Sākums tournet@tournet.lv
Svētdiena, 3. jūlijs Benita, Everita, Verita
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

TALSI (TALSEN)

          Talsi, viena no skaistākajām Latvijas pilsētām, atrodas Ziemeļkurzemes augstienes paugurainajā vidusdaļā, t.s. Kurzemes Šveicē pie Talsu un Vilkmuižas ezeriem (118 km no Rīgas). Talsu šaurās, līkumotās ieliņas izvietotas deviņu stāvu pakalnu nogāzēs. Pilsētas veclaicīgo namu, parku un dārzu spoguļošanās ezeru rāmajos ūdeņos rada neatkārtojamu glezniecisku efektu, kura vilinājumam dažādos gadalaikos labprāt ļaujas tiklab mākslinieki, kā tūristi no tuvām un tālām zemēm.
          Vēsture. Arheoloģiskie izrakumi Talsu pilskalnā un senlietu atradumi Vilkmuižas ezera dzīlēs liecina, ka sākotnēji šo teritoriju apdzīvojuši lībieši, bet vēlāk novadā ieceļojuši kurši. No 10. gs. līdz 14. gs. otrajai pusei Talsu pilskalnā atradusies stipri nocietināta kuršu pils un senpilsēta. Vietvārdis "Talsi" rakstos pirmoreiz parādījies 1231. gadā - līgumā, kuru ar Bandavas un Vanema novada kuršiem noslēdza pāvesta vicelegāts Alnas Balduīns. 1253. gadā Talsus ieguva Livonijas ordenis, kas turpmākajos gadu desmitos stāvajā Dzirnavu kalnā uzcēla mūra pili. 1291. gadā Talsos iebruka žemaiši, kuri stipri izlaupīja un nopostīja pilsētiņas apkaimi. Līdz 1561. gadam pilī dzīvoja fogts, un Talsi bija ievērojams ordeņa valsts administratīvais centrs.
          Hercogu laikmets Talsos ienesa jūtamu saimniecisko rosību. Piemēram, tuvējā Dzelzsciemā 1647. gadā tika ierīkots viens no pirmajiem dzelzcepļiem Kurzemē. Liktenīgas Talsiem kļuva poļu, zviedru un krievu cīņas par Livonijas mantojumu 17. un 18. gs., 1657. un 1710. gada lielās mēra epidēmijas, kā arī ugunsgrēks 1733. gadā. Gan pati pilsēta, gan tās iedzīvotāji šajos smagajos laikos gandrīz pilnīgi aizgāja bojā. Talsiem negāja secen arī Napoleona kara vētras: 1812. gadā tie krita franču karaspēka rokās. Pilsētiņa sāka atspirgt tikai kopš 1819. gada, kad uz turieni no Kandavas pārcēla apriņķa administratīvās iestādes. 19. gs. pirmajā pusē Talsos ik februāri uz plašām sanāksmēm pulcējās vietējā muižniecība.
          Gadsimta otrajā pusē pilsētas sabiedriskajā dzīvē noteicošās kļuva nacionālās atmodas laikmeta noskaņas. 1872. gadā te notika pirmā plašākā latviešu sanāksme, bet 1898. gada pilsētas domes vēlēšanās no 15 domniekiem 12 bija latvieši. Talsi smagi cieta 1905. gada revolūcijā, kad soda ekspedīcijas apšaudīja pilsētu ar lielgabaliem, bez izmeklēšanas apšāva daudzus mierīgos iedzīvotājus un nodedzināja vairākus desmitus māju. 1917. gadā Talsi ieguva pilsētas tiesības.

          Apskates vietas. Talsu ezera austrumu krastā 32 m virs ezera līmeņa paceļas Talsu pilskalns, viens no lielākajiem pilskalniem Kurzemē (tā virsmas platība ir 80 x 60 m). Pilskalna ziemeļpusē redzams plašāks laukums, kur atradusies senpilsēta. 30. gadu arheoloģiskajos izrakumos konstatēti deviņi pilskalna apbūves periodi. Starp vairāk nekā 3000 senlietām te atrastas 11. gs. Ķelnē un 12. gs. Anglijā izgatavotas sudraba monētas.
          Talsu pili apvij ne mazums teiku un leģendu. Viena no tām stāsta par svešinieku, kurš ielavījies labi apsargātajā pilī, uzdodamies par ķēniņa meitas precinieku. Viltnieks nozadzis pils talismanu - zelta putniņu, un nu tā kļuvusi viegli ieņemama.
          Stāvajā Baznīckalnā, kas jau senču laikos kalpojis kulta vajadzībām, atrodas Talsu luterāņu baznīca. Tās mūra tornis saglabājies no 18. gs., bet pati baznīca savu krusta celtnes formu ieguvusi 1880. gadā. Galvenie dievnama interjera dārgumi ir griestu lukturis no 1671. gada, kā arī klasicisma stilā veidota epitāfija Ēvaldam Frīdriham fon Fišeram (1794). Laikā no 1802. gada līdz 1836. gadam par mācītāju šeit strādājis Kārlis Amenda (1771-1836) - labs mūziķis un Bēthovena jaunības draugs.
          Ap 3 km uz dienvidaustrumiem no pilsētas augstā pakalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz mācītājmuižu un tuvējo ezeru, atrodas Kārļa Amendas kaps. Apmeklējot to, ieteicams apskatīt arī romantisko Sapņu ezeru, Sirdsezeru, Kamparkalnu un citas Talsu apkaimes skaistākās vietas, kuras koncentrētas galvenokārt dienvidaustrumos no pilsētas.
          Apstaigājot Talsu centru, ieteicams pakavēties pie pilsētas ārsta un tirgotāja Kupfera ģimenes kapličas (1806) Zvaigžņu ielā 1. Šai savdabīgajai klasicisma celtnei ir neparasta - vienādmalu trijstūra - forma. Īpašu respektabilitāti tai piešķir arhitravu balstošās, stūros izvietotās toskāņu kolonnas.
          Kara postījumos un ugunsgrēkos daudz cietušās pilsētas tagadējā dzīvojamā apbūve tapusi 19. un 20. gadsimtā. Talsu vecākā dzīvojamā ēka Baznīcas laukumā 1 saglabājusies no 18. gs.
          Ap Oktes muižas barona fon Firksa 1883. gadā celto pili Talsu dienvidaustrumu daļā plešas krāšņs dendroloģiskais parks - iecienīta talsinieku pastaigas vieta.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna