vissvētākās Dievmātes Patvēruma draudze

66

275) Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze

67

83) Liepnas evaņģēliski luteriskā draudze

68

129) Talsu evaņģēliski luteriskā draudze

69

46) Stendes evaņģēliski luteriskā draudze

70

131) Ķemeru evaņģēliski luteriskā draudze

71

238) Priekules evaņģēliski luteriskā draudze

72

200) Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze

73

352) Alūksnes Romas katoļu draudze

74

145) Borisovas vecticībnieku draudze

75

239) Priekules baptistu draudze

76

366) Trikātas ev.lut. draudze

77

113) Neretas evaņģēliski luteriskā draudze

78

298) Dzērbenes ev.lut. draudze

79

316) Sēmes ev.lut. draudze

80

306) Krustpils ev.lut. draudze

81

342) Stāmerienas Aleksandra Ņevska Pareizticīgo draudze

82

10) Kalnamuižas ev. lut. draudze

83

87) Maļinovas baznīcas draudze

84

120) Talsu Baptistu draudze

85

133) Aizkraukles Kristus spēka evaņģēliski luteriskā draudze

86

114) Kalupes Vissvētākās Altāra Sakramenta Romas katoļu draudze

87

112) SO „Staburaga bērni”

88

221) Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze

89

106) Šķilbēnu Dievmātes Romas katoļu draudze

90

214) Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze

91

45) Drustu evaņģēliski luteriskā draudze

92

91) Jersikas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudze

93

249) Velēnas evaņģēliski luteriskā draudze

94

22) Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze

95

56) Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze

96

51) Lanskoronas Vissv. Trīsvienības Romas katoļu draudze

97

284) Brunovas Romas katoļu draudze

98

5) Dikļu Evaņģēliski Luteriskā draudze

99

76) Zilupes Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

100

27) Rēzeknes ebreju draudze

101

16) Svētā Gara pareizticīgo draudze Jēkabpils Svētītāja Nikolaja dievnams

102

147) Lazdonas Sv. Trijādības Pareizticīgo draudze

103

4) Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze

104

370) Liepupes ev.lut. draudze

105

288) Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu draudze

106

82) Liepnas Pravieša Elijas pareizticīgo draudze

107

367) Sātu ev.lut. draudze

108

266) Rīgas sv.Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze

109

335) Baldones ev.lut. draudze

110

121) Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

111

246) Sārnates baptistu draudze

112

255) Liepājas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze

113

18) Daugavpils Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze

114

20) Sv. Mocekļu Borisa un Gļeba Daugavpils pareizticīgo draudze

115

268) Ainažu sv.Arsēnija pareizticīgo draudze

116

72) Lašu evaņģēliski luteriskā draudze

117

192) Līvānu vecticībnieku draudze

118

6) Viļānu vecticībnieku draudze

119

79) Valkas Vissvētās Dievmātes Iversas Pareizticīgo draudze

120

245) Užavas baptistu draudze

121

332) Kabiles ev.lut. draudze

122

189) Kovaļovas vecticībnieku draudze

123

274) Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

124

355) Mārcienas Sv. Alekseja Pareizticīgo draudze

125

66) Allažu pagasta padome

126

171) Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze

*

127

54) Suntažu evaņģēliski luteriskā draudze

*

128

132) Limbažu Kristus Apskaidrošanās Pareizticīgo draudze

*

129

260) Daugavpils sv. Pāvila un sv. Pētera pareizticīgo draudze

*

130

282) Ainažu baptistu draudze

*

131

243) Rīgas Sv Jēkaba Romas katoļu draudze

*

132

143)Jelgavas Romas katoļu draudze

*

133

253) Alūksnes baptistu draudze

*

134

64) Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

*

135

341) Rīgas Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas Pareizticīgo draudze

*

136

290)Rīgas Sv. Arhangela Mihaila pareizticīgo draudze

*

137

164) Daugavpils Vecpilsētas Vecticībnieku draudze

*

138

137) Latvijas Baptistu draudžu savienība

*

139

191) Slostovkas vecticībnieku draudze

*

140

321)Rīgas Grebenšcikova vecticībnieku draudze

*

141

347) Rīgas Vissvētās Dievmātes Patvēruma Pareizticīgo draudze

*

142

343) Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas Svētās Trijvienības sieviešu klosteris

*

143

348) Tirzas ev.lut. draudze

*

144

230) Ventspils baptistu draudze

*

145

364) Olaines ev.lut. draudze

*

146

80) Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca

*

147

222) Burtnieku pagasta padome

*

148

241) Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze

*

149

37) Liepājas brāļu evaņģēliski luteriskā draudze

*

150

78) Aizkraukles Romas katoļu draudze

*

151

183) Remtes evaņģēliski luteriskā draudze

*

152

334) Ārlavas ev.lut. draudze

*

153

160) Pildas svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze

*

154

181) Grobiņas baptistu draudze

*

155

229) Balgales evaņģēliski luteriskā draudze

*

156

369) Stirnienes Sv. Laura Romas katoļu draudze

*

157

361) Romas katoļu baznīcas Siguldas draudzes

*

158

232) Varakļānu Sv. Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

*

159

65) Alojas evaņģēliski luteriskā draudze

*

160

7) Užavas evaņģēliski luteriskā draudze

*

161

231) Pūres evaņģēliski luteriskā draudze

*

162

248) Liepājas Nācaretes baptistu draudze

*

163

252) Liepājas Pāvila baptistu draudze

*

     

*

Piešķirts papildus finansējums

 

**TAVA dati

 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna