Sākums tournet@tournet.lv
Ceturtdiena, 30. jūnijs Tālivaldis, Mareks
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

          Reiz senos laikos tagadēja Tērvetes pilskalna vieta bijusi slavena pils. Pils reiz apburta un nogrimusi, zemes izgrūzdama uz āru. Stāsta, ka pils garākā skursteņa vietā vēl esot palicis mazs caurums.

Tautas teika

          Apmēram pus kilometru no Tērvetes sanatorijas atrodas pastāvs kalns, kuru sauc par Cukurkalnu. Par šī kalna rašanos ir sekošs nostāsts:
          Senāk, kad zviedri iebrukuši Zemgalē, stipru pretošanos viņi sastapuši Tērvetē. Tomēr to ieņēmuši. Tērvetē atradusies baznīca, kuru tie gribējuši nopostīt. Taču lielgabali to sašaut nevarējuši. Tad kareivji sanesuši zemes savās cepurēs un to apbēruši. Tā radies Cukurkalns.

Tautas teikas

          Tērvetes pilskalnā reiz divas meitas ganījušas govis. Vienai ganumeitai staigājot kāja atdūrusies pret asu izcilni. Raugās - zemē bronzas āķis. Meita satvērusi aiz āķa un vilkusi. No zemes nākusi ārā gara zelta važa. Kad meitai klēpis ar zelta važu jau bijis pilns pielocīts, tā nevarējusi vairs smagumu noturēt, tādēļ saukusi otru meitu palīgā. Tā nav gribējusi nākt un atteikusi: «Rauj Velns visas tavas važas, es jau neiešu stīvēties!» Līdzko tie vārdi bijuši izteikti, tā važa žvarkstēdama ieslīdējusi zemē atpakaļ. Tanī vietā, kur bijis izcilnis, tagad uz pilskalna aug kupla liepa.

Tautas teika

          Vecos laikos pilskalnā bijušas durvis. Katru svētdienu tās atvērušās un skaista jaunava devusi visiem, kam vien vajadzīgs, zelta naudu. Bet nauda bijusi pēc gada jāatdod. Reiz viens puisis, gudrinieks, naudu nav atdevis. Durvis aizvērušās uz visiem laikiem.
          Piezīme: pēc ļaužu nostāstiem, durvis bijušas pilskalnā sanatorijas pusē, tā sauktajā ziemeļpusē.

Tautas teika

          Teika par Viestarda zobenu stāsta: tas noticis tad, kad pār Zemgali valdījis hercogs Frīdrihs Kazimirs. Tērvetes pilskalna drupās reiz lauzti akmeņi hercoga pils pārbūvei. Vīri lauzuši mūri, te kaut kas mirdzošs pazibējis. Rakuši un izrakuši spožu zelta zobenu. Uz zobena roktura bijuši iegravēti vārdi: Vesthardus rex Semigalllai. Vīri zobenu nodevuši hercoga ierēdņiem, kas to savukārt nonesuši hercogam. Tas licis zobenu vēl uzspodrināt un aiznest uz savu ieroču kambari. Pēc dažām dienām hercogam sabraukuši viesi. Hercogs nu gribējis ar atrasto zobenu viesu priekšā palepoties, tamdēļ pats gājis uz kambari pēc zobena; pa priekšu soļojis kambarsulainis ar sveci rokās, jo bijis jau vēls laiks. Atvēruši kambara durvis - viss bijis pilns ar sarkanu gaismu. Raudzījušies - pie sienas no zobena vairs ne vēsts, bet tā vietā rēgojies asinssar-kans plankums, kas izstarojis spilgtu gaismu. Kambarsulainim izkritusi no rokām svece, un abi, kungs un kalps, metušies bēgt, mezdami krustus. Pēc kāda pusgada hercoga pils aizdegusies, daudz mantas aizgājis bojā, sadeguši arī visi greznie ieroči. Tautā klīdušas valodas: Viestarda zobens atriebies savas tautas verdzinātājiem.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna