Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 30. jūnijs Tālivaldis, Mareks
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksts

Teikas un ceļojumu apraksti

          Tur, kur tagad mežs, tā sauktais Ugāles meža parks (aiz stacijas), agrāk bija pilskalns ar pili. Tagad redzami tikai tādi kā zemes uzbērumi un vecas kapu vietas. Te bijusi viena no Ugāles pagasta deviņpadsmit kapsētām. Pils jau sen esot nogrimusi. Kādreiz kāds gans, te lopus ganīdams, uzgājis caurumu zemē. Sācis tajā mest akmentiņus. Pēc kāda laika balss no apakšas saukusi: «Nemet akmeņus, nesit traukus!» Citu dienu zēns gribējis izmērīt cauruma dziļumu. Viņš vijis pastalas auklas, sasējis tās citu pie citas, galā piesējis pastalu un laidis caurumā. Caurums bija stipri dziļš. Kad gans izvilcis auklu atkal ārā, pastalas nebijis: to apakšā nogriezuši.

Tautas teika

          Netālu no Ugāles muižas atrodas kāds pilskalns. Skaidru, noteiktu ziņu par viņu nav, ir zināms tikai tas, ko teika stāsta. Teika, kuru es noklausījos no sava tēvatēva, stāsta sekojošo.
          Tur, kur tagad atrodas kungu kapsēta, senāk ir stāvējusi kāda latviešu pils. Bet tikai aiz kāda burvīga iemesla viņa ir nogrimusi. Baronu laikos pili gribējuši atrakt. Barons licis saziņot daudz vīrus pie rakšanas. Vienā dienā tie uzrakuši pils durvis. To izdarījuši, racēji priecīgi devušies mājās, lai no rīta atpūtušies varētu darbu turpināt. Bet, no rīta aizejot, visiem par brīnumu, izraktā bedre bijusi pilna. Bet nu visi sākuši rakt cauru dienu un nakti, tā ka tagad bijis atrakts divreiz tik daudz nekā pirmo reizi. Bet tad izskrējis kāds zaļi tērpies buks un teicis, lai liekoties mierā, citādi varot iziet nelabi. To redzot, neviens vairs neuzdrošinājies tālāk rakt, un visi racēji pārgājuši mājās. Bet stāsta, ka pili varēšot uzsaukt tikai Zīles māju saimnieks, kuram būs kristīts vārds Valts. Bez tam teika stāsta, ka gar pilskalnu ir tecējusi dziļa upe, pa kuru varējušas uznākt liellaivas, viena dažādu bojājumu dēļ nogrimusi. Tagad tur atrodas mazs uzkalniņš. No laivas mastiem ir izaugušas priedes, kuras vēl tagad var redzēt.

Tautas teika

          Teika stāsta, ka pie Ugāles baronu kapiem nogrimusi pils. Vēl nesen bijuši zemes virsū redzami pils skursteņi, pa kuriem iemestie akmeņi klaudzējuši ļoti ilgi, līdz apklusuši. Pils vietu esot sākuši rakt. Rakuma vietā atrastas dzelzs durvis, kas bijušas no vienas vietas nokaltas ar lielām dzelzs pogām. Ja pils celsies augšā, tad Ugāles baznīca grims. Tas būs svētkos, kad baznīca pilna cilvēku.
          Cita teika stāsta, ka baznīca grims tad, kad tajā ieies septiņi brāļi, neko par grimšanu nezinādami, un neviens tos nebūs ne uzmudinājis iet baznīcā, ne arī ar nolūku ievedis.

Tautas teika

          Ceļa malā uz neliela pakalna atrodas Ugāles baznīca. Ap to vijas dažādas teikas un nostāsti. Kad tā celta, nav skaidri zināms, bet redzams, ka tā pārdzīvojusi vairākus gadsimtus. Stāsta, ka tā celta mēra laikos (1709-1710), kad apkārtnē bijis liels bads. Labība bijusi vienīgi Ugāles baronam. Tas pavēlējis celt baznīcu, dodams kā algu labību. Bet nav zināms, vai tā patiesība vai nostāsts. Teika stāsta, ka baznīcu gribējuši celt uz tā sauktā Virbes kalna, kurš atrodas baznīcas tuvumā. Bet, cik akmeņus ļaudis dienā saveduši augšā, tik Velns naktī novēlis lejā, baznīcas tagadējā vietā. Tādēļ arī baznīcu nav uzcēluši Virbes kalnā.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna