Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Dzintarkalns T. Atskats uz pagājušiem 40 gadiem (Talsos) // Kurzemes Balss. - 1927. - Nr. 37-39.
Karnups A. Izrakumi Talsu pilskalnā 1936. gadā // SM. - 1936. - Nr. 4.
Karnups A. Izrakumi Talsu pilskalnā 1937. g. // SM. - 1938. - Nr. 2.
Sturms E. Vilkumuižas ezera atradumi // SM. - 1936. - Nr. 2. Talsu novads. - R., 1935-1937.
Beschreibung des Städtchens Talsen und dessen Umgegend in Kurland // Das Inland. - 1852. -Nr. 36.
Klopmann E. von. Ordensburg Talsen // Woche in Bild und Wort. - 1925. - Nr. 19.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

INTERNETĀ:

Talsi by Edgars Dubins

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna