Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 8. decembris Gunārs, Vladimirs, Gunis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Tēvzemes arāju cilts

SATURS

Artūrs Apinis-Ievadvārdi
Artūrs Apinis-Pateicības
Artūrs Apinis - Par „Tēvzemes arāju cilts" 4
Artūrs Apinis - Attēlu saraksts

I Par un ap Saulaini...

Aldis Egils Hartmanis. Agronoms, tautsaimnieks un kultūras darbinieks Jānis Bisenieks
Viktors Aržanovs. Laikmeta griežos. Saulaines Profesionālā vidusskolalaika posmā no 1944. - 2008. gadam
Leons Dravnieks. Muzejs - tehnikumā
Ernests Akmentiņš. Skola Zemgalē (veltīts skolas 90 gadei)
Edgars Damburs. Bijušais karavīrs iet un domā (fragmenti no grāmatas)

II Bijušie direktori un skolotāji atceras

Direktori

Skaidrīte Ārmane. Atmiņas par Saulaines gadiem (1945. -1960.)
Gunta Golde. Konstantīns Ārmanis (1910. -1981.) Meitas atmiņās
Ģedimins Šiliņš. Darbs Saulainē
Alfrēds Greiselis - Mūžs veltīts Latvijas laukiem
Arvīds Kraņevskis. Sekmes, kārtība, disciplīna - visa pamats
Ignats Savickis. Lai skan Saulaines vārds!
Jānis Beķeris. Vīzija - kļūt labākajiem Zemgalē!

Skolotāji

Ernests Akmentiņš. Saulainē no 1947. -1959. gadam
Leons Dravnieks. Ierados Saulainē
Pēteris Kraševskis. Audzēknis par audzinātāju Jevgeņiju Brandu
Antons Undzenko. Mans pedagoga darbs Saulainē
Gunārs Ziema. Pirmā darba vieta Saulaines Lauksaimniecības tehnikumā
Artūrs Apinis. Izraksti no dažādu laiku skolotāju stāstījumiem

III Audzēkņu atmiņas

1945. gada absolventi

1. Ausma Brencēna - Stepančuka. Manas atmiņas
2. Arnolds Gross. Atmiņas par skolas gaitām Mežotnes Lauksaimniecības vidusskolā un Saulaines Lauksaimniecības tehnikumā
3. Spodra Rozenfelde - Stiprā. Atmiņas par Mežotni - Saulaini
4. Ilizāne Teivāne - Medne. Viss, kas palicis atmiņā

1946. gada absolventi

5. Uldis Dātavs. Mežotnes - Saulaines laiks
6. Uldis Dātavs. Daži vārdi par Ilgu Gulbi - Dātavu
7. Jānis Markēvics. Atmiņas par skolas gaitām Mežotnē un Saulainē

1947. gada absolventi

8. Kārlis Vaivars. Kas palicis atmiņā
9. Laimonis Zalcmanis. Mans mūžs - mana vislielākā bagātība

1948. gada absolventi

10. Jānis Slakteris. Dzīves ceļi
11. Lidija Skane - Škutāne. Māsīcas Ritas Šņores - Jesevičas uzklausītie atmiņu mirkļi

1949. gada absolventi

1950. gada absolventi

12. Jānis Leja. Saulainais ceļš (grāmatas fragmenti)
13. Ilze Nesenberga. Jura Nesenberga dzīves stāsts

1951. gada absolventi

14. Ziedonis Grīslis. Kā es mācījos par dārznieku
15. Ilmārs Žuniņš. Mācības Saulaines Lauksaimniecības tehnikumā (1948. -1951.)

1952. gada absolventi

16. Ēvalds Indāns. Lai Saulainei ilgs mūžs!
17. Jānis Lauciņš. Saulaines atmiņas
18. Ruta Skujiņa - Segliņa. Dažas atmiņas par Saulaini
19. Ivars Podnieks. Atmiņas, atmiņas
20. Miervaldis Andrušēvics. Gadi kā mākoņi lido, Mūžībā aizslīd un gaist
21. Helēna Baklāne - Stučka. Mazumiņš atmiņu
22. Jānis Bonāts. Pārdomas par Saulaines tehnikuma popularitāti un prestižu
23. Ārvaldis Brencis. Ierindas agronoma pārdomas
24. Uldis Kukits. 1949. - 2002. g
25. Jānis Pelēķis. Manas atmiņu drumslas
26. Ivars Podnieks. Par Vili Viļumu. Ivars Podnieks. Gadi kā mirkļi
28. Maija Sirmbārde - Ķiploka. Saulaine 1948. -1952

1953. gada absolventi

29. Roberts Dravnieks. Par Saulaini un turpmāko dzīvi
30. Aija Grigāne - Griķa. Saulaine
31. Gaida Krēsliņa - Pūce. Manas atmiņas par Saulaini
32. Rasma Karmena Kvēpa -Tipa. No Ļaudonas - dzīvē
33. Artūrs Otvars. Arī tā notika!
34. Ita Sieka - Šenberga. Dzīves ceļos
35. Lidija Skane - Škutāne. Nedaudz atmiņu
36. Vitolds Tūls. Sveiki, saulainieši!
37. Velta Vilnere - Ozola. Pa atmiņu takām
38. Biruta Zvaigzniņa. Atmiņu stāstījums

1954. gada absolventi

39. Artūrs Apinis. Saulaine - visam mūžam
40. Aina Blomniece - Blūmiņa. Atmiņu drumslas
41. Imants Brauers. Atceroties
42. Zigrīda Dabris - Krūmiņa. Dzīves ceļos
43. Aivars Kamols. Esmu pateicīgs Saulainei
44. Dzintra Kalniņa -Ose. Kāpēc es nokļuvu Saulainē?
45. Pēteris Kraševskis. Par Saulaini un dzīvi
46. Aldis Namiķis. Līdz un pēc
47. Rasma Ozoliņa -Supe. Iesākums - neparasts
48. Jēkabs Pumpuriņš. Sports, sports un vēlreiz sports
49. Gunārs Sergijevskis. Cunfte
50. Austra Urlovska. Nenožēloju nevienu dienu
51. Gunārs Vilde. Skolas gadi neaizmirstas
52. Anita Zandberga - Heinacka. Uz Saulaini?

1955. gada absolventi

53. Pēteris Briedis. Esmu saulainietis!
54. Guntars Markots. Pavisam īsi


1956. gada absolventi

55. Līga Damberga. Mans tētis (par Emīlu Dambergu)
56. Jānis Zvīnis. Saulaines gadi

1957. gada absolventi

57. Tamāra Andersone - Āboliņa. Pa atmiņu takām
58. Mirdza Kārkliņa - Ozola. Bija jauki!

1958. gada absolventi

59. Ina Bērziņa - Barovska. Gaišās Saulaines dienas, Vienmēr atmiņā būs
60. Ēvalds Macpans. Saulainē... dzīvē
61. Zaiga Roga - Kalniņa. Saulainas atmiņas - skolas simtgades atcerei
62. Milda Roopa - Niedrīte. Mācība visam mūžam
63. Edīte Saleniece. Tīri nejauši!
64. Antons Undzenko. Ar Saulaini saistās liela mūža daļa
65. Jānis Vecmanis. Mana būtība - saimnieks uz savas zemes

1959. gada absolventi

66. Pēteris Miļūns. Četri Saulaines saulainie gadi
67. Ģedimins Mikolaitis - Šiliņš. Atmiņas par Saulaini
1960. gada absolventi
68. Vija Asare - Jankava. Saulaina vietiņa
69. Antons Rūža. Pirms pusgadsimta Saulainē
70. Jānis Vīgants. Uz kurieni ejam, Latvija?

Turpmāko gadu absolventi

71. Milda Zviedre - Zemgale (1965.). Manas dzīves ainiņas
72. Biruta Strautiņa - Ķepiņa (1967.). Visu mūžu
73. Jānis Benjavs (1980.). Pavisam nemanot
74. Juris Lavenieks (1982.). Mantoto īpašumu augļi
75. Mareks Kirfa (1995.). Mācību gadi Saulainē

Artūrs Apinis.... Aizverot šo grāmatu
Artūrs Apinis. Pielikumi

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna