Sākums tournet@tournet.lv
Trešdiena, 29. jūnijs Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

         Teikas un ceļojumu apraksti

          Kad būvēta Remtes pils, tad Remtē valdījusi nežēlīga baronese. Pārskatot būves darbus, tā novērojusi, ka tie nemaz neveicas. Strādnieki stāstījuši, ka tas, ko dienā uzmūrējot, naktī sagrūstot. Baronese par to noskaitusies un likusi pirmo gājēju, kas ies Remtei cauri, notvert un iemūrēt pilī. Rītā pirmie gājēji bijuši divi mazi bērni: zēns un meitene. Strādnieki tos saķēruši un veduši pie baroneses. Tā zēnam noprasījusi, vai tas negribot pils atslēgas glabāt. Zēns gan nopratis, ka nekas labs nav gaidāms, bet pretī runāt nav drīkstējis. Vakarā tas saķēdēts un iemūrēts stūrī, kas gruvis ārā. Meitene iemūrēta apaļās zāles sienā. Nu strādnieki varēja pili uzmūrēt. Katru nakti ap to laiku, kad bērni iemūrēti, viņi iznāk un apstaigā pili.

Tautas teika

          Kad Remtes pils celta, to nav varējuši uzcelt. Pils strādnieki nolēmuši tur iemūrēt cilvēkus. Kādā rītā garām gājis brālis ar māsu. Pils strādnieki abus bērnus saķēruši, sasējuši un iemūrējuši pils mūros. Bet, kad pils bijusi gatava, Remtes grāfs pavēlējis visus strādniekus sadzīt kādā šķūnī un sadedzināt.

Tautas teika

          Remtes pils torņa telpa dīvainā kārtā palikusi neizbūvēta jau no celšanas, kaut arī baronam līdzekļu bijis daudz. Domā, ka nav izbūvēta tādēļ, ka pastāv tāds ticējums: Jaungada naktī tur tai tornī pie Remtes ezera (barona peldu tornis) uzkāpjot sieviete baltā tērpā no ezera dzīlēm un pulksten divpadsmitos viņa prasot: «Vai Remtes pils ir gatava? Vai ir jau izbūvēta?» Vienmēr kaut kāda balss atsaucoties, ka pils vēl nav izbūvēta. Ticējuši, ja izbūvēs torņa telpu, pils nogrimšot. To tāpēc arī nekad neizbūvēja. Izbūvēja tikai gadi pieci atpakaļ, bet vēl nav nogrimusi.

Tautas teika

          Kad Remtes pils sakta celt, tad viņa nav varēta uzcelt; tiklīdz bijusi pabeigta, tā tūlīt kāds ir saucis no Remtes ezera: vai pils ir gatava? Ja atbildēts, ka pils ir gatava, tad tā tūliņ nodegusi. Remtes pils jau ir degusi trīs reizes.

Tautas teikas

          Remtes vecā pils ir ap 200 gadu veca. Par pili uzglabājusies šāda teika:
          Zem vecās Remtes pils senāk esot bijušas apakšzemes ejas. Reiz kungs sūtījis savu sulaini pagrabā pēc vīna. Meklējot vīnu, sulainis ieraudzījis sienā mazu caurumiņu. Viņš sācis to izplēst lielāku un manījis, aiz mūra sākas velve. Vēlāk sulainis izplēsis caurumu tik lielu, ka varējis kurā atradušies cilvēku kauli. Iegājis kādā citā istabā un redzējis pie staba pieķēdētu sievietes līķi. Sievietes galva bijusi nocirsta un atradusies blakus, bet otrā pusē atradies jau aprūsējis zobens.
          No tās istabas gājušas ejas uz vairākām pusēm, bet sulainis tālāk nav gājis. Nākošā naktī sulaini kāds saucis. Atmodies tas ieraudzījis pie savas gultas to pašu sievieti, kuras līķi redzējis pagrabā. Sieviete ļoti lūgusies, lai viņu aiznes uz kapiem un aprok. Sulainis to arī apsolījies izdarīt, un parādība tūliņ pēc tam arī nozudusi.
          Nākošo nakti sulainis savu solījumu arī izpildījis. Aizmūrējot caurumu, viņš ievērojis, ka visas apakšzemes ejas aizgruvušas.

Teikas teikas

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna