Sākums tournet@tournet.lv
Otrdiena, 7. decembris Antonija, Anta, Dzirkstīte
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

1956. gada izlaidums

*1956.gada 28. jūlijā
diplomus saņēma 81. jaunākais agronoms-laukkopis

FOTOGALERIJA*

532. VoldemārsAveiks

575. Līvija Ģiptere

535. Irēna Dargevica

576. Voldemārs Grišāns

536. Edgars Dubiņš

577. Jānis Ģēvelis

537. Kazimirs Kravalis

578. Skaidrīte Jankus

538. Jānis Krauze

579. EgonsJēkabsons

539. Inta Pērkone - Pūce

580. Astrīda Kankere

540. Visvaldis Romānovs

581. Artūrs Mustermanis

541. Maija Gavare - Gaiķe

582. Melita Silva Neimane

542. Alberts Smans

583. Valda Prībergs - Frīdenbergs

543. Lilija Valters

584. Juris Skujiņš

544. Ārends Osis

585. Eduards Skudra

545. Gunārs Grēniņš

586. Laimdota Saulīte

546. Irēna Bite

587. Imants Šmits

547. Gunta Bosa - Kadiķe

588. Andris Vangalis

548. Anastasija Boļšis

589. Zenta Vāsulis

549. Voldemārs Cvetkovs

590. Jānis Veidemanis

550. Ruta Freiberga

591. Jānis Vīnakmens

551. Laimonis Gavronskis

592. Antons Vuncāns

552. Ruta Grava

593. Jānis Zvīnis

553. Sarmīte Gūtmane

594. Ausma Ešenberga

554. Jānis Gustiņš

595. Edgars Āboliņš

555. Ilga Jansone

596. Herta Ābola

556. Roberts Mazjānis

597. Emma Birkenšteina

557. Marija Olita Meijūbers - Ozoliņa

598. Emīls Dambergs

558. Aina Ošs 

599. Laimonis Ezergailis

559. Artūrs Priede

600. Ērika Fukse

560. Zenta Valērija Plone

601. Ādolfs Ģengeris

561. Ojārs Smiltnieks

602. Bruno Helmanis

562. Odeta Sīlis

603. Aleksandrs Heinbergs

563. Ilga Spalis 

604. Nikolajs Hitrovs

564. Imants Šņitkus

605. Daila Kronberga

565. Tālrīts Tīrums

606. Viesturs Kārkliņš

566. Ilmārs Varnēvics

607. Jūlijs Laizāns

567. Jānis Zviedris

608. Arnolds Liniņš

568. Diana Žubevica

609. Jānis Upens

569. Juris Brežinskis

610. Jānis Oga

570. Ērika Buķe

611. Egons Svars

571. Velta Borbale

612. Oskars Tensbergs

572. Aija Briģe

613. Egils Upenieks

573. Anna Cigelnieks

614. Pēteris Zeltiņš

574. Ritvars Ešenbergs

 

 

*No Edgara Dubiņa arhīva

 532. VoldemārsAveiks


575. Līvija Ģiptere


535. Irēna Dargevica


576. Voldemārs Grišāns


536'>http://www.tournet.lv/page.php?id=3345">536. Edgars Dubiņš


577. Jānis Ģēvelis


537. Kazimirs Kravalis


578. Skaidrīte Jankus


538. Jānis Krauze


579. EgonsJēkabsons


539. Inta Pērkone - Pūce


580. Astrīda Kankere


540. Visvaldis Romānovs


581. Artūrs Mustermanis


541. Maija Gavare - Gaiķe


582. Melita Silva Neimane


542. Alberts Smans


583. Valda Prībergs - Frīdenbergs


543. Lilija Valters


584. Juris Skujiņš


544. Ārends Osis


585. Eduards Skudra


545. Gunārs Grēniņš


586. Laimdota Saulīte


546. Irēna Bite


587. Imants Šmits


547. Gunta Bosa - Kadiķe


588. Andris Vangalis


548. Anastasija Boļšis


589. Zenta Vāsulis


549. Voldemārs Cvetkovs


590. Jānis Veidemanis


550. Ruta Freiberga


591. Jānis Vīnakmens


551. Laimonis Gavronskis


592. Antons Vuncāns


552. Ruta Grava


593. Jānis Zvīnis


553. Sarmīte Gūtmane


594. Ausma Ešenberga


554. Jānis Gustiņš


595. Edgars Āboliņš


555. Ilga Jansone


596. Herta Ābola


556. Roberts Mazjānis


597. Emma Birkenšteina


557. Marija Olita Meijūbers - Ozoliņa


598. Emīls Dambergs


558. Aina Ošs 


599. Laimonis Ezergailis


559. Artūrs Priede


600. Ērika Fukse


560. Zenta Valērija Plone


601. Ādolfs Ģengeris


561. Ojārs Smiltnieks


602. Bruno Helmanis


562. Odeta Sīlis


603. Aleksandrs Heinbergs


563. Ilga Spalis 


604. Nikolajs Hitrovs


564. Imants Šņitkus


605. Daila Kronberga


565. Tālrīts Tīrums


606. Viesturs Kārkliņš


566. Ilmārs Varnēvics


607. Jūlijs Laizāns


567. Jānis Zviedris


608. Arnolds Liniņš


568. Diana Žubevica


609. Jānis Upens


569. Juris Brežinskis


610. Jānis Oga


570. Ērika Buķe


611. Egons Svars


571. Velta Borbale


612. Oskars Tensbergs


572. Aija Briģe


613. Egils Upenieks


573. Anna Cigelnieks


614. Pēteris Zeltiņš


574. Ritvars Ešenbergs


 


 


*No Edgara Dubiņa arhīva


 

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna