Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Erdmanis G., Jansons A. Dundagas pils un Ruperts Bindenšū // Zinātne un Tehnika.- 1980. -Nr. 11.
Muižnieks N. Dundagas draudze // Svētdienas RIts. - 1930. - Nr. 10.
Vipers B. Rucavas un Dundagas baznīcu skulptūras // SM. - 1936. - Nr.2.
BankauJ. F. Dondangen, Ritterschloss und Privatgut in Kurland. - Dorpat, 1855.
DöringJ. Die Rüstkammer zu Dondangen // SB (Mitau): 1876. - Mitau, 1877.
Seesemann G. Errinnerungen an Dondangen. - Mitau, 1872.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna