Sākums tournet@tournet.lv
Pirmdiena, 19. aprīlis Vēsma, Fanija
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

                               Edgars Dubiņš
                             Dzīves un darba gājums

Dzimšanas datums un vieta

1937. gada 1. janvāris, Auce
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas.  Auce

Izglītība

1945. – 1952. Penkules 7-gadīgā pamatskola
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas.  Penkule

1952. – 1956. Saulaines lauksaimniecības tehnikums
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Saulaine

1957. – 1964. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
                       Agronomijas fakultāte
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Rīga - Vecauce

1966. – 1971. Latvijas Mākslas akadēmijas 
                       Mākslas vēstures un teorijas nodaļa
                       [Diplomdarba tēma: Jūgendstils Rīgas
                       arhitektūrā]

Darba gaitas

1956. – 1957. Kokneses MTS,  kolhozs „Ļeņina ceļš”
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Koknese - Bebri

1961. – 1963. Dobeles rajona TIN, Jaunpils vidusskola
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Jaunpils

1963. – 1964. Īles tuberkulozes sanatorija
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Īle

1963. – 1968. Īles 8 – gadīgā skola
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Īle

1968. – 1976. LPSR Kultūras ministrijas Muzeju un pieminekļu zinātniski pētnieciskās padome
Priekšsēdētāja v.i., zinātniskais līdzstrādnieks, priekšsēdētāja vietnieks zinātniskajā darbā, priekšsēdētājs
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Rīga

1976.-1993. Zinātniskās restaurācijas
projektēšanas-konstruktoru birojā (vēlāk Restaurācijas institūts)
Vec. tehniķis-vēsturnieks, vec. zinātniskais līdzstrādnieks, izpētes grupas vadītājs
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Rīga

1993.- 1998. TV Kanāls-4, TVN-5 un LNT
Raidījumu vadītājs un producents
Fotogalerija: Manas dzīves un darba vietas. Televizija

1995 – SIA Pilsoņu Forums
Tournet.lv -http://www.tournet.lv/page.php - projekta vadītājs

Sabiedriskās aktivitātes

1969. - 1989. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība

Lektora darbs

1976. - 1993. Poļu tipa "universitātes uz riteņiem"
[Tematika: Kultūrvēsturiskais mantojums, Latvijas pirmspadomju laika vēsture un padomju sistēma.
Dalībnieki: Zinātņu Akadēmijas institūti; izdevniecības; biliotēkas u.c.]
Fotogalerija

1972. -2008. Mākslas darbinieku nams, Akadēmiskie Teoloģiskie kursi, Latvijas Valsts universitāte, LDPAB Jūrmalas nodaļa, Valsts Filharmonija, Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola, Rīgas Vagonu rūpnīca.
[Tematika: Pasaules un Latvijas mākslas vēsture)
Fotogalerija

Publikācijas

Dubiņš Edgars. Kurzemē. - R., 1993.

Dubiņš Edgars. Rīga/Riga // Lettland / Thomas 
                         Maess    (Hg.). - Leer, 1993.
Dubiņš Edgars. Kurzeme/Kurland // Lettland / Thomas
                         Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Dubiņš Edgars. Latgale/Lettgallen// Lettland / Thomas
                         Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Dubiņš Edgars. Vidzeme/Livland // Lettland / Thomas
                         Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Dubiņš Edgars. Zemgale/Semagallen // Lettland /
                         Thomas Maess (Hg.). - Leer, 1993.
Dubiņš Edgars. Latvija : Daba. Tauta. Kultūra. - 
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Lätimaa: Loodus. Rahvas. Kultuur. -
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Latvia: Nature. People. Culture. - 
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Letonia: Naturaleza. Pueblo. Cultura. -
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Lettonia: Natura. Popolazione.
                         Cultura. -  Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Lettonie: Nature. Peuple. Culture. - 
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Lettland: Natur. Bevölkerung. Kultur. - 
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Latvija: Gamta. Tauta. Kultūra. -
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Латвия: Природа. Население.
                         Культура. -  Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Lettland: Naturen. Folket. Kulturen. -
                         Astlandia, 2006.
Dubiņš Edgars. Latvia: Luonto. Kansa. Kulttuuri. - 
                         Astlandia, 2006. 
Dubiņš Edgars. Photogenic Latvia / by Edgars Dubiņš
                         [Tallinn] : Grenader/Astlandia
                         Publishing, [2007].

Interneta resursi

 Dubiņš Edgars Tūrisma e-ceļvedis "Latvija" - http://www.tournet.lv/page.php

Dubiņš Edgars. Intervija laikrakstam "Atmoda Atpūtai" // AA-27.03.1993

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna