Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 30. jūnijs Tālivaldis, Mareks
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Krūmiņš G. Praktisks ilustrēts vadonis pa Liepāju un Dienvidu Kurzemi. - R., 1930.
Lancmanis I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. -R., 1983.
Liepājas 300 gadu jubilejas piemiņai: 1625-1925. - Liepāja, 1925.
Sāne-Alksne L. Ceļvedis Liepājas arhitektūrā. - Liepāja, 1991.
Vadonis pa Liepāju. - Liepāja, 1935.
Fehre Chr. A. Neueste Geschichte der Iibauschen St. Annen - oder lettische Kirche. - Mitau, 1821.
Hahn J. K. Der Lyva-Hafen (Iibau) im Mittelalter und zu Beginn der Neuen Zeit. - Libau, 1936.
Neumann W. Die St. Annen-Kirche in Libau // Rigasche Stadtblätter. - 1892. - Nr. 163-168.
Schoen A. Die Häusertypen in Libau // Libauscher Kalender: 1909. - Libau, 1908.
Schoen A. Studien zur Geschichte Libaus. - Libau, 1902.
Tetsch K. L. Geschichte der Kirche zu libau // Curländischer Kirchen-Geschichte. - Königsberg; Leipzig, 1768. - Th. 2.
Wegner A. Geschichte der Stadt Libau. - Libau, 1898.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Kurzemes novada studijām

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna