Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

           Priekšā Alsungas miesta māju rindas. Izkāpelējos pār daudziem sliekšņiem, bet nekur neesmu gaidīts viesis. Vienīgi pastā, kas iemitinājies vecās pils tornī, simpātiska jaunava lūdz parādīt, kas slēpjas manā somā.
          Kamēr viņa skata grāmatas, vēroju vecās pils sienu biezumu un dažādos izrotājumus. Jaunava stāsta, ka pils jau vairāk kā 550 gadus stāvot šai vietā. Tagad pieminekļu valde to pārņēmusi savā pārziņā.
          - 550 gadus. Ko gan šīs sienas nav dzirdējušas un redzējušas. Ja viņas mācētu runāt, kas te būtu ko klausīties, - ieminos.
          - Jā, man kādreiz vienai te tīri neomulīgi, - stāsta jaunava. - Te apakšā pagrabos guļ miroņu kauli, bet augšā pa tās istabas logu, ko es tagad apdzīvoju, senos laikos, stāsta, izlekusi un pārlauzusi kāju kāda muižniece, kas spiesta, bet nav gribējusi pieņemt katoļu ticību.
          Gandrīz blakus pilij vecais senču pilskalns. To tagad okupējuši kovārņi, kas bammelē pa kokiem un ķērc, it kā kāds viņus ķertu ciet.
          No šejienes dodos pie Alsungas suitu krīva - vecā koklētāja Henka, kam dziesmu svētkos kāds cienījams dzejnieks jautājis, kādā valodā viņš runājot un, izdzirdis skaidri latvisku atbildi, pavisam izbrīnījies.
          Henka miteklis atrodas kādu puskilometru aiz Alsungas mazā mājiņā zem sūnainiem liepu zariem. Pašu koklētāju sastopu krēslainā istabiņā, kur pie sienām karājas vairākas kokles, dūdas un kaktā kaudze materiālu to izgatavošanai. Sirmais koklētājs ir laipns un mīlīgs vīrs, bet viņa balsī skan zināma pašapziņa un lepnums. Var redzēt, ka viņš daudz ciemojies ārpus sava novada robežām, visur apbrīnots un sumināts.
          - Tagad pat, svētdien, mums jābrauc uz Liepāju, tad atkal uz Aizputi, - viņš stāsta.
          Viņš paņem no sienas vecu kokli un viņa izkaltušie pirksti sāk veikli slīdēt pa stīgām, izvilinādami brīnišķīgi maigas un melodiskas skaņas. Sēdu vecā galda galā, klausos un grimstu kā tālā sapnī.
          - Šī kokle ir 59 gadus veca, - dzirdu sirmā koklētāja balsi. - Biju mazs puika, kad pats viņu taisīju. Toreiz viņas spēlēja, bet tad tās nozuda. Tagad gan atkal viens otrs, dzirdot, ka mums tāda piekrišana, sāk par viņām interesēties. Diezgan daudz esmu viņas pārdevis, gan Rīgā, gan citur.
          Kad kokle beigusi skanēt, vecais vīrs izņem no lādes somu dūku. Tas ir pavisam savāds daikts - villaina aitas āda ar abām priekšas kājām. Vienā kājā ierīkota svilpe, bet ādas pakaļgals uzmaukts uz bezmena kāta, kas pūšot un pastumjot koku, rada savādu dobju troksni. Bez kokles un somu dūkas vecais Henks demonstrē vēl stabuli, kas izmaukta no jaunas priežu galotnes, vairākiem caurumiem vidū. Pūšot šis vienkāršais instruments skan sērīgi un saldi kā gana svilpe pavasara rīta miglā.
          Atvadījies no vecā krīva, pāri Liepājas un Alsungas jaunā dzelzceļa uzbērumam dodos lejā uz miestu. Sāk smidzināt smalks lietus, nāk vakars, bet ausīs skan vēl saldi sērīgās svilpes skaņas. Liekas, ka miglainos tālumos kāds pūstu par senām dienām, jaunības sapņiem un laimi, kas kā putniņš lēkā koka zaros - arvienu tālāk, arvienu klusāk.
          Novakara krēslā no zaļā liepu pudura gaiši raugās Alsungas baltā baznīca. Viņā, man stāstīja, visu pavasari katru vakaru notikuši dievkalpojumi un arī tagad bieži tos noturot vakaros. Izgājis cauri liepām, paveru āra durvis, - jā , viņas ir vaļā. Priekšnamā pie dzelzs vārtiem, kas noslēdz ieeju iekšbaznīcā, uz ķieģeļu klona nometušās ceļos trīs sievas. Labu laiku es stāvu, caur dzelzs spraišļiem vēroju baznīcas iekšieni un ... katoļu reliģijas stiprumu. Suiti, kas daloties lielajos un mazajos suitos, no kuriem lielajie mitinoties Alsungā, mazajie tālāk uz Aizputes pusi, savā starpā reizēm arī naidojoties un nesaprototies, bet savā ticībā turoties nesalaužami un cieti kā klintis.
/Students K. Ceļinieks: Dzīves un dabas vērojumu grāmata. - R., 1938./

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna