Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Uz Talsu Klosteŗa kalna senāk esot bijusi pils. Šī pils vienā naktī nogrimusi ar visiem saviem iedzīvotājiem. Tikai mazs, skurstenim līdzīgs caurumiņš atlicies tanī vietā. Pa caurumiņu dūmi redzēti uzkāpjam. Apkārtnieki, gribēdami pārliecināties, vai pils iedzīvotāji vēl pie dzīvības, nolaiduši virvē iesietu jaunekli pa caurumu. Bet jauneklis atvilkts atpakaļ mēms un nezinājis nekā stāstīt. Beigās nolaista pīle, kas iznākusi pa zemes apakšu ezerā. Nu ziņkārīgie raudzījuši ezera dibenu izpētīt. Labi peldētāji atraduši šaušalīgus bezdibeņus un beigās arī lielu, ēkai līdzīgu akmeni. Gabaliņu no akmeņa uzieti dzelzs vārti, kas ar labāko gribu nav bijuši attaisāmi. Kādu pusversti no pils ezera atrodas Talsu muižas ezers. Šiem diviem kaimiņiem vajagot katru gadu vienai dzīvībai par upuri krist. Ja ilgāku laiku viens nebūtu slīcis, tad abi sākot briesmīgi kaukt. Pēc kaukšanas kādam cilvēkam nāve gaidāma. Reiz aruši divi puiši Talsu muižas ezera tuvumā. Te ezers sācis kaukt. Vienam arājam acumirklī uznācis tāds prieks peldēties, ka atstājis arklu un devies ūdenī. Otrs gan raudzījis viņu atturēt, bet tas nelīdzējis. Knapi iesācis peldēt, te arī nogrimis. Kaukšana tūdaļ apstājusies. Abi ezeri senāk bijuši savienoti caur mazu upīti, kas tagad aizmilzusi. Talsi senāk esot bijuši ar Rīgu vienā lielumā. Pastendē bijis pasta nams un Vilkumuižā cietums. Bet kaŗi esot nopostījuši pilsētu.

Tautas teika

Talsu sudmalu kalnā esot atrasts arī gaņģis ar dzelzs vārtiem. Aiz kr. talsinieku Dzelzciema sākas muklains purvs, kas ir jūdzes 3 garš. Šis purvs esot bijis dziļš ezers. Bet kādā dienā ezers aizgājis pa gaisu uz jūru, atstādams neauglīgus muklājus un avotus.

Tautas teika

Reiz vēlā naktī viens zemnieks gājis no Talsiem par Klosteŗkalnu uz māju. Nonācis pie vecā šķūņa, viņš redz: nāk pretī balta sieviete. Šis sabijies un apstājies. Sieviete pienākusi viņam klāt, pārmetusi krustu pa priekšu sev, tad viņam, un teikusi: "Cilvēks, ja tev ir sirds krūtīs, tad glāb mūs! Apskrej trīs reizes ap šo šķūni! Tu pats gan paliksi par akmeni, bet būsi glābis tūkstošus." Zemnieks tā pārbijies, ka licis kājas par pleciem un to vien vēl dzirdējis; ka sieviete iekliegusies: "Simtu gadu jau gulēju, vēl simtu jāguļ".

Tautas teika

Pie Klosteŗkalna ir ezers, kuram, kā stāsta, neesot dibena. Šai ezerā reiz kāds cilvēks nodomājis iet slīcināties; bet tā kā par dienu gar ezermalu arvien staigā cilvēki, tad viņš gājis naktī ap divpadsmitiem. Iedams viņš uzreiz dzird jauku dziedāšanu - skatās: gar ezera krastu kustās savādi tēli, kuŗus šis notur pa priekšu kā par miglu. Viņš nu iet tuvāki un redz: tēli sāk augt arvien lielāki, arvien lielāki un kliedz dobjā balsī: "Kad aizsniegsim mēnesi?" No bailēm vīrs pārmetis krustu un sācis skaitīt lūgšanu. Spoki tūliņ iegāzušies ūdenī un ezers vēl labu brīdi krācis un .mutuļojis. Vīrs tā sabijies, ka skrējis tūliņ uz mājām atpakaļ, atmezdams visas domas par slīcināšanos.

Tautas teika

Talsu baznīca

Agrākos laikos priekš zviedru kaŗa pa Talsu apvidu staigājis kāds pravietis, saukts Svētjuris. Tas sludinājis. ka pie Ārlavām būšot kari, ka Talsu baznīca nogrimšot pa pašu sprediķa laiku, un citas lietas, kas arī piepildījušās. Pie Ārlavām notikusi kauja ar zviedriem, kuriem pretī stājušās pat sievas ar akmeņiem klēpī un tos apmētājušas. Baznīcas pārvalde, baidīdamās no Svētjura pareģojuma par baznīcas nogrimšanu, baznīcu trīs reizes pārtaisījuši no pamatiem. Baznīcas pagrabi bijuši pilni ar zeltu. Lai nostiprinātu baznīcas pamatus, pagrabus piepildījuši ar zemēm un akmeņiem. Šinī reizē zelts no pagrabiem pārnests baznīcā un bijis redzams.

Tautas teika

Talsu Sudmalu kalnā agrāk bijusi bruņinieku pils. No aptuvuma kalniem vienu sauc par Elkus jeb Suktura kalnu. Elkus kalns bijis seniem latviešiem ziedojama vieta un tālab svēts. Stāstītāja vectēva māte Elkus kalnā rakusi vēdera zāles, visādas saknes, kas derējušas pret vēdera saraustījumiem.

Tautas teika

Elkus kalns ir starp Jūku un Sukturu mājām. Kalnā senāk bijusi baznīca. Kāda baznīca, to nezinu. Stāsta arī, ka vecs pamats reiz atrasts šai kalnā. Arī Sudmaļu kalnā 56 gadus atpakaļ, kad Talsu pilsētiņam vējenes cēluši, uzrakuši vecu stieģeļu pamatu. No šiem stieģeļiem jaunuzceļamām vējenēm ierakuši pamatu. Talsu pilskalnā (pēc Bīlenšteina vārdiem) senāk. bijis caurums. Ielaiduši pīli, tā iznākusi Talsu ezerā ārā.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna