Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 27. janvāris Ilze, Ildze, Izolde
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Juškevičs J. Kuldīga hercogu laikā // Kuldīgas-Saldus Vēstnesis. - 1931. -Nr. 16-19.
Juškevičs J. Kuldīgas vēsturiskā kronika // Aizsargs. - 1933. - Nr. 5/6, 8.
KundziņS J. Senlaiku notikumi Kuldīgas baznīcā // Kurzemes Vārds. - 1928. - Nr. 270.
Kundziņš J. Senlaiku notikumi Kuldīgas baznīcā // Zemgales Balss. - 1931.- Nr. 144.
Spārs F. Kuldīgas ordeņa pils un senču pilskalns // Kuldīgas Ziņas. - 1926. - Nr. 1-2.
Vilīte V. Kuldīgas sudrabkaļi // Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. - R., 1989. - 4. laid.
Hennig E. Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland: Th. 1. - Mitau, 1809.
Raeder W. Die Strassennamen Goldingens // Anzeiger für Goldingen und Windau. - 1928. - Nr. 27-28.
Wroblewska M. Bilder aus Goldingens Vergangenheit // Turpat. - 1927. - Nr. 1-6.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna