Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

          Skrundas muižā esot vecs pilskalns, tur ātrāk esot bijuse pile, kas nogrimuse, nu tai vietā esot kalnam caurums. Pēc tam kad pile nogrimuse, tur apakšā esot runājuši, dziedājuši un spēlējuši un cilvēki gājuši tur klausīties, gribējuši arī daži laisties pa caurumu kalnā iekšā un redzēt, kas tur ir, bet visiem esot bijis bail.
          Kādu svētdienu pie kalna atkal esot sanākuši daudz cilvēki, bijis arī viens mazs puika. Visi puiku pierunājuši laisties kalnā. Puika, nekā slikta nedomādams, bijis ar mieru. Viņi iesējuši puiku striķī un teikuši, kad nolaidīs viņu lejā, lai viņš apskatās, kas tur it īsti apakšā ir, un, kad visu būs apskatījis, lai pakustina striķi, tad viņu uzvilks atkal augšā. Nolaiduši puiku un gaidījuši, kad tas sāks striķi kustināt, bet nav varējuši sagaidīt. Tā viņi gaidījuši visu dienu. Kad nācis jau uz vakara pusi, tad striķis sācis kustēties. Vilkuši augšā, bet striķa galā nav bijis vis vairs puika, bet klučelis. Visi bijuši pārbijušies par to un aizmukuši projām, un ilgi nav neviens vairs gājis pie pilskalna klausīties, kā tur runā, dzied un spēlē. Ün no tās reizes, kad puiku nolaida, pilskalnā neviens nav vairs dzirdējis, ka tur runātu, dziedātu vai spēlētu. Pilskalns palicis kluss līdz šai dienai.

Tautas teika

          Šinī [Skrundas] pilskalnā esot kāda eja, kas ved pa zemes iekšieni uz Vēršmuižu. Šo eju varot atrast mēnesnīcā. Kādā vietā esot plakans mazs akmentiņš. Kad šim akmentiņam pieduroties, atveroties ejas gals. Šī eja ejot pa Ventas gultnes apakšu un Vēršmuižā kādā pagraba velvē izejot ārā.

Tautas teika

          No Skrundas pilskalna ik pēc 100 gadiem nāk ārā balta sieviete un iet Ventā mazgāties. Ja viņa ierauga cilvēku, tad viņa mūk. Tad viņu vajag ķert rokā un noturēt, lai viņa nelien iekšā, tad pile celsies augšā.

Tautas teika

          Kad Skrundas baznīcu gribējuši celt, tad trīs mācītāji jājuši viņai vietu meklēt. Uzjājuši Krievu kalnā. Tur zirgs izmežģījis kāju. Uzjājuši Pils kalnā. Tur zirgs spārdījies. Beidzot uzjājuši tur, kur tagad baznīca. Te zirgs nometies ceļos. Tūliņ nopratuši, ka te baznīca jāceļ. Bet nevarējuši baznīcu uzcelt, iekams bērnu vai tiklu meitu neiemūrējuši baznīcas pīlārī. Citādi, ko pa dienu uzcēluši, tas pa nakti sagruvis. Tā, arī Skrundas baznīcu ceļot, staigājuši īpaši meklētāji, prasīdami bērniem un meitām, vai negrib baznīcas atslēgas glabāt. Kāda meita - Skrule - nezinādama atteikusi, ka gribot. Viņu tūliņ sagrābuši un iemūrējuši baznīcas pīlāri. Nu pa nakti negruvis, kas pa dienu uzcelts.

Tautas teika


          Senāk nav varēts uzcelt baznīcas, kad nav iemūrēts mūrī kāds cilvēks. Tai laikā cēla arī Skrundas pagasta baznīcu. Baznīcas amatnieki solījuši lielu naudu, kas devuši bērnu, ko mūrēt baznīcā. Atradušies vīrs ar sievu, kas atnesuši trīs gadus vecu meitenīti. Tai vietā vīru pusē, kur tagad uzmālēts biķeris, tur ielikta meitenīte dzīva un mūrēta ciet. Bijis jau aizmūrēts, tikko meitiņas galviņu vēl varējis saredzēt. Meitenīte vēl saukusi: «Memmiņ, memmiņ, es vēl tevi redzu!» Bet, kad aizlikts pēdējais ķieģelis, varējis vēl sadzirdēt meitenītes raudāšanu.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna