Sākums tournet@tournet.lv
Piektdiena, 12. augusts Vizma, Klāra
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

SĒLPILS(SĒRPILS) PILS
          Cik pēc tagadējām mūra atliekām redzams un noprotams, tad Sēlpils laikos bijusi ļoti stipra pils. Tā celta uz augsta Daugavas krasta. Bet to ūdens vienmēr no apakšas izskalo, un, kauču gan tā stāv uz radzes klints, tomēr tā gāzās lieliem gabaliem iekšā Daugavā. Veci ļaudis stāsta, ka tur, kur tagad Daugava tekot, senos laikos tā neesot tecējusi, bet pa tā dēvēto Dūņas leju, kura vēl tagad pavasaros pie ļoti liela ūdeņa pieplūst pilna. Tāpat pret pili tai vietā, kur tagad Daugava tek, varējuši iet pa laipām, tur bijusi ieleja, kas pārplūdusi tikai pie liela ūdeņa. Tātad vecā pils bijusi uz kādas salas. Pils mūriem visapkārt varējuši braukšus braukt, turpretim uz Daugavas krasta tagad nevar vairs kājām iet gar mūra ārpusi, un dažās vietās krasts jau ar visu mūri iekritis Daugavā. Krasts būs kādas 12 asis augsts. Uz tā atrodas krietns kalniņš, kas pa apakšu no vienas vietas ar velvēm izmūrēts, gaņģu gaņģiem un līkumu līkumiem. Šīs alas gan būs derējušas senos laikos par pagrabiem. Tagad tur vairs neviens neiedrošinājas iet iekšā. Kādus 50-70 soļus daži gan iegājuši, bet tālāk gaisa trūkuma dēļ uguns vairs nedeg, un tumsā vairs neviens negrib iet. Cik tālu ieejot redzams, tad mūri ļoti stipri mūrēti, jo dažas alas vēl visai stiprām un gludām sienām. Dažām ieejas jau aizkritušas. No koka atliekām nav nekas redzams.
          Par šiem pagrabiem ļaužu mutē vēl saglabājusies teika, ka tur iekšā esot liela istaba jeb pagrabs ar dārgām istabas lietām un visādiem izrotājumiem. Bez tam tur esot arī kāda melna dzelžu lāde, pilna ar zelta naudu, un uz šīs lādes guļot melns sunītis, kas lādi apsargājot. Ja kāds ar uguni tuvojoties, tad sunītis pūšot uguni nost, un tā neviens nevarot pie lādes tikt. Bet melnais sunītis esot pats Velns. Šie pagrabi tad nu vecās pils pagrabi. No pils ēkām tomēr nekas nav atlicis. Vēl gan redzams kāds mūris, bet tas pils vaļņa mūris. Ēkas bijušas mūrim iekšpusē vairāk gar mūri, ar prāvu svabadu laukumu, jeb pašā vidū. Pa mūra počām redz daudz ķieģeļu drupatu.

Tautas teika

          No Sērpils pils drupām ir atlikuši tikai vēl divi mūra gabali, kas drūmīgi skatās Daugavas viļņos. Kad no mūra ārpusē jeb arī iekšpusē nokasa kaļķus un tos met ugunī, tad deg sprakšķēdami kā pulveris; pat kad uguns tiek klāt pie mūra, tad deg, ka bēdas ko redzēt, kā fosfors jeb sērs. Arī no tā - kā liekas - ir šī vieta dabūjusi savu vārdu - Sērpils, tas ir, pils no sēra. Zem drupām ir kāds pāris pagrabu, citi ir aizbrukusi. Saka, ka vēl bez pagrabiem esot viena pagraba istaba, par kuru teika stāsta tā:
          Reiz trīs droši un dūšīgi vīri nodomājuši izdibināt pils noslēpumus, par ko bija dzirdējuši daudz stāstām. Viņi izvēlējuši vienu no sava vidus, apsējuši tam striķi apkārt un nolaiduši to pa logu, kas tik pērngad aizkrita, - pagraba istabā. Nolaidies laimīgi smukā, jaunā un ļoti jauki izgreznotā zālē. Zāles vidū stāvējis apklāts galds, ap galdu bijuši nolikti vairāk krēslu, un uz galda gulējis ļoti spožs zelta pulkstenis. Vīram iegribējies aiztikt pulksteni; bet, tikko to gribējis darīt, tā palicis visapkārt tik tumšs, ka sevi pašu nevarējis redzēt. Kad atvilcis roku no pulksteņa, tad viss palicis atkal gaišs, kā bijis. Zāles vienā kaktā bijusi neliela lāde, kurā visādā modē vajadzējis būt naudai. Uz tās tupējis melns, maziņš sunītis. Mūsu vīrelim gribējies mazākais tuvoties kastei. Bet, tikko ķēries pie kastes, tā sunītis tūlīt ķēries klāt. Tā ka beidzot nekas cits neatlicis kā biedriem dot zīmi, lai velk ārā. Vēl tagad pa dienas vidu minētais sunītis iztekot iz pagraba un, drusku saules gaismā pabijis, dodoties atkal atpakaļ uz nakti. Līdz šai baltai dienai paliek Sērpils pils drūpi naudas račiem par neizsmeļamu naudas kambari un māņu ticīgiem par spoku alu.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna