Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 30. jūnijs Tālivaldis, Mareks
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

G. A. Poļu karagājieni pret Pilteni 16. g. simtenī // Brīvā Zeme. - 1925. - Nr. 129-131.
Krūmiņi J. Piltenes dēkainā vēsture // BrZP. - 1933. - Nr. 16.
Lēvenbergs Z. Livonijas karalis Magnus. - R., 1936.
S. V. Livonijas karalis Magnus, Piltenes-Aizputes valdnieks // Kurzemes Vārds. -1928. - Nr. 58, 64, 70, 76, 78-79, 81.
Z. B. No Piltenes senatnes // Zemgales Balss. - 1928. - Nr. 111.
Boy K. Die Kirche zu Pilten // SB (Mitau): 1887. - Mitau, 1888.
Busse K. H. Herzog Magnuss: König von Livland. - Leipzig, 1871.
Klopmann E. von. Bischofsburg Pilten // Woche im Bild. - 1925. - Nr. 6.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna